Rasoforia/ Călugăria

Tot ce e legat de domeniile de mai sus...
Veronika
Mesaje:135
Membru din:05 Sep 2010, 23:00
Confesiune:ortodox
Preocupări:biologie, spiritualitate ortodoxa
Localitate:Chişinău
Rasoforia/ Călugăria

Mesaj necititde Veronika » 28 Noi 2011, 22:23

Am mai multe întrebări de adresat la tema dată, şi am să încerc să le enumăr mai jos:
1. Ce este rasoforia, cînd şi de ce o primesc fraţii/sororile din mănăstire, şi ce haine primesc?
2. Care sunt hainele călugăreşti, şi care este istoria şi semnificaţia fiecăruia?
3. Cît de strictă este treapta rasoforiei, este cale de întoarce în lume?
4. Cine hotărăşte ce nume să-i dea candidatului la călugărie, doar stareţul/ stareţa, sau are dreptul şi candidatul să-şi exprime dorinţa? După ce principii se alege numele?
Cei care mă vor ajuta să înţeleg aceste lucruri am să le fiu recunoscătoare. Vă mulţumesc.

Veronika
Mesaje:135
Membru din:05 Sep 2010, 23:00
Confesiune:ortodox
Preocupări:biologie, spiritualitate ortodoxa
Localitate:Chişinău

Re: Rasoforia/ Călugăria

Mesaj necititde Veronika » 15 Dec 2011, 19:01

Tot aștept vre-un răspuns, dar nimeni nu îndrăznește să-mi explice. Chiar nimeni nu s-a călugărit, sau rasoforit, sau cel puțin să fie curios sa afle unele lucruri din practica monahală? :x9
Mai aștept, nu-mi pierd răbdarea.

Pr Haralambie
Mesaje:895
Membru din:14 Ian 2010, 19:54
Confesiune:ortodox
Preocupări:Sensul vieţii
Localitate:BOR
Contact:

Re: Rasoforia/ Călugăria

Mesaj necititde Pr Haralambie » 15 Dec 2011, 20:40

1. Ce este rasoforia, cînd şi de ce o primesc fraţii/sororile din mănăstire, şi ce haine primesc?
Este o făgăduinţă înaintea Lui Dumnezeu premergătoare călugăriei. Numele de rasofor vine de la purtător de rasă.
Rasoforului i se dă hainele călugăreşti până la rasă, culion şi camilafcă .
Fraţii şi surorile din mănăstire primesc rasoforia deoarece îndrăgesc viaţa îngerească dusă de marii sfinţi în monahism, apoi o dată cu taina se dă şi un har nou în urma rugăciunilor preoţilor aşa cum vedem şi în rânduială.
Întru jugul Tău Stăpâne primeşte pe robul Tău(N) , şi-l învredniceşte pe dânsul să se unească cu turma aleşilor Tăi. Îmbracă-l în veşmântul sfinţeniei; încinge mijlocul lui cu puterea adevărului; arată-l pe dânsul nevoitor la toată înfrânarea şi învredniceşte să rămână întru dânsul şi întru noi darul cel desăvârşit al harurilor Tale cele duhovniceşti.
O primesc rasoforia atunci când duhovnicul sau stareţul găsesc de cuviinţă că cel care o doreşte merită, dând dovadă de statornicie şi dorinţă de viaţă de nevoinţă după poruncile Lui Hristos.
2. Care sunt hainele călugăreşti, şi care este istoria şi semnificaţia fiecăruia?
Hainele sunt :
1 .Cămasă; se îmbracă cu haina veseliei.
2. Crucea; spre nevoinţă a urma Pe Hristos în patimile Sale, scuipări, defăimări, răni, loviturile peste obraz, până la răstignirea şi moartea care le-a răbdat pt noi.
3. Paramanul, spre logodire marelui şi îngerescului chip.
4. Dulama( antereul, tunica lungă).
5. Brâul; încinge mijlocul cu puterea adevărului spre omorârea trupului şi înoirea duhului.
6. Sandalele; spre vestirea evangheliei păcii.
7. Rasa; se îmbracă în haina mântuirii şi în platoşa dreptăţii spre a se ferii de toată nedreptatea, de toate gândurile cele rele şi de cugetele voii sale, iar gândul morţii totdeauna să-l aibă în mintea lui.
8. Potcapul; se acoperă cu coiful, nădejdea mântuirii.
9. Mantia; spre logodirea marelui şi îngerescului chip, spre îmbrăcăminte de nestricăciuneşi de curăţire.
10. Camilafca; semnul luării logodirii marelui şi îngerescului chip.
11. Metaniile; primeşte sabia duhului care este cuvântul Lui Dumnezeu, spre rugăciunea cea de tot ceasul către Mântuitorul Hristos. Doamne Iisuse Hristoase Fiul Lui Dumnezeu, milueşte-mă pe mine păcătosul.
12. Crucea; lepădare de sine, luarea crucii personale şi urmarea Lui Hristos.
13. Făclia( lumânarea); aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca să vadă faptele voastre cele bune.

