Evanghelia dupa Ioan - traduceri GRESITE in limba romana

Studiul şi Exegeza Vechiului şi Noului Testament. Probleme de traducere şi intelegere a textului biblic
CrestinismAutentic

Evanghelia dupa Ioan - traduceri GRESITE in limba romana

Mesaj necititde CrestinismAutentic » 11 Feb 2019, 01:09

Evanghelia dupa Ioan - traduceri GRESITE in limba romana

Biblia Explicatii verset cu verset (Noul Testament)
http://forum.teologie.net/viewtopic.php?f=13&t=3806

CONSIDER ca cele mai bune traduceri in limba romana la Evanghelia dupa Ioan au fost realizate de Viorel Ratiu (Noul Testament Traducerea Fidelă, 2018) si Cristian Badilita (cu minusurile de rigoare).


PROLOGUL - CAP. 1, versetele 1 - 18, in general constituie un IMN

INTREBARE: Care este DIFERENTA dintre LOGOS-ul (Cuvantul) din versetele 1 - 5 si DUHUL SFANT?
(majoritatea cercetatorilor considera ca versetele 1 - 5 reprezinta un IMN dedicat LOGOS-ului).

SUBLINIEZ - Duhul Sfant ESTE o PERSOANA ?

IN Evanghelia dupa Ioan, Iisus afirma:
20,17 ci mergi la fratii mei si spune-le: ''Ma sui la Tatal meu si Tatal vostru, la DUMNEZEUL MEU si Dumnezeul VOSTRU''
14,28 ''Tatal este mai MARE decat mine''

NU se poate face o traducere EXACTA in limba romana (nici macar nu se poate STABILI SIGUR daca TERMENII-CHEIE care apar numai in PROLOG - de ex. LOGOS, PLEROMA, CHARIS au semnificatia din greaca sau semnificatia termenilor echivalenti din ebraica -Vechiul Testament).
Totusi, OBLIGATORIU trebuie facuta CORELATIA cu Vechiul Testament IN EBRAICA ( SUBLINIEZ - Vechiul Testament a fost redactat in EBRAICA, nu in aramaica sau alta limba).
Se presupune ca Iisus si apostolii au vorbit ARAMAICA.
Pentru LOGOS voi prezenta cele 2 variante (greaca si ebraica) intr-un alt articol.

Multi cercetatori considera ca autorul evangheliei ''a gandit'' in EBRAICA si a scris in GREACA.
IN CONCLIZIE: consider ca au dreptate cercetatorii care sustin ca trebuie sa traducem termenii din Prolog cu SEMNIFICATIA din EBRAICA (in conformitate cu Vechiul Testament), NU cu semnificatia din greaca, mai ales ca acesti TERMENII-CHEIE nu mai apar NICIODATA in Evanghelia dupa Ioan, incepand cu versetelul 1,19, iar LOGOS nu mai apare NICIODATA in Evanghelii.
SUBLINIEZ - exista posibilitatea ca autorul acestui imn (Prolog) sa fie DIFERIT de autorul Evangheliei dupa Ioan (sunt 2 AUTORI).

Clement din Alexandria a scris un tratat teologic numit PRINCIPII, tratatul s-a pierdut, dar avem cateva citate din el date de scriitorii ulteriori (scrierile lui Clement din Alexandria sunt din perioada 170-200, Clement a condus scoala crestina din Alexandria inaintea lui Origen).
Astfel, un fragment in care Clement din Alexandria insista asupra DEOSEBIRII dintre CUVANTUL divin in natura sa eterna si (ceea ce apare in) IISUS.
DIVINITATEA care sustine ordinea Universului, arata el, nu-si opreste activitatea eterna ca sa fie prezenta intr-un TRUP PAMANTESC (omenesc).
NU CUVANTULUL etern este cel care ''devine trup'' ... ci o PUTERE a lui Dumnezeu, un fel de emanatie a Cuvantului său. (Clement pastrat in Photius, Biblioteca 2 80, citat de D. Flusser - Luca 9:51-56 - ein hebraisches Fragment)

Alexandria a fost capitala Egiptului in antichitate, iar in Alexandria era cea mai mare comunitate de evrei din afara Israel-ului.
Ca si Papias, Clement a strans traditii despre Iisus.
Clement a avut acces la unele dintre cele mai vechi scrieri care s-au pierdut.

Pentru termenul LOGOS avem 2 SEMNIFICATII:
I. LOGOS-ul (Cuvantul) conform SEMNIFICATIEI in GREACA s-ar putea sa fie o persoana DISTINCTA de Dumnezeu, altel spus s-ar putea intrupa (adica Iisus = LOGOS-ul intrupat)
SUBLINIEZ - Iisus = LOGOS-ul intrupat inseamna ''a calca in picioare'' Vechiul Testament
SUBLINIEZ - Dumnezeu din Noul Testament nu este DIFERIT de Dumnezeu din Vechiul Testament

II. DABHAR (Cuvantul) conform SEMNIFICATIEI in EBRAICA (Vechiul Testament) NU ESTE o persoana DISTINCTA de Dumnezeu (adica Iisus nu este DABHAR -ul intrupat). In Vechiul Testament NU EXISTA ''Dumnezeu-multiplu''.
Mai multi cercetatori, de ex. Broughton si Southgate argumentează că "Spiritul", "Cuvântul" si "Întelepciunea" sunt toate personificate din cauză că sunt legate intim de modul în care Dumnezeu se raportează la lume ca si Creator al ei, si că Ioan foloseste LOGOSUL pur si simplu în armonie cu această UZANTA BIBLICA.
Limbajul este în mod evident metaforic. Este vorba de PERSONIFICARI, nu de PERSOANE REALE (se considera ca evreii INTELEGEAU că ''întelepciunea'' si ''puterea'' lui Dumnezeu erau personificate si că astfel nu reprezentau în nici un fel "persoane" reale).
Problema nu este ce credem noi astăzi despre aceste cuvinte din prologul lui Ioan, ci CUM LE-AU INTELES cititorii din secolul 1, în special aceia care aveau o formare semitică.
F. F. Bruce recunoaste că SECRETUL întelegerii semni­ficatiei termenului "logos" este urmărirea rădăcinilor lui în Vechiul Testament.
SUBLINIEZ - nici Philon/Filon din Alexandria (contemporan cu Iisus si apostolii) NU a acceptat ca LOGOS-ul sa fie o persoana DISTINCTA de Dumnezeu.


1) CAP. 1, VERSETELE 1, 2 si 3
greaca: ho logos en pros ton theon (aceasta fraza incalca regulile gramaticii limbii grecesti, din cauza aceasta sunt mai multe variante de traducere, NU se poate STABILI traducerea corecta)
Tresmontant a respectat semnificatia din ebraica pentru textul Noului Testament si traduce versetul 1,1 (''Cuvantul era la Dumnezeu'') astfel:
''Logos-ul apartinea lui Dumnezeu'' sau ''Logos-ul era propiu lui Dumnezeu''.
In acest caz Logos-ul ar aparea ca ''ceva'', NU ca o PERSOANA divina (sursa pentru aceasta traducere: Cristian Badilita).
Asa cum am explicat mai sus, DACA SE RESPECTA semnificatia din EBRAICA - Logos-ul NU ESTE o PERSOANA divina.

Alta varianta de TRADUCERE:
"La început era scopul creativ al lui Dumnezeu.
Acesta era cu Dumnezeu [la fel cum întelepciunea era cu Dumnezeu înainte de creatie, fiind la dispozitia Lui] si era divin [îl exprima pe Dumnezeu, era expresia Lui].
Toate lucrurile au venit în existentă prin acesta".

In Proverbe 8:22, 23, 30, INTELEPCIUNEA este descrisă ca ajutorul lui Dumne­zeu în creatie:
''(22) Domnul m-a produs ca cea dintâi dintre lucrările lui, înainte de faptele lui de demult;
(23) Am fost asezată [lit. unsă] din eternitate, de la început, înainte de a începe lumea. (30) Atunci eu eram mesterul lui lângă el.

greaca: theos en ho logos
traducere CORECTA: ''Dumnezeu era Cuvantul'' (conform ordinii cuvintelor in textul din greaca)
(''Dumnezeu'' este nearticulat - greaca theos)

2) CAP. 1, VERSETUL 14
Unii exegeti considera ca versetul 14 imparte Prologul in 2 parti:
- PANA LA versetul 14 s-a vorbit despre Logos-ul ne-intrupat,
- iar incepand cu versetul 14 se vorbeste despre PERSOANA LUI IISUS HRISTOS/ Isus Cristos
(NU este SIGUR daca se refera la Iisus, este numai o PRESUPUNERE/ ipoteza ca ar fi Iisus, deoarece NUMELE lui Iisus NU APARE in versetele 1,1-16,
iar in al doilea rand DEPINDE de SEMNIFICATIA termenilor, mai ales ca este un IMN care SEAMANA cu ''descrierea'' INTELEPCIUNII din Vechiul Testament).
SUBLINIEZ - sub nici o forma NU se poate afirma ca INTELEPCIUNEA din Vechiul Testament ar fi IISUS HRISTOS/ Isus Cristos.

greaca: hos monogenous para patros
TRADUCEREA CORECTA: ''ca al unui copil unic de la un tată'' (''copil unic'' se mai poate traduce ''fortat'' = ''singur-născut'')
alta varianta TRADUCERE - ''Slava revelată ca unic vlăstar (fiu) al tatălui său''
SUBLINIEZ - SENSUL DE BAZA in greaca al acestei expresii este ''copil unic'', este vorba DESPRE o COMPARATIE, sub nici o forma nu se poate afirma ca aceasta expresie se refera LA NASTEREA lui Iisus din Dumnezeu.
SUBLINIEZ - traducerea CORECTA in limba romana este: ''tată'' (patros in greaca), majoritatea au tradus in romana prin ''Tatăl'' (adica Dumnezeu-Tatăl), este o traducere ''fortata''

Acest VERSET 14 in mod logic se ''leaga'' de VERSETELE 1-5 (versetele in care apare termenul LOGOS) si NU se refera la Iisus.
Totusi, sa PRESUPUNEM ca VERSETUL 14 se REFERA la Iisus.
in MANUSCRISELE grecesti nici ''Unul-nascut'', nici ''Tatal'' NU AU ARTICOL, in consecinta SUBLINIEZ - se refera la UNICITATEA lui Iisus NU LA NASTEREA lui Iisus din Dumnezeu (adica nu mai exista alta fiinta la fel cu Iisus).
PRECIZARE - NU este SIGUR daca se refera la Iisus, deoarece in primele 16 versete NU APARE numele lui Iisus, iar in Evanghelia dupa Ioan nu se face nici o REFERIRE (directa) la NASTEREA lui Iisus
.
''para'' (greaca) = ''de la'' sau ''la'' desemneaza originea
este ACEEASI prepozitie folosita de autorul Proverbelor (Vechiul Testament) in ce priveste INTELEPCIUNEA - aceasta se afla dintotdeauna ''la Dumnezeu'', Dumnezeu fiindu-i ORIGINEA, izvorul etern.

hos (greaca) = ca (comparativ), se mai poate traduce ''in calitate de''

monogenous - variante:
a) compusul din ''monos'' si ''genos'' (greaca) = de un singur fel, unic ca fel/gen
b) compusul din ''monos'' si ''ginomai'' (greaca) - verbul ''ginomai'' = a naste


greaca: kai ho logos sarx egeneto kai eskenosen en hemin
TRADUCEREA CORECTA : Cuvantul A INTRAT in CARNE (vie)
alta varianta - Cuvantul S-A FACUT CARNE (este o traducere fortata S-A FACUT)
Si si-a pus/ inaltat CORTUL printre noi.
(aceasta traducere este data si de Cristian Badilita - Evanghelia dupa Ioan, pagina 148)
SUBLINIEZ - IN Evanghelia dupa Ioan nici macar NU este dat NUMELE mamei lui Iisus (Maria).
''Cuvantul A INTRAT in/ s-a facut CARNE'' - probabil este o METAFORA

sarx (greaca) = CARNE, greaca are un termen special pentru TRUP - soma, deci NU este CORECTA traducerea ''Cuvantul s-a facut TRUP''
IN ACEST VERSET ''sarx'' este cu sens peiorativ, ca simbol al pamantescului opus divinului.
NU se poate STABILI daca termenul SARX se refera la CORP sau la CONDITIA UMANA, MURITOARE (adica materie pieritoare) in raport cu DIVINITATEA. (nemuritoare).
kol basar (ebraica) inseamna ''toata carnea'', cu sensul de ''toata lumea'' (''toate fapturile vii'')
SUBLINIEZ - este interpretabil daca putem in versetul 14 sa traducem ''sarx'' prin TRUP omenesc, in conditiile in care autorul acestui Prolog a folosit termenul ''om'' (greaca anthropos) pentru a-l desemna pe Ioan in VERSETUL 6 (Heracleon este primul care a afirmat ca Ioan
este Ioan BOTEZATORUL, conform lui Origen).
Se pune intrebarea DE CE autorul acestui Plolog (sa consideram ca este si autorul evangheliei) in versetul 14 a folosit termenul ''sarx'' (carne) in loc ''soma'' (trup) sau in loc de ''anthropos'' (om)?
Adica se pune intrebarea - este corecta traducerea cuvant cu cuvant din GREACA sau ar trebui sa traducem semnificatia acestui termen ''sarx'' din EBRAICA (basar), deoarece se presupune ca autorul Evangheliei dupa Ioan a fost evreu.
Multi cercetatori considera ca autorul evangheliei ''a gandit'' in EBRAICA si a scris in GREACA.
CONSIDER ca autorul imnului se refera in acest verset 14 la O SEMNIFICATIE in EBRAICA, redata CIUDAT in GREACA.

