Greşeli de traducere a NT, versiunea sinodală recentă

Studiul şi Exegeza Vechiului şi Noului Testament. Probleme de traducere şi intelegere a textului biblic
Timotei
Mesaje:1
Membru din:27 Feb 2016, 23:31
Confesiune:ortodox
Preocupări:Biblia
Re: Greşeli de traducere a NT, versiunea sinodală recentă

Mesaj necititde Timotei » 17 Iul 2016, 17:41

As avea si eu o intrebare daca ma poate ajuta cineva? Care este traducerea corecta din Ef 2,5 si 8 : ,,in har sunteti mantuiti" sau ,,in har ati fost mantuti" ?

Avatar utilizator
dimitrie
Mesaje:984
Membru din:03 Dec 2010, 01:33
Confesiune:ortodox
Preocupări:preoţie, familie
Localitate:Craiova

Re: Greşeli de traducere a NT: Luca 11:28

Mesaj necititde dimitrie » 04 Iun 2020, 23:36

Textul de la Lc.11:28
27. Şi când zicea El acestea, o femeie din mulţime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit este pântecele care Te-a purtat şi fericiţi sunt sânii pe care i-ai supt!
28. Iar El a zis: Aşa este,
dar fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc. Lc.11
Acest dar este un adaos hulitor, prezent în ediţiiile NT de după 1914. Căci răspunsul Domnului: Adevărat, fericiţi cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc(Biblia 1914), are menirea de a aduce la lumină sursa fericirii: virtutea iar nu întâmplarea, norocul. Virtutea Fecioarei a fost aceea care i-a adus această fericire (Is.7:13), precum psalmistul o cânta profetic:
11. Stătut-a împărăteasa de-a dreapta Ta, îmbrăcată în haină aurită şi prea înfrumuseţată.
12. Ascultă fiică şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău,
13. Că a poftit Împăratul frumuseţea ta, că El este Domnul tău.
14. Şi se vor închina Lui fiicele Tirului cu daruri, felei Tale se vor ruga mai-marii poporului.
15. Toată slava fiicei Împăratului este înăuntru, îmbrăcată cu ţesături de aur şi prea înfrumuseţată. (Ps.44)


Aceasta (virtutea ca podoabă) o repune în valoare Apostolul:
1. Asemenea şi voi, femeilor, supuneţi-vă bărbaţilor voştri, aşa încât, chiar dacă sunt unii care nu se pleacă cuvântului, să fie câştigaţi, fără propovăduire, prin purtarea femeilor lor,
2. Văzând de aproape viaţa voastră curată şi plină de sfială.
3. Podoaba voastră să nu fie cea din afară: împletirea părului, podoabele de aur şi îmbrăcarea hainelor scumpe,
4. Ci să fie omul cel tainic al inimii, întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. (1 Pet.3)

Deci, textul corect este: Iar El a zis: Adevărat, fericiţi cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc.Lc.11:28(Biblia 1914)

Luca spune asa:Luca 11:28  Er aber sprach: Ja, selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren.
29  Das Volk aber drang hinzu. Da fing er an und sagte: Dies ist eine arge Art; sie begehrt ein Zeichen, und es wird ihr kein Zeichen gegeben denn nur das Zeichen des Propheten Jona.
30  Denn wie Jona ein Zeichen war den Niniviten, also wird des Menschen Sohn sein diesem Geschlecht.

in Luther Bibel(1912) sau :Luca 11:28  Şi El a răspuns: „Ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu, şi-L păzesc!”
29  Pe când noroadele se strângeau cu grămada, El a început să spună: „Neamul acesta este un neam viclean; el cere un semn; dar nu i se va da alt semn decât semnul proorocului Iona.
versiunea Cornilescu , sau :Luca 11:28  autoj de eipen menounge makarioi oi akouontej ton logon tou qeou kai fulassontej auton
29  twn de oxlwn epaqroizomenwn hrcato legein h genea auth ponhra estin shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna tou profhtou
versiunea greaca din 1894 , sau :Luca 11:28  Iar El a zis: Aşa este, dar fericiţi sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu şi-l păzesc.
29  Iar îngrămădindu-se mulţimile, El a început a zice: Neamul acesta este un neam viclean; cere semn dar semn nu i se va da decât semnul proorocului Iona.
versiunea ortodoxa (BOR) sau:Luca 11:28  But he said, Yea rather, blessed are they that hear the word of God, and keep it.
29  ¶And when the people were gathered thick together, he began to say, This is an evil generation: they seek a sign; and there shall no sign be given it, but the sign of Jonas the prophet.
versiunea King James etc ... va contraziceti
Mai trebuia să aduceți de față textul din NWT al martorilor lui Iehova.
Nu toate "sursele" sunt și surse cu autoritate pentru Biserica Ortodoxă. În editarea textului Sfintei Scripturi spre tipărirea unei noi ediții, BO nu poate folosi surse eretice, ca și când nu ar fi Biserică apostolică, ori o Biserică locală nu ar fi în comuniune cu celelalte Biserici surori de la care să preia textul biblic. Canonul 60 apostolic reglementează acestea. Din această cauză Vulgata Fer. Ieronim nu a fost folosită în Biserica Romei, timp de 400 de ani, deoarece acesta folosise și surse eretice în redactarea noii ediții a Bibliei. Drept urmare, toate edițiile Bibliei de după 1914 sunt necanonice, deoarece au fost folosite surse eterodoxe în traducere - absurd. Pe de o parte afirmăm că suntem Biserică Apostolică, pe de altă parte ne comportăm ca și când abia acum am fi auzit de Hristos, și încă nu de la ortodocși, ci de la eretici, de la care ne și procurăm textul biblic. În textele eterodoxe lipsesc profeții mesianice, plus că pe alocuri textul este schimbat...
În continuare vin cu dovezi biblice prin care ne este arătat că Dumnezeu nu a încredințat oricui, aleatoriu, fără dreptate misiuni sfinte, ci doar celor găsiți vrednici pentru aceasta.
- Cazul Sfântului Ioan Botezătorul. Din părinți găsiți drepți a rânduit Dumnezeu nașterea Înaintemergătorului. Dată fiind virtutea lor, Dumnezeu, spre împlinirea planului Său, a lucrat minune în cele secundare, care nu erau "vrednice" de naștere, adică a făcut să fie roditor un pântece intrat de mult la menopauză, nu doar sterp.
"5. Era în zilele lui Irod, regele Iudeii, un preot cu numele Zaharia din ceata preoţească a lui Abia, iar femeia lui era din fiicele lui Aaron şi se numea Elisabeta.
6. Şi erau amândoi drepţi înaintea lui Dumnezeu, umblând fără prihană în toate poruncile şi rânduielile Domnului.
7. Dar nu aveau nici un copil, deoarece Elisabeta era stearpă şi amândoi erau înaintaţi în zilele lor.
8. Şi pe când Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu, în rândul săptămânii sale,
9. A ieşit la sorţi, după obiceiul preoţiei, să tămâieze intrând în templul Domnului.
10. Iar toată mulţimea poporului, în ceasul tămâierii, era afară şi se ruga.
11. Şi i s-a arătat îngerul Domnului, stând de-a dreapta altarului tămâierii.
12. Şi văzându-l, Zaharia s-a tulburat şi frică a căzut peste el.
13. Iar îngerul a zis către el: Nu te teme, Zaharia, pentru că rugăciunea ta a fost ascultată şi Elisabeta, femeia ta, îţi va naşte un fiu şi-l vei numi Ioan." (Lc.1)

Dacă pentru nașterea robului trebuiau așa părinți drepți, dar pentru Nașterea Stăpânului, cum s-ar fi cuvenit să fie mama Sa? Nu este oare un lucru rușinos ca cineva să desconsidere atât de mult măreția lucrărilor lui Dumnezeu? Nu este rușinos oare ca cineva să considere mai sfânt și vrednic de cinstit lemnul și aurul chivotului legământului în care Se arăta Slava lui Dumnezeu, iar chivotul cel viu și însuflețit - pururea Fecioara Maria - să-l socotească ca o materie de proastă calitate? Adică i-a cerut Dumnezeu cele mai bune materiale lui Moise pentru chivot, iar vasul Întrupării Sale să nu fie el din cea mai curată "materie" de pe pământ? Să se rușineze protestanții și neoprotestanții care cugetă asemenea nerozii.
Drepții Zaharia și Elisabeta, care nu întâmplător, ci după dreptatea lui Dumnezeu au fost considerați vrednici a li se încredința zămislirea Înaintemergătorului, ar trebui să le fie un model de înțelegere a faptului că Dumnezeu, prețuind virtutea cinstește pe făptuitorii ei încă de aici.

Textul remarcat de mine ca fiind falsificat, este dovedit că nu este în acord nici cu celelalte locuri care fac referire la vrednicia Sfintei Fecioare:
- Sfânta Elisabeta o fericește pe Sfânta Fecioară pentru că crezut lui Dumnezeu un lucru care era mai greu de crezut decât făgăduința făcută de Dumnezeu lui Avraam sau lui Zaharia, adică aceea că o femeie căsătorită, care știe de bărbat va zămisli chiar dacă este stearpă și la menopauză pe deasupra. Care era acel lucru făgăduit de Dumnezeu prin înger Sfintei Fecioare? Că va naște fără de bărbat, fecioară fiind (lucru pe care Dreptul Simeon nu l-a crezut), de la Duhul Sfânt. Acest fapt a arătat-o mai presus decât Avraam sau Zaharia:
- "Şi s-a împlinit Scriptura care zice: "Şi a crezut Avraam lui Dumnezeu şi i s-a socotit lui ca dreptate" şi "a fost numit prieten al lui Dumnezeu" (Iacov.2:23)

- "28. Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei.
...
30. Şi îngerul i-a zis: Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu.
31. Şi iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus.
...
38. Şi a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău! Şi îngerul a plecat de la ea.
...
41. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei şi Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt,
42. Şi cu glas mare a strigat şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău.
43. Şi de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu?
44. Că iată, cum veni la urechile mele glasul închinării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu.
45. Şi fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul.
46. Şi a zis Maria: Măreşte sufletul meu pe Domnul.
47. Şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu,
48. Că a căutat spre smerenia roabei Sale. Că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile.
49. Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic şi sfânt este numele Lui." (Luca,1)
Dragostea unește și străbate lumile... Răsari odată, viață veșnică!

Avatar utilizator
Luigi
Mesaje:30
Membru din:15 Iul 2018, 08:31
Confesiune:alta religie
Preocupări:apicultura, horticultura, si altele

Re: Greşeli de traducere a NT: Luca 11:28

Mesaj necititde Luigi » 08 Iun 2020, 08:00

În editarea textului Sfintei Scripturi spre tipărirea unei noi ediții, BO nu poate folosi surse eretice
Salut dimitrie,
Sunt curios cand a fost alcatuita Scriptura Crestina Ortodoxa. BOR sustine ca detine "originalul". Am incercat sa caut pe internet dar n-am gasit nici o sursa. Cand a fost intocmita Scriptura Ortodoxa si cate editii au fost tiparite/scrise pina in prezent? ... citeaza si sursele te rog!
Cunostinta e o comoara iar practica e cheia ei - Lao Tzu

Avatar utilizator
dimitrie
Mesaje:984
Membru din:03 Dec 2010, 01:33
Confesiune:ortodox
Preocupări:preoţie, familie
Localitate:Craiova

Re: Greşeli de traducere a NT: Luca 11:28

Mesaj necititde dimitrie » 09 Iun 2020, 23:37

În editarea textului Sfintei Scripturi spre tipărirea unei noi ediții, BO nu poate folosi surse eretice
Salut dimitrie,
Sunt curios cand a fost alcatuita Scriptura Crestina Ortodoxa. BOR sustine ca detine "originalul". Am incercat sa caut pe internet dar n-am gasit nici o sursa. Cand a fost intocmita Scriptura Ortodoxa si cate editii au fost tiparite/scrise pina in prezent? ... citeaza si sursele te rog!
Ce legătură există între afirmația mea și întrebarea pe care mi-o adresezi?
Întrebarea cu originalul (la care faci referire) nu merită răspunsul cum nici întrebarea lui Pilat "Ce este adevărul?" nu a meritat răspuns. Și nu din cauză că pui o afirmație falsă în gura BOR (că tot faci pe savantul cerând citarea surselor) nu vei primi răspuns, ci datorită identității tale de dispoziție cu a lui Pilat.
Poartă-te frumos pe forum, nu-l transforma într-un chat. Atâta timp cât sunt moderator aici, voi veghea la respectarea ținutei nobile a postărilor membrilor forumului - pe cât pot. Nici nu-mi amintesc să fi avut discuții teologice până acum cu acest utilizator "Luigi", și nici nu am constat, parcurgându-ți o parte din mesaje, că ești nou pe aici, ci numai numele...

Eu am cam lipsit de pe aici, de vreo trei ani, imediat după ce mi-a plecat fiica cea mică la Cer, răpusă fiind de cancer, dar prin și în Hristos, și în ea Hristos a biruit moartea.
Revenind acum, nu voi răspunde nimănui care are duh de harță pe aici. Timpul este scurt și viața este plină zi de zi. Luigi, totuși îți spun, căutând tipul acela de "original", te miști în apele idolatriei. Nu "ceva" constituie originalul, ci "Cineva" este Dătătorul și Păstrătorul originalului în Biserică.
Dragostea unește și străbate lumile... Răsari odată, viață veșnică!

Avatar utilizator
Luigi
Mesaje:30
Membru din:15 Iul 2018, 08:31
Confesiune:alta religie
Preocupări:apicultura, horticultura, si altele

Re: Greşeli de traducere a NT: Luca 11:28

Mesaj necititde Luigi » 10 Iun 2020, 18:30

..căutând tipul acela de "original", te miști în apele idolatriei.
ce intelegi prin idolatrie si ce are o scriere divina in comun cu idolatria? :-o
Cunostinta e o comoara iar practica e cheia ei - Lao Tzu

Avatar utilizator
dimitrie
Mesaje:984
Membru din:03 Dec 2010, 01:33
Confesiune:ortodox
Preocupări:preoţie, familie
Localitate:Craiova

Re: Greşeli de traducere a NT: Luca 11:28

Mesaj necititde dimitrie » 10 Iun 2020, 22:24

..căutând tipul acela de "original", te miști în apele idolatriei.
ce intelegi prin idolatrie si ce are o scriere divina in comun cu idolatria? :-o
Idolatria este actul prin care atribui creației calități ce nu-i aparțin și nu se regăsesc în realitatea potențelor ei, nu-i sunt proprii. În cazul de față, nu hârtia, papirusul, pergamentul, etc., au dobândit dreptul de a păstra adevărul scripturistic, drept revendicat prin vechimea ce ar legitima originalul și implicit autoritatea sa de netăgăduit, marcată de exclusivism.
Biserica este instituția singură depozitară și transmițătoare a adevărului de credință revelat:
"Biserica Dumnezeului celui viu, stâlp şi temelie a adevărului." (1Tim.3:15)
Ceea ce este perisabil nu poate fi desemnat păstrător al neperisabilului; și Apostolii au murit cu trupul, și cărțile s-au deteriorat și deci, cine va garanta păstrarea și transmiterea adevărului revelat? Hristos ne-a dat garanția încredințându-ne Duhului Sfânt:
" Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; voi Îl cunoaşteţi, că rămâne la voi şi în voi va fi!" (Ioan 14:17)......
"Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine. (Ioan 15:26)
.......
" Iar când va veni Acela, Duhul Adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul; căci nu va vorbi de la Sine, ci toate câte va auzi va vorbi şi cele viitoare vă va vesti."(Ioan 16:13)
Așadar, Biserica adevărată este asistată de Duhul Sfânt și în virtutea aceste realități poate transmite nealterat adevărul biblic.
De aici și interdicția folosirii surselor eretice spre învățarea poporului, prevăzută în canonul 60 apostolic și impusă clerului.
Dragostea unește și străbate lumile... Răsari odată, viață veșnică!