Istoria îmbrăcămintei merge până la Proorocii cei de demult, dar este specificată lămurit de către îngeri şi sf Pahomie cel mare, care pe lângă alte rânduieli, a primit şi felul îmbrăcămintei monahilor.
Vedeţi cartea, Rânduielile vieţii monahale, a sf Pahomie Cel Mare, şi altor părinţi incluşi.

Despre semnificaţii, un pic mai pe larg.

Capitolul 273, Tratat al sf Simeon al Tesalonicului
Ce însemnează haina cinului călugăresc

întâi zice: "Imbracă-se în haina bucuriei şi a veseliei", în locul goliciunii şi a ruşinii aceleia, în locul stricăciunii morţii şi a scârbei care a venit din neascultare şi pe care le strică sfântul chip cel călugăresc prin ascultare şi prin viaţa cea cu curăţie, ca un semn al acoperământului Lui Dumnezeu, care prin viaţa cea cu cuviinţă dăruieşte viaţă veşnică celui ce-l ia, încă şi întru dumnezeiasca îmbrăcare, pe care o dă darul Duhului, în locul hainelor celor de piele. După aceea îi dă camilafca nerăutăţii, ca un coif al mântuirii, zicând: "Pentru umbrirea Darului cel de la Dumnezeu'', pentru înălţarea stăpânitoarei minţi, care se dă prin smerenie şi nerăutate, ca sa fie ca pruncii cei fară răutate, şi încă pentru paza cea de la Dumnezeu a capului cu toate simţurile. Acesta atârnă şi dinainte la piept şi dindărăt, pentru mintea cea socotitoare şi pentru inimă; având cruci roşii, care să gonească cu semnul cel împărătesc şi înfricoşat pe cei ce se ridică asupra noastră dinainte şi dinapoi. Apoi îi dă paraipanul( paramanul) din piele de dobitoc, pentru omorârea celor lumeşti, căzând din umeri dinainte şi dinapoi, având semnele crucii cruciş, închipuind mai cu seamă singura Cruce, zicând preotul: "Luând Crucea sa pe umeri şi urmând Stăpânului, precum a mărturisit". După aceea pune pe acesta brâul care este iarăşi din piele, zicând: "Incingâ-se peste vintrele( mijlocul) lui întru omorârea trupului şi întru înnoirea Duhului, pentru curăţie şi sfinţenie şi pentru ca să omoare cât va putea mişcările trupului, să se întărească asupra patimilor şi ca să se îmbărbăteze spre facerea poruncilor". După aceea i se dau încălţări zicând: "Spre gătirea Evangheliei păcii", pentru ca să nu-şi împiedice picioarele sufletului, nici să i se muşte de şerpii cei nevăzuţi călcâiul cugetelor, ci să se suie deasupra lor, să calce pe leu şi pe balaur, pe fiarele cele ascunse şi pizmaşe ale răutăţii şi să alerge fară întoarcere pe calea Evanghelici până va ajunge unde este viaţa noastră, în ceruri. In cele din urmă, se îmbracă cu mantia, la care şi mai lămurit zice preotul: "Fratele nostru (N) a luat marele şi îngerescul chip, în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh", ca o mai desăvârşită şi cuprinzătoare de toate, arătând şi însemnând peste tot puterea lui Dumnezeu cea acoperitoare şi păzitoare, şi încă chipul cel strâns, puternic şi smerit al vieţii călugăreşti şi că nici mâinile, nici altele din mădularele călugărului nu le are vii în viaţa aceasta, nici către lucrarea lumească slobode, ci toate moarte, numai capul îl are slobod, căutând către Dumnezeu, Care este capul tuturor, cugetând ale Aceluia şi alergând către Dânsul. Ci şi capul cuprinzându-l cu camilafca, pentru smerenie, nici acolo nu-i sunt simţirile neacoperite
3. Cît de strictă este treapta rasoforiei, este cale de întoarce în lume?
Nu este cale de întoarcere, este o făgăduinţă şi trebuie împlinită. Faceţi făgăduinţe Domnului Şi le împliniţi. ( psalmi)
4. Cine hotărăşte ce nume să-i dea candidatului la călugărie, doar stareţul/ stareţa, sau are dreptul şi candidatul să-şi exprime dorinţa?
Stareţul sau părintele lui Duhovnicesc; poate să-şi exprime dorinţa şi candidatul numai dacă i se cere lucrul acesta.
După ce principii se alege numele?
Poate fi şi din pronia Lui Dumnezeu după cum îl inspiră Dumnezeu pe cel care pune numele, poate fi şi după asemănarea vieţii cu un anumit sfânt.
Cei care mă vor ajuta să înţeleg aceste lucruri am să le fiu recunoscătoare. Vă mulţumesc.
La ce recunoştinţă vă referiţi?
Cu mult respect.

