Cand s-a nascut Iisus?

Studiul şi Exegeza Vechiului şi Noului Testament. Probleme de traducere şi intelegere a textului biblic
Vasile25
Mesaje: 38
Membru din: 14 Oct 2015, 08:12
Confesiune: ortodox
Preocupări: Arheologia si Simbolistica religioasa
Localitate: Tg-Mures

Re: Cand s-a nascut Iisus?

Mesaj necititde Vasile25 » 02 Ian 2016, 11:54

https://www.youtube.com/watch?v=w7A-GMe3TOw
Domnul Vasile e iehovist si cutreiera de mult timp forumurile ortodoxe spunand aceeasi poezie. Va pierdeti timpul degeaba incercand sa-i explicati ceea ce nu vrea sa priceapa.
Nu domnule crestin adevarat , sant ortodox ca si dumneavoastra dar fata de dumneavoastra eu pricep ceea ce citesc sau cred din credinta strabuna. Si daca este exact asa cum se spune cu originile multor sarbatori sau simboluri din Ortodoxie inseamna ca nu pricep macar ca vad sau citesc atat de multi oameni printre care si dumneavoastra. Nu spune oare Scriptura ca exista o orbire a mintii multora? . Explicati atunci dumneavoastra clar ce intelegeti sau de ce exista astfel de argumente oriunde am cauta despre originea multor practici sau simboluri religioase atat in Ortodoxie cat si in Catolicism.
Sigur ca esti. De aia intri din cand in cand pe forumuri si scrii aceleasi lucruri despre cartea unuia si Craciun :

http://www.crestinortodox.ro/forum/show ... hp?t=14156
Stai linistita ca este acelasi Vasile40 sau Cosmin27 care m-a asaltat si pe mine cu asemnea mesaje pe privat. El este un martor al lui iehova si face prozelitism pe forum. Trebuie doar ignorat.
De ce exista multe asemenea argumente ? De ce exista asa de multi inamici ai crestinismului ? Daca ai fi cautat mai mult, ai fi aflat ca exista si contraargumente :

https://www.youtube.com/watch?v=uAZ233XMLDE

Vasile25
Mesaje: 38
Membru din: 14 Oct 2015, 08:12
Confesiune: ortodox
Preocupări: Arheologia si Simbolistica religioasa
Localitate: Tg-Mures

Re: Cand s-a nascut Iisus?

Mesaj necititde Vasile25 » 20 Noi 2016, 11:31

Sfantul Ioan Gura de Aur va poate lamuri cu ajutorul Sfintei Scripturi.


"(...) Dar pentru ca să pot face încă mai lămurită dovada că ziua de astăzi este cu adevărat ziua Naşterii lui Hristos, vă rog să luaţi aminte, căci voiesc a readuce în memoria voastră lucruri ce s-au petrecut de demult şi legi vechi, pentru a face dovada a tot ce spun.

Când Dumnezeu a slobozit pe poporul evreu din robia egiptenilor şi din tirania cea barbară şi a văzut că între dânşii se află încă multe rămăşiţe ale nedumeririi, şi că ei erau împătimiţi către cele pământeşti şi admirau mărimea şi frumuseţea templelor, le-a poruncit să zidească un templu, care nu numai prin scumpetea materialului şi nu numai prin mulţimea meşteşugului, ci şi prin forma zidirii să întreacă toate templele de pe pământ. Precum un părinte duios, care mai târziu iarăşi primeşte la sine pe fiul său, cel ce se răzvrătise cu oamenii cei răi şi trăise întru toată dezmierdarea, şi îl pune să trăiască într-o prisosinţă mare şi cuviincioasă, pentru ca nu cumva acela, din cauza vreunei lipse, să dorească viaţa cea veche, aşa Dumnezeu, văzând împătimirea iudeilor pentru cele pământeşti, le-a dat tocmai pentru aceasta o prisosinţă, pentru ca ei să nu mai poftească Egiptul şi toate ale lui. Şi El le-a zidit un templu, al cărui plan a cuprins toată lumea, atât cea materială, cât şi cea duhovnicească.

Precum în lume este cerul şi pământul, şi în mijlocul amândurora este tăria, aşa a trebuit să se zidească şi templul. De aceea, El a despărţit templul în două, şi între amândouă părţile a aşezat catapeteasma. Partea cea dinaintea catapetesmei era deschisă tuturor, iar partea cea dinlăuntru, cea din spatele catapetesmei, nu era permisă nimănui, nici măcar nu putea fi văzută, decât numai de preotul cel mare. Şi să ştii că eu nu spun de la mine aceasta, ci cum că templul, cu adevărat s-a zidit după planul lumii, poţi auzi de la Pavel, când el zice cu privire la înălţarea la cer a lui Hristos: „Căci Hristos n-a intrat într-o Sfântă a Sfintelor făcută de mâini – închipuirea celei adevărate” (Evrei 9, 24). El zice cu aceasta că Sfânta Sfintelor, aici pe pământ, este icoană a Sanctuarului adevărat. Iar cum catapeteasma de la Sfânta Sfintelor despărţea Sfintele de cele dinafară, precum cerul desparte ceea ce este deasupra lui de toate cele ce sunt la noi, a arătat-o Apostolul când a numit cerul catapeteasmă. Căci vorbind despre nădejde, el zice: „Pe care o avem ca o ancoră a sufletului, neclintită şi tare, intrând dincolo de catapeteasmă, unde Iisus a intrat pentru noi ca înaintemergător, fiind făcut Arhiereu în veac, după rănduiala lui Melchisedec” (Evrei 6, 19-20). Vezi cum numea el cerul catapeteasmă? Afară, înaintea catapetesmei, era sfeşnicul, şi masa şi altarul cel de aramă pentru jertfe şi arderi de tot, iar înăuntru, după catapeteasmă, era sicriul, acoperit peste tot cu aur, şi într-însul tablele Legii, şi năstrapa cea de aur, şi toiagul lui Aaron ce odrăslise, şi altarul cel de aur, care servea numai la tămâierea jertfelor.

Dar şi despre aceasta vreau să aduc o mărturie a lui Pavel, care zice că în cortul cel dintâi intrau totdeauna preoţii, săvârşind slujbele dumnezeieşti (Evrei 9, 6). Prin acesta din urmă, el înţelege partea cea din afară a cortului unde putea să intre toată lumea şi unde era sfeşnicul şi masa punerii înainte a pâinilor, iar după a doua catapeteasmă era aşezată aşa numita Sfânta Sfintelor cu altarul cel de aur şi sicriul cel aurit peste tot, iar într-însul năstrapa cea de aur cu mana, şi toiagul lui Aaron ce odrăslise, şi tablele Legii. Deasupra sicriului erau heruvimii slavei care umbreau acoperământul sicriului.

Şi toate acestea, fiind aşa aşezate în cortul cel dintâi, aici intrau preoţii când aduceau jertfele, iar în a doua despărţitură, o dată pe an, intra singur Arhiereul, şi nu fără de sânge, pe care îl aducea pentru sine însuşi şi pentru păcatele poporului (Evrei 9, 1-7). Vezi că numai Arhiereul intra aici şi numai o dată în an?

Dar veţi zice: „Ce legătură au toate acestea cu ziua de astăzi?”. Aşteptaţi puţin şi vă veţi lămuri. Noi urmărim izvorul până la obârşia sa şi vrem să ajungem până la adânc, pentru ca toate să ni se lămurească cu uşurinţă. Totuşi, ca vorbirea noastră să nu fie prea lungă şi puţin lămuritoare prin lungimea ei, vă voi spune acum pricina pentru care am spus toate acestea. Aşadar, pentru ce? Când Ioan avea în pântecele Elisabetei şase luni, ea a primit pe Maria. Dacă noi vom afla care este acea lună a sasea, atunci vom şti şi când a zămislit Maria, şi ştiind aceasta, vom şti şi când ea a născut socotind cele nouă luni.