Avatar utilizator
Luigi
Mesaje:30
Membru din:15 Iul 2018, 08:31
Confesiune:alta religie
Preocupări:apicultura, horticultura, si altele

Re: Greşeli de traducere a NT, versiunea sinodală recentă

Mesaj necititde Luigi » 11 Iun 2020, 08:13

Legea initiala a fost data la Sinai ... IN SCRIS !!!

pina si Isus a mentionat-o de atatea ori ca ... ESTE SCRIS !!!
Matei 4:4 Isus i-a zis: "ESTE SCRIS: "Omul nu traieste numai cu paine, ci cu orice cuvant care iese din gura lui Dumnezeu."
Matei 4:7 "ESTE SCRIS", a zis Isus: "Sa nu ispitesti pe Domnul Dumnezeul tau."
Matei 4:10 "i-a raspuns Isus. "Caci ESTE SCRIS: 'Domnului Dumnezeului tau sa te inchini ..' "

.. poti sa-ti umplu o pagina intreaga cu dovezi, pina chiar si diavolul crede ce este scris: "Daca esti Fiul lui Dumnezeu, arunca-Te jos; caci ESTE SCRIS: "El va porunci ....." ---- numai tu crezi ca e idolatrie :-o :-o :-o

Deci autoritatea vine de la ce este scris, pentru ca mai intai A FOST SCRIS si apoi a fost a fost venerat/ascultat/tinut cont! O entitate, in cazul nostru numita D-zeu a poruncit in scris, care in teorie si practica este manualul de uz la credinciosului! Cine iti da tie autoritatea sa declari ca manualul divin e idolatrie? Esti muuult prea zelos in crezul tau.

Daca esti de alta opinie atunci arata-mi ca ESTE SCRIS, pentru ca nu a existat Biserica prima data si apoi D-zeu ... gaina a facut pe ou, nu invers!

Rom 11:8 ... dupa cum este scris: "Dumnezeu le-a dat un duh de adormire, ochi ca sa nu vada, si urechi ca sa n-auda, pana in ziua de astazi."
Cunostinta e o comoara iar practica e cheia ei - Lao Tzu

Avatar utilizator
dimitrie
Mesaje:984
Membru din:03 Dec 2010, 01:33
Confesiune:ortodox
Preocupări:preoţie, familie
Localitate:Craiova

Re: Greşeli de traducere a NT, versiunea sinodală recentă

Mesaj necititde dimitrie » 11 Iun 2020, 10:36

Recitește postarea mea și trage concluzia dacă poți.
Văd că ai la mare cinste un păgân Lao... cum ai putea să pricepi ale noastre? Constat că nu ai capacitatea de a purta un dialog argumentat. Vii cu acuze false, grosolane, mai întâi la adresa BOR, apoi și a mea. Recitește postarea mea. Fiind tu păgân ce treabă ai cu noi?
Originalul Scripturii, adică acele Cărți scrise de Evangheliști cu mâna lor, nu mai există în forma lor fizică (cum și trupurile lor nu se mai păstrează întregi, ci în fragmente ...), ci doar conținutul lor este păstrat intact și transmis în Biserică prin lucrarea Sfântului Duh. Bisericile Ortodoxe, care nu s-au abătut de la canonul apostolic, și au folosit doar surse ortodoxe ale Sfintei Scripturi în reeditarea textului sfânt, au textul original (nu în înțelesul arheologic al cuvântului), nemodificat al Sfintei Scripturi. Adică nu sunt scoase profețiile mesianice, nici nu sunt falsificate pasaje biblice, nici sensul lor schimbat.
Idolatria cunoaște multe forme, forme care regăsesc și în modul de gândire scolastic adoptat de învățământul teologic ortodox de azi. Acesta este rodul studiilor făcute de ortodocși pe la protestanți și catolici. Deturnarea căutării adevărului în Cineva către ceva, aceasta este forma de idolatrie de care vorbesc. Adevărul lui Dumnezeu este descoperit și păstrat în Biserică de către Duhul Sfânt de la Cincizecime, iar plaja temporală pe care Și-a lăsat și Își lasă "urmele" poartă numele de Sfânta Tradiție. Tocmai negarea Sfintei Tradiții i-a dus pe samariteni la rătăcire și la închinarea de tip idolatru, la un alt dumnezeu decât Acela Căruia credeau și susțineau cu tărie că I se închină. Dar ei lepădând Sfânta Tradiție (toate cărțile istorice, poetice și profetice de după Pentateuh), recunoscând doar pe acelea al căror autor a vorbit direct cu Dumnezeu pe Muntele Sinai, au lepădat pe Dumnezeul autorilor sfinți de după Moise. Astfel au făcut și protestanții, noii samariteni, lepădându-se de Părinții Apostolici și de Sfinții Părinți, au recăzut în vechea închinare a samaritenilor, una lipsită și în afara mântuirii. Acesta este cuvântul Mântuitorului, care lămurește situația celor de tipul samaritenilor:
"Cel ce vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă, şi cel ce se leapădă de voi se leapădă de Mine; iar cine se leapădă de Mine se leapădă de Cel ce M-a trimis pe Mine." (Luca.10:16)
Ce au pățit samaritenii (neascultând de prooroci și implicit de El), tot El îi avertizase:
" Ascultă, poporul Meu, şi-ţi voi mărturisi ţie, Israele: De Mă vei asculta pe Mine,
Nu vei avea alt Dumnezeu, nici nu te vei închina la dumnezeu străin." (Ps.80:7-8)
Istoria Septuagintei vine să întărească modul de certificare ca "orginal" al textului biblic și al textelor patristice și de cult. Valoarea de adevăr a acestui lucru este spusă chiar de Mântuitorul:
"Voi vă închinaţi căruia nu ştiţi; noi ne închinăm Căruia ştim, pentru că mântuirea din iudei este." (Ioan.4:22)
Iar noi, creștinii ortodocși suntem noii iudei, după cum a profețit Zaharia: "Acestea grăiește Domnul Atotțiitorul: postul al patrulea și postul al cincilea și postul al șaptelea și postul al zecelea vor fi casei lui Iuda spre bucurie și spre veselie și spre sărbători bune, și vă veseliți, și adevărul și pacea să o iubiți." (Zaharia.8:19)
Tot cu referire la acestea vorbește și Sfântul Apostol Pavel:
" Paharul binecuvântării, pe care-l binecuvântăm, nu este, oare, împărtăşirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este, oare, împărtăşirea cu trupul lui Hristos?
Că o pâine, un trup, suntem cei mulţi; căci toţi ne împărtăşim dintr-o pâine.
Priviţi pe Israel după trup: Cei care mănâncă jertfele nu sunt ei, oare, părtaşi altarului?" (1Cor.10:16-18)
Ceea ce înseamnă că noi suntem Israelul cel duhovnicesc, mai exact din seminția lui Iuda, dat fiind că prin Botez ne-am înfrățit duhovnicește cu Mântuitorul și-I spunem și noi Tată Părintelui Ceresc. Iar prin faptul că Sângele lui curge și întru noi prin împărtășire spre viața veșnică, încă o dată, pe lângă înfrățire, suntem asimilați duhovnicește Noului Israel și mai precis casei lui Iuda din care Se naște Mântuitorul după trup.
https://curentul.net/2020/03/12/limba-g ... inismului/
Este o expunere succintă a evenimentului. Cei 70 ( 72 după alții) au stat în 70 de căsuțe special construite pentru ei, și fiecăruia îi slujea câte un tahigraf. Ptolomeu a poruncit ca fiecare traducător să mănânce aceeași hrană care se servea la masa sa împărătească, arătându-le maxima cinste cu putință. Timp de 70 (72 după alții) de zile a durat traducerea integrală a Vechiului Legământ. Fiecare traducător a tradus toate cărțile Sfintei Scripturi, astfel încât la final au existat 70 de exemplare ale Sfintei Scripturi. Când au fost confruntate traducerile ... traducerile erau identice! Limba ebraică era o limbă săracă, iar limba greacă era foarte bogată, și traducătorii puteau folosi cuvinte sau expresii diferite pentru a exprima același lucru. Deși anumite pasaje biblice puteau fi exprimate în greacă prin diferite expresii cu același înțeles, totuși, cei 70 traduseseră la fel, folosind aceleași cuvinte și expresii, ca unul. Acest fapt a fost cunoscut atunci de toți în ziua când s-a dat citire traducerilor, atât de împărat cât și de evrei (mai ales că mai-marii din Ierusalim au fost foarte îndoielnici în privința sfințeniei acestei inițiative, dându-i curs cererii împăratului) ca fiind un lucru dumnezeiesc, și un eveniment sfânt avusese loc chiar sub ochii lor. De aceea se și prăznuia ziua aceea (a săvârșirii traducerii) în acea insulă Pharos, timp de sute de ani. Era cu adevărat o comemorare sfântă spre lauda lui Dumnezeu.
Dragostea unește și străbate lumile... Răsari odată, viață veșnică!

Avatar utilizator
Luigi
Mesaje:30
Membru din:15 Iul 2018, 08:31
Confesiune:alta religie
Preocupări:apicultura, horticultura, si altele

Re: Greşeli de traducere a NT, versiunea sinodală recentă

Mesaj necititde Luigi » 11 Iun 2020, 18:57

Recitit si concluzionat, la fel ca prima data, ca nimic din ce-ai raspuns nu face sens. Totodata, chiar daca esti adesea rautacios (si tu si Petru), eu le trec cu vederea pentru ca inteleg motivul; zelul vostru si dorinta de a avea dreptate, de a confirma ca crezul vostru nu e in zadar, e de vina. Dar nu uita ca, si altii ca si voi, in multe alte religii, sustin acelasi lucru si parerea mea e ca diferenta dintre unii si altii este una singura - v-ati nascut unde v-ati nascut, altfel aveati preconceptii diferite.