Veronika
Mesaje:135
Membru din:05 Sep 2010, 23:00
Confesiune:ortodox
Preocupări:biologie, spiritualitate ortodoxa
Localitate:Chişinău

Re: Rasoforia/ Călugăria

Mesaj necititde Veronika » 17 Dec 2011, 10:57

Vă mulţumesc din suflet părinte, pentru aceste explicaţii.
Cu toate că nu vă cunosc personal, dar vă admir pentru răspunsurile pe care le daţi pe acest forum.
O să vă pomenesc în nevred mele rugăciuni, aceasta o să fie recunoştinşa mea pentru sf. voastră. Sărut mîna!

Nicodim
Mesaje:19
Membru din:13 Mar 2012, 13:03
Confesiune:ortodox
Preocupări:mântuirea sufletului

Re: Rasoforia/ Călugăria

Mesaj necititde Nicodim » 22 Mar 2012, 12:39

http://molitfelnic.ro/molitfelnic/randu ... soforului/
Gasiti in moliftelnic multe alte amanunte, ne aflam in perioada Marelui Post dar in limita timpului poate am sa mai scriu ceva.
Si inca ceva: http://www.youtube.com/watch?v=Ds1iPI4KyX0
Iertati, abia acum observ cand a fost scris.

Veronika
Mesaje:135
Membru din:05 Sep 2010, 23:00
Confesiune:ortodox
Preocupări:biologie, spiritualitate ortodoxa
Localitate:Chişinău

Re: Rasoforia/ Călugăria

Mesaj necititde Veronika » 22 Mar 2012, 20:44

Iertati, abia acum observ cand a fost scris.
Nu e nici o problemă Nicodim, mai bine mai tîrziu decît niciodată. :)
Îţi mulţumesc pt indicaţii, D-zeu să-ţi răsplătească pt osteneala şi interesul de a ajuta aproapele.

Veronika
Mesaje:135
Membru din:05 Sep 2010, 23:00
Confesiune:ortodox
Preocupări:biologie, spiritualitate ortodoxa
Localitate:Chişinău

Re: Rasoforia/ Călugăria

Mesaj necititde Veronika » 22 Mar 2012, 21:06

Dar părinţilor şi rudelor apropiate le este permis să participe la această slujbă de Tundere în monahism, nu i-ar "afecta" sufleteşte, (auzind despre viaţa aspră pe care trebuie să o parcurgă fiul (fiica) lor), dar şi pe monah (monahie) văzîndui pe părinţi "bocind" pt el? ( aici mă refer la mănăstirile unde au acces părinţii, nu la cei plecaţi în Sf. Munte...)
Cred că foarte puţine mame vor avea îndrăzneala de a-şi încuraja fiul aşa cum a făcut mama unui sf. mucenic din Savastia zicîndu-i: " Fiul meu preadulce, mai rabdă puţin, ca să ajungi cu adevărat şi fiu al Tatălui Celui din ceruri. Nu te înfricoşa de chinuri, căci, iată, Hristos Dumnezeu îţi stă ţie într-ajutor..."

