CATALOG Noul Testament - editii in limba romana (PREMIERA)

Studiul şi Exegeza Vechiului şi Noului Testament. Probleme de traducere şi intelegere a textului biblic
CrestinismAutentic
Mesaje: 100
Membru din: 29 Noi 2018, 22:55
Confesiune: ortodox
Preocupări: istoria religiilor

CATALOG Noul Testament - editii in limba romana (PREMIERA)

Mesaj necititde CrestinismAutentic » 18 Apr 2019, 09:06

CATALOG Noul Testament - editii in limba romana (PREMIERA)

AUTOR: Cristian Ioan Maris
TOATE DREPTURILE apartin autorului
CONTACT: cristian.maris.catalog@gmail.com

I. 1800 - 1900 Noul Testament - editii in limba romana

II. 1900 - 2000 Noul Testament - editii in limba romana

III. 2000 - 2019 Noul Testament - editii in limba romana

CrestinismAutentic
Mesaje: 100
Membru din: 29 Noi 2018, 22:55
Confesiune: ortodox
Preocupări: istoria religiilor

Re: CATALOG Noul Testament - editii in limba romana (PREMIERA)

Mesaj necititde CrestinismAutentic » 18 Apr 2019, 09:09

I. 1800 - 1900 Noul Testament - editii in limba romana

1817
Noul Testament al Domnului nostru Iisus Hristos, tipărit cu cheltuiala Rosieneştii Insoţiri (Societăţi) a Bibliei,
Sankt Petersburg, Tipografia Sfantului Sinod, 1817
Nu ştim cine a fost traducătorul.

1818
Tipărit în 1818 la Mănăstirea Neamţu.
Noul Testament adecă Aşezamint, care acum cu acest chip dupre izvoadele
greceşti ceale vechi scrise cu mina s-au tipărit ... cu blagoslovenia Preasfinţitului
şi de Dumnezeu alesului Mitropolit al Moldovei Kyriu Veniamin

1819 - Noul Testament tipărit la St. Petersburg, în Rusia, în anul 1819
După doi ani, s-a editat şi ediţia a doua :
Noul Testament adecă Aşezămantul Legii cei noauă a Domnului şi Mantuitorului
nosiru Iisus Hristos. Petersburg, 1819,
după care urmează insemnarea că tipărirea s-a
făcut cu cheltuiala Rosieneştii Soţietăţi a Bibliei şi că lucrarea a fost
imprimată la tipografia lui Nic. Grecea din Petersburg in anul 1819.

1823
- Noul Aşezămant sau Legea cea nouă a Domnului şi Mlntuitorului nostru lisus
Hristos, tipărit la M. Neamţu la 1823

1824 - 1819
Sfintele Scripturi au fost tipărite la St. Petersburg în 1819, într-un tiraj de 500 de exemplare, fără a se indica traducatorul.
Noul Testament a fost tipărit şi separat.
În 1824 Veniamin Costache a tipărit la Iaşi o ediţie a acestui Nou Testament în trei volume.

1838
Noul Testament al Domnului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, tipărit cu voea şi blagoslovenia Prea Sfinţilor Episcopi ai Principatului Romîniii, după cel mai ales model, dat de Prea Sfnţia lor.
În zilele Prea Înălţatului Domn Stăpînitor a toatei ţării Romîneşti Alecsandru Dimitrie Ghica V.V. Smirna (În Tipografia lui A. Damian şi tov.), 1838. 464 p

1846
Noul Testament al Domnului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, tipărit cu voea şi blagoslovenia Prea Sfinţilor Episcopi ai Principatului Romîniii, după cel mai ales model, dat de Prea Sfnţia lor.
În zilele Prea Înălţatului Domn Stăpînitor a toatei ţării Romîneşti Alecsandru Dimitrie Ghica V.V. Dedarea a doa. Smirna (În Tipografia lui Ant. Damian), 1846, 464 p
1859-Idem. Ed. VI. Bucuresci (Imprimeria Naţională a lui Iosef Romanow et Comp.), 1859. 400 p. Cu caractere latine

1854
Noul Testament al Domnului şi Mantuitorului nostru Iisus Hristos,
purtand sub titlu menţiunea : Cu binecuvantarea Prea Sfinţitului
Arhiepiscop şi Mitropolit al Ungro-Vlahiei D. D. Nifon
Tipărit pentru întîia oară într'acest format de prea Sfinţia sa Părintele Ioanichie Evantias Vicarul Sf. Mitropolii.
Bucureşti, tipografia Sfintei Mitropolii, 491 pag.

