Ecumenismul: EREZIA TUTUROR EREZIILOR

Diferenţe şi asemănări
cristianrg
Mesaje:4
Membru din:28 Apr 2014, 00:16
Confesiune:ortodox
Preocupări:ortodoxia,cultura,lectura
Ecumenismul: EREZIA TUTUROR EREZIILOR

Mesaj necititde cristianrg » 03 Mai 2014, 13:16

Cucernicul Părinte Gheorghe Calciu: „Înţelege- rea ecumenică de unire şi armonie a lumii este de fapt o formă a mişcărilor internaţionaliste pe plan religios, în care se încearcă desfiinţarea naţiunilor, instituirea unor guverne mondiale, pe care nimeni nu le-a uns şi care urmăresc doar gloria lor, buna lor viaţă şi satisfacerea dorinţei de a conduce popoarele. Ecumenismul acesta este în sine o acţiune diabolică şi sunt de acord cu unii teologi greci care spun că ecumenismul este cea mai mare erezie a secolului nostru... Am sperat că România va fi următoarea ţară care va ieşi din ecumenism.” („Ziua” de Bucureşti, 5 dec. 1998, pg.8)

Pornind de la acest citat si de la altele sa incercam sa vedem de ce ecumenismul este erezie si chiar erezia tuturor ereziilor ,sa intelegem ca ecumenismul este produsul masoneriei cum zice P Staniloae si sa clarificam o data pt totdeauna ce e cu acest ecumenism sincretist,de unde vine,cine l-a creat,ce se urmareste cu Consiliul Mondial al Bisericilor si alte organizatii de acest fel.

Eu cred ca in orice discutie intai trebuie sa citim carti sa vedem ce zic preotii,duhovnicii si sfintii ortodocsi si apoi sa ne lansam in afirmatii.

Daca teologii-mai ales-ma intreaba de ce eu (un mirean pacatos) am deschis acest subiect le raspund:

Sfântul Teodor Studitul (+826) „Atunci când Credinţa e primejduită, porunca Domnului este de a nu păstra tăcere. Dacă e vorba de Credinţă, nimeni nu are dreptul să zică: „Dar cine sunt eu? Preot, oare? N-am nimic de-a face cu acestea. Sau un cârmuitor? Nici acesta nu doreşte să aibă vreun amestec. Sau un sărac care de-abia îşi câştigă existenţa?… Nu am nici cădere, nici vreun interes în chestiunea asta. Dacă voi veţi tăcea şi veţi rămâne nepăsători, atunci pietrele vor striga, iar tu rămâi tăcut şi dezinteresat?”
Ultima oară modificat 03 Mai 2014, 13:21 de către cristianrg, modificat 1 dată în total.

cristianrg
Mesaje:4
Membru din:28 Apr 2014, 00:16
Confesiune:ortodox
Preocupări:ortodoxia,cultura,lectura

Re: Ecumenismul: EREZIA TUTUROR EREZIILOR

Mesaj necititde cristianrg » 03 Mai 2014, 13:19

Arhimandit Gheorghios Kapsanis, egumenul M-rii Grigoriu, Athos „Ce este ecumenicitatea? Bisericile Ortodoxe din întreaga lume sunt organizate, din punct de vedere administrativ, în Biserici locale sub conducerea unor sinoade locale, respectiv patriarhii. Toate bisericile locale sunt organizate la rândul lor sub forma unui sinod ecumenic din care fac parte reprezentanţi ai tuturor Bisericilor Ortodoxe locale. Ce este ecumenismul? Ecumenismul în schimb, este o formă instituţională prin care, sub numele păcii şi al unităţii, sunt adunate la un loc toate religiile lumii precum evrei, musulmani, budişti care nu cred în Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, şi unde se dezbat probleme economice, politice, sociale, culturale etc. Ecumenismul caută prin toate acestea să se impună ca noua religie a viitorului. Cu certitudine, Biserica Ortodoxă este ecumenică adică sobornicească.
Una este însă ecumenicitatea şi alta este ecumenismul. Biserica Ortodoxă este ecumenică, dar nu ecumenistă. Ea rămâne ecumenică atâta vreme cât nu cade în ispita ecume- nismului. Ecumenicitatea constituie expresia deplinătăţii Bisericii şi se propune şi celorlalţi, fără să se împartă sau să se ajusteze după concepţiile omeneşti. Aşadar Biserica noastră Ortodoxă este ecumenică şi deoarece întreaga lume are nevoie cu adevărat de ecumenicitatea ei, este necesar ca ea să se menţină ecumenică şi să nu cadă în ecumenism. Iar aceasta nu numai pentru a-şi păstra ecumenicitatea ei, ci şi pentru a ajuta cu adevărat lumea.
Un rol important în mişcarea ecumenică îl are teoria ramificaţiilor care este o erezie eclesiologică promovată în cercurile teologice aşa-zis moderniste, a cărei esenţă este că toate confesiunile creştine existente în momentul actual sunt văzute ca ramuri egale ale unei singure Biserici a lui Hristos şi care deţin în mod egal harul Sfîntului Duh şi Adevărul Divin.

La baza acestei învăţături eretice stă interpretarea incorectă a procedurilor canonice privind primirea în Biserică a ereticilor şi schismaticilor.” (Ortodoxia şi internaţionalismul religios, ed. Scara, 1999)

Părintele arhimandrit Arsenie Boca (+1989)
„Ecumenismul? Erezia tuturor ereziilor. Căderea Bisericii prin slujitorii ei. Cozile de topor ale apusului. Numai putregaiul cade din Biserica Ortodoxă, fie ei: arhierei, preoţi de mir, călugări sau mireni. Înapoi la Sfânta Tradiţie, la Dogmele şi Canoanele Sfinţilor Părinţi ale celor şapte Soboare Ecumenice, altfel la iad cu arhierei cu tot. Ferească Dumnezeu!” (Talanţii împărăţiei, p.197)

Cucernicul Părinte Dumitru Stăniloae (+1993)
”Eu nu prea sunt pentru ecumenism; socotesc că ecumenismul este produsul masoneriei; iarăşi vor să relativizeze credinţa adevărată. A avut dreptate Biserica zicând că nu prea suntem uniţi. Ecumenismul este pan-erezia timpului nostru. Biserica Romano-Catolică şi Biserica Ortodoxă nu sunt două surori. Nu există decât un singur cap al Bisericii, Iisus Hristos. Nu poate exista decât un singur trup, adică o singură Biserică. Deci noţiunea de Biserici surori este improprie.”

Sfântul Justin Popovici (+1979) :Ecumenismul e numele de obşte pentru toate pseudo-creştinismele, pentru pseudo-bisericile Europei Apusene. În el se află cu inima lor toate umanismele europene cu papismul în frunte, iar toate aceste pseudo-creştinisme, toate aceste pseudo-biserici nu sunt nimic altceva decât erezie peste erezie. Numele lor evