Cand s-a nascut Iisus?

Studiul şi Exegeza Vechiului şi Noului Testament. Probleme de traducere şi intelegere a textului biblic
Toma
Mesaje: 47
Membru din: 03 Dec 2012, 23:33
Confesiune: ortodox
Preocupări: Dumnezeu

Cand s-a nascut Iisus?

Mesaj necititde Toma » 24 Dec 2012, 12:19

Sunt unii care spun ca Iisus s-a nascut in ziua de 21 a "Sarbatorii corturilor" la evrei care e in luna a saptea evreiasca(Septembrie-Octombrie la noi).Conform cursului preotilor de la Templu , a cetei preotesti din care facea parte Zaharia(tatal lui Ioan Botezatorul) si a vremii zamislirii si nasterii Sf. Ioan Botezatorul aceasta varianta e plauzibila (toate aceste date se gasesc in Evanghelia lui Luca).

Uite si alte dovezi biblice(profetice) pe care ei le aduc, in afara argumentului cu pastorii si vremea :

In ziua a saptea a Sarbatorii cortului care e 21 Tishri :

Ioan 7:37-38
Iar în ziua cea din urmă - ziua cea mare a sărbătorii - Iisus a stat între ei şi a strigat, zicând: Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea.
Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui.

Isaia 12:1-4

1. Şi tu vei zice în ziua aceea: Lăuda-Te-voi, Doamne, că deşi pornit împotriva mea, mânia Ta s-a întors de la mine şi m-ai miluit.
2. Iată Dumnezeul cel tare ישועה YESHUAH; nădăjdui-voi întru El şi nu mă voi înfricoşa, că izvorul puterii mele şi cântarea mea de laudă este, EL(de la Elohim) este ישועה YESHUAH.
3. Veţi scoate apa cu veselie din izvoarele lui ישועה YESHUAH.
4. Şi veţi zice în ziua aceea: "Lăudaţi pe Domnul, chemaţi numele Lui, vestiţi printre neamuri lucrările Lui, daţi de ştire că înalt este numele Lui!

Agheu 2:1 In ziua a 21 a lunii a saptea a venit Cuvantul Domnului, prin Agheu zicand (...)

6. Căci aşa zice Domnul Savaot: "Peste puţină vreme, Eu voi cutremura cerul şi pământul, marea şi uscatul;
7. Voi zgudui toate popoarele şi toate neamurile vor veni cu lucruri de preţ şi voi umple de slavă templul acesta, zice Domnul Savaot.

Ce dovezi biblice avem ca Iisus s-a nascut pe 25 Decembrie?

Avatar utilizator
dimitrie
Mesaje: 971
Membru din: 03 Dec 2010, 01:33
Confesiune: ortodox
Preocupări: preoţie, familie
Localitate: Craiova

Re: Cand s-a nascut Iisus?

Mesaj necititde dimitrie » 24 Dec 2012, 21:12

Toma, vrei să ne tâmpești cu inepțiile stricaților la minte? Acele citate biblice sunt argumente contra a ceea ce Biserica învață?
Știi ce? Cred că te-ai apucat să compari calitatea apei tulburi cu a apei potabile, gustând mai întâi din apa tulbure fără a fi gustat vreodată din apa limpede și bună de băut. Și mai cred că te-ai grăbit să-ți și formezi o părere.
Crede că una este Biserica Adevărului, după care să nu te mai îndoiești vreodată de calitatea ei, chiar dacă nu ai putut cunoaște îndeajuns cândva și argumentele ei în toate chestiunile de credință ce nu-ți sunt clare.
Nu uita că "prin credinţă, Avraam, când a fost chemat, a ascultat şi a ieşit la locul pe care era să-l ia spre moştenire şi a ieşit neştiind încotro merge." Evr.11:8

Mai târziu vei primi și un răspuns la îndoiala ridicată aici.
Să-mi dea Dumnezeu ce "medicament" ştie El, numai să putem fi împreună, deplin, dincolo!

Avatar utilizator
Florina
Mesaje: 515
Membru din: 02 Apr 2008, 06:16
Confesiune: ortodox
Preocupări: profesor de religie
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Cand s-a nascut Iisus?

Mesaj necititde Florina » 24 Dec 2012, 23:19

Sfantul Ioan Gura de Aur va poate lamuri cu ajutorul Sfintei Scripturi.


"(...) Dar pentru ca să pot face încă mai lămurită dovada că ziua de astăzi este cu adevărat ziua Naşterii lui Hristos, vă rog să luaţi aminte, căci voiesc a readuce în memoria voastră lucruri ce s-au petrecut de demult şi legi vechi, pentru a face dovada a tot ce spun.

Când Dumnezeu a slobozit pe poporul evreu din robia egiptenilor şi din tirania cea barbară şi a văzut că între dânşii se află încă multe rămăşiţe ale nedumeririi, şi că ei erau împătimiţi către cele pământeşti şi admirau mărimea şi frumuseţea templelor, le-a poruncit să zidească un templu, care nu numai prin scumpetea materialului şi nu numai prin mulţimea meşteşugului, ci şi prin forma zidirii să întreacă toate templele de pe pământ. Precum un părinte duios, care mai târziu iarăşi primeşte la sine pe fiul său, cel ce se răzvrătise cu oamenii cei răi şi trăise întru toată dezmierdarea, şi îl pune să trăiască într-o prisosinţă mare şi cuviincioasă, pentru ca nu cumva acela, din cauza vreunei lipse, să dorească viaţa cea veche, aşa Dumnezeu, văzând împătimirea iudeilor pentru cele pământeşti, le-a dat tocmai pentru aceasta o prisosinţă, pentru ca ei să nu mai poftească Egiptul şi toate ale lui. Şi El le-a zidit un templu, al cărui plan a cuprins toată lumea, atât cea materială, cât şi cea duhovnicească.

Precum în lume este cerul şi pământul, şi în mijlocul amândurora este tăria, aşa a trebuit să se zidească şi templul. De aceea, El a despărţit templul în două, şi între amândouă părţile a aşezat catapeteasma. Partea cea dinaintea catapetesmei era deschisă tuturor, iar partea cea dinlăuntru, cea din spatele catapetesmei, nu era permisă nimănui, nici măcar nu putea fi văzută, decât numai de preotul cel mare. Şi să ştii că eu nu spun de la mine aceasta, ci cum că templul, cu adevărat s-a zidit după planul lumii, poţi auzi de la Pavel, când el zice cu privire la înălţarea la cer a lui Hristos: „Căci Hristos n-a intrat într-o Sfântă a Sfintelor făcută de mâini – închipuirea celei adevărate” (Evrei 9, 24). El zice cu aceasta că Sfânta Sfintelor, aici pe pământ, este icoană a Sanctuarului adevărat. Iar cum catapeteasma de la Sfânta Sfintelor despărţea Sfintele de cele dinafară, precum cerul desparte ceea ce este deasupra lui de toate cele ce sunt la noi, a arătat-o Apostolul când a numit cerul catapeteasmă. Căci vorbind despre nădejde, el zice: „Pe care o avem ca o ancoră a sufletului, neclintită şi tare, intrând dincolo de catapeteasmă, unde Iisus a intrat pentru noi ca înaintemergător, fiind făcut Arhiereu în veac, după rănduiala lui Melchisedec” (Evrei 6, 19-20). Vezi cum numea el cerul catapeteasmă? Afară, înaintea catapetesmei, era sfeşnicul, şi masa şi altarul cel de aramă pentru jertfe şi arderi de tot, iar înăuntru, după catapeteasmă, era sicriul, acoperit peste tot cu aur, şi într-însul tablele Legii, şi năstrapa cea de aur, şi toiagul lui Aaron ce odrăslise, şi altarul cel de aur, care servea numai la tămâierea jertfelor.

Dar şi despre aceasta vreau să aduc o mărturie a lui Pavel, care zice că în cortul cel dintâi intrau totdeauna preoţii, săvârşind slujbele dumnezeieşti (Evrei 9, 6). Prin acesta din urmă, el înţelege partea cea din afară a cortului unde putea să intre toată lumea şi unde era sfeşnicul şi masa punerii înainte a pâinilor, iar după a doua catapeteasmă era aşezată aşa numita Sfânta Sfintelor cu altarul cel de aur şi sicriul cel aurit peste tot, iar într-însul năstrapa cea de aur cu mana, şi toiagul lui Aaron ce odrăslise, şi tablele Legii. Deasupra sicriului erau heruvimii slavei care umbreau acoperământul sicriului.

Şi toate acestea, fiind aşa aşezate în cortul cel dintâi, aici intrau preoţii când aduceau jertfele, iar în a doua despărţitură, o dată pe an, intra singur Arhiereul, şi nu fără de sânge, pe care îl aducea pentru sine însuşi şi pentru păcatele poporului (Evrei 9, 1-7). Vezi că numai Arhiereul intra aici şi numai o dată în an?

Dar veţi zice: „Ce legătură au toate acestea cu ziua de astăzi?”. Aşteptaţi puţin şi vă veţi lămuri. Noi urmărim izvorul până la obârşia sa şi vrem să ajungem până la adânc, pentru ca toate să ni se lămurească cu uşurinţă. Totuşi, ca vorbirea noastră să nu fie prea lungă şi puţin lămuritoare prin lungimea ei, vă voi spune acum pricina pentru care am spus toate acestea. Aşadar, pentru ce? Când Ioan avea în pântecele Elisabetei şase luni, ea a primit pe Maria. Dacă noi vom afla care este acea lună a sasea, atunci vom şti şi când a zămislit Maria, şi ştiind aceasta, vom şti şi când ea a născut socotind cele nouă luni.

Dar de unde putem afla care era a şasea lună a sarcinii Elisabetei? De acolo, că ştim în care lună ea a zămislit, şi aceasta o aflăm când vom cunoaşte timpul întru care bărbatul ei (Zaharia) a primit vestea cea bună. Şi de unde putem cunoaşte aceasta? Din Sfânta Scriptură, fiindcă Evanghelia ne istoriseşte că Zaharia era tocmai în Sfânta Sfintelor, când îngerul i-a adus vestea şi l-a înştiinţat despre naşterea lui Ioan. Deci, fiindcă Scriptura arată lămurit că singur Arhiereul, şi numai o dată pe an, intra în Sfânta Sfintelor şi în care lună a anului, apoi de aici se cunoaşte timpul în care Zaharia a primit vestea cea bună, şi din aceasta cunoaştem şi timpul când Elisabeta a zămislit.

Cum că el numai o dată pe an intra în Sfânta Sfintelor ne-a spus-o Pavel mai sus, şi Moisi ne spune aceasta când zice: „Şi a zis Domnul către Moisi: «Grăieşte către Aaron, fratele tău, să nu intre în toată vremea în Sfânta Sfintelor, care este înlăuntrul catapetesmei înaintea curăţitorului celui de pe chivotul legii, ca să nu moară»” (Levitic 16, 2). De aici se vede că el nu în tot timpul intra în Sfânta Sfintelor, şi pe când era el acolo, nimeni nu putea să intre în cort, ci toţi trebuiau să stea afară înainte de catapeteasmă. Ţineţi bine minte acestea, că mai rămâne a arăta în ce timp Arhiereul intra în Sfânta Sfintelor. Iarăşi, în aceeaşi carte a Sfintei Scripturi, se zice: „«In luna a şaptea, în ziua a zecea a lunii, să postiţi şi nici un lucru să nu faceţi, nici băştinaşul, nici străinul care este între voi, căci în ziua aceasta vi se face curăţire, ca să fiţi curaţi de toate păcatele voastre, înaintea Domnului, şi curaţi veţi fi. Aceasta e cea mai mare zi de odihnă pentru voi şi să smeriţi sufletele voastre prin post. Aceasta este lege veşnică. De curăţit însă să vă cureţe preotul care este uns ca să slujească în locul tatălui său. Să se îmbrace el cu veşmintele cele de in şi cu veşmintele sfinte; şi va curaţi Sfânta Sfintelor, cortul adunării, va curaţi jertfelnicul şi pe preoţi şi va curaţi şi toată obştea poporului… o dată în an să curăţiţi pe fiii lui Israel de păcatele lor». Şi Aaron a făcut aşa cum poruncise Domnul lui Moisi” (Levitic 16, 29-34). Aici este vorba despre sărbătoarea Corturilor, când, o dată pe an, Arhiereul intra în Sfânta Sfintelor.

Deci, dacă o dată pe an, la sărbătoarea Corturilor, intra Arhiereul în Sfânta Sfintelor, să arătăm acum, că atunci s-a arătat îngerul lui Zaharia, tocmai când el era în Sfânta Sfintelor, căci s-a arătat numai lui, pe când el tămâia. Arhiereul nu intra niciodată singur în templu, decât în această zi.

Să ascultăm acum cuvintele Evanghelistului: „Era în zilele lui Irod, regele Iudeii, un preot cu numele Zaharia…, iar femeia lui era din fiicele lui Aaron şi se numea Elisabeta… Şi pe când Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu, în rândul săptămânii sale, a ieşit la sorţi, după obiceiul preoţiei, să tămâieze intrând în templul Domnului” (Luca 1, 5-9).

Aduceţi-vă aminte, iubiţilor, de locul acela care zice: „Nici un om nu va fi în cortul mărturiei când va merge el să se roage în Sfânta Sfintelor până când va ieşi el afară” (Leviticul 16, 17).

„Şi i s-a arătat îngerul Domnului, stând de-a dreapta altarului tămâierii” (Luca l, 11). Nu zice „jertfelnicului”, ci „altarului tămâierii”, căci jertfelnicul era altarul cel din afară, iar altarul tămâierii, cel dinăuntru. Deci, pentru că îngerul a fost văzut numai de el, şi că tot poporul îl aştepta afară, ne încredinţează că el intrase în Sfânta Sfintelor. „Şi s-a spăimântat Zaharia şi frică a căzut peste el. Iar îngerul a zis către el: Nu te teme, Zaharia, că s-a auzit rugăciunea ta şi Elisabeta, femeia ta, va naşte fiu şi se va chema numele lui Ioan… şi poporul aştepta afară pe Zaharia şi se mira că întârzie în templu. Şi ieşind, nu putea să vorbească… şi el le făcea semne” (Luca 1, 12-13, 21-22).

Vezi că el fusese înăuntru, după catapeteasmă? Acolo a primit vestea. Aceasta era în timpul sărbătorii Corturilor şi a postului, şi aceasta din urmă se înţelege prin cuvintele: „Să smeriţi sufletele voastre”. Iar această sărbătoare se făcea la iudei către sfârşitul lunii septembrie. Aşadar, atunci a zămislit Elisabeta.

Acum este timpul să arătăm că în a şasea lună de când Elisabeta purta în pântece pe Ioan, Maria a primit vestirea cea de bucurie şi a zămislit şi ea. Adică, acum a venit la ea Gavriil şi i-a zis: „Nu te teme Maria că ai aflat har de la Dumnezeu, şi iată că vei zămisli în pântece şi vei naşte fiu şi se va chema numele lui Iisus” (Luca 1, 30-31). Când ea s-a spăimântat şi a întrebat „Cum este aceasta cu putinţă?”, îngerul i-a răspuns şi a zis: „Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Şi iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit fiu la bătrâneţea ei şi aceasta este a şasea lună pentru ea, cea numită stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă” (Luca 1, 34-37).

Deci, dacă Elisabeta a zămislit în luna septembrie, Maria a zămislit mai târziu, în luna a şasea, în martie, şi dacă, mai departe, vom adăuga cele nouă luni până la Naşterea lui Hristos, ajungem în luna decembrie, în care şi prăznuim această zi.

Am arătat mai înainte tot ce era de zis despre această zi. Numai una voiesc să mai adaug, şi apoi voi încheia. Să ne bucurăm de bucuria căreia ne-am făcut părtaşi prin Naşterea lui Hristos, şi pe Dumnezeu, Cel ce S-a făcut om, să-L proslăvim pentru această întrupare a Sa, şi după puterile noastre să-I aducem cinste şi mulţumire, însă lui Dumnezeu nu-I este plăcută altă mulţumire, decât aceea ca noi să ne mântuim sufletele noastre şi să ne silim a face fapte bune.

O, iubiţilor, viaţa noastră este scurtă; să fim treji şi să veghem! Să ne pregătim bine, să arătăm râvnă către toţi şi să fim băgători de seamă întru toate, [şi] să ne apropiem [de cele sfinte] cu toată grija, toată curăţia şi liniştea sufletului, cu rugăciune şi cu inimă înfrântă, ca prin aceasta să dobândim bunăvoinţa Domnului nostru Iisus Hristos şi să ne facem părtaşi bunătăţilor făgăduite, prin darul şi prin iubirea de oameni ale Aceluiaşi Domn Iisus Hristos, Căruia împreună cu Tatăl şi cu Sfânt Duh se cuvine cinstea, în vecii vecilor. Amin."

(extras din "Cuvânt la Naşterea Domnului (25 decembrie)", din "Predici la duminici şi la sărbători" - Sf. Ioan Gură de Aur)

Avatar utilizator
dimitrie
Mesaje: 971
Membru din: 03 Dec 2010, 01:33
Confesiune: ortodox
Preocupări: preoţie, familie
Localitate: Craiova

Re: Cand s-a nascut Iisus?

Mesaj necititde dimitrie » 25 Dec 2012, 00:06

Iar cu privire la păstorii care erau pe câmp atunci..., păi poți pune alături -2 grade Celsius de la Craiova (atât sunt la noi acum) cu +12 grade Celsius câte arată acum termometrul la Betleem? Păi la noi pasc ciobanii oile pe câmp până când dă zăpada... . Dar de, trebuie să nu chiulești la școală pentru a ține cont de particularitățile climatice ale unei zone a globului în raport cu alta. Ereticii nu sunt și nu au fost oameni străluciți la minte.
Să-mi dea Dumnezeu ce "medicament" ştie El, numai să putem fi împreună, deplin, dincolo!

Toma
Mesaje: 47
Membru din: 03 Dec 2012, 23:33
Confesiune: ortodox
Preocupări: Dumnezeu

Re: Cand s-a nascut Iisus?

Mesaj necititde Toma » 25 Dec 2012, 01:44

Toma, vrei să ne tâmpești cu inepțiile stricaților la minte? Acele citate biblice sunt argumente contra a ceea ce Biserica învață?
Știi ce? Cred că te-ai apucat să compari calitatea apei tulburi cu a apei potabile, gustând mai întâi din apa tulbure fără a fi gustat vreodată din apa limpede și bună de băut. Și mai cred că te-ai grăbit să-ți și formezi o părere.
Crede că una este Biserica Adevărului, după care să nu te mai îndoiești vreodată de calitatea ei, chiar dacă nu ai putut cunoaște îndeajuns cândva și argumentele ei în toate chestiunile de credință ce nu-ți sunt clare.
Nu uita că "prin credinţă, Avraam, când a fost chemat, a ascultat şi a ieşit la locul pe care era să-l ia spre moştenire şi a ieşit neştiind încotro merge." Evr.11:8

Mai târziu vei primi și un răspuns la îndoiala ridicată aici.
credinta oarba pe langa ca nu e autentica, nu e buna de nimic.

Toma
Mesaje: 47
Membru din: 03 Dec 2012, 23:33
Confesiune: ortodox
Preocupări: Dumnezeu

Re: Cand s-a nascut Iisus?

Mesaj necititde Toma » 25 Dec 2012, 01:48

Sfantul Ioan Gura de Aur va poate lamuri cu ajutorul Sfintei Scripturi.


"(...) Dar pentru ca să pot face încă mai lămurită dovada că ziua de astăzi este cu adevărat ziua Naşterii lui Hristos, vă rog să luaţi aminte, căci voiesc a readuce în memoria voastră lucruri ce s-au petrecut de demult şi legi vechi, pentru a face dovada a tot ce spun.

Când Dumnezeu a slobozit pe poporul evreu din robia egiptenilor şi din tirania cea barbară şi a văzut că între dânşii se află încă multe rămăşiţe ale nedumeririi, şi că ei erau împătimiţi către cele pământeşti şi admirau mărimea şi frumuseţea templelor, le-a poruncit să zidească un templu, care nu numai prin scumpetea materialului şi nu numai prin mulţimea meşteşugului, ci şi prin forma zidirii să întreacă toate templele de pe pământ. Precum un părinte duios, care mai târziu iarăşi primeşte la sine pe fiul său, cel ce se răzvrătise cu oamenii cei răi şi trăise întru toată dezmierdarea, şi îl pune să trăiască într-o prisosinţă mare şi cuviincioasă, pentru ca nu cumva acela, din cauza vreunei lipse, să dorească viaţa cea veche, aşa Dumnezeu, văzând împătimirea iudeilor pentru cele pământeşti, le-a dat tocmai pentru aceasta o prisosinţă, pentru ca ei să nu mai poftească Egiptul şi toate ale lui. Şi El le-a zidit un templu, al cărui plan a cuprins toată lumea, atât cea materială, cât şi cea duhovnicească.

Precum în lume este cerul şi pământul, şi în mijlocul amândurora este tăria, aşa a trebuit să se zidească şi templul. De aceea, El a despărţit templul în două, şi între amândouă părţile a aşezat catapeteasma. Partea cea dinaintea catapetesmei era deschisă tuturor, iar partea cea dinlăuntru, cea din spatele catapetesmei, nu era permisă nimănui, nici măcar nu putea fi văzută, decât numai de preotul cel mare. Şi să ştii că eu nu spun de la mine aceasta, ci cum că templul, cu adevărat s-a zidit după planul lumii, poţi auzi de la Pavel, când el zice cu privire la înălţarea la cer a lui Hristos: „Căci Hristos n-a intrat într-o Sfântă a Sfintelor făcută de mâini – închipuirea celei adevărate” (Evrei 9, 24). El zice cu aceasta că Sfânta Sfintelor, aici pe pământ, este icoană a Sanctuarului adevărat. Iar cum catapeteasma de la Sfânta Sfintelor despărţea Sfintele de cele dinafară, precum cerul desparte ceea ce este deasupra lui de toate cele ce sunt la noi, a arătat-o Apostolul când a numit cerul catapeteasmă. Căci vorbind despre nădejde, el zice: „Pe care o avem ca o ancoră a sufletului, neclintită şi tare, intrând dincolo de catapeteasmă, unde Iisus a intrat pentru noi ca înaintemergător, fiind făcut Arhiereu în veac, după rănduiala lui Melchisedec” (Evrei 6, 19-20). Vezi cum numea el cerul catapeteasmă? Afară, înaintea catapetesmei, era sfeşnicul, şi masa şi altarul cel de aramă pentru jertfe şi arderi de tot, iar înăuntru, după catapeteasmă, era sicriul, acoperit peste tot cu aur, şi într-însul tablele Legii, şi năstrapa cea de aur, şi toiagul lui Aaron ce odrăslise, şi altarul cel de aur, care servea numai la tămâierea jertfelor.

Dar şi despre aceasta vreau să aduc o mărturie a lui Pavel, care zice că în cortul cel dintâi intrau totdeauna preoţii, săvârşind slujbele dumnezeieşti (Evrei 9, 6). Prin acesta din urmă, el înţelege partea cea din afară a cortului unde putea să intre toată lumea şi unde era sfeşnicul şi masa punerii înainte a pâinilor, iar după a doua catapeteasmă era aşezată aşa numita Sfânta Sfintelor cu altarul cel de aur şi sicriul cel aurit peste tot, iar într-însul năstrapa cea de aur cu mana, şi toiagul lui Aaron ce odrăslise, şi tablele Legii. Deasupra sicriului erau heruvimii slavei care umbreau acoperământul sicriului.

Şi toate acestea, fiind aşa aşezate în cortul cel dintâi, aici intrau preoţii când aduceau jertfele, iar în a doua despărţitură, o dată pe an, intra singur Arhiereul, şi nu fără de sânge, pe care îl aducea pentru sine însuşi şi pentru păcatele poporului (Evrei 9, 1-7). Vezi că numai Arhiereul intra aici şi numai o dată în an?

Dar veţi zice: „Ce legătură au toate acestea cu ziua de astăzi?”. Aşteptaţi puţin şi vă veţi lămuri. Noi urmărim izvorul până la obârşia sa şi vrem să ajungem până la adânc, pentru ca toate să ni se lămurească cu uşurinţă. Totuşi, ca vorbirea noastră să nu fie prea lungă şi puţin lămuritoare prin lungimea ei, vă voi spune acum pricina pentru care am spus toate acestea. Aşadar, pentru ce? Când Ioan avea în pântecele Elisabetei şase luni, ea a primit pe Maria. Dacă noi vom afla care este acea lună a sasea, atunci vom şti şi când a zămislit Maria, şi ştiind aceasta, vom şti şi când ea a născut socotind cele nouă luni.

Dar de unde putem afla care era a şasea lună a sarcinii Elisabetei? De acolo, că ştim în care lună ea a zămislit, şi aceasta o aflăm când vom cunoaşte timpul întru care bărbatul ei (Zaharia) a primit vestea cea bună. Şi de unde putem cunoaşte aceasta? Din Sfânta Scriptură, fiindcă Evanghelia ne istoriseşte că Zaharia era tocmai în Sfânta Sfintelor, când îngerul i-a adus vestea şi l-a înştiinţat despre naşterea lui Ioan. Deci, fiindcă Scriptura arată lămurit că singur Arhiereul, şi numai o dată pe an, intra în Sfânta Sfintelor şi în care lună a anului, apoi de aici se cunoaşte timpul în care Zaharia a primit vestea cea bună, şi din aceasta cunoaştem şi timpul când Elisabeta a zămislit.

Cum că el numai o dată pe an intra în Sfânta Sfintelor ne-a spus-o Pavel mai sus, şi Moisi ne spune aceasta când zice: „Şi a zis Domnul către Moisi: «Grăieşte către Aaron, fratele tău, să nu intre în toată vremea în Sfânta Sfintelor, care este înlăuntrul catapetesmei înaintea curăţitorului celui de pe chivotul legii, ca să nu moară»” (Levitic 16, 2). De aici se vede că el nu în tot timpul intra în Sfânta Sfintelor, şi pe când era el acolo, nimeni nu putea să intre în cort, ci toţi trebuiau să stea afară înainte de catapeteasmă. Ţineţi bine minte acestea, că mai rămâne a arăta în ce timp Arhiereul intra în Sfânta Sfintelor. Iarăşi, în aceeaşi carte a Sfintei Scripturi, se zice: „«In luna a şaptea, în ziua a zecea a lunii, să postiţi şi nici un lucru să nu faceţi, nici băştinaşul, nici străinul care este între voi, căci în ziua aceasta vi se face curăţire, ca să fiţi curaţi de toate păcatele voastre, înaintea Domnului, şi curaţi veţi fi. Aceasta e cea mai mare zi de odihnă pentru voi şi să smeriţi sufletele voastre prin post. Aceasta este lege veşnică. De curăţit însă să vă cureţe preotul care este uns ca să slujească în locul tatălui său. Să se îmbrace el cu veşmintele cele de in şi cu veşmintele sfinte; şi va curaţi Sfânta Sfintelor, cortul adunării, va curaţi jertfelnicul şi pe preoţi şi va curaţi şi toată obştea poporului… o dată în an să curăţiţi pe fiii lui Israel de păcatele lor». Şi Aaron a făcut aşa cum poruncise Domnul lui Moisi” (Levitic 16, 29-34). Aici este vorba despre sărbătoarea Corturilor, când, o dată pe an, Arhiereul intra în Sfânta Sfintelor.

Deci, dacă o dată pe an, la sărbătoarea Corturilor, intra Arhiereul în Sfânta Sfintelor, să arătăm acum, că atunci s-a arătat îngerul lui Zaharia, tocmai când el era în Sfânta Sfintelor, căci s-a arătat numai lui, pe când el tămâia. Arhiereul nu intra niciodată singur în templu, decât în această zi.

Să ascultăm acum cuvintele Evanghelistului: „Era în zilele lui Irod, regele Iudeii, un preot cu numele Zaharia…, iar femeia lui era din fiicele lui Aaron şi se numea Elisabeta… Şi pe când Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu, în rândul săptămânii sale, a ieşit la sorţi, după obiceiul preoţiei, să tămâieze intrând în templul Domnului” (Luca 1, 5-9).

Aduceţi-vă aminte, iubiţilor, de locul acela care zice: „Nici un om nu va fi în cortul mărturiei când va merge el să se roage în Sfânta Sfintelor până când va ieşi el afară” (Leviticul 16, 17).

„Şi i s-a arătat îngerul Domnului, stând de-a dreapta altarului tămâierii” (Luca l, 11). Nu zice „jertfelnicului”, ci „altarului tămâierii”, căci jertfelnicul era altarul cel din afară, iar altarul tămâierii, cel dinăuntru. Deci, pentru că îngerul a fost văzut numai de el, şi că tot poporul îl aştepta afară, ne încredinţează că el intrase în Sfânta Sfintelor. „Şi s-a spăimântat Zaharia şi frică a căzut peste el. Iar îngerul a zis către el: Nu te teme, Zaharia, că s-a auzit rugăciunea ta şi Elisabeta, femeia ta, va naşte fiu şi se va chema numele lui Ioan… şi poporul aştepta afară pe Zaharia şi se mira că întârzie în templu. Şi ieşind, nu putea să vorbească… şi el le făcea semne” (Luca 1, 12-13, 21-22).

Vezi că el fusese înăuntru, după catapeteasmă? Acolo a primit vestea. Aceasta era în timpul sărbătorii Corturilor şi a postului, şi aceasta din urmă se înţelege prin cuvintele: „Să smeriţi sufletele voastre”. Iar această sărbătoare se făcea la iudei către sfârşitul lunii septembrie. Aşadar, atunci a zămislit Elisabeta.

Acum este timpul să arătăm că în a şasea lună de când Elisabeta purta în pântece pe Ioan, Maria a primit vestirea cea de bucurie şi a zămislit şi ea. Adică, acum a venit la ea Gavriil şi i-a zis: „Nu te teme Maria că ai aflat har de la Dumnezeu, şi iată că vei zămisli în pântece şi vei naşte fiu şi se va chema numele lui Iisus” (Luca 1, 30-31). Când ea s-a spăimântat şi a întrebat „Cum este aceasta cu putinţă?”, îngerul i-a răspuns şi a zis: „Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Şi iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit fiu la bătrâneţea ei şi aceasta este a şasea lună pentru ea, cea numită stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă” (Luca 1, 34-37).

Deci, dacă Elisabeta a zămislit în luna septembrie, Maria a zămislit mai târziu, în luna a şasea, în martie, şi dacă, mai departe, vom adăuga cele nouă luni până la Naşterea lui Hristos, ajungem în luna decembrie, în care şi prăznuim această zi.

Am arătat mai înainte tot ce era de zis despre această zi. Numai una voiesc să mai adaug, şi apoi voi încheia. Să ne bucurăm de bucuria căreia ne-am făcut părtaşi prin Naşterea lui Hristos, şi pe Dumnezeu, Cel ce S-a făcut om, să-L proslăvim pentru această întrupare a Sa, şi după puterile noastre să-I aducem cinste şi mulţumire, însă lui Dumnezeu nu-I este plăcută altă mulţumire, decât aceea ca noi să ne mântuim sufletele noastre şi să ne silim a face fapte bune.

O, iubiţilor, viaţa noastră este scurtă; să fim treji şi să veghem! Să ne pregătim bine, să arătăm râvnă către toţi şi să fim băgători de seamă întru toate, [şi] să ne apropiem [de cele sfinte] cu toată grija, toată curăţia şi liniştea sufletului, cu rugăciune şi cu inimă înfrântă, ca prin aceasta să dobândim bunăvoinţa Domnului nostru Iisus Hristos şi să ne facem părtaşi bunătăţilor făgăduite, prin darul şi prin iubirea de oameni ale Aceluiaşi Domn Iisus Hristos, Căruia împreună cu Tatăl şi cu Sfânt Duh se cuvine cinstea, în vecii vecilor. Amin."

(extras din "Cuvânt la Naşterea Domnului (25 decembrie)", din "Predici la duminici şi la sărbători" - Sf. Ioan Gură de Aur)
Intrebarea mea, de ce a mai fost mentinuta ceata din care facea parte Zaharia daca Zaharia era Arhiereul(Preotul cel Mare) ?

Si am auzit de undeva ca notiunea de Marele Preot la poporul evreu era disparuta pe vremea lui Iisus.Adica ca nu mai aveau un Arhiereu.


Sa se inteleaga ca eu nu dau cu parul, doar intreb.

Toma
Mesaje: 47
Membru din: 03 Dec 2012, 23:33
Confesiune: ortodox
Preocupări: Dumnezeu

Re: Cand s-a nascut Iisus?

Mesaj necititde Toma » 25 Dec 2012, 01:51

Iar cu privire la păstorii care erau pe câmp atunci..., păi poți pune alături -2 grade Celsius de la Craiova (atât sunt la noi acum) cu +12 grade Celsius câte arată acum termometrul la Betleem? Păi la noi pasc ciobanii oile pe câmp până când dă zăpada... . Dar de, trebuie să nu chiulești la școală pentru a ține cont de particularitățile climatice ale unei zone a globului în raport cu alta. Ereticii nu sunt și nu au fost oameni străluciți la minte.
In Betleem este cand ai si zapada.In momentul de fata chiar si la noi, cel putin in V tarii vremea s-a incalzit mult.

Avatar utilizator
dimitrie
Mesaje: 971
Membru din: 03 Dec 2010, 01:33
Confesiune: ortodox
Preocupări: preoţie, familie
Localitate: Craiova

Re: Cand s-a nascut Iisus?

Mesaj necititde dimitrie » 25 Dec 2012, 06:10

Intrebarea mea, de ce a mai fost mentinuta ceata din care facea parte Zaharia daca Zaharia era Arhiereul(Preotul cel Mare) ?
:x44
am auzit de undeva ca notiunea de Marele Preot la poporul evreu era disparuta pe vremea lui Iisus.Adica ca nu mai aveau un Arhiereu.
Aici nu avem și nu recunoaștem o altă sursă decât Scriptura, pe care evident nu o citești, că acolo scrie:
"Şi L-au dus întâi la Anna, căci era socrul lui Caiafa, care era arhiereu al anului aceluia." Ioan.18:13

Dar acum doresc ca, revenind la subiect, să aduc din același "Cuvânt la Nașterea Domnului" rostit de Sf.Ioan Hrisostom și celelalte două dovezi care vin să ne întărească pe deplin convingerea că într-adevăr Nașterea Domnului a avut loc pe 25 decembrie.
.... Eu doream ca în această sărbătoare să văd biserica plină de fraţi, precum este, şi dorinţa mea s-a îndeplinit. Nu sunt nici zece ani de când această zi s-a făcut cunoscută, şi iată că ea străluceşte prin râvna noastră, ca şi când ni s-ar fi predat din veac şi de mulţi ani, aşa că poate să o numească cineva cu dreptate sărbătoare nouă şi veche. Nouă, pentru că ea de curând ni s-a făcut cunoscută; veche, pentru că ea îndată s-a făcut asemenea cu sărbătorile cele mai vechi şi, aşa zicând, a ajuns aceeaşi măsură a vechimii cu acestea.

Precum plantele cele nobile, când se pun în pământ, îndată şi repede cresc la înălţime, la fel această sărbătoare, care la apuseni era demult cunoscută, iar la noi, abia acum, de câţiva ani s-a adus, aşa de repede a crescut şi aşa de multe roade a adus, precum şi voi vedeţi, că biserica este plină de mulţimea credincioşilor.