1855
1855-Noul Testament al Domnului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos. Tipărit cu voea şi blagoslovenia Prea Sfinţiţilor Episcopi ai Principatului Romîniei, După cel mai ales model, dat de Prea Sfinţiea lor.
În zilele Prea Înălţatului Domn Stăpînitor a toatei Ţării Românesci. Alecs. Dimitrie Ghika V.V.A. treia ediţie. Bucuresci (Tipografia bisericească din Sfînta Mitropolie), 1855, 575 p

1857
-Noul Testament al Domnului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos. Tipărit cu voea şi blagoslovenia Prea Sfinţiţilor Episcopi ai Principatului Romîniei, După cel mai ales model, dat de Prea Sfinţiea lor.
În zilele Prea Înălţatului Domn Stăpînitor a toatei Ţării Românesci. Alecs. Dimitrie Ghika V.V.A. A patra ediţie. Bucureşti (Tipografia Naţională a lui Iosif Romanov şi Comp.), 1857, 483 p.
-Noul Testament al Domnului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos. Tipărit cu voea şi blagoslovenia Prea Sfinţiţilor Episcopi ai Principatului Romîniei, După cel mai ales model, dat de Prea Sfinţiea lor.
În zilele Prea Înălţatului Domn Stăpînitor a toatei Ţării Românesci. Alecs. Dimitrie Ghika V.V.A. A cincea ediţie. Bucuresci (Tipografia Naţională a lui Iosif Romanov şi Comp.), 1857, 588 p.

1858
Epistolele si Evangeliile (partea 1) - de Nifon Balasesku
Bucuresci, 1858, 200 pag.

1863
Noulu Testamentu alu Domnulu şi Mentuitorului nostru Iisus Christos corectatu întocmai după textulu originalu
cu cheltuiala Societăţei Ierografice britanice şi streine, spre respândirea cuventului lui Dumnezeu în Britania şi la alte naţiuni.
Ediţia a septea. Bucuresci (Typ. Stephan Rassidescu), 1863, 534 pagini

1867
-Noul Testament al Domnului şi Mântuitoriului nostru Iisus Hristos
tipărit cu Binecuvântarea Preasfânţitului Arhiepiscop şi Mitropolit al Românilor de Relegea ortod. răsăriteană din Ardeal şi Ungaria, Andreiu Baron de Şaguna
Sibiiu (Tipografia arhidiecesană), 186, 478 pag.
cu caractere chirilice

-Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Bucureşti, Publicată de Societatea Biblică, Britană şi Esternă (Imprimeria Ioan Weiss), 1867, 508 pag.
cu alfabet de tranziţie

1868
-Evanghelia Populară sau Sacra Scriptură a Noului Testamentu.
Tradusă după originalul elenescu şi însocită de Argumente şi de reflexiuni morale, de Genadie, episcopul de Argeşu.
Bucuresci, Typografia Ione Weiss, 1868, 201 pag.
-Noul Testamânt al Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Bucureşti, Publicată de Societatea Biblică, Britană şi esternă. Viena (Tipariul lui Adolf Holzhausen), 1868, 548 pag.
-Noul Testamînt al Domnului şi Mintuitorului nostru Iisus Hristos [şi] Cartea Psalmilor tradusă după testul original. Viena, Editura lui A. Reichard & Comp. (Tipariul lui Adolf Holzhausen), 1868, 548 pag., 148 pag.

1871
Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului Nostru Iisus Christos. Publicat de Societatea Biblică pentru Britania şi străinătate. Iassy (Tip. H. Goldner). 1871, 354 pag.

1872
Noul Testament al Domnului şi Mântuitorului Nostru Iisus Christos. Publicat de Societatea Biblică pentru Britania şi străinătate. Iassy, 1872. 397 pag.

1875
Noulu Testamîntu alu Domnului şi Mîntuitoriului nostru Iisusu Hristosu. Viena, Editura lui A. Reichard & Comp. (Tipariulu lui Adolf Holzhausen), 1875, 572 pag.

1877
Noulu Testamântu alu D[o]mnului şi Mîntuitoriului nostru Iisusu Hristosu. Bucureşti, Pentru Societatea Biblică cea Britanică şi de străinătate (Viena, Tipariulu lui A. Holzhausen), 1877, 364 pag.
cu caractere chirilice. Tipografia este menţionată la "Cartea Psalmilor"

1884
Noulu Testamentu alu Domnului şi Mântuitorului Nostru Iisusu Christosu. Bucuresci, Societatea Biblică pentru Britania şi Străinătate, 1884, 410 pag.

