Pagina 1 din 1

Vă rog să-mi recomandați o bibliografie pentru studiu

Scris: 30 Mai 2017, 18:40
de cristin
Bună seara,

După cum se menționează în titlu aș dori să studiez și să argumentez următoarele:

- întâietatea și legitimitatea Bisericii Ortodoxe în fața Bisericii Catolice și a celorlalte biserici creștine;
- principalele argumente pe care le aduc acestea împotriva Bisercii Ortodoxe și cum pot fi ele combătute;
- despre lucrarea Duhului Sfânt în sufletul credinciosului și efectele ei psihologice;
- elaborarea afirmației care susține că Ortodoxia este cea mai bună cale prin care omul se poate dezvolta și desăvârși și care sunt mecanismele acesteia pornind de la fragmentul din cartea domnului Virgiliu Gheorghe, "Efectele televiziunii asupra minții umane": "Din punctul de vedere al dezvoltării emisferelor cerebrale, a strategiilor de operaționare corticală, creștinismul a oferit, prin promovarea atât a gândirii logice, a rațiunilor naturale (fapt dus la extrem în Occident) cât și a gândirii metafizice, simbolice și mitice, atât a culturii cuvântului scris, a alfabetului cât și a celei orale, atât a gândirii și lucrării practice, cât și al celei teoretice, cadrul propice unei dezvoltări echilibrate și armonioase a ambelor emisfere cerebrale și a comunicării dintre ele.
În privința dezvoltării cortexului prefrontal, se poate constata că mijloacele cele mai potrivite edificării acestuia, așa cum au fost ele determinate în studiile de neuropsihologie, pot fi regăsite în modul de viață creștin, în etica și chiar în viața ascetică a creștinismului. De exemplu, la configurarea sistemului motivațional un rol important îl are credința, convingerea că totul are un sens, că omul are o chemare, că există o susținere din partea lui Dumnezeu în tot ceea ce face (evident în bine). La aceasta se adaugă educarea răbdării, a stăruinței, a nădejdii, a capacității de a lucra pe termen lung fără a aștepta o răsplată materială și imediată. Toate aceste virtuți creștine reprezintă, stâlpii pe care se poate edifica sistemul motivațional al unui om volitiv, capabil să-și asume cu ușurință orice responsabilitate și să lupte cu tenacitate până la atingerea rezultatului dorit, fără să fie dependent de vreo răsplată ca mijloc de activare a motivației."

Vă rog să mă îndrumați spre bibliografia necesară.

Mulțumesc! Doamne ajută!