Această râvnă a voastră este vrednică de răsplată, şi aceasta să o aşteptaţi de la Cel ce S-a născut astăzi, de la Hristos. El vă va răsplăti deplin, căci dragostea către această zi este cel mai mare semn de dragoste către Cel ce S-a născut astăzi.

Deci, ca un părinte al vostru întru slujire, voi încerca a vorbi spre folosul vostru, pe cât îmi stă în puterile mele şi cât darul lui Dumnezeu îmi va da.

Deci, ce doriţi voi să auziţi întru această zi? Ce altceva decât să vorbim despre această zi. Eu ştiu că mulţi, încă şi acum, nu sunt lămuriţi întru sine despre această sărbătoare. Unii sunt pentru, alţii împotrivă, şi în toate locurile se vorbeşte despre ea. Unii aduc împotriva ei că este nouă şi abia de curând sărbătorită, alţii întăresc că este străveche, căci încă şi proorocii au prevestit Naşterea lui Hristos, şi că ea este cunoscută şi stimată din timpurile cele vechi de către toţi apusenii, de la Tracia până la Cadix.

Ei bine, despre această zi vom vorbi noi! Căci această zi, măcar că nu se ştie prea multe despre dânsa, se află la noi în aşa de mare cinste. Este lucru dovedit că ea, când va fi mai mult cunoscută, se va bucura de o râvnă mult mai mare. O pătrundere mai mare ce veţi dobândi despre ea, prin vorba mea, va mări şi mai mult dragostea voastră către această sărbătoare.

Eu am trei dovezi din care noi cunoaştem că acesta este timpul în care S-a născut Domnul nostru Iisus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu.

Cea dintâi din aceste trei dovezi este repejunea cu care această sărbătoare s-a făcut cunoscută pretutindeni şi a ajuns la aşa înălţime şi înflorire. Pe ceea ce Gamaliil a zis în privinţa propovăduirii Evangheliei: „De este lucrul acesta de la oameni se va risipi, iar de este de la Dumnezeu, nu veţi putea să-l risipiţi” (Fapte 5, 38-39), tocmai pe aceasta mă bizuiesc eu când vă vorbesc despre sărbătoarea de astăzi. Fiindcă Cuvântul lui Dumnezeu, Care S-a născut în această zi, este din Dumnezeu, de aceea această sărbătoare nu numai că nu a încetat, ci din an în an s-a făcut mai mare şi mai slăvită. De asemenea, şi acea propovăduire a Evangheliei despre care grăieşte Gamaliil, în puţini ani s-a răspândit în toată lumea, măcar că peste tot era condusă de făcătorii de corturi, de pescari şi de oameni neînvăţaţi. Micimea slujitorilor nu vătăma cu nimic, căci puterea Acelui care Se propovăduia biruia toate mai dinainte, depărta toate piedicile şi descoperea propria putere.

Iar dacă cineva nu este lămurit de cele zise de mine, eu pot să aduc o a doua dovadă. Care? Ea se află în spusele Evangheliei: „în zilele acelea a ieşit poruncă de la Cezarul August să se înscrie toată lumea. Această înscriere s-a făcut întâi pe când Quirinius cârmuia Siria. Şi se duceau toţi să se înscrie, fiecare în cetatea sa. Şi s-a suit şiIosif din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David care se numeşte Betleem, pentru că el era din casa şi din neamul lui David, ca să se înscrie împreună cu Maria, cea logodită cu el, care era însărcinată. Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască, şi a născut pe Fiul Său, Cel Unul-Născut şi L-a înfăşat şi L-a culcat în iesle, căci nu mai era loc de găzduire pentru ei” (Luca 2, 1-7).

De aici se vede că El S-a născut în timpul celui dintâi recensământ. Deci, cel ce ar putea vedea actele cele vechi ce se află la Roma, va afla exact timpul acestui recensământ. Dar tu zici: „Ce ne trebuie nouă acestea, noi nu am fost la Roma şi nici nu ne vom duce”, însă ascultă şi crede că noi am aflat ziua de la cei care cunosc bine aceste lucruri şi care locuiesc în cetatea aceea. Cei ce locuiesc acolo, încă de mult prăznuiesc această zi, şi, potrivit cu o veche tradiţie, acum ne-au împărtăşit şi nouă despre aceasta. Evanghelistul nu ne-a însemnat numai îndeobşte, ci ne face cunoscut şi ne arată lămurit şi ziua întrupării lui Hristos. Cezarul August n-a dat acea poruncă din propria iniţiativă, ci pentru că sufletul lui a fost mişcat de Dumnezeu, pentru ca el, fără să vrea, să slujească venirii pe lume a Celui Unuia-Născut.

Dar va zice cineva: „Ce, a fost naşterea lui Hristos la porunca Cezarului?”. Nu puţin, iubitule, ci foarte mult, şi acea poruncă era dintre lucrurile cele mai neapărate pentru săvârşirea scopurilor lui Dumnezeu. Cum aşa? Galileea este o provincie din Palestina, şi Nazaretul este o cetate din Galileea. Şi mai departe încă, şi Iudeea este o provincie din Palestina, numită aşa după locuitorii ei cei din seminţia lui Iuda, iar Betleemul era o cetate din Iudeea. Deci, toţi proorocii au propovăduit că Hristos va veni din Betleem, nu din Nazaret, căci este scris: „Şi tu Betleeme, deşi eşti mai mic între miile lui Iuda, din tine va ieşi stăpânitor peste Israel” (Miheia 5, 1).

Şi când odinioară iudeii au fost întrebaţi de Irod unde Se va naşte Hristos, i-au adus această mărturie (Matei 2, 6). De aceea, şi Natanael, când i-a zis Filip; „Aflat-am pe Iisus cel din Nazaret”, a răspuns: „Din Nazaret poate fi ceva bun?” (Ioan 1, 45). Şi Hristos a zis despre el: „Iată cu adevărat israelit în care nu este vicleşug”. Dar pentru ce l-a lăudat pe el? Pentru că el, prin vorba lui Filip, nu s-a lăsat ademenit îndată, ci ştia bine şi întocmai că Hristos nu Se va naşte nici în Nazaret, nici în Galileea, ci în Iudeea şi în Betleem, cum s-a şi întâmplat. Deci, fiindcă Filip nu ştia aceasta, Natanael, cel cunoscător de lege, a dat răspunsul cel potrivit cu proorociile cele vechi; ştiind bine că Hristos nu vine din Nazaret, pentru aceea a zis Hristos: „Iată cu adevărat israelit în care nu este vicleşug”.

Din acelaşi motiv (ca Natanael către Filip), ziceau unii dintre iudei către Nicodim: „ Cercetează şi vezi că din Galileea nu s-a ridicat prooroc” (Ioan 7, 52), şi iarăşi: „Oare, nu din Betleem, cetatea lui David, va să vină Hristos?” (Ioan 7, 42). Este clar că El de acolo are să vină, nu din Galileea.