1885
-Noulu Testament alu Domnului şi Mântuitoriului Nostru Iisusu Christos. Bucuresci, Societatea Biblică pentru Britania şi Străinătate, 1885, 410 pag.
-Noulu Testamântu alu D[o]mnului şi Mântuitoriului nostru Iisusu Hristosu. Bucureşti, Pentru Societatea biblică cea britanică şi de străinătate ([Tipariulu lui A. Holzhausen în Viena]), 1885, 364 pag.
cu caractere chirilice

1886/1887
Noul testament [pe copertă şi: Cei patru evanghelişti]. Tipărit cu aprobarea şi cu binecuventarea S-tului Sinod al Sântei Biserici Autocefale Ortodoxe Române.
În dilele Maiestăţei Sale Iubitorului de Christos Regelui României Carol I. Sub Archipăstoria I.P.S. Archiepiscop şi Mitropolit al Ungro-Vlachiei, Primat al României şi Preşedinte S-lui Sinod D.D. Calinic Miclescu.
Bucureşti (Tipo-Litografia Cărţilor Bisericesci), 1886 [pe copertă: 1887] 124 pag.
Desi se intituleaza ''Noul Testament'', contine numai Evangheliile.

1888/1889
Sânta şi Dumnedeiasca Evangelie a Sânţilor Evangelisti Mateiu, Marcu, Luca şi Ioan.
Tipărită în zilele Prea înălţatului Nostru Rege Carol I.
Cu aprobarea Sântului Sinod al Sântei nóstre Biserici Autocefale Ortodoxe Române.
Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1888 [pe copertă: 1889] 350 pag.

1889
-Tetravanghelul Diaconului Coresi. Lucrarea a fost retipărită la Bucureşti, în 1889, după ediţia primă din 1560-61, sub îngrijirea arhiereului dr. Gherasim Timus Piteşteanul, cu o prefaţă de C. Erbiceanu,
232 pagini.
-Noulu Testamentu alu Domnului şi Mântuitoriului nostru Iisus Christosu. Bucuresci, Societatea Biblică pentru Britania şi străinătate (Tipariulu lui Adolf Holzhausen în Viena), 1889, 410 pag.

1892
Noulu Testamentu alu Domnului si Mantuitoriului nostru Iisusu Christosu.
Cartea Psalmiloru. tradusa dupa Testulu originalu -1890
Societatea Biblica pentru Britania si strainatate, Bucuresci, 1892, 410pag., 104 pag.


1893
Cele Patru Evanghelii, Mateiu-Marcu-Luca-Ioan pentru usul scalelor primare urbane şi rurale de ambele sexe. Evangheliile duminicale pentru usul seminarielor
tipărită la Bucuresci, în anul 1893, Lito-Tip. Carol Göbl, 200 pag.

1894
Cele patru Evanghelii, Mateiu-Marcu-Luca-Ioan pentru usul scalelor primare urbane şi rurale de ambele sexe. Evangheliile duminicale pentru usul seminarielor.
Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab.Grafic I. V. Socecu), 1894, 200 pag.

1895
Sânta Evanghelie tradusă din limba originală greacă sub domnia M. S. Carol I. Regele Românii, Archipăstor şi mitropolit primat fiind D. D. Ghenadie de Dr. N. Nitzulescu, Profesor la Facultatea de Teologie.
Tipărită cu spesele Societăţii Biblice Britanice. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Göbl), 1895, 185 pag.

1896
Sfintele şi Dumnedeescile Evanghelii Mateiu-Marcu-Luca-Ioan, pentru usul scolelor primare urbane şi rurale de băeţi şi fete. Evangheliile Dominicale pentru usul seminariilor.
Tipărită sub îngrijirea Arhimandritului Dr. V. Răileanu, Directorul Seminariului Veniamin. Iaşi, Edit. Librăriei Scalelor, Fraţii Şaraga, 1896, 184 p

1897
Noul Aşezăment (Noul Testament), în întregime revizuit de N. Nitzulescu, tipărit de Societatea Biblică Britanică la Bucureşti, în 1897, 431 pag.

1898
Noul testament al Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. După textul în slove cirilice tipărit cu voea şi blagoslovenia prea Sfinţilor episcopi ai Principatului României, după cel mai ales model dat de prea Sfinţia lor.
Bucuresci (Tipografia Curţii Regale, F. Göbl fii), 1898, 402 pag.


Înapoi la “SFÂNTA SCRIPTURĂ / BIBLIA”

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 1 vizitator

Crestinism Ortodox.com. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet free counters
PELERIN ORTODOX