Nicodim
Mesaje:19
Membru din:13 Mar 2012, 13:03
Confesiune:ortodox
Preocupări:mântuirea sufletului

Re: Rasoforia/ Călugăria

Mesaj necititde Nicodim » 23 Mar 2012, 23:45

Ca sa devii monah treci prin mai multe stadii primul fiind cel de novice, unde nu depui nici un vot, putand parasi manastirea fara sa aiba urmari. Atunci când stareţul sau stareţa socotesc că novicele este pregătit, i se cere să intre în mănăstire. Unii aleg să rămână novici toată viaţa. Intrarea în oricare stadiu al vieţii monahale este voluntară.
Sfântul Serafim de Sarov abia după opt ani de novicie la fost tuns in monahism.
Legat despre ce ati mai intrebat va raspund cu ajutorul parintelui Ilie Cleopa:
"Ati auzit dumnezeiasca Evanghelie ce zice: Cel ce iubeste pe tatăl său, sau pe mama sa, sau pe fratele său, sau pe sora sa, sau mosie, sau casă, sau holde, sau vii, sau prieteni, nu este Mie vrednic! Dumnezeu, Care ne-a făcut si ne-a dat viată si suflare si minte si toate însusirile, Acela trebuie iubit mai presus de toate. Acela tine în mână toate împărătiile lumii si toate vietătile din cer si de pe pământ. De aceea în Decalog, în porunca întâi, cu mare dreptate zice: Să iubesti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău si din toată puterea ta. Iar când zice de aproapele, pune măsură dragostei tale, ca pe tine însuti. Deci suntem datori să iubim pe Dumnezeu fără margine, fără granită, iar pe aproapele numai ca pe mine.

Dacă vreau eu să mă mântuiesc, si tie îti doresc mântuirea; iar dacă tu nu voiesti, n-am voie să te iubesc pe tine mai mult decât pe Dumnezeu. Ati auzit cum s-a cântat la Apostol? Exact ca la Botez: Câti în Hristos v-ati botezat, în Hristos v-ati si îmbrăcat. Aliluia! Ati auzit nu numai când s-a citit Apostolul si Evanghelia de la Botez, ci si tunderea si schimbarea numelui după rânduiala tuturor dumnezeiestilor părinti: Sfântul Efrem Sirul, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Simeon Tesaloniceanul, Sfântul Teodor Studitul si atâtia altii.

Călugăria este al doilea botez. Dar acum când s-au făgăduit acesti trei frati ai nostri cărora li s-au schimbat numele, nu s-au făgăduit numai în fata voastră. În chip nevăzut a fost Preasfânta Treime si este aici de fată în veci, si Maica Domnului si toti îngerii si toti sfintii. În ziua cea mare a Judecătii nu putem zice: "Doamne, am uitat ce am făgăduit, sau n-am făgăduit". Nu trebuie să uităm că n-am făgăduit oamenilor, ci lui Dumnezeu.

De aceea călugăria, după rânduiala ei, este mai mare ca împărătia lumească. Auziti ce zic dumneze-iestii părinti: "Mai mare rusine de o mie de ori este ca un călugăr să lase călugăria, să se facă împărat, decât împăratul să lase împărătia si să se facă călugăr". Este mult mai mare înaintea lui Dumnezeu călugărul care îsi face datoria, decât toti împăratii lumii, că nu poartă chip omenesc, ci chip îngeresc."
Iar la slujba din moliftelnic un moment deosebit este Psalmul 26:16 "Ca tatal meu si maica mea m-au parasit pe mine,iar Domnul m-a luat."
Mai e putin pana la miezul noptii asa ca am sa ma rog la Bunul Dumnezeu ca sa il lumineze pe cel ce vrea sa faca pasul acesta. Doamne ajuta! si sa auzim numai de bine!

OLGA

Re: Rasoforia/ Călugăria

Mesaj necititde OLGA » 24 Mar 2012, 22:52

Eu aş vrea să ne spună părintele Petru, în ce situaţii monahii sau monahiile pot primi binecuvântarea bisericii pentru a se căsători.

Avatar utilizator
protosinghel
Mesaje:5422
Membru din:01 Apr 2008, 15:53
Confesiune:ortodox
Preocupări:liturgică, misiune
Localitate:Portugalia
Contact:

Re: Rasoforia/ Călugăria

Mesaj necititde protosinghel » 01 Apr 2012, 11:29

Eu aş vrea să ne spună părintele Petru, în ce situaţii monahii sau monahiile pot primi binecuvântarea bisericii pentru a se căsători.
În nici un caz Biserica nu poate binecuvânta recăsătorirea celei care s-a căsătorit o dată cu Hristos. Ar putea-o face numai dacă i-ar muri Mirele, dar ce să-I facem dacă ne-am luat un Mire veşnic?!
Persoanele care au această ispită nu trebuie nici împărtăşite, chiar dacă sunt pe patul de moarte, dacă nu se întorc în mănăstire. Se numără între sinucigaşi. Dar uneori suntem nevoiţi să nuanţăm asta din cauza că nu tot timpul candidaţilor la călugărie li se explică ce angajamente îşi iau şi că ele sunt pe viaţă, ba chiar pe veşnicie, ci sunt manipulaţi doar pt a rămâne în mănăstire, pt că este nevoie de formă de muncă. Apoi când vin ispitele, stareţul/stareţa/duhovnicul începe cu blesteme precum că nu mai ai voie să faci asta şi aia.
Deci tb toate lucrurile explicate de la început şi de făcut o triere mai bună a celor care vor sau doar îşi închipuie că vor monahism. Iar dacă după aia pleacă, "să ne fie păgând şi vameş".

anastasys
Mesaje:82
Membru din:17 Aug 2012, 16:50
Confesiune:ortodox
Preocupări:medicina (profesie), carti, pelerinaje

Re: Rasoforia/ Călugăria

Mesaj necititde anastasys » 11 Oct 2012, 19:23

Eu aş vrea să ne spună părintele Petru, în ce situaţii monahii sau monahiile pot primi binecuvântarea bisericii pentru a se căsători.
Nu numai monahii sau monahiile nu mai au voie să se căsătoreasca ci nici rasoforii dacă li se face slujba completă (conform păr. Hierotheos Vlachos).
Părinte Petru, aş avea mai multe întrebări atât dumneavostră cât şi celor care citesc acest forum şi sunt călugări/călugăriţe. Dacă veţi avea bunăvoinţa şi timpul să îmi răspundeţi...

Avatar utilizator
protosinghel
Mesaje:5422
Membru din:01 Apr 2008, 15:53
Confesiune:ortodox
Preocupări:liturgică, misiune
Localitate:Portugalia
Contact:

Re: Rasoforia/ Călugăria

Mesaj necititde protosinghel » 11 Oct 2012, 19:38

Păi scrie întrebările şi vom răspunde atunci când vom găsi timp...

Avatar utilizator
presviter
Mesaje:592
Membru din:24 Noi 2010, 09:30
Confesiune:ortodox
Preocupări:istorie, liturgică, pastorală
Localitate:București

Re: Rasoforia/ Călugăria

Mesaj necititde presviter » 15 Noi 2012, 22:39

De ce în zilele noastre se respectă tot mai puțin regula ca numele de călugărie să înceapă cu aceeași literă precum numele de botez ?
Părtaş sunt cu toţi cei ce se tem de Tine şi păzesc poruncile Tale. ps.118,63

Avatar utilizator
protosinghel
Mesaje:5422
Membru din:01 Apr 2008, 15:53
Confesiune:ortodox
Preocupări:liturgică, misiune
Localitate:Portugalia
Contact:

Re: Rasoforia/ Călugăria

Mesaj necititde protosinghel » 16 Noi 2012, 01:18

De ce în zilele noastre se respectă tot mai puțin regula ca numele de călugărie să înceapă cu aceeași literă precum numele de botez ?
Dar de unde aţi luat că asta ar fi o regulă şi că ea ar trebui respectată?

Avatar utilizator
presviter
Mesaje:592
Membru din:24 Noi 2010, 09:30
Confesiune:ortodox
Preocupări:istorie, liturgică, pastorală
Localitate:București

Re: Rasoforia/ Călugăria

Mesaj necititde presviter » 16 Noi 2012, 10:39

De ce ar fi respectat-o majoritatea călugărilor, dacă n-ar fi fost o regulă, fie ea și nescrisă.
Această păstrare a inițialei arată că monahul este altoit pe creștin, deci o continuitate între cele două condiții.
Mă gîndesc că este un spect ce nu trebuie neglijat.
Dacă n-a fost așa, spuneți-mi.
Părtaş sunt cu toţi cei ce se tem de Tine şi păzesc poruncile Tale. ps.118,63