Deci, Iosif şi cu Maria, născuţi în Betleem, părăsiseră cetatea aceasta şi se aşezaseră în Nazaret, precum adeseori se întâmplă că oamenii lasă cetatea părintească şi îşi mută locuinţa în altă parte, însă Hristos trebuia să Se nască în Betleem, de aceea a ieşit porunca Cezarului, silindu-i, contra voii lor, să se ducă în Betleem, căci aşa a rânduit Dumnezeu. Căci legea care poruncea ca fiecare să se înscrie în patria lui i-a silit să se ridice de acolo, adică din Nazaret, şi să se ducă în Betleem pentru a se înscrie. Aceasta însemnând Evanghelistul, zice: „Şi s-a suit Iosif din Galileea, din cetatea Nazaret, în Iudeea, în cetatea lui David, care se numeşte Betleem, pentru că el era din casa şi din neamul lui David, ca să se înscrie cu Maria cea logodită cu el, care era însărcinată. Dar pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască, şi a născut pe Fiul Său, Cel Unul-Născut” (Luca 2, 4-7).

Vedeţi, iubiţilor, rânduiala lui Dumnezeu, care pentru scopurile Sale se foloseşte atât de cei credincioşi, cât şi de cei necredincioşi, pentru ca cei ce sunt străini de adevărata cinstire a lui Dumnezeu să înveţe a cunoaşte puterea şi virtutea Lui!
Să-mi dea Dumnezeu ce "medicament" ştie El, numai să putem fi împreună, deplin, dincolo!

Toma
Mesaje: 47
Membru din: 03 Dec 2012, 23:33
Confesiune: ortodox
Preocupări: Dumnezeu

Re: Cand s-a nascut Iisus?

Mesaj necititde Toma » 28 Dec 2012, 02:03

Argumentele (eu doar unul vad) ale lui Sf. Ioan Hrisostom nu sunt concludente si asa de testabile dupa cum si el zice.Ce acces sa fi avut noi la acele documente ale recensamantului si de unde sa stim care sunt ale lui Iisus(Iisus e nume evreu destul de comun) si ce incredere sa fi avut in unii care nu ar fi prezentat acele documente?

Ce argumente biblice sunt pentru 25 decembrie?

Acestia zic ca si versetul din Ioan 1:14 si altele din Apocalipsa Cortul lui Dumnezeu este cu oamenii si Cuvantul s-a facut trup si a salasluit printre noi fac aluzie la sarbatoare corturilor, sarbatoare evreiasca si la nasterea lui Iisus in vremea acelei sarbatori, dupa cum si altele prezentate mai sus.. Ei zic ca Iisus s-a nascut in ziua 21 a lunii a saptea, aratand chiar in aceasta zi (a sarbatorii) atentia spre Sine.In plus daca se calculeaza sortul cetelor preotesti zamislirea si nasterea lui Ioan Botezatorul si Zamislirea lui Iisus da aceasta data/perioada si anume lunii a saptea evreiasca (Sept-Oct) si in jurul Sarbatorii Cortului..

Avatar utilizator
Andrey
Mesaje: 72
Membru din: 20 Iun 2011, 19:34
Confesiune: ortodox
Preocupări: dogmatică, liturgică, patristică
Localitate: Baia Mare
Contact:

Re: Cand s-a nascut Iisus?

Mesaj necititde Andrey » 28 Dec 2012, 11:25

Ce argumente biblice sunt pentru 25 decembrie?
Vedeți ce scrie aici Părintele Petru despre data nașterii Mântuitorului. Eu cred ca e destul de clară explicația pe care o dă.

Toma
Mesaje: 47
Membru din: 03 Dec 2012, 23:33
Confesiune: ortodox
Preocupări: Dumnezeu

Re: Cand s-a nascut Iisus?

Mesaj necititde Toma » 28 Dec 2012, 14:45

Ce argumente biblice sunt pentru 25 decembrie?
Vedeți ce scrie aici Părintele Petru despre data nașterii Mântuitorului. Eu cred ca e destul de clară explicația pe care o dă.
nimic nou si care sa nu-l mai fi auzit.

am gasit acolo acest argument fara raspuns :
Pastorii cum de au fost la camp iarna?Iernile in Israel nu sunt chiar asa de moi.Sunt ierni in care se arata si zapada.

Apoi unii zic ca aceasta nastere a avut loc in jurul lunii Sep-Oct, de Sarbatoarea Corturilor... Iisus e Dumnezeu care si-a facut cortul cu noi, Cuvantul care a devenit om si s-a salasluit printre noi.Un indiciu in aflarea aproximativa a timpului cand Iisus s-a nascut e Zaharia.. Zaharia a fost din ceata preoteasca a lui Abia(Luca 1:5)... David a impartit preotia in 24 de cete.Cand Zaharia a primit vestea ingerului a fost randul lui sau mai bine zis a cetei lui Abia sa serveasca la Templu.Sortul cetei preotesti a lui Abia a fost al optulea(1 Paralip/Cronici 24:10).Fiecare ceata servea o saptamana, iar in timpul sarbatorilor serveau toate cele 24 de ceti.Noul an evreiesc incepe cu inceputul numerotarii lunilor(Iesire 12:2) care e Nissan(luna intai)... Prima luna e Nissan(Martie-April) si coincide cu Iesirea din Egipt si Pastele evreiesc.Fiecare ceata servea o saptamana.Abia fiind ceata a opta sortul sau la servirea Templului ar fi fost in jurul sarbatorii Cincizecimii, in luna a treia evreiasca, Sivan, care coincide cu Mai-Iunie fiind si vremea cand a fost zamislit Sf. Ioan Botezatorul.Dupa 6 luni in luna a noua evreiasca, Kislev (Noi- Decembrie), a fost zamislit Iisus.Dupa 9 luni in luna a saptea evreiasca Tishri (Sept - Oct) are loc nasterea lui Iisus.Acestia zic de sarbatoarea corturilor atribuindu-i o insemnatate religioasa.Un alt argument in acest sens e ca Iosif si Maria nu au avut loc unde sa se cazeze.Obiceiul era ca de sarbatoarea corturilor toti israelitii sa fie pedestrii si sa isi "fabrice corturi"... Faptul ca nu a fost loc de cazare acestia spun ca toate locurile pedestre au fost ocupate din cauza sarbatorii..

Ce raspuns aveti acestui argument?

Avatar utilizator
protosinghel
Mesaje: 5393
Membru din: 01 Apr 2008, 15:53
Confesiune: ortodox
Preocupări: liturgică, misiune
Localitate: Portugalia
Contact:

Re: Cand s-a nascut Iisus?

Mesaj necititde protosinghel » 28 Dec 2012, 19:10

Dvstră vreţi răspunsurile noastre sau vreţi să auziţi ceea ce aşteptaţi?

Toma
Mesaje: 47
Membru din: 03 Dec 2012, 23:33
Confesiune: ortodox
Preocupări: Dumnezeu

Re: Cand s-a nascut Iisus?

Mesaj necititde Toma » 28 Dec 2012, 19:12

Dvstră vreţi răspunsurile noastre sau vreţi să auziţi ceea ce aşteptaţi?
vreau sa se dezbata argumentele aduse in discutie de mine si care am vazut ca le-a mai mentionat cineva.

Avatar utilizator
protosinghel
Mesaje: 5393
Membru din: 01 Apr 2008, 15:53
Confesiune: ortodox
Preocupări: liturgică, misiune
Localitate: Portugalia
Contact:

Re: Cand s-a nascut Iisus?