Ai facut doua afirmatii importante dar n-ai produs nici un suport teologic si aici devine f. important ceea ce STA SCRIS si nu oriunde, ci in scriptura ebraica pentru ca asta cita Isus – nu Noul Testament si nici Coranul;
Idolatria este actul prin care atribui creației calități ce nu-i aparțin … În cazul de față, nu hârtia, papirusul, pergamentul, etc.,
Toata lumea crestino-iudaica recunoaste asta, indiferent de denominatiune, chiar si Isus a insinuat de atatea ori ca ce e scris e lege! Si ce anume biblie era atunci? Cea Ebraica! Ceea ce voi numiti "vechi" testament. Eu iti vorbesc de cuvintul scris iar tu te legi de ambalaj (hârtie, papirus, pergament). Unde mai pui ca si acolo gresesti, ambalajul lor era de piatra! Tu le numesti idolatrice! Bun, mergem mai departe.

“Biserica este instituția singură depozitară și transmițătoare a adevărului de credință revelat:” apoi ai dat un citat "Biserica Dumnezeului celui viu, stâlp şi temelie a adevărului." (1Tim.3:15)
.. citat care nu iti suporta in nici un fel teoria.
Noul Testament nu indica nicaieri ca Biserica e singura autoritate care detine acest adevar, nu uita ca Isus le-a spus ucenicilor sa mearga in toata lumea si sa propovaduiasca adevarul. Mai mult de atat, nu indica nicaieri ca Biserica este cea care o reprezinti tu, pentru ca am cautat peste tot in Noul Testament si nu am gasit nicaieri specificat "Biserica Ortodoxa". N-am studiat problema amanuntit dar cred ca defapt acolo, in documentul original nici nu e descris cuvantul “biserica”. E ceva mult mai asemanator cu “Casa Domnului”. Traducerea cuvantului “biserica” a fost adaugat mult mai recent.

Fiind tu păgân ce treabă ai cu noi?
Cuvantul pagan reprezinta absolut tot ceea ce e ne-Iudeu! Conotatia data de neamuri cuvantului “pagan” e una … murdara. La fel ca si cuvantul “bitch” din limba engleza care defapt initial a avut doar un singur inteles = cățea. Dar pentru ca, cateaua cand e in calduri isi ridica coada la fiecare caine care-i iese-n drum, atunci unor femei li s-au atribuit aceasta denumire intr-un mod batjocoritor – curva (https://www.merriam-webster.com/dictionary/bitch). Astfel a devenit un cuvant murdar, insultator. Asa ca te asigur ca nu numai Lao, sau tu, ci si restul lumii in afara iudeilor, sunt pagani/neamuri/goyim/natiuni! Vezi ca fiecare foloseste acest cuvant, ca un atribut pentru a identifica restul religiilor, dar in acelasi timp nu specifica o natie sau o religie aparte. E un termen subiectiv folosit de neamuri in acelasi fel cum a fost odinioara folosit de evrei. Atata doar ca doar cand e folosit de evrei face sens! Evreii nu-l mai folosesc datorita conotatiei murdare care i-a fost atribuita. Nu-l mai folosi nici tu pentru ca nu-ti apartine si nici nu te justifica.

Iar noi, creștinii ortodocși suntem noii iudei, după cum a profețit Zaharia: "Acestea grăiește Domnul Atotțiitorul: postul al patrulea și postul al cincilea și postul al șaptelea și postul al zecelea vor fi casei lui Iuda spre bucurie și spre veselie și spre sărbători bune, și vă veseliți, și adevărul și pacea să o iubiți." (Zaharia.8:19)
E amuzant ca trebuia sa-mi citezi chiar Zaharia cu 8! daca citesti cateva versete mai jos, iti spune clar ce se va intampla "in vremea aia, cand voi ve-ti fi noii jidani" ( :lol: ) ... dar sa-ti dau textul ca altfel o sa crezi ca mint ...

Zaharia 8:23 Asa graieste Domnul Savaot: "Si in zilele acelea zece oameni dintre limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu de poala hainei si vor zice: Mergem si noi cu tine, caci am aflat ca Dumnezeu este cu voi!"
P.S.1 Zaharia 8:19 descrie urmatoarele posturi in Iudaism:
postul din a patra [lună]: Postul lui Tammuz, care este a patra dintre luni.
postul din a cincea [lună]: din Av.
postul din a șaptea [lună]: a treia din Tishri, când Gedalia a fost asasinat.
și postul din a zecea [lună]: din Teveth.

Nimic din ce e scris in Scriptura Ebraica nu e scris pentru neamuri. E o carte scrisa de evrei, despre evrei si pentru evrei! Poti sa iei tu orice text din scriptura ebraica si sa-i dai orice fel de interpretare, ca vine un evreu si iti demonstreaza ca interpretarea ta e lipita cu .. scuipat! asa ca ...
Lasa-ne biblia in pace! N-o mai fura! N-o mai cioparti! N-o mai viola! NU-TI APARTINE !!!

P.S.2 Septuagintul a fost scris in Alexandria si a ramas la biblioteca din Alexandria pina a pierit in flacari cu intreaga biblioteca.
Continea doar Pentateul, si tot ce aveti voi astazi, neamurile, sunt traduceri nelegitime, facute de voi insasi. Deci, la partea cu originalitatea bibliei ortodoxe sunt inca nelamurit. Nu stiu ce anume te face sa crezi ca detineti o traducere speciala!
Cunostinta e o comoara iar practica e cheia ei - Lao Tzu

Avatar utilizator
dimitrie
Mesaje:984
Membru din:03 Dec 2010, 01:33
Confesiune:ortodox
Preocupări:preoţie, familie
Localitate:Craiova

Re: Greşeli de traducere a NT, versiunea sinodală recentă

Mesaj necititde dimitrie » 11 Iun 2020, 21:54

Știi, înțeleg că ești mozaic, că ai purtat diferite nume pe acest forum ... Este trist .... Îmi pare rău că nu avem ce vorbi constructiv. Înțeleg că ești mai în vârstă ca mine, dar nu vă înțeleg prezența pe acest tip de forum. Eu am liniște în ale mele rânduite de Sus, trăiesc mai mult ca niciodată liniștirea venită de Sus. Văd în faptă împlinit cuvântul Mântuitorului - văd, nu cred. Am o fiică vie după moarte, care însăși a devenit o confirmare faptică a promisiunilor făcute de El celor ai Lui. Fii sănătos, nene, nu am timp pentru astfel de discuții! Nu vreau să fiu nerespectuos, de aceea aleg să tac, deși văd că v-aș putea dovedi cu ușurință împlinite toate acele texte din Zaharia, dar nu avem aceeași dispoziție.
Dragostea unește și străbate lumile... Răsari odată, viață veșnică!

Avatar utilizator
Luigi
Mesaje:30
Membru din:15 Iul 2018, 08:31
Confesiune:alta religie
Preocupări:apicultura, horticultura, si altele

Re: Greşeli de traducere a NT, versiunea sinodală recentă

Mesaj necititde Luigi » 12 Iun 2020, 07:54

Din nou, nu inteleg sensul mesajului tau.
Am purtat diferite ID’uri pe forumul asta pentru ca conturile imi erau suspendate. Niciodata nu m-am ascuns si postarile imi stau ca dovada. Ce ti se pare NE-constructiv? Poate nu avem aceiasi intelegere a ceea ce inseamna ‘constructiv', dar cu siguranta nu inseamna ‘a agrea in unison'. Nu intelegi prezenta mea pe forum?? Pai mai Dumitre, nu este asta un forum unde se dezbat subiecte religioase cu privire la d-zeu? Nu au trecut pe aici tot felul de denominatiuni, si-au spus parerile, le-au dezbatut, s.a.m.d? Daca ma prezentam la usa bisericii unde iti oranduiesti slujba, sa dezbat problemele astea as intelege ca ai avea dreptate. Dar asta e un spatiu virtual, construit pentru exact acest motiv. Titlul insasi afirma asta; “Forum de Teologie”. Teologia nu este denominationala si nici crestin ortodoxa! Teologia este un studiu al naturii lui Dumnezeu si a credintei religioase.
Toate religiile pamantului au imprumutat cate ceva de la Iudaism, dar nici una din ele nu se apropie nici pe departe de modul in care Crestinismul a procedat in asaltul care l-a facut impotriva noastra. Nu sunteti multumiti ca ne-ati luat scriptura si v-ati pus stampila pe ea, botezand-o si dandu-i alta identitate, .. nuuu, voi doriti sa ne exterminati complet. Vreti sa ne luati si identitatea. Evreul nu mai are dreptul sa existe pentru ca noi (dupa crezul promovat de voi), noi am fost inlocuiti. Voi va declarati evrei (spirituali), pina si Israelul va apartine acuma?!

Nu am nimic de impartit cu musulmanii, nici cu budistii sau hindusii. Sunt aici (din cand in cand), pentru motivele invocate mai sus, sa ma asigur ca cunoaste-ti adevarul. La urma urmei D-zeu ne porunceste sa fim lumina pentru voi.
Cunostinta e o comoara iar practica e cheia ei - Lao Tzu

Pr Haralambie
Mesaje:895
Membru din:14 Ian 2010, 19:54
Confesiune:ortodox
Preocupări:Sensul vieţii
Localitate:BOR
Contact:

Re: Greşeli de traducere a NT, versiunea sinodală recentă

Mesaj necititde Pr Haralambie » 17 Iun 2020, 22:53

Evreule, tu cauți ispitind originalul in scris al Noului Testament, deși nici voi nu aveți în original cărțile Vechiului Testament.
Și nici tablele legii și nici chivotul, nici toiagul lui Aron, nici năstrapa, nici mana din pustie, multe nu le aveți, cu toate acestea pretindeți că voua vi s a dat legea, desi nu aveți cu ce sa demonstrați in original, dar ne ceri noua originale.

Dar uite ce spune un evreu de al tău în cuvântul către Evrei la capitolul 10. Referindu-se la Noul Testament numit așezământ.


16. "Acesta este aşezământul pe care îl voi întocmi cu ei, după acele zile - zice Domnul: Da-voi legile Mele în inimile lor şi le voi scrie în cugetele lor".

Cei care cred în Hristos și îl primesc pe Duhul Sfânt in ei, nu au nevoie numaidecât de scrieri pe hârtie.
Cu mult respect.