Avatar utilizator
protosinghel
Mesaje:5422
Membru din:01 Apr 2008, 15:53
Confesiune:ortodox
Preocupări:liturgică, misiune
Localitate:Portugalia
Contact:

Re: Rasoforia/ Călugăria

Mesaj necititde protosinghel » 16 Noi 2012, 14:23

De ce ar fi respectat-o majoritatea călugărilor, dacă n-ar fi fost o regulă, fie ea și nescrisă.
Cunosc la fel de multe cazuri când iniţiala numelui nu a fost păstrată.
Această păstrare a inițialei arată că monahul este altoit pe creștin, deci o continuitate între cele două condiții.
Dacă doar iniţiala arată asta, iar lipsa ei nu mai arată, apoi... De unde scoateţi toate speculaţiile astea?

protopsalt
Mesaje:171
Membru din:11 Dec 2008, 02:49
Confesiune:ortodox

Re: Rasoforia/ Călugăria

Mesaj necititde protopsalt » 28 Mai 2013, 06:26

uneori suntem nevoiţi să nuanţăm asta din cauza că nu tot timpul candidaţilor la călugărie li se explică ce angajamente îşi iau şi că ele sunt pe viaţă, ba chiar pe veşnicie, ci sunt manipulaţi doar pt a rămâne în mănăstire, pt că este nevoie de formă de muncă. Apoi când vin ispitele, stareţul/stareţa/duhovnicul începe cu blesteme precum că nu mai ai voie să faci asta şi aia.
Deci tb toate lucrurile explicate de la început şi de făcut o triere mai bună a celor care vor sau doar îşi închipuie că vor monahism. Iar dacă după aia pleacă, "să ne fie păgân şi vameş".
Citesc de mai multa vreme slujba tunderii in monahism si mi se pare absolut cutremuratoare. Eu personal, nu stiu daca as fi in stare sa pot sa iau un asemenea drum tocmai pentru ca este o directie foarte... precisa dar 'stramta si cu chinuri'. Si grea e mantuirea pentru un calugar. Cel putin asa mi se pare... Astfel revin la ideea parintelui Petru ca ar trebui mai bine explicat novicilor - indiferent cata cultura teologica au acestia - ce inseamna monahismul... Poate in felul acesta vor fi si mai multi doritori adevarati de calugarie si nu doar doritori de intrare in manastire...

Avatar utilizator
Andrey
Mesaje:72
Membru din:20 Iun 2011, 19:34
Confesiune:ortodox
Preocupări:dogmatică, liturgică, patristică
Localitate:Baia Mare
Contact:

Re: Rasoforia/ Călugăria

Mesaj necititde Andrey » 29 Mai 2013, 16:44

Am şi eu o întrebare...
Este superioară ascultarea de episcop, ascultării faţă de stareţ? Adică dacă episcopul îţi spune să faci un lucru, iar stareţul nu este de acord, de cine trebuie să asculţi (cine are întâietate)?

Avatar utilizator
protosinghel
Mesaje:5422
Membru din:01 Apr 2008, 15:53
Confesiune:ortodox
Preocupări:liturgică, misiune
Localitate:Portugalia
Contact:

Re: Rasoforia/ Călugăria

Mesaj necititde protosinghel » 30 Mai 2013, 18:18

În mod normal, episcopul n-ar trebui să se bage peste stareţ şi să dea ascultări (iero-)monahilor fără să-l consulte pe stareţ.
Iar în legătură cu întrebarea, cred că stareţul tb să discute cu episcopul şi să-i explice că "ascultarea" respectivă i-ar putea fi vătămătoare monahului respectiv sau că aceasta ar tulbura liniştea mănăstirii.

Avatar utilizator
Andrey
Mesaje:72
Membru din:20 Iun 2011, 19:34
Confesiune:ortodox
Preocupări:dogmatică, liturgică, patristică
Localitate:Baia Mare
Contact:

Re: Rasoforia/ Călugăria

Mesaj necititde Andrey » 01 Iun 2013, 20:05

Şi o ultimă întrebare...
Monahii mai ţin legătura cu părinţii trupeşti (sau ceilalţi membrii ai familiei) după ce au intrat în mănăstire? Părinţii au voie să-i viziteze?


Înapoi la “CANOANE şi REGULI BISERICEŞTI”

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 1 vizitator

Crestinism Ortodox.com. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet free counters
PELERIN ORTODOX