Mesaj necititde protosinghel » 28 Dec 2012, 19:16

Eu, de exemplu, nu sunt dispus să discut chiar orice.
În mesajul lui "ddc" scrie că Iosif şi Maria nu au găsit loc de cazare din cauza sărbătorii, dar de ce să nu ne uităm ce spune Evanghelia? În primul rând ei căutau cazare în Betleem, nu în Ierusalim şi au venit acolo pt recensământ, nu pt sărbătoare.
Iată de ce nu se merită a discuta orice idee care trece cuiva prin cap. Deci dacă veţi rămâne fără răspuns, e pentru că noi sunt prea serioşi ca să ne ocupă de nimicuri...

Toma
Mesaje: 47
Membru din: 03 Dec 2012, 23:33
Confesiune: ortodox
Preocupări: Dumnezeu

Re: Cand s-a nascut Iisus?

Mesaj necititde Toma » 28 Dec 2012, 22:51

Eu, de exemplu, nu sunt dispus să discut chiar orice.
În mesajul lui "ddc" scrie că Iosif şi Maria nu au găsit loc de cazare din cauza sărbătorii, dar de ce să nu ne uităm ce spune Evanghelia? În primul rând ei căutau cazare în Betleem, nu în Ierusalim şi au venit acolo pt recensământ, nu pt sărbătoare.
Iată de ce nu se merită a discuta orice idee care trece cuiva prin cap. Deci dacă veţi rămâne fără răspuns, e pentru că noi sunt prea serioşi ca să ne ocupă de nimicuri...
ar trebui. orice argument fals si orice minciuna trebuie dezmintita.

Avatar utilizator
protosinghel
Mesaje: 5393
Membru din: 01 Apr 2008, 15:53
Confesiune: ortodox
Preocupări: liturgică, misiune
Localitate: Portugalia
Contact:

Re: Cand s-a nascut Iisus?

Mesaj necititde protosinghel » 29 Dec 2012, 00:54

Sunt destule prostii pe lumea asta la care nici nu tb să atragi atenţia. Sunt zvonuri care nu-i cazul să fie dezminţite şi întrebări la care e mai bine să nu răspunzi...

Toma
Mesaje: 47
Membru din: 03 Dec 2012, 23:33
Confesiune: ortodox
Preocupări: Dumnezeu

Re: Cand s-a nascut Iisus?

Mesaj necititde Toma » 29 Dec 2012, 00:55

Sunt destule prostii pe lumea asta la care nici nu tb să atragi atenţia. Sunt zvonuri care nu-i cazul să fie dezminţite şi întrebări la care e mai bine să nu răspunzi...
raspundeti atunci la ceea ce ma preocupa pe mine si la argumentele aduse de mine.

Avatar utilizator
dimitrie
Mesaje: 971
Membru din: 03 Dec 2010, 01:33
Confesiune: ortodox
Preocupări: preoţie, familie
Localitate: Craiova

Re: Cand s-a nascut Iisus?

Mesaj necititde dimitrie » 30 Dec 2012, 23:24

Sunt destule prostii pe lumea asta la care nici nu tb să atragi atenţia. Sunt zvonuri care nu-i cazul să fie dezminţite şi întrebări la care e mai bine să nu răspunzi...
raspundeti atunci la ceea ce ma preocupa pe mine si la argumentele aduse de mine.
Auzi Toma, eu nu prea vă ortodoxul din tine! Poți să explici de ce ai o dispoziție critică față de Biserica Ortodoxă? Deocamdată, prin ceea ce ai scris ți-ai conturat un profil de "bagă bețe'n roate". Dată fiind atitudinea ta, află că ți-ai greșit forumul, și dacă o ții tot așa începem cu avertismentele până la banare.
Activitatea noastră pe forum este una misionar-informativ-constructivă. Dacă te regăsești în acest tip de forum ești binevenit; iar de nu, fă un act de frățietate și scrie doar când poți dovedi că ești membru de calitate al acestui forum.
Nu uita de a scrie inteligibil cât și corect gramatical. Poți începe prin a-ți reciti mesajele cu atenție mai înainte de a le posta pe forum.
Apropo, lui protosinghel i te poți adresa cu părinte nu cu d-le (bineînțeles, dacă ești ortodox). ;)
Să-mi dea Dumnezeu ce "medicament" ştie El, numai să putem fi împreună, deplin, dincolo!

Toma
Mesaje: 47
Membru din: 03 Dec 2012, 23:33
Confesiune: ortodox
Preocupări: Dumnezeu

Re: Cand s-a nascut Iisus?

Mesaj necititde Toma » 31 Dec 2012, 01:18

Sunt destule prostii pe lumea asta la care nici nu tb să atragi atenţia. Sunt zvonuri care nu-i cazul să fie dezminţite şi întrebări la care e mai bine să nu răspunzi...
raspundeti atunci la ceea ce ma preocupa pe mine si la argumentele aduse de mine.
Auzi Toma, eu nu prea vă ortodoxul din tine! Poți să explici de ce ai o dispoziție critică față de Biserica Ortodoxă? Deocamdată, prin ceea ce ai scris ți-ai conturat un profil de "bagă bețe'n roate". Dată fiind atitudinea ta, află că ți-ai greșit forumul, și dacă o ții tot așa începem cu avertismentele până la banare.
Activitatea noastră pe forum este una misionar-informativ-constructivă. Dacă te regăsești în acest tip de forum ești binevenit; iar de nu, fă un act de frățietate și scrie doar când poți dovedi că ești membru de calitate al acestui forum.
Nu uita de a scrie inteligibil cât și corect gramatical. Poți începe prin a-ți reciti mesajele cu atenție mai înainte de a le posta pe forum.
Apropo, lui protosinghel i te poți adresa cu părinte nu cu d-le (bineînțeles, dacă ești ortodox). ;)
Eu mi-am conturat un profil nu de baga bete-n roate, ci de a afla adevarul.

Daca nu v-ati dat seama pana acuma eu sunt un fel de Toma necredinciosul..

Continui sa cer lamuriri la intrebarile adresate.

arsinteandrei
Mesaje: 1
Membru din: 13 Feb 2013, 03:07
Confesiune: alta religie
Preocupări: crestin

Re: Cand s-a nascut Iisus?

Mesaj necititde arsinteandrei » 13 Feb 2013, 03:20

Daca e sa ne uitap putin prin Sfanta Scriptura si sa analizam cateva versete am putea vedea niste lucruri care personal le consider deosebite.
Astfel in Luca capitolul 1 avem: 26 Iar în a şasea lună a fost trimis îngerul Gavriil de la Dumnezeu, într-o cetate din Galileea, al cărei nume era Nazaret,
observam clar din acest verset ca ingerul Gavril a venit la Maria in luna a 6 a anului evreiesc
Conform la cele scrise in cartea exodului capitolul 2 avem: 2 "Luna aceasta să vă fie începutul lunilor, să vă fie întâia între lunile anului.

asa dar concluziile - conform la exod prima luna din calendarul evreiesc a fost luna cand se serba Pastile -sa spunem Martie sau aprilie-
luna a 6 - cand a venit ingerul la Maria a fost august - septembrie
dupa 9 luni de sarcina - Mai - Iunie daca nu gresesc.... si cred ca in perioada aceasta este si posibil ca pastorii sa fie la camp nu-i asa??
Ma rog e o umila parere pe care asa am inteles-o.. deschis la comentarii


Înapoi la “SFÂNTA SCRIPTURĂ / BIBLIA”

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 4 vizitatori

Crestinism Ortodox.com. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet free counters
PELERIN ORTODOX