Avatar utilizator
Luigi
Mesaje:30
Membru din:15 Iul 2018, 08:31
Confesiune:alta religie
Preocupări:apicultura, horticultura, si altele

Re: Greşeli de traducere a NT, versiunea sinodală recentă

Mesaj necititde Luigi » 19 Iun 2020, 15:28

Evreule, tu cauți ispitind originalul in scris al Noului Testament
Nu exista "original". Prima copie cunoscuta a Noului Testament a fost publicat in 1535 (impreuna cu VT). Se numeste 'Coverdale Bible' (http://textusreceptusbibles.com/Coverdale) si nu cunosc alta inainte de sec XVI. Daca sugerezi contrariul, atunci dovedeste. De asta am intrebat pe Dumitru de unde aveti voi o copie originala, "mai buna" ca a Bisericii Catolice cand voi v-ati despartit in sec XI si nu cunosc nici o biblie [crestina] completa in vremea aia!

pretindeți că voua vi s a dat legea,..
Nu stiu din ce borta, de sub ce chiler uitat de timp ai iesit tu, ca inca n-ai auzit; dar noi nu pretindem nimic. Intreaga lume STIE. D-zeu nu ne-a vorbit in ascuns, sau in vis. D-zeu a vorbit in fata la 2 milioane de suflete de Evrei si alte natiuni care au parasit Egiptul impreuna cu Evreii. Revelatia divina facuta in mod public nu poate fi falsificata, de aceea este una singura in istorie.

Dar uite ce spune un evreu de al tău..
Ala nu e de-al meu, autentic. E de-al tau, .. "spiritual" (impostor). Pavel sustine ca a fost fariseu. Eu iti spun ca n-a fost nici macar evreu de rand. Dealtfel, foarte usor de dovedit.

Singurul Evreu adevarat in NT e Isus, dar Isus tinea Tora si o promova. Voi nu tineti Tora, nici n-o promovati. Isus promova Iudaismul. Era un iudaism diferit de cel lasat de Moise, dar fara nici o unda de indoiala Isus a fost un Evreu care promova Iudaismul. De la Pavel aveti voi Crestinismul - care NU A FOST EVREU .. si v-a prins in laț!
Ultima oară modificat 19 Iun 2020, 16:37 de către Luigi, modificat 1 dată în total.
Cunostinta e o comoara iar practica e cheia ei - Lao Tzu

Pr Haralambie
Mesaje:895
Membru din:14 Ian 2010, 19:54
Confesiune:ortodox
Preocupări:Sensul vieţii
Localitate:BOR
Contact:

Re: Greşeli de traducere a NT, versiunea sinodală recentă

Mesaj necititde Pr Haralambie » 19 Iun 2020, 16:36

Putina atenție la exprimare nu ți ar strica, altfel te punem la răbdare.
Este adevărat că ați primit legea pe care nu o țineți și nimeni nu contesta aceasta, dar va lipsesc originalele ca să puteți demonstra, asta am vrut să spun. De exemplu, nu aveți tablele legii originale.
Prin urmare, am putea spune, citandul pe Sf Ioan Gură de Aur, că Septuaginta are textul mai bun ca textele pe cale le aveți voi.
La noi sunt atât de multe scrieri și tâlcuiri încât, cum spunea cineva, daca s ar pierde toate bibliile de pe lume, textul integral ar putea fi reconstituit din scrieri.
Totuși, vorbind de copii, poate ai auzit de Codex Sinaiticus sec lV, Codex Vaticanul sec IV, Codex Alexandrinus sec V.

Cum poți să afirmi așa inepții că noi ortodocșii am copiat de la catolici in secolul XV Biblia? Biserica a luat ființă la cinci zeci de zile, după ce Iisus Hristos a înviat din morți și funcționează neîntrerupt de atunci până acum. De asemeni și Cuvântul Lui Dumnezeu din Biblie nu a lipsit.
Cu mult respect.

Avatar utilizator
Luigi
Mesaje:30
Membru din:15 Iul 2018, 08:31
Confesiune:alta religie
Preocupări:apicultura, horticultura, si altele

Re: Greşeli de traducere a NT, versiunea sinodală recentă

Mesaj necititde Luigi » 19 Iun 2020, 16:55

Putina atenție la exprimare nu ți ar strica, ..
Desigur, .. nici tie!

ați primit legea pe care nu o țineți
Intri in polemica si asta nu e "subiectul" meu forte!

dar va lipsesc originalele ... nu aveți tablele legii originale
Speculatii. Nu stii asta si nu poti dovedi.

am putea spune, citandul pe Sf Ioan Gură de Aur, că Septuaginta are textul mai bun ca textele pe cale le aveți voi.
Da, ai putea si probabil ca o faci deja dar asta nu inseamna ca e si adevarat. La fel cum sustii ca o copie poate fi mai autentica decat originalul. Total absurd. Apoi, voi nu aveti Septuaginta pentru ca a fost distrus. Tot ce aveti sunt traducerile voastre (nelegitime) care le schimbati la fiecare editie .. defapt nu voi, .. protestantii, dar tot crestini sunt si aia!

Voi sunteti o copie nereusita a unui original autentic. Se lasa seara. Mai vorbim dupa Sabat, .. cu date factuale, nu opinii personale.P.S. Nu am afirmat niciodata ca ati copiat de la Catolici. Am intrebat cum de aveti voi o copie mai buna decat a lor ... sau a orcui altcuiva!
Cunostinta e o comoara iar practica e cheia ei - Lao Tzu


Înapoi la “SFÂNTA SCRIPTURĂ / BIBLIA”

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 2 vizitatori

Crestinism Ortodox.com. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet free counters
PELERIN ORTODOX
cron