''Cuvantul A INTRAT in CARNE, Si si-a inaltat CORTUL printre noi'' se refera la O SEMNIFICATIE in CONFORMITATE cu Vechiul Testament, trebuie sa facem corelatia cu prezentarea INTELEPCIUNII in Vechiul Testament, cu semnificatia termenului ''davar'' (cuvant) in ebraica etc.
DECI, in aceasta fraza avem 2 termeni ''logos'' si ''sarx'' a caror SEMNIFICATIE in GREACA (sensul de baza) este diferita de SEMNIFICATIA termenilor ''davar'' si ''basar'' in EBRAICA.
Cine ''locuia'' in cortul din Exod?
Sub nici o forma nu ''locuia'' Iisus.

IN CONCLUZIE: aproape SIGUR este GRESITA interpretarea ca "LOGOS'' din versetul 14 este IISUS HRISTOS/ Isus Cristos.
Acest IMN incepe in versetul 1 pana la versetul 5, apoi este intrerupt de versetul 6 (versetul cu Ioan, evident versetul 6 nu face parte din acest IMN), apoi termenul LOGOS mai apare numai in versetul 14 (dupa versetul 14 nu mai apare NICIODATA).
VERSETELE 6, 7 si 8 se refera la IOAN BOTEZATORUL.
NU se poate STABILI de la versetul 9 - la versetul 13 la cine se refera, in mod LOGIC este o continuare a IMNULUI despre LOGOS, totusi este numai o PRESUPUNERE/ ipoteza ca se refera la Logos-ul ne-intrupat (termenul LOGOS NU APARE in versetele 6 - 13).
IMNUL SE INCHEIE in versetul 14.
DECI, NUMELE lui Iisus Hristos/ Isus Cristos NU APARE in primele 14 versetele, PRIMA DATA numele lui IISUS apare in VERSETUL 17 (acest verset 17 nu mai are nici o legatura cu IMNUL).

SARX il traduce in SEPTUAGINTA pe BASAR (ebraica)
BASAR = 1) orice faptura vie, OM sau ANIMAL
2) PERSOANA cuiva
3) TOTALITATEA FIINTELOR
4) CORPUL, alcatuit din carne si sange, principiu al vitalitatii.

eskenosen (greaca) = a-si instala cortul
In Vechiul Testament - cortul-tabernacol din Exod 40,34-40.
(Exod 40,34 Atunci norul a acoperit cortul=skenen marturiei si cortul s-a umplut de slava Domnului)

en hemin (greaca) = printre noi (en= in cu dativ inseamna ''printre'')
Gnosticii au interpretat ''in noi'', adica ''in interiorul sufletului nostru''.3) CAP. 20, VERSETUL 16 In aceasta evanghelie apare termenul ''RABBUNI'' (din ebraica), acest termen nu mai apare in Biblie.

20,16 Iisus zice: Marie! Ea, intorcandu-se, Ii zice in evreieste: ''RABBUNI'' adica Invatatorul meu drag
''RABBUNI'' se traduce in limba romana ''invatatorul meu drag'', o formula de adresare fata de o persoana apropiata
(evanghelia este redactata in greaca, iar acest termen RABBUNI este din ebraica)

Avatar utilizator
dimitrie
Mesaje: 984
Membru din: 03 Dec 2010, 01:33
Confesiune: ortodox
Preocupări: preoţie, familie
Localitate: Craiova

Re: Evanghelia dupa Ioan - traduceri GRESITE in limba romana

Mesaj necititde dimitrie » 04 Iun 2020, 14:52

Din câte văd, CrestinismAutentic este totuna cu CrestinismAntic de pe CrestinOrtodox, și nu este ortodox așa cum se declară. Susține o doctrină antitrinitară.
Dragostea unește și străbate lumile... Răsari odată, viață veșnică!


Înapoi la “SFÂNTA SCRIPTURĂ / BIBLIA”

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 0 vizitatori

Crestinism Ortodox.com. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet free counters
PELERIN ORTODOX
cron