Cum vedeti viata mea momentan oribila?

Tot felul de probleme de Morală şi Spiritualitate Ortodoxă.
Discuţii pe marginea Operelor patristice, Filocalie, Pateric etc
Marcus89

Re: Cum vedeti viata mea momentan oribila?

Mesaj necititde Marcus89 » 11 Feb 2012, 11:20

Nu aduc nici un omagiu, ți-am cerut să faci "un miracol" pentru nemessis.
Numai un ateu poate crede ca omul face miracole. Pentru noi crestinii, Duhul Sfant Domnul de viata Facatorul vine si vindeca si tamaduieste. Daca te pui usor in genunchi si te rogi cu inima cinstita si smerita va face si cu tine o minune. Daca nu crezi, incearca. Numai musai inima sa fie cinstita si smerita.
Și totuși Dimitrie susține că "pe lângă cuvânt ai și putere" și că "rezolvă" cazuri reale.

Avatar utilizator
nora
Mesaje: 176
Membru din: 21 Dec 2010, 16:03
Confesiune: ortodox
Localitate: Grecia

Re: Cum vedeti viata mea momentan oribila?

Mesaj necititde nora » 11 Feb 2012, 12:49

Nu aduc nici un omagiu, ți-am cerut să faci "un miracol" pentru nemessis.
Numai un ateu poate crede ca omul face miracole. Pentru noi crestinii, Duhul Sfant Domnul de viata Facatorul vine si vindeca si tamaduieste. Daca te pui usor in genunchi si te rogi cu inima cinstita si smerita va face si cu tine o minune. Daca nu crezi, incearca. Numai musai inima sa fie cinstita si smerita.
Și totuși Dimitrie susține că "pe lângă cuvânt ai și putere" și că "rezolvă" cazuri reale.
Puterea vine de la Dumnezeu. Par. Dimitrie a spus corect tu ai inteles gresit.
Omul credincios si induhovnicit cum sunt calugarii , preotii au cuvant si putere de la Dumnezeu.
Parintele meu mi-a spus odata: noi dam vointa Dumnezeu da putere. Uneori noi nu avem vointa de loc, alteori e putina si normal ca si puterea e la fel: de loc, sau putina. Si alergam la parinti, la duhovnici, la calugari sa ne dea putere sa trecem peste necazuri si greutati si boli.
Slava lui Dumnezeu pentru toate. Multumim Doamne pentru preotii si calugarii ce ii avem.

Preotul este vas bineplacut lui Dumnezeu prin care se revarsa Duhul Sfant catre noi. Iar noi nevrednicii, prin Tainele Sfinte ne bucuram de Duhul Sfant.
Bucuraţi-vă pururea.
Rugaţi-vă neîncetat.
Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi.

Avatar utilizator
dimitrie
Mesaje: 971
Membru din: 03 Dec 2010, 01:33
Confesiune: ortodox
Preocupări: preoţie, familie
Localitate: Craiova

Re: Cum vedeti viata mea momentan oribila?

Mesaj necititde dimitrie » 11 Feb 2012, 16:55

-Pentru nemessis este sufiecient să citească zilnic 2-3 (sau mai multe) capitole din Evanghelii o perioadă de timp. Şi dacă va mai şi striga : "Iisuse Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine!", de câte ori singurătatea şi scârba îl vor muşca (ar fi mai bine ca nu doar atunci), peste un an (poate mai puţin, funcţie de sârguinţa şi sinceritatea lui) va fi de nerecunoscut pentru mulţi (în sensul frumos şi bun al cuvântului), şi e posibil să ne posteze un topic cu titlul: "Cum vedeti şi explicaţi viata mea frumoasă de câtva timp?", iar nu cum scire acum sărmanul în topic.
Cuvântul Scripturii este lucrător şi este prima formă de împărtăşire cu Calea, Adevărul, Viaţa.

-Modul de lucru al preotului duhovnic cu cei în nevoie este acesta: convorbire (o mulţime de puncte ce trebuiesc atinse, inclusiv anamneza bolii, suferinţei sufleteşti pe care le reclamă), rugăciunile specifice nevoii lui şi spovedanie cu tot ce implică ea. Mărturisirea curată a păcatelor însoţită hotărârea de a le evita, îi dau posibilitatea creştinului, ca prin harul preoţiei să se vindece, tăind totodată drepturile satanei din suflet (prin eliminarea gunoiului satanei - păcatul din acesta). Cu aeastă ocazie iau sfârşit coşmarurile, imboldurile sinnucigaşe, etc.

Păcatul din om este ce era cuiul din peretele case altuia pentru Prepelea - un motiv de vizită neplăcută, oricând şi de oricâte ori vroia. Odată păcatul eliminat, se termină cu teroare demonică nevindecată de doctori, etc.

Puterea preoţiei şi harul duhovniciei (puterea primită de Apostoli de la Hristos de a lega şi dezlega păcatele oamneilor) ce le are preotul, unite cu dorinţa creştinului (botezat ortodox) de îndreptare şi de colaborare, sunt cele ce conduc la cele exemplificate de mine punctat în mesajul cu pricina.
Aici nu există mantre, hipnoză, talismane, horosop, incantaţii, şi tot alaiul diavolesc din hinduism ori mai ştiu eu ce religie.
Exită o raţiune a felului în care lucrează legile divine şi a incidenţei omului cu ele, o legătură raţională şi personală cu Creatorul şi metodele taumaturgice, etc. indicate de El spre aceasta (sau legat de orice nevoie a creştinului).

************************************
Acum, nemessis, terbuie să ştii că Legea cu privire la împreunarea a doi oameni de sex opus, lucrează diferit asupra celor botezaţi faţă de cei nebotezaţi. Şi deci nu am cum să te lămuresc ce nenorocire sufletească încearcă creştinii ortodocşi când curvesc ori preacurvesc. Ei sunt făpturi noi prin Botez, membre ale Trupului lui Hristos - Biserica. Pe noi Dumnezeu ne ceartă diferit decât pe cei nebotezaţi (ne-fii ai Săi), după cum reiese din Epistola către Evrei a Sf. Apostol Pavel:
Capitolul 12

1. De aceea şi noi, având împrejurul nostru atâta nor de mărturii, să lepădăm orice povară şi păcatul ce grabnic ne împresoară şi să alergăm cu stăruinţă în lupta care ne stă înainte.
2. Cu ochii aţintiţi asupra lui Iisus, începătorul şi plinitorul credinţei, Care, pentru bucuria pusă înainte-I, a suferit crucea, n-a ţinut seama de ocara ei şi a şezut de-a dreapta tronului lui Dumnezeu.
3. Luaţi aminte, dar, la Cel ce a răbdat de la păcătoşi, asupra Sa, o atât de mare împotrivire, ca să nu vă lăsaţi osteniţi, slăbind în sufletele voastre.
4. În lupta voastră cu păcatul, nu v-aţi împotrivit încă până la sânge.
5. Şi aţi uitat îndemnul care vă grăieşte ca unor fii: "Fiul meu, nu dispreţui certarea Domnului, nici nu te descuraja, când eşti mustrat de El.
6. Căci pe cine îl iubeşte Domnul îl ceartă, şi biciuieşte pe tot fiul pe care îl primeşte".
7. Răbdaţi spre înţelepţire, Dumnezeu se poartă cu voi ca faţă de fii. Căci care este fiul pe care tatăl său nu-l pedepseşte?
8. Iar dacă sunteţi fără de certare, de care toţi au parte, atunci sunteţi fii nelegitimi şi nu fii adevăraţi.
9. Apoi dacă am avut pe părinţii noştri după trup, care să ne certe, şi ne sfiam de ei, oare nu ne vom supune cu atât mai vârtos Tatălui duhurilor, ca să avem viaţă?
10. Pentru că ei, precum găseau cu cale, ne pedepseau pentru puţine zile, iar Acesta, spre folosul nostru, ca să ne împărtăşim de sfinţenia Lui.
11. Orice mustrare, la început, nu pare că e de bucurie, ci de întristare, dar mai pe urmă dă celor încercaţi cu ea roada paşnică a dreptăţii.
12. Pentru aceea, "îndreptaţi mâinile cele ostenite şi genunchii cei slăbănogiţi.
13. Faceţi cărări drepte pentru picioarele voastre", aşa încât cine este şchiop să nu se abată, ci mai vârtos să se vindece.
14. Căutaţi pacea cu toţi şi sfinţenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul,
15. Veghind cu luare aminte ca nimeni să nu rămână lipsit de harul lui Dumnezeu şi ca nu cumva, odrăslind vreo pricină de amărăciune, să vă tulbure, şi prin ea mulţi să se molipsească.
16. Şi să nu fie vreunul desfrânat sau întinat ca Esau, care pentru o mâncare şi-a vândut dreptul de întâi născut.
17. Ştiţi că mai pe urmă, când a dorit să moştenească binecuvântarea, nu a fost luat în seamă, căci, deşi cu lacrimi a căutat, n-a mai avut cum să schimbe hotărârea.
18. Căci voi nu v-aţi apropiat nici de muntele ce putea fi pipăit, nici de focul care ardea cu flacără, nici de nor, nici de beznă, nici de vijelie,
19. Nici de glasul trâmbiţei, nici de răsunetul cuvintelor despre care cei ce îl auzeau s-au rugat să nu li se mai grăiască,
20. Deoarece nu puteau să sufere porunca: "Chiar dacă şi fiară de s-ar atinge de munte, să fie ucisă cu pietre, sau să fie străpunsă cu săgeata",
21. Şi atât de înfricoşătoare era arătarea, încât Moise a zis: "Sunt înspăimântat şi mă cutremur!".
22. Ci v-aţi apropiat de muntele Sion şi de cetatea Dumnezeului celui viu, de Ierusalimul cel ceresc şi de zeci de mii de îngeri, în adunare sărbătorească,
23. Şi de Biserica celor întâi născuţi, care sunt scrişi în ceruri şi de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, şi de duhurile drepţilor celor desăvârşiţi,
24. Şi de Iisus, Mijlocitorul noului testament, şi de sângele stropirii care grăieşte mai bine decât al lui Abel.
25. Luaţi seama să nu vă lepădaţi de Cel care vorbeşte. Căci dacă aceia n-au scăpat de pedeapsă, nevoind să asculte pe cel ce le grăia pe pământ, cu atât mai mult noi - îndepărtându-ne de Cel ce ne grăieşte din ceruri -
26. Al Cărui glas, odinioară, a zguduit pământul, iar acum, vorbind, a făgăduit: "Încă o dată voi clătina nu numai pământul, ci şi cerul".
27. Iar prin aceea că zice: "Încă o dată" arată schimbarea celor clătinate, ca a unor lucruri făcute, ca să rămână cele neclintite.
28. De aceea, fiindcă primim o împărăţie neclintită, să fim mulţumitori, şi aşa să-I aducem lui Dumnezeu închinare plăcută, cu evlavie şi cu sfială.
29. Căci "Dumnezeul nostru este şi foc mistuitor".
Căci felul în care Dumnezeu ne ceartă pe noi (afară de mustrarea de conştiinţă sunt boli şi necazuri de tot felul), e diferit de al popoarelor nebotezate, ori al inşilor nebotezaţi.

Asta remarca un prieten al meu - tot preot, care are soţie japoneză (botezată) şi care a desfăşurat activitate misionară vreo trei ani în Nagoia şi Osaka, dar acum întors în ţară. Mi-a spus uimit şi nedumerit: "Părinte sunt speriat de ce li se întâmplă oamenilor pe aici: felul în care mor (fără legătură cu sărăcia), tot felul de accidente şi păţanii, bolile ..., numai ciudăţenii din astea! Părinte, pe acolo nu am văzut aşa ceva, părinte!" Pe acolo, adică nu doar în Japonia ci şi în Irlanda, etc., deoarece el a stat plecat din ţară 22 de ani, pe lângă studiile de doctorat etc., desfăşurând activitate misionară pe unde a umblat ca diacon apoi ca preot.
La care i-am explicat:"Părinte, noi suntem ortodocşi şi Dumnezeu are pretenţii mari de la noi, deoarece prin Botez am devenit Noul Israel şi fii ai Săi (vezi versetele 5-8 de mai sus). De aceea şi păţaniile noastre sunt diferite de ale acelora, sărmanii, pe care Dumnezeu îi lasă să se bucure măcar pe aici de bunăstare materială, etc. Însăşi istoria noastră este cusută cu aţă albă faţă de a eterodocşilor, ori de a celor de alte religii: necazurile acestui popor, zbuciumul şi împilarea duşmanilor din toate timpurile şi sub toate formele."

De veţi citi VT veţi vedea că Dumnezeu le aplica evreilor un regim preferenţial şi când făceau binele dar şi când făceau răul, de li se ducea pomina printre celelalte popoare. Dumnezeu este cu "zoom-ul +" pe noi.
Aşadar, d-le nemessis, regimul nostru preferenţial nu vi se aplică şi dvs., nici acum nici după...Imagine, cât sunteţi în afara BO.
Iaca, v-am dat o minimă explicaţie! Cu bine!

PS
Atacurile de panică fără explicaţie medicală, au vindecare la ortodocşi (nu ştiu la ceilalţi; poate că şi la ei) prin simplul fapt de a merge la biserică Duminica, cât mai des. Pe taică-meu, ateu dar credincios în autosugestie (apropo..), nu l-a ascultat dumneaei ani de zile, că doar i-or trece atacurile de panică; nici medicamentele de la psihiatru, nici vitaminele+minerale nu l-au "miluit", ci, luându-l câteva Duminici (nu la rând) cu mine la mânăstire (chipirile, să profite de mers la munte cu mine gratuit, că tot am drum la mânăstire), aflu de la el la mai puţin de un an că-mi zice la telefon: "Băi, fiu-meo, tu crezi că dacă nu vin cu tine la ... nu mă duc la biserică? Mă duc aci la noi, că am văzut eu, că de când am venit la Biserică nu mai am atacuri de panică!" Ştii, autosugestia era la ea "acasă", dar n-a mers atâţia ani!
Nu vă spun acum cauzele sufleteşti pentru care-l vizitau demonii, a căror "atingere" oferă sufletului atacuri de panică.
Ar mai fi ceva: acolo în posturi se face Duminica şi Sf.Maslu la care participa şi el - că doar fiu-său era "vedetă" şi-i era drag (gândesc) :lol: . Poate şi Sf.Maslu i-a ajutat, deşi nespovedit vreodată.
Să-mi dea Dumnezeu ce "medicament" ştie El, numai să putem fi împreună, deplin, dincolo!

nemessis
Mesaje: 348
Membru din: 09 Dec 2010, 21:20
Confesiune: ateu
Preocupări: arta, stiinta, omul

Re: Cum vedeti viata mea momentan oribila?

Mesaj necititde nemessis » 20 Feb 2012, 13:33

da' bine mai dimitrie, cum vrei sa strig eu "Iisuse Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine!", daca eu nu cred?
In al doilea rand ai mers si tu in aceeasi directie ca toti preotii cu care am vorbit pana acum: toti au incercat sa ma converteasca, in loc sa incerce sa-mi explice de ce e bine sa ma supun lor.
Probabil ca si comunistii ar fi fost fericiti daca toti ar fi fost deacord cu ei, nu mai era nevoie de tortura.

Am facut deja ceea ce mi-ai propus. Un preotel din timisoara mi-a dat tratament cu apa sfintita(dimineata, parca) si sa citesc rugaciunile de seara si dimineata timp de doua saptamani apoi sa ma intorc. Am facut asta, am baut si apa. M-am dus inapoi si i-am zis parerea mea sincera despre tratament.
Am citit evangheliile, chiar de mai multe ori. Pt mine nu au mai multa valoare decat Cartea Junglei, alta carte ce am citit de mai multe ori.

Pot sa fac si ceea ce ai zis tu, garantez ca nu o sa aiba efect, nu pentru ca nu vreau, ci pur si simplu ceea ce propui tu nu functioneaza la oamenii care gandesc.

Prefer sa ma chinui dar sa stiu ca ceea ce "cred" corespunde cu realitatea, ca e adevarat, decat sa ma iau dupa iluzii care sa ma linisteasca. deci nu. nu o sa strig nimic, dar o sa citesc din nou evangheliile, ca pretena mea vazand ce ai scris zice sa citim impreuna. Inca un lucru enervant pe care o sa fac complet degeaba.
Eu ma dau batut, nu mai are rost sa mai intreb vreodata vre-un preot.

Avatar utilizator
maria_andreea
Mesaje: 1540
Membru din: 23 Apr 2008, 13:33
Confesiune: ortodox
Preocupări: mecanică, finanţe, teologie, natură
Localitate: Sibiu
Contact:

Re: Cum vedeti viata mea momentan oribila?

Mesaj necititde maria_andreea » 20 Feb 2012, 14:04

"nemessis", dar despre ce a spus "nora" ce părere ai pt că ea nu a încercat să te convertească, să te determine să accepţi ceea ce nu eşti convins ?

Eu mă bucur că ai atitudinea asta: nu doreşti să fi păcălit, să te iei după iluzii, însă pentru a trăi conform realităţii, adevărului te-ai asigurat că logica, raţiunea ta a fost cinstită cu tine ? Adică dacă ai primit un răspuns sau o recomandare ai analizat-o folosindu-te de raţionamente corecte pt a verifica dacă ele sunt bune ?
Mântuirea se lucrează pe ruinele egoismului. (Părintele Arsenie Boca)

Avatar utilizator
dimitrie
Mesaje: 971
Membru din: 03 Dec 2010, 01:33
Confesiune: ortodox
Preocupări: preoţie, familie
Localitate: Craiova

Re: Cum vedeti viata mea momentan oribila?

Mesaj necititde dimitrie » 20 Feb 2012, 14:50

da' bine mai dimitrie, cum vrei sa strig eu "Iisuse Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine!", daca eu nu cred?
Ce e aşa greu măi nemessis, să te duci la icoana lui Hristos şi să-I zici: "Dacă exişti şi eşti Ce şi Cine zic ăştia, atunci convinge-mă şi pe mine!"?
E mare lucru? Te asigur că nu Se va supăra şi nici te va lăsa fără răspuns. Fă-o, şi după aia, dacă nu vei primi după un timp răspuns, spune-mi: "Bă Dumitre, eşti nebun, că vorbeşti singur când te rogi! Eşti un popă-închipuit şi prost; mi-e milă de tine şi de ăi care te cred! Pa şi n-am cuvinte!"
Dar nu te va lăsa fără răspuns dacă I te adresezi. Garantat.

Eu am rugat-o pe Mama Lui să-mi ajute prietena la un examen la Medicină (prin '98), timp de 40-50 de minute (am citit Paraclisul ei cu disperare de 3 ori în acest timp). Şi ştii ce s-a întâmplat? Din trei subiecte a ştiut unu şi juma', iar profesoruul, care până atunci a dat note de 6,7 cu înjurături pentru două subiecte ştiute, a zis: "Hai, bine, acu' sunt pe post de Maica Domnului: nouă!". Şi i-a pus nota nouă în catalog, spre stupoare tuturor, inclusiv a ei.
Da' şi ea era îndreptăţită să fie ajutată, deoarece, fiind bolnavă, nu s-a putut pregăti bine. Nu mai pun că ţinea şi ea posturile, se ruga zilnic, etc.

Da, eşti liberi să faci şi să crezi ce te taie capu'. Nimeni nu-ţi suprimă libertatea. Eu nici încerc măcar. Dar, fiecare îşi asumă urmările libertăţii, şi prin urmare, nu va putea acuza pe cineva de propria-i nefericire.

PS
N-ar strica ca prietena d-tale ortodoxă, să ţină post suplimentar şi să facă şi ceva rugăciuni pe deasupra.
Să-mi dea Dumnezeu ce "medicament" ştie El, numai să putem fi împreună, deplin, dincolo!

Avatar utilizator
descoperire
Mesaje: 164
Membru din: 27 Dec 2011, 22:55
Confesiune: neo-protestant
Preocupări: teologie,internet,sport,sanatate

Re: Cum vedeti viata mea momentan oribila?

Mesaj necititde descoperire » 20 Feb 2012, 15:15

-Pentru nemessis este sufiecient să citească zilnic 2-3 (sau mai multe) capitole din Evanghelii o perioadă de timp. Şi dacă va mai şi striga : "Iisuse Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine!", de câte ori singurătatea şi scârba îl vor muşca (ar fi mai bine ca nu doar atunci), peste un an (poate mai puţin, funcţie de sârguinţa şi sinceritatea lui) va fi de nerecunoscut pentru mulţi (în sensul frumos şi bun al cuvântului), şi e posibil să ne posteze un topic cu titlul: "Cum vedeti şi explicaţi viata mea frumoasă de câtva timp?", iar nu cum scire acum sărmanul în topic.
Cuvântul Scripturii este lucrător şi este prima formă de împărtăşire cu Calea, Adevărul, Viaţa.
Interesant ar fi.Intotdeauna ma mir cum Domnul lucreaza cu asa oameni.Asta si este minunea care se vede.
Adă Doamne ziua aceea mai devreme!

nemessis
Mesaje: 348
Membru din: 09 Dec 2010, 21:20
Confesiune: ateu
Preocupări: arta, stiinta, omul

Re: Cum vedeti viata mea momentan oribila?

Mesaj necititde nemessis » 20 Feb 2012, 15:46

da, dimitrie, e un inceput bun, dar e unul gresit. Ar fi nevoie de o metoda care sa corespunda urmatoarelor cerinte
1. sa pot exclude biasul de confirmare
2. metoda obiectiva, independenta de mine.

Ceea ce propui tu e prea subiectiv, si ca atare nu poate sa-mi dea rezultate "reale", ci "preferate".
Pentru mine exista o singura metoda, prin care Dumnezeu/Hristos poate sa-mi demonstreze ca exista. El stie ca e singura metoda, si stie si DE CE e singura metoda, ca doar ma cunoaste, ziceti voi.
De fiecare data, rezultatul a fost unul negativ. la 200 de teste rezultatul va fi acelasi.

maria_andreea,
Nu ma iau dupa logica. Chiar daca cred ceva, trebuie sa corespunda cu realitatea. Logica e un sistem uman si sunt situatii rare cand nu poate sa corespunda cu realitatea, in cazul acesta, realitatea castiga. Deci ce e adevarat nu stabilesc prin logica, ci prin comparatia cu realitatea.
Iar ce a zis Nora e apel la emotii, nu prea tine la mine asa ceva, am nevoie de ceva concret.

Avatar utilizator
maria_andreea
Mesaje: 1540
Membru din: 23 Apr 2008, 13:33
Confesiune: ortodox
Preocupări: mecanică, finanţe, teologie, natură
Localitate: Sibiu
Contact:

Re: Cum vedeti viata mea momentan oribila?

Mesaj necititde maria_andreea » 20 Feb 2012, 16:12

Nu ma iau dupa logica. Chiar daca cred ceva, trebuie sa corespunda cu realitatea. Logica e un sistem uman si sunt situatii rare cand nu poate sa corespunda cu realitatea, in cazul acesta, realitatea castiga. Deci ce e adevarat nu stabilesc prin logica, ci prin comparatia cu realitatea.
Iar ce a zis Nora e apel la emotii, nu prea tine la mine asa ceva, am nevoie de ceva concret.
"nemessis", dar de ce nu crezi, de ce ţi se pare lipsit de realitate show-ul ortodoxiei ?
Mântuirea se lucrează pe ruinele egoismului. (Părintele Arsenie Boca)

Pr Haralambie
Mesaje: 889
Membru din: 14 Ian 2010, 19:54
Confesiune: ortodox
Preocupări: Sensul vieţii
Localitate: BOR
Contact:

Re: Cum vedeti viata mea momentan oribila?

Mesaj necititde Pr Haralambie » 20 Feb 2012, 16:50

Deci eu sa fac doua chestii oribile, doar de dragul ei, ea nu ar face nimic. Cum vine asta cu daruirea si iubirea crestina?
Dle nemessis, eu apreciez mult prietena dvs.
Mulţi ar vrea să aibă o asemenea soţie credincioasă.
În creştinism iubire Lui Dumnezeu trece pe primul loc, apoi cea pt om, fie el soţ sau soţie.
Dacă concepţia şi viaţa dvs o să fie una conformă cu voia lui Dumnezeu, atunci o să simţiţi iubirea prietenei pt dvs fără lipsuri.
O soţie care este fidelă şi foarte credincioasă faţă de Dumnezeu, va fi şi faţă de dvs.
Aceasta este una din marile calităţi, de aici există o schimbare radicală în toate aspectele de viaţă.
Iar acum, problema reala: ne despartim. Nici asta nu ar fi o problema, ca doar oamenii se mai despart, dar din pacate inca mai tinem unul la altul. Si eu stau si ma gandesc, care ar fi solutia? Poate e posibil, sa nu trebuiasca sa ne despartim. Ce pot sa fac, ca sa nu consider ca sunt tras in piept si sa-i fie si ei bine?
Părerea mea este să nu vă despărţiţi, căci caracterizarea care aţi făcut-o prietenei, promite mult pt fidelitatea faţă de dvs, dacă veţi fi împreună.
Eu cred că ar trebuii să căutaţi tot ceea ce ar demonstra existenţa Lui Dumnezeu, ca să certitudini venite din convingere.
Personal apreciez mult faptul că nu vă bazaţi numai pe teorii de 2 lei, ci aveţi nevoie de argumente convingătoare pt creştinism,
În cazul în care le veţi găsii, veţi avea convingeri de nezdruncinat.
In orice caz, am fost nevoit sa ma intreb ce e casatoria, ce inseamna, care e utilitatea. Mi-am dat seama ca e o chestie inutila, nici urma de asumare(oamenii se inseala, divorteaza sau stau impreuna si nu se mai suporta), mai degraba lumea se casatoreste "ca asa trebuie". Lucru care pentru mine nu e deajuns.
Căsătoria ste o împlinire în iubire dle nemessis, puteţi trăii fără această iubire? Poate puteţi dar nu fără tristeţe...
Si casatoria din iubire e aberatie, ca asta ar sugera ca pana acuma nu am iubit-o, sau ca acuma nu ma iubeste. sunt oameni care stau impreuna dar nu se casatoresc, ei de fapt nu se iubesc?
Dacă aţi iubit-o cu adevărat sau nesuficient se va vedea în funcţie de dăruirea dvs faţă de ea.
De multe ori oamenii stau împreună fără căsătorie dar nu se iubesc, doar pt satisfacerea unor necesităţi; în această situaţie conveţuirea nu aduce bucurie, împlinire şi fericire.
Din orice punct de vedere am privi casatoria, e un lucru complet inutil.
Eu zic să mai reflectaţi la iubirea şi bucuriile care le aduce căsătoria lângă o femeie fidelă.
Ramane desigur conceptul crestin...ca e o "taina" - in primul rand nu are nici o valoare pentru mine, in al doilea rand nu mi-a explicat nimeni ce e o taina, si la ce foloseste.
Acum, dacă taina s-ar putea explica, nu mai e taină, asta se simte numai în trăire, împlinind poruncile Lui Hristos.
Eu zic să nu vă complicaţi cu descoperirea tainelor, înaintea descoperirii Lui Dumnezeu.
Cred că ar trebuii să începeţi cu cercetarea existenţei Lui Dumnezeu, căci dacă îl veţi găsii, tainele se descopăr de la sine, treptat şi încetul.
O simplă părere...
E trist, ca ceva care vorbeste de iubire si daruire, poate sa-mi faca(sa ne faca) atat de mult rau.
Cum poate ceva care vorbeste de iubire sa dezbine?
Este un lucru greu de explicat, dacă o să căutaţi în evanghelie, o să vedeţi că Hristos care vb despre iubire, vorbeşte şi de dezbinare, chiar între cei apropiaţi şi că n-a venit să aducă pace ci sabie, etc.
Ar trebuii şi aceste mărturii evanghelice, să vă convingă puţin de puterea cuvintelor Lui Hristos.
Lumea se împarte în două tabere şi iubesc ori pe Dumnezeu sau pe demoni într-a cărui robie sunt chiar inconştient.
Dacă nu credeţi în aceste 2 principii, mie îmi vine greu şi cred, inutil să dezvolt.
Dvs dacă veţi devenii creştin din convingere, acest sentiment de lipsă a iubirii a prietenei pt dvs va dispărea, poate veţi ajunge cândva la cuvântul meu şi o să vă aduceţi aminte.
De ce se baga preotii in viata de familie?
Preoţii au datoria să înveţe oamenii cum pot împlinii poruncile Lui Hristos pt mântuire, pt viaţa cealaltă veşnică..., practic nu ei se bagă în viaţa de familie ci Hristos prin ei, nimeni nu vine cu de-a forţa să-ţi bată în uşă, să spună fă aşa sau aşa. Iar Hristos are dreptul întrucât este Creatorul, dacă dvs nu credeţi, asta e altă problemă...Fiindca aflu cu stupoare, ca nu e vorba de situatia dinaintea casatoriei, si dupa totul ar fi controlat de ei, inclusiv metodele de contraceptie.
Sa nu mai zic ca daca o sa am copii, ei nu au nici o scapare, vor fi botezati cu forta, asa cum se face.

Va rog sa nu aduceti vorba de orgoliu, ca nu e vorba despre asta. Si daca e, atunci e si orgoliul crestin la mijloc, care nu se da batut.
Aceste frământări vor dispărea în momentul când convingerile dvs se vor schimba...
Din pacate insa reprezinta o institutie care se dovedeste a fi o dictatura, care ameninta("nu te vei mantui"), santajeaza("daca nu-ti convine pleaca"), manipuleaza("ea are ideile astea de una singura, nu are legatura cu ce i-am zis noi")
Nu e chiar aşa, interpretzaţi forţat, ar trebuii să înlocuiţi termenul de ameninţă cu cel de avertizează.
Nimeni v-ă şantajează prin constrângere, aveţi toată libertatea să alegeţi. Dacă vă vedeţi dvs constrâns, e din cauza iubirii pe care o aveţi, care vă pune la alegere.
manipularea ar trebuii s-o percepeţi ca datorie de a învăţa...care este foarte normală în orice domeniu, cu atât mai mult în cele ale credinţei.
Cu mult respect.

Marcus89

Re: Cum vedeti viata mea momentan oribila?

Mesaj necititde Marcus89 » 20 Feb 2012, 18:53

să te duci la icoana lui Hristos şi să-I zici: "Dacă exişti şi eşti Ce şi Cine zic ăştia, atunci convinge-mă şi pe mine!"?
E mare lucru? Te asigur că nu Se va supăra şi nici te va lăsa fără răspuns. Fă-o, şi după aia, dacă nu vei primi după un timp răspuns, spune-mi: "Bă Dumitre, eşti nebun, că vorbeşti singur când te rogi! Eşti un popă-închipuit şi prost; mi-e milă de tine şi de ăi care te cred! Pa şi n-am cuvinte!"
Dar nu te va lăsa fără răspuns dacă I te adresezi. Garantat.
Cam în cât timp va răspunde pentru că eu aștept de câțiva ani... mai pun încă unul?

daniel tuduran
Mesaje: 483
Membru din: 12 Iul 2009, 19:28
Confesiune: ortodox
Localitate: or Brad,Hunedoara
Contact:

Re: Cum vedeti viata mea momentan oribila?

Mesaj necititde daniel tuduran » 20 Feb 2012, 21:42

da' bine mai dimitrie, cum vrei sa strig eu "Iisuse Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine!", daca eu nu cred?
Eu cand am inceput sa am un pic de credinta m-am rugat si "cred Doamne ajuta necredintei mele".
Pe langa rugaciunea personala Dumnezeu a randuit si sa ajung in preajma unor oameni credinciosi.Mai precis am descoperit niste manastri si le-am vizitat in mod regulat.
Asa ca pe langa sfaturile primite eu cred (din propria mea experienta) ca foarte mult ar ajuta sa vizitezi niste manastiri mai serioase.Nu-i nevoie sa discuti cu calugarii e suficent sa stai in preajma lor si vei pricepe.
Daca esti interesat pot face recomandari ,multi tineri din Timisoara am vazut prin acele locuri.
„Marea vieţii văzând-o înălţându-se de viforul ispitelor, la limanul tău cel lin alergând, strig către Tine Doamne: scoate din stricăciune viaţa mea, mult Milostive!” (din slujba înmormântării)

Avatar utilizator
dimitrie
Mesaje: 971
Membru din: 03 Dec 2010, 01:33
Confesiune: ortodox
Preocupări: preoţie, familie
Localitate: Craiova

Re: Cum vedeti viata mea momentan oribila?

Mesaj necititde dimitrie » 21 Feb 2012, 01:10

să te duci la icoana lui Hristos şi să-I zici: "Dacă exişti şi eşti Ce şi Cine zic ăştia, atunci convinge-mă şi pe mine!"?
E mare lucru? Te asigur că nu Se va supăra şi nici te va lăsa fără răspuns. Fă-o, şi după aia, dacă nu vei primi după un timp răspuns, spune-mi: "Bă Dumitre, eşti nebun, că vorbeşti singur când te rogi! Eşti un popă-închipuit şi prost; mi-e milă de tine şi de ăi care te cred! Pa şi n-am cuvinte!"
Dar nu te va lăsa fără răspuns dacă I te adresezi. Garantat.
Cam în cât timp va răspunde pentru că eu aștept de câțiva ani... mai pun încă unul?
Când vă veţi smeri!
Eu, am strigat la El pentru prima oară (deşi spuneam în gura mare că nu există, etc.), în mare strâmtorare. Durerea şi lipsa ajutorului omenesc m-au smerit; şi aşa L-am implorat cu lacrimi, pentru prima oară vorbindu-I, să mă ajute, că de la oameni pierise orice nădejde. Şi pot spune că adevărat este cuvântul: "Că în smerenia noastră şi-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila Lui." Ps.135:23
Aşa trebuie să-L chemaţi, nu ca burtosul ghiftuit şi plin de sine ce strigă la chelner,
"...pentru că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă har.
Deci, smeriţi-vă sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, ca El să vă înalţe la timpul cuvenit."
1Pt.5:5-6
Şi apoi, "Dumnezeu nu Se lasă batjocorit". Gal.6:7

Aşadar, prieteni, faceţi-vă singuri rechizitoriul!
Să-mi dea Dumnezeu ce "medicament" ştie El, numai să putem fi împreună, deplin, dincolo!

Marcus89

Re: Cum vedeti viata mea momentan oribila?

Mesaj necititde Marcus89 » 21 Feb 2012, 07:51

Când vă veţi smeri!
Eu, am strigat la El pentru prima oară (deşi spuneam în gura mare că nu există, etc.), în mare strâmtorare. Durerea şi lipsa ajutorului omenesc m-au smerit; şi aşa L-am implorat cu lacrimi, pentru prima oară vorbindu-I, să mă ajute, că de la oameni pierise orice nădejde. Şi pot spune că adevărat este cuvântul: "Că în smerenia noastră şi-a adus aminte de noi Domnul, că în veac este mila Lui." Ps.135:23
Aşa trebuie să-L chemaţi, nu ca burtosul ghiftuit şi plin de sine ce strigă la chelner,
"...pentru că Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă har.
Deci, smeriţi-vă sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, ca El să vă înalţe la timpul cuvenit."
1Pt.5:5-6
Şi apoi, "Dumnezeu nu Se lasă batjocorit". Gal.6:7

Aşadar, prieteni, faceţi-vă singuri rechizitoriul!
Și ce propui să fac dacă nu mă găsesc într-o situație de deznădejde?

La ce fel de rechizitriu te referei, deoarece eu știu un singur fel. (indiciu: cel prin care se finalizează u.p.)

Avatar utilizator
dimitrie
Mesaje: 971
Membru din: 03 Dec 2010, 01:33
Confesiune: ortodox
Preocupări: preoţie, familie
Localitate: Craiova

Re: Cum vedeti viata mea momentan oribila?

Mesaj necititde dimitrie » 21 Feb 2012, 09:10

Deznădejdea nu e totuna cu smerenia. De Dumnezeu are omul nevoie în toată viaţa lui. Pentru că ajungi în nevoie apelezi la el (deobicei). Deobicei omul se smereşte doar "sub mâna cea tare a lui Dumnezeu", adică doar când se află în situaţii limită; când maxima presiune la care este supus îi mai permite doar o singură fisură spre eliberare - apelul către El. Dar unii au preferat să rămână în iad decât să se smerească. Alţii încă preferă asta.

Vine însă şi momentul în care îţi i-a Dumnezeu jucăria care ţi-a captat întreaga atenţie, putere, dragoste, etc., ca să ştii Cine a făcut-o şi de la Cine este. El este mult mai frumos, mai bun, mai folositor decât jucăria, precum este un tată, o mamă pentru un copil comparativ cu jucăria. El nu Se strică, nu te răneşte, nu te părăseşte, nu-ţi ia libertatea ci te face liber, ... . El te iubeşte. Este mai mult decât orice şi oricine.
De aceea unii au lăsat totul pentru El, pentru a deveni asemenea Lui. Vedeţi, oamenii caută modele, şi imită pe aceia pe care îi admiră: se îmbracă la fel ca ei, se mişcă, vorbesc, cântă şi chiar mănâncă precum aceia. Ajung să-şi facă operaţii estetice chiar, cheltuie bani pe filmele, concertele lor, i-au lecţii ca să devină asemenea acelora. În general putem spune că oamenii vor să fie asemenea lor, ceea ce-i face să fie nemulţumiţi de viaţa (starea materilă,etc.) şi felul lor în care arată (aspect fizic, handicap, aptitudini,etc), de limitele impuse de scurta lor peregrinări pe aici, etc. În general omul devine frustat, chinuit.
Cu Hristos ca model lucrurile nu stau aşa. Nimic din ce-i nemulţumeşte pe ceilalţi, nu se regăseşte în cei care vor să-L imite. Abia când omul Îl i-a pe Hristos de model scapă de orice complex de inferioritate. Ba chiar cele considerate de alţii la mare cinste îi cam stau în cale: aspectul fizic plăcut, renumele, bogăţia, etc. De aceea unii au renunţat la unele din cele enumerate înainte pentru a nu le sta în calea devenirii asemeni Celui Care i-a copleşit cu frumuseţea.

Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul; fericit bărbatul care nădăjduieşte în El. Ps.33:8
Să-mi dea Dumnezeu ce "medicament" ştie El, numai să putem fi împreună, deplin, dincolo!

nemessis
Mesaje: 348
Membru din: 09 Dec 2010, 21:20
Confesiune: ateu
Preocupări: arta, stiinta, omul

Re: Cum vedeti viata mea momentan oribila?

Mesaj necititde nemessis » 21 Feb 2012, 12:19

Domnu Haralambie,
Nu stiu cum l-ati bagat pe Dumnezeu in toata chestia asta, fiindca din cate vad, lipseste cu desavarsire. Problema mea e cu preotii, care au tupeul sa spuna ca-l reprezinta pe Dumnezeu, si ca tot ce se face doar prin ei se face(cam atata despre smerenie, domnu' dumitru).
In acelasi timp, nici un preot nu poate sa aduca nici o dovada concreta, ca el intr-adevar il reprezinta pe Dumnezeu. Deci, ceea ce eu pot sa verific merge doar pana la preoti, nici un pas dupa. Din cate vad eu, prietena mea se supune preotilor, nu lui Dumnezeu.
În creştinism iubire Lui Dumnezeu trece pe primul loc, apoi cea pt om, fie el soţ sau soţie.
Am avut discutia asta cu ea. Parerea mea este ca daca Dumnezeu e mai important decat mine, sa mearga sa se calugareasca. Eu am nevoie de cineva care e cu mine. Si nu stiu ce ma luati cu fidelitatea. Cunosc personal doua maicute, care au zis "pa" la sotul/logodnicul lor, ca sa se calugareasca.
Eu unul prefer o relatie sanatoasa din toate punctele de vedere, decat o viata langa cineva care face tot posibilul ca sa-mi fie cat mai greu.
Ma cam intristeaza ceea ce mi-ati scris, dar asta e, nu poate fi bine pentru toata lumea.

Domnu tudoran
la ce ma ajuta sa vizitez manastiri? Am vizitat mai multe decat as fi vrut eu vreodata. Am facut concediu plimbandu-ma prin bucovina/moldova. Am fost si la crisan de vre-o doua ori, cebza, nera, techirghiol, etc.
De ce m-as duce intr-un loc enervant, unde pretena-mea nu ma lasa sa plec, nu ma lasa sa-mi pun castile, astfel trebuie sa aud cantarile lor.
Nu-mi vine sa cred, ca esti asa rupt de realitate, incat nu intelegi, ca sunt oameni care nu apreciaza deloc manastirile si calugaria.
Când vă veţi smeri!
da, e o plasa buna de siguranta. Astfel orice rezultat negativ va fi explicabil "nu te-ai smerit". Nu poti ajunge la adevar/realitate in lipsa totala de obiectivitate. E nevoie de un test controlat. Ceea ce propuneti voi e total opusul, e afundare in iluzii, fara control, fara obiectivitate, in care rezultatele nu pot fi evaluate.
Ma iubeste, zici?
Citeste inca odata vechiul testament si spune-mi ca Dumnezeu iubeste. Ai foarte multe explicatii de dat. Noul testament...ce sa zic, e un pic mai subtil, dar la fel de aiurea. deci nu. Chiar daca ma convingeti ca Dumnezeu exista, e aproape imposibil sa-mi explicati ca e bun(asta daca biblia si ce au scris sfintii reflecta personalitatea lui Dumnezeu)
Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul; fericit bărbatul care nădăjduieşte în El.
faptul ca ceva e bun, nu inseamna ca e si adevarat.

Marcus89

Re: Cum vedeti viata mea momentan oribila?

Mesaj necititde Marcus89 » 21 Feb 2012, 12:46

Când vă veţi smeri!
da, e o plasa buna de siguranta. Astfel orice rezultat negativ va fi explicabil "nu te-ai smerit". Nu poti ajunge la adevar/realitate in lipsa totala de obiectivitate. E nevoie de un test controlat. Ceea ce propuneti voi e total opusul, e afundare in iluzii, fara control, fara obiectivitate, in care rezultatele nu pot fi evaluate.
Nu era de așteptat să introducă un punct de control?

Avatar utilizator
dimitrie
Mesaje: 971
Membru din: 03 Dec 2010, 01:33
Confesiune: ortodox
Preocupări: preoţie, familie
Localitate: Craiova

Re: Cum vedeti viata mea momentan oribila?

Mesaj necititde dimitrie » 21 Feb 2012, 15:00

Neam viclean şi adulter cere semn şi semn nu se va da lui, decât numai semnul lui Iona. Şi lăsându-i, a plecat. Mt.16:4
Să-mi dea Dumnezeu ce "medicament" ştie El, numai să putem fi împreună, deplin, dincolo!

daniel tuduran
Mesaje: 483
Membru din: 12 Iul 2009, 19:28
Confesiune: ortodox
Localitate: or Brad,Hunedoara
Contact:

Re: Cum vedeti viata mea momentan oribila?

Mesaj necititde daniel tuduran » 21 Feb 2012, 22:39

Domnu tudoran
la ce ma ajuta sa vizitez manastiri? Am vizitat mai multe decat as fi vrut eu vreodata. Am facut concediu plimbandu-ma prin bucovina/moldova. Am fost si la crisan de vre-o doua ori, cebza, nera, techirghiol, etc.
De ce m-as duce intr-un loc enervant, unde pretena-mea nu ma lasa sa plec, nu ma lasa sa-mi pun castile, astfel trebuie sa aud cantarile lor.
Nu-mi vine sa cred, ca esti asa rupt de realitate, incat nu intelegi, ca sunt oameni care nu apreciaza deloc manastirile si calugaria.
1)Eu nu te-am invitat sa pleci in concediu (sa faci turism) pe la manastiri ci ideea ar fi sa o lasi tu pe prietena ta acasa si sa mergi singur ,sa poti "problematiza", observa, reflecta.Sa vezi ca exista oameni care cred cu adevarat (nu doar se prefac),isi dedica viata credintei si nu urmaresc alceva in viata decat mantuirea.Vazandu-i pe acesti oameni (dintre care multi sunt mai destepti si mai experimentati decat tine) poate iti pica si tie fisa.
2)Poate inca n-ai nimerit cele mai potrivite manastiri.
„Marea vieţii văzând-o înălţându-se de viforul ispitelor, la limanul tău cel lin alergând, strig către Tine Doamne: scoate din stricăciune viaţa mea, mult Milostive!” (din slujba înmormântării)

daniel tuduran
Mesaje: 483
Membru din: 12 Iul 2009, 19:28
Confesiune: ortodox
Localitate: or Brad,Hunedoara
Contact:

Re: Cum vedeti viata mea momentan oribila?

Mesaj necititde daniel tuduran » 21 Feb 2012, 22:45

Și ce propui să fac dacă nu mă găsesc într-o situație de deznădejde?
Cred ca ar fi o idee sa cauti oameni care se afla intr-o asemenea situatie.Mai mergi din cand in cand pe la oameni incercati, pe la spitale,penitenciare,inmormantari etc.Sa vezi realitatea drept in fata daca o apreciezi atat de mult.
„Marea vieţii văzând-o înălţându-se de viforul ispitelor, la limanul tău cel lin alergând, strig către Tine Doamne: scoate din stricăciune viaţa mea, mult Milostive!” (din slujba înmormântării)


Înapoi la “MORALĂ şi SPIRITUALITATE: aspecte practice ale vieţuirii ortodoxe”

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 4 vizitatori

Crestinism Ortodox.com. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet free counters
PELERIN ORTODOX
cron