Dar de unde putem afla care era a şasea lună a sarcinii Elisabetei? De acolo, că ştim în care lună ea a zămislit, şi aceasta o aflăm când vom cunoaşte timpul întru care bărbatul ei (Zaharia) a primit vestea cea bună. Şi de unde putem cunoaşte aceasta? Din Sfânta Scriptură, fiindcă Evanghelia ne istoriseşte că Zaharia era tocmai în Sfânta Sfintelor, când îngerul i-a adus vestea şi l-a înştiinţat despre naşterea lui Ioan. Deci, fiindcă Scriptura arată lămurit că singur Arhiereul, şi numai o dată pe an, intra în Sfânta Sfintelor şi în care lună a anului, apoi de aici se cunoaşte timpul în care Zaharia a primit vestea cea bună, şi din aceasta cunoaştem şi timpul când Elisabeta a zămislit.

Cum că el numai o dată pe an intra în Sfânta Sfintelor ne-a spus-o Pavel mai sus, şi Moisi ne spune aceasta când zice: „Şi a zis Domnul către Moisi: «Grăieşte către Aaron, fratele tău, să nu intre în toată vremea în Sfânta Sfintelor, care este înlăuntrul catapetesmei înaintea curăţitorului celui de pe chivotul legii, ca să nu moară»” (Levitic 16, 2). De aici se vede că el nu în tot timpul intra în Sfânta Sfintelor, şi pe când era el acolo, nimeni nu putea să intre în cort, ci toţi trebuiau să stea afară înainte de catapeteasmă. Ţineţi bine minte acestea, că mai rămâne a arăta în ce timp Arhiereul intra în Sfânta Sfintelor. Iarăşi, în aceeaşi carte a Sfintei Scripturi, se zice: „«In luna a şaptea, în ziua a zecea a lunii, să postiţi şi nici un lucru să nu faceţi, nici băştinaşul, nici străinul care este între voi, căci în ziua aceasta vi se face curăţire, ca să fiţi curaţi de toate păcatele voastre, înaintea Domnului, şi curaţi veţi fi. Aceasta e cea mai mare zi de odihnă pentru voi şi să smeriţi sufletele voastre prin post. Aceasta este lege veşnică. De curăţit însă să vă cureţe preotul care este uns ca să slujească în locul tatălui său. Să se îmbrace el cu veşmintele cele de in şi cu veşmintele sfinte; şi va curaţi Sfânta Sfintelor, cortul adunării, va curaţi jertfelnicul şi pe preoţi şi va curaţi şi toată obştea poporului… o dată în an să curăţiţi pe fiii lui Israel de păcatele lor». Şi Aaron a făcut aşa cum poruncise Domnul lui Moisi” (Levitic 16, 29-34). Aici este vorba despre sărbătoarea Corturilor, când, o dată pe an, Arhiereul intra în Sfânta Sfintelor.

Deci, dacă o dată pe an, la sărbătoarea Corturilor, intra Arhiereul în Sfânta Sfintelor, să arătăm acum, că atunci s-a arătat îngerul lui Zaharia, tocmai când el era în Sfânta Sfintelor, căci s-a arătat numai lui, pe când el tămâia. Arhiereul nu intra niciodată singur în templu, decât în această zi.

Să ascultăm acum cuvintele Evanghelistului: „Era în zilele lui Irod, regele Iudeii, un preot cu numele Zaharia…, iar femeia lui era din fiicele lui Aaron şi se numea Elisabeta… Şi pe când Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu, în rândul săptămânii sale, a ieşit la sorţi, după obiceiul preoţiei, să tămâieze intrând în templul Domnului” (Luca 1, 5-9).

Aduceţi-vă aminte, iubiţilor, de locul acela care zice: „Nici un om nu va fi în cortul mărturiei când va merge el să se roage în Sfânta Sfintelor până când va ieşi el afară” (Leviticul 16, 17).

„Şi i s-a arătat îngerul Domnului, stând de-a dreapta altarului tămâierii” (Luca l, 11). Nu zice „jertfelnicului”, ci „altarului tămâierii”, căci jertfelnicul era altarul cel din afară, iar altarul tămâierii, cel dinăuntru. Deci, pentru că îngerul a fost văzut numai de el, şi că tot poporul îl aştepta afară, ne încredinţează că el intrase în Sfânta Sfintelor. „Şi s-a spăimântat Zaharia şi frică a căzut peste el. Iar îngerul a zis către el: Nu te teme, Zaharia, că s-a auzit rugăciunea ta şi Elisabeta, femeia ta, va naşte fiu şi se va chema numele lui Ioan… şi poporul aştepta afară pe Zaharia şi se mira că întârzie în templu. Şi ieşind, nu putea să vorbească… şi el le făcea semne” (Luca 1, 12-13, 21-22).

Vezi că el fusese înăuntru, după catapeteasmă? Acolo a primit vestea. Aceasta era în timpul sărbătorii Corturilor şi a postului, şi aceasta din urmă se înţelege prin cuvintele: „Să smeriţi sufletele voastre”. Iar această sărbătoare se făcea la iudei către sfârşitul lunii septembrie. Aşadar, atunci a zămislit Elisabeta.

Acum este timpul să arătăm că în a şasea lună de când Elisabeta purta în pântece pe Ioan, Maria a primit vestirea cea de bucurie şi a zămislit şi ea. Adică, acum a venit la ea Gavriil şi i-a zis: „Nu te teme Maria că ai aflat har de la Dumnezeu, şi iată că vei zămisli în pântece şi vei naşte fiu şi se va chema numele lui Iisus” (Luca 1, 30-31). Când ea s-a spăimântat şi a întrebat „Cum este aceasta cu putinţă?”, îngerul i-a răspuns şi a zis: „Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi Sfântul care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Şi iată Elisabeta, rudenia ta, a zămislit fiu la bătrâneţea ei şi aceasta este a şasea lună pentru ea, cea numită stearpă. Că la Dumnezeu nimic nu este cu neputinţă” (Luca 1, 34-37).

Deci, dacă Elisabeta a zămislit în luna septembrie, Maria a zămislit mai târziu, în luna a şasea, în martie, şi dacă, mai departe, vom adăuga cele nouă luni până la Naşterea lui Hristos, ajungem în luna decembrie, în care şi prăznuim această zi.

Am arătat mai înainte tot ce era de zis despre această zi. Numai una voiesc să mai adaug, şi apoi voi încheia. Să ne bucurăm de bucuria căreia ne-am făcut părtaşi prin Naşterea lui Hristos, şi pe Dumnezeu, Cel ce S-a făcut om, să-L proslăvim pentru această întrupare a Sa, şi după puterile noastre să-I aducem cinste şi mulţumire, însă lui Dumnezeu nu-I este plăcută altă mulţumire, decât aceea ca noi să ne mântuim sufletele noastre şi să ne silim a face fapte bune.

O, iubiţilor, viaţa noastră este scurtă; să fim treji şi să veghem! Să ne pregătim bine, să arătăm râvnă către toţi şi să fim băgători de seamă întru toate, [şi] să ne apropiem [de cele sfinte] cu toată grija, toată curăţia şi liniştea sufletului, cu rugăciune şi cu inimă înfrântă, ca prin aceasta să dobândim bunăvoinţa Domnului nostru Iisus Hristos şi să ne facem părtaşi bunătăţilor făgăduite, prin darul şi prin iubirea de oameni ale Aceluiaşi Domn Iisus Hristos, Căruia împreună cu Tatăl şi cu Sfânt Duh se cuvine cinstea, în vecii vecilor. Amin."

(extras din "Cuvânt la Naşterea Domnului (25 decembrie)", din "Predici la duminici şi la sărbători" - Sf. Ioan Gură de Aur)
Sa vezi si sa nu crezi,,,,,
Chiar şi în Portugalia, unde-i mai frig decât în Palestina, oile şi vacile pasc anul împrejur. Acum este destulă verdeaţă. Mai degrabă vara nu au ce paşte că e uscat.
Cu toate astea se stie bine ca ,,crestinismul primar , nu serba deloc ,,Nasterea Mantuitorului,, Ori ,,deloc,, inseamna clar deloc,,,,Ceea ce inseamna ca scopul introducerii acestei sarbatori a fost una precisa ,, continuarea cultului Soarelui , mascat sub o pojghita de crestinism. Bibla arata ca ani importanti , botezul Mantuitorului in anul 29 e.n , si moartea sa in anul 33 e.n, si nu sarbatorirea nasterii.

Adrian90
Mesaje: 4
Membru din: 21 Dec 2016, 12:38
Confesiune: alta religie
Preocupări: Stiinta, Genesa, Biblia

Re: Cand s-a nascut Iisus?

Mesaj necititde Adrian90 » 21 Dec 2016, 13:18

25 decembrie nu este mai mult decat paganism in haine de crestinism. Nasterea Domnului ar trebui comemorata in fiecare zi, nu doar pe 25 dec. asa cum fac multi conationali ai nostrii. Bea, se fac crita, injura, fac tot felul de prostii si mai zic ca sunt si "crestini". Sunt niste lupi imbracati in haine de oi. Mai mult, cel mai sarbatorit in aceasta data este Craciun, acel mosneag gras cu barba alba ca zapada care (cica) vine dintr-o legenda crestina.

Cand a spus Domnul Isus ca putem sarbatorii acest eveniment cu masa plina, griji si stres, sa nu cumva sa iasa ceva gresit, ca e pacat.. ? Dovezile biblice arata ca Nasterea a avut loc, ori in primavara, ori in toamna. Dar "preainalta sa sfintie" Constantin s-a priceput sa schimbe unele lucruri, la fel ca si cu Sabataul (nu sunt adventist).

In fine, nu e gresit sa ai o masa mai buna ca de obicei cu toata familia ta, dar sa spui ca Mantuitorul s-a nascut atunci este o greseala. Biblia nu sustine data de 25 dec. Atunci de ce noi sarbatorim aceasta data? Poate pt. ca este un prilej mai bun de a vesti pe singurul Domn si Mantuitor celorlalti oameni.

new
Mesaje: 41
Membru din: 11 Ian 2013, 19:03
Confesiune: ortodox
Preocupări: viata duhovniceasca, lectura

Re: Cand s-a nascut Iisus?

Mesaj necititde new » 23 Dec 2016, 00:47

Dar ai tu argumente că naşterea Mântuitorului n-a fost pe 25 decembrie? Vezi aici argumente că data de 25.12 e data naşterii lui Hristos: http://adevarul.ro/cultura/spiritualita ... index.html

Adrian90
Mesaje: 4
Membru din: 21 Dec 2016, 12:38
Confesiune: alta religie
Preocupări: Stiinta, Genesa, Biblia

Re: Cand s-a nascut Iisus?

Mesaj necititde Adrian90 » 23 Dec 2016, 11:57

Dar ai tu argumente că naşterea Mântuitorului n-a fost pe 25 decembrie? Vezi aici argumente că data de 25.12 e data naşterii lui Hristos: http://adevarul.ro/cultura/spiritualita ... index.html
Imi pare rau, dar esti indoctrinat cu aceasta data. Un ateu spunea ca 25 dec. este ziua in care multi crestini sărbătoresc o sărbătoare păgână.Ma uimeste faptul ca ai luat argumente de pe acel site :x9

Sper sa ai rabdare sa citesti, mai afli ceva nou ^_^

Poftim careva argumente :

Luca 2:1-7: arată cum Cezar August a dat poruncă pentru a se face un recensământ care implica deplasarea persoanelor în localitatea de baştină, în cazul unora aceasta însemna parcurgerea unei distanţe foarte mari, şi este iraţional să credem că Cezar a dat această poruncă iarna, când drumurile erau greoaie sau chiar impracticabile, iar astfel de poruncă ar fi aţâţat şi mai mult la revoltă pe evrei şi pe alţii. Această înscriere nu putea avea loc pe timpul iernii. Cezar Augustus împăratul Romei, cu certitudine nu ar fi chemat populaţia la aşa ceva în mijlocul iernii. Călătoriile in această perioadă a anului erau extrem de dificile; aşa practic ar fi fost imposibil pentru toţi să împlinească decretul care le-a fost dat atunci. Domnul însuşi are o mărturie în legătură cu rigorile unei călătorii pe timpul iernii. El le spune oamenilor să se roage ca fuga lor de la sfârşit, să nu fie iarna (vezi Matei 24:20).

» Iosif cu Maria au parcurs aprox. 150 de km. Din Nazaret până în Betleem, ori lucrul acesta însemna un drum de 4-5 zile pe măgar, aproape imposibil pentru o femeie iarna în timp ce era pe punctul de a naşte, căci şi în Israel în decembrie este frig fiind o perioadă ploioasă şi cu zăpadă după cum reiese şi din: 2Samuel 23:20; Proverbe 31:21; Ieremia 36:22 – luna ,,chişleu”: ,,noiembrie-decembrie”, vezi şi Neemia 1:1 n.s. BCR. În Ezra 10:9,Ezra 10:13 este menţionată un eveniment care are loc în 20 zi a luni a 9 adică luna ,,chişleu” era potrivit calendarului nostru aproximativ pe la începutul lui decembrie, când relatarea biblică spune: ,,...vremea este ploioasă, şi nu poţi să stai afară...”.

» Cu ocazia naşterii Domnului erau în ţinutul acela păstori care stăteau afară în câmp noaptea cu turmele de oi (Luca 2:8-20). Iarna turmele erau transferate în adăposturi şi astfel naşterea Domnului nu a avut loc iarna căci atunci nu puteau fi păstorii noaptea cu turmele pe câmp. Acest lucru este confirmat şi de cartea: Daily Life in the Time of Jesus p.228: ,,iarna turmele erau transferate în adăpost...”(vezi şi cartea Clarke Clarke ‘s Commentary Vol.5, p.370). Oile dacă erau plouate, lâna era udă şi după aceea dacă venea vreun îngheţ ele se îmbolnăveau şi mureau. În cartea: „Şi totuşi Biblia are dreptate” se spune: „Alături de istorici şi astronomi, un cuvânt greu de spus în problema stabilirii datei naşterii lui Cristos, îl au şi meteorologii. Luca ne informează că: „În ţinutul acela erau nişte păstori, care stăteau afară în câmp, şi făceau de strajă noaptea împrejurul turmei” (Luca 2:8). Meteorologii au înregistrat cu exactitate variaţiile de temperatură din Hebron. Acest colţişor din partea sudică a regiunii muntoase din Iudea, prezintă aceleaşi condiţii climatice ca şi în Betleem, aflat de altfel în apropiere. Măsurătorile meteorologice făcute în perioada celor trei luni de iarnă, au dat următoarele rezultate: decembrie -2,8 Grade Celsius, ianuarie, -1,6 Grade Celsius, februarie, -0,1 Grade Celsius. Primele două luni au de asemenea cele mai mari căderi de precipitaţii ale anului (147 mm în decembrie; 187 mm în ianuarie). Potrivit informaţiilor existente, clima Palestinei nu s-a schimbat aproape deloc în decursul ultimelor 2.000 de ani. Aşadar observaţiile meteorologice moderne atât de precise pot fi luate în consideraţie. În vremea Crăciunului, Betleemul este cuprins de ger, astfel că nici o turmă nu poate ieşi la câmp la această dată. Talmudul remarcă şi el că în împrejurimi, turmele ieşeau la păscut în martie şi se înapoiau în noiembrie, rămânând la păscut în total opt luni. În Palestina, şi astăzi de Crăciun, animalele şi păstorii, se află la adăpost. Menţiunea lui Luca subliniază deci faptul că naşterea lui Isus a avut loc înainte de căderea iernii.”

» Un alt argument, este calculul bazat pe faptul că Ioan Botezătorul sa născut cu 6 luni înainte de Domnul Isus, când un înger i sa arătat la Zaharia, tata lui Ioan Botezătorul care era în serviciu la templu fiind din ceata lui Abia, iar atunci mama lui Ioan, adică Elisabeta a rămas însărcinată (Luca 1:5-57). Astfel Maria după 9 luni, adică când ,,s-au împlinit zilele când ea trebuia să nască” (Luca 2:6), a născut pe Domnul Isus. Prin urmare, făcând un calcul simplu putem afla data aproximativă a naşterii Mântuitorului, după cum urmează: conform cu 1Cronici 24:10 ceata lui Abia era a opta ceată din cele 24 de cete de preoţi ce slujeau în templu o săptămână, de la un sabat până la celălalt (1Cronici 9:25; 2Cronici 23:8). Iar aceste 24 de cete intrau de două ori pe an să slujească. Dacă calculăm a opta săptămână de la începutul anului, care la evrei era 1 nisan (nisan corespunde cu lunile martie-aprilie în calendarul nostru – voi pune în calcul perioada 10 martie – 10 aprilie, ca variaţie pentru 1 nisan), astfel ajungem aproximativ la o săptămână din 10 mai - 10 iunie, în calendarul nostru, când probabil Zaharia a intrat la slujbă, dacă adunăm încă 6 luni până când îngerul Gabriel a venit la Maria, apoi încă 9 luni cât a fost însărcinată Maria cu Isus, aflăm data aproximativă a naşterii Mântuitorului, adică fie: din mai - iunie + 15 luni = aproximativ 10 august – 10 septembrie. Însă dacă Zaharia a fost în a doua tură de servire la templu în acel an, atunci calculul este următorul: 10 noiembrie – 10 decembrie, săptămâna de slujire a cetei lui Abia + 6 luni +9 luni = 10 februarie – 10 martie.

Vasile25
Mesaje: 38
Membru din: 14 Oct 2015, 08:12
Confesiune: ortodox
Preocupări: Arheologia si Simbolistica religioasa
Localitate: Tg-Mures

Re: Cand s-a nascut Iisus?

Mesaj necititde Vasile25 » 09 Dec 2017, 21:06

Răspunsul a fost dat de Sfântul Ioan Hrisostom acum 1600 și ceva de ani (îl aveți aici și aici). Nimeni nu a pus în discuție vreodată până la martorii lui Iehova (cred), data Nașterii Domnului luând ca reper prezența păstorilor pe câmp.Trebuie să mai știi și ceva geografie, precum și nevoile ce le întâmpină crescătorii de vite iarna, pentru a te putea exprima cât de cât obiectiv în acest sens, pe lângă cele ce trebuiesc cunoscute din Scripturi.
Indiciile din Evanghelia după Luca coroborate cu cele din Levitic.16, sunt suficiente pentru orice om cu mintea întreagă, de a nu pune în discuție faptul Nașterii Domnului în luna decembrie.
Măcar de buletinul meteorologic de ar mai putea ține cineva cont. Ce spune acesta acum referitor la temperatură:
- la Craiova sunt 3 grade Celsius;
- la Ierusalim sunt 21 grade Celsius.

Poate sunt destui oameni care nu cunosc faptul că la noi sunt ciobani cu oile pe câmp și la temperaturi de sub 10 grade Celsius dacă nu a nins încă. De nu ar face așa, ciobanii s-ar vedea nevoiți să intre exclusiv în rezervele de nutreț din gospodărie spre a-și hrăni animalele. Dacă la noi stau așa lucrurile, oare cum n-ar sta în Israel, având în vedere așezarea geografică? Mai putem afirma faptul că noaptea, în actualul Israel, este mai frig decât era acum 2000 de ani, datorită deșertificării zonei. Cele se pot vedea azi acolo, nu-l mai duce cu gândul pe vizitator la Canaanul de odinioară (Num.13:24;28). Dacă Israelul nu ar dispune actualmente de modernul său sistem de irigații, vizitatorul ar fi chiar dezolat.
Oricum ar fii daca se calculeaza inapoi de la anul si data mortii , a rastignirii lui Hristos adica anul 33 e.n primavara, si se stie bine si anul botezului pentru ca era al 15-lea an al domniei lui Tiberius Cezar , plus profetia cu cele 70 de saptamani de ani care se referea la aparitia lui ,,Mesia,,, ajungem in anul 2 i.e.n toamna luna Tisri dupa calendarul ebraic , cand turmele si pastorii erau inca sub cerul liber.


Înapoi la “SFÂNTA SCRIPTURĂ / BIBLIA”

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 4 vizitatori

Crestinism Ortodox.com. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet free counters
PELERIN ORTODOX
cron