Preotul poate dezlega păcatele?

Expunerea învăţăturii de credinţă ortodoxă pentru cei care nu sunt ortodocşi
Avatar utilizator
dimitrie
Mesaje: 984
Membru din: 03 Dec 2010, 01:33
Confesiune: ortodox
Preocupări: preoţie, familie
Localitate: Craiova

Re: Preotul poate dezlega păcatele?

Mesaj necititde dimitrie » 07 Ian 2014, 17:25

"ἐξομολογεῖσθε οὖν ἀλλήλοις τὰς ἁμαρτίας ..." (Iacov 5,16 - originalul grecesc)
άλλήλων = unul-altuia, în mod reciproc
Dacă tot aţi introdus această întrebare, puteţi să-mi spuneţi dacă spovada se face în ambele sensuri? Adică mireanul mărturiseşte păcatele lui preotului, iar preotul în mod reciproc îşi mărturiseşte păcatele sale membrului laic?
Scrie undeva in Biblie ca Ap Pavel s-ar fi spovedit la credinciosi? Nu spune, dar ca altii s-au spovedit lui asta scrie.
Bine , bun dar atunci sa revenim de ce nu scrie marturisiți-vă direct lui Hristos, de ce unul-altuia si nici unii altora, dupa cum afirmati.
duodecimus precum și alții asemenea d-lui, nu cunosc Sf. Scriptură. În Scriptură nu scrie că Hristos a dat puterea iertării păcatelor tuturor Apostolilor, adică și celor șaptezeci! Dacă nu toți Apostolii au primit această putere, cum ar putea gândi cineva că în schimb au primit-o toți credincioșii?

Voi arăta în continuare, că prerogative ale preoției sacramentale (puterea iertării păcatelor, puterea de a boteza, puterea de vindeca cu undelemn însoțit cu rugăciunea, puterea "frângerii pâinii") au fost date de Hristos numai unora dintre ucenicii Săi, astfel:

-Puterea iertării păcatelor nu a fost dată tuturor Apostolilor, ci doar celor unsprezece. Comparați textul din Mc.16:14 cu cel din Ioan.20:21-23, și adevărul va străluci:
9.Şi înviind dimineaţa, în ziua cea dintâi a săptămânii (Duminică) El s-a arătat întâi Mariei Magdalena, din care scosese şapte demoni.
10.Aceea, mergând, a vestit pe cei ce fuseseră cu El şi care se tânguiau şi plângeau.
11.Şi ei, auzind că este viu şi că a fost văzut de ea, n-au crezut.
12.După aceea, S-a arătat în alt chip, la doi dintre ei, care mergeau la o ţarină.
13.Şi aceia, mergând, au vestit celorlalţi, dar nici pe ei nu i-au crezut.
14.La urmă, pe când cei unsprezece şedeau la masă, li S-a arătat şi I-a mustrat pentru necredinţa şi împietrirea inimii lor, căci n-au crezut pe cei ce-L văzuseră înviat.Mc.16

19.Şi fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii (duminica), şi uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă!
20.Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând pe Domnul.
21.Şi Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi.
22.Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt;
23.Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute.
24.Iar Toma, unul din cei doisprezece, cel numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Ioan.20

-Puterea de a boteza nu a fost dată tuturor, nici celor șaptezeci, ci doar celor unsprezece:
16. Iar cei unsprezece ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le poruncise lor Iisus.
17. Şi văzându-L, I s-au închinat, ei care se îndoiseră.
18. Şi apropiindu-Se Iisus, le-a vorbit lor, zicând: Datu-Mi-s-a toată puterea, în cer şi pe pământ.
19. Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh,
20. Învăţându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin. Mt.28, FA.10:40-42

-Pâinea, nu au primit poruncă/putere s-o frângă toți, ci numai cei doisprezece (cf.Mt.26:20):
19.Şi luând pâinea, mulţumind, a frânt şi le-a dat lor, zicând: Acesta este Trupul Meu care se dă pentru voi; aceasta să faceţi spre pomenirea Mea. Lc.22

-Puterea de a vindeca/tămădui boli sufletești ( ca de exemplu demonizarea) și boli trupești prin ungerea cu untdelemn le-a fost dată mai întâi numai celor doisprezece Apostoli, și mai apoi și celor șaptezeci, pe care i-a ales spre aceasta din rândul credincioșilor:
7.Şi a chemat la Sine pe cei doisprezece şi a început să-i trimită doi câte doi şi le-a dat putere asupra duhurilor necurate.
8.Şi le-a poruncit să nu ia nimic cu ei, pe cale, ci numai toiag. Nici pâine, nici traistă, nici bani la cingătoare;
9.Ci să fie încălţaţi cu sandale şi să nu se îmbrace cu două haine.
10.Şi le zicea: În orice casă veţi intra, acolo să rămâneţi până ce veţi ieşi de acolo.
11.Şi dacă într-un loc nu vă vor primi pe voi, nici nu vă vor asculta, ieşind de acolo, scuturaţi praful de sub picioarele voastre, spre mărturie lor. Adevărat grăiesc vouă: Mai uşor va fi Sodomei şi Gomorei, în ziua judecăţii, decât cetăţii aceleia.
12.Şi ieşind, ei propovăduiau să se pocăiască.
13.Şi scoteau mulţi demoni şi ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi şi-i vindecau. Mc.6, 3:15

1.Iar după acestea, Domnul a ales alţi şaptezeci (şi doi) şi i-a trimis câte doi înaintea feţei Sale, în fiecare cetate şi loc, unde Însuşi avea să vină.
2.Şi zicea către ei: Secerişul este mult, dar lucrătorii sunt puţini; rugaţi deci pe Domnul secerişului, ca să scoată lucrători la secerişul Său.
3.Mergeţi; iată, Eu vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor.
4.Nu purtaţi pungă, nici traistă, nici încălţăminte; şi pe nimeni să nu salutaţi pe cale.
5.Iar în orice casă veţi intra, întâi ziceţi: Pace casei acesteia.
6.Şi de va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră se va odihni peste el, iar de nu, se va întoarce la voi.
7.Şi în această casă rămâneţi, mâncând şi bând cele ce vă vor da, căci vrednic este lucrătorul de plata sa. Nu vă mutaţi din casă în casă.
8.Şi în orice cetate veţi intra şi vă vor primi, mâncaţi cele ce vă vor pune înainte.
9.Şi vindecaţi pe bolnavii din ea şi ziceţi-le: S-a apropiat de voi împărăţia lui Dumnezeu. Lc.10

Toate aceste mărturii scripturistice evidențiază faptul că preoția sacramentală este diferită de preoția universală, că a fost instituită de Mântuitorul, și că este transmisă mai departe prin "punerea mâinilor mai-marilor preoţilor" (1Tim.4:14), prin cuvântul preoți ori mai-marii preoților neînțelegându-se bătrâni (1Tim.4:12). Nici Apostolii (mai-marii preoților) nu au fost toți bătrâni, majoritatea fiind tineri (doar Petru avea soacră).

Acestea fiind spuse, ce neclarități ar mai putea fi în textul de la Iacov.5?
Analizați-l în baza celor de mai sus din nou:
14. Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn, în numele Domnului.
15. Şi rugăciunea credinţei va mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va ridica, şi de va fi făcut păcate se vor ierta lui.
16. Mărturisiţi-vă deci unul altuia păcatele şi vă rugaţi unul pentru altul, ca să vă vindecaţi, că mult poate rugăciunea stăruitoare a dreptului."

Și pentru o mai mare limpezime, vin cu exemple despre modul cum poate fi înțeles și aplicat îndemnul Apostolului care ne spune: "Mărturisiţi-vă deci unul altuia păcatele", și totodată arătând caracterul general al acestui îndemn:
a) preoții și mai-marii preoților își mărturisesc unul altuia (nu unii altora, nici unul altora, nici alții unuia) păcatele;
b) aceia dintre preoți (preoți mai mici, precum cei șaptezeci) care nu au primit puterea iertării și legării păcatelor (duhuvnicia), își mărturisesc păcatele (unul altuia) acelora care au această putere (și azi în BO există această practică a primirii duhovniciei separat de preoție);
c) laicii își mărturisesc păcatele preoților (duhovnici) tot unul altuia, conform îndemnului Apostolului;
d) mărturisirea păcatelor se poate face și în prezența altora (clerici și/sau laici), însă unul va fi cel care dezleagă. Această practică este întâlnită numai în primele veacuri ale Bisericii, iar azi numai în mod izolat, excepțional.
Dragostea unește și străbate lumile... Răsari odată, viață veșnică!

Avatar utilizator
duodecimus
Mesaje: 193
Membru din: 01 Feb 2013, 06:56
Confesiune: neo-protestant
Preocupări: adventist de ziua a şaptea

Re: Preotul poate dezlega păcatele?

Mesaj necititde duodecimus » 13 Ian 2014, 21:13

duodecimus precum și alții asemenea d-lui, nu cunosc Sf. Scriptură. În Scriptură nu scrie că Hristos a dat puterea iertării păcatelor tuturor Apostolilor, adică și celor șaptezeci! Dacă nu toți Apostolii au primit această putere, cum ar putea gândi cineva că în schimb au primit-o toți credincioșii?
Domnule Dimitrie, nu cunosc Sf. Scriptură ca un absolvent de Teologie, dar un minimum sper că dețin. După știința mea, nu am afirmat niciodată că puterea de a ierta păcatele ar fi primit-o ”toți credincioșii”. Am mari dubii că această putere ar fi la îndemâna unui muritor situat în elita conducătoare a diferitelor confesiuni creștine. Știu din Scriptură că Cel care iartă păcatele e Hristos:
Dar, ca să ştiţi că putere are Fiul Omului a ierta păcatele pe pământ...” (Marcu 2,10)
Iertarea de păcate este o chestiune de autoritate, iar Hristos spune că e Cel îndrituit cu această autoritate (έξουσία) este El. Dacă evreii I-au negat această autoritate, este pentru că nu-L credeau a fi Dumnezeu, acuzându-L astfel de blasfemie (Marcu 2). Cu siguranță în fața pretenției unui preot ortodox de a avea autoritatea iertării păcatelor ar avea aceeași atitudine, căci nici măcar preoții evrei (iar aceia erau cu adevărat niște preoți sacramentali, investiți de către Dumnezeu) nu emiteau asemenea pretenții (Is.43,25; Ier. 31,34: Ioan 10,33).
Toate aceste mărturii scripturistice evidențiază faptul că preoția sacramentală este diferită de preoția universală, că a fost instituită de Mântuitorul
Cu siguranță este deosebită, dar nu aveți nicio dovadă că Hristos în Noul Legământ ar fi instituit așa ceva. Ba dimotrivă, El a desființat preoția sacramentală a Vechiului Legământ, sau mai corect, a transferat-o asupra Propriei Sale Persoane; El devenind atât Jertfă, cât și Mare Preot.
și că este transmisă mai departe prin "punerea mâinilor mai-marilor preoţilor" (1Tim.4:14)
Oricât ați flutura textul acesta (și altele asemenea) în versiune ortodoxă, nu mă puteți convinge, căci versiunea are două erori mari și late (măcar de ar fi erori neintenționate): termenul ”preot” și cel de ”mai marii preoților”. Apărarea unei dogme confesionale nu justifică inadmisibila intervenție asupra textului sacru
μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου.
laicii își mărturisesc păcatele preoților (duhovnici) tot unul altuia, conform îndemnului Apostolului;
Așa cum am mai scris, apostolul îndeamnă la o mărturisire reciprocă, mutuală (ἐξομολογεῖσθε οὖν ἀλλήλοις τὰς ἁμαρτίας ..."), situație inexistentă în cadrul spovedaniei laicilor.

Nota Bene: Apreciez totuși bogata dumneavoastră citare din Scriptură.

Avatar utilizator
presviter
Mesaje: 592
Membru din: 24 Noi 2010, 09:30
Confesiune: ortodox
Preocupări: istorie, liturgică, pastorală
Localitate: București

Re: Preotul poate dezlega păcatele?

Mesaj necititde presviter » 14 Ian 2014, 17:47

Oricât ați flutura textul acesta (și altele asemenea) în versiune ortodoxă, nu mă puteți convinge, căci versiunea are două erori mari și late (măcar de ar fi erori neintenționate): termenul ”preot”
Dvs nu puteti admite că ”preot” provine din ”presviter” ? De ce oare ?
19.Şi fiind seară, în ziua aceea, întâia a săptămânii (duminica), şi uşile fiind încuiate, unde erau adunaţi ucenicii de frica iudeilor, a venit Iisus şi a stat în mijloc şi le-a zis: Pace vouă!
20.Şi zicând acestea, le-a arătat mâinile şi coasta Sa. Deci s-au bucurat ucenicii, văzând pe Domnul.
21.Şi Iisus le-a zis iarăşi: Pace vouă! Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi.
22.Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt;
23.Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute.
La aceste versete (pe care se pare că nu le-ați observat) ce mai aveți de obiectat, perete văruit ?
Nota Bene: Apreciez totuși bogata dumneavoastră citare din Scriptură.
Cred că dvs. apreciați doar propria știință bib(i)lică.
Părtaş sunt cu toţi cei ce se tem de Tine şi păzesc poruncile Tale. ps.118,63

Avatar utilizator
duodecimus
Mesaje: 193
Membru din: 01 Feb 2013, 06:56
Confesiune: neo-protestant
Preocupări: adventist de ziua a şaptea

Re: Preotul poate dezlega păcatele?

Mesaj necititde duodecimus » 15 Ian 2014, 09:16

Dvs nu puteti admite că ”preot” provine din ”presviter” ? De ce oare ?
Nu importă de unde provine termenul actual de ”preot”. Când discutăm despre termenii originali ai Noului Testament, trebuie să avem în vedere că ”preot” și ”prezbiter” făceau parte din categorii total diferite și inconfundabile. În rest, bineînțeles că pot admite că în urma mutației semantice ce s-a produs, un ortodox poate înțelege ceea ce afirmați dumneavoastră.
La aceste versete (pe care se pare că nu le-ați observat) ce mai aveți de obiectat, perete văruit ?
Cred că dvs. apreciați doar propria știință bib(i)lică.
Nu am nimic de obiectat, am doar o observație de făcut (dacă tot m-ați întrebat): Apostolii (cărora le erau adresate acele cuvinte) nu erau preoți. Dar nici preoții nu erau/sunt apostoli...
Și încă o observație, de data aceasta personală: Având în vedere seriozitatea subiectului, vă rog frumos păstrați ținuta decentă a dialogului. Mulțumesc.


Înapoi la “Ortodoxia pentru ne-ortodocşi”

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 2 vizitatori

Crestinism Ortodox.com. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet free counters
PELERIN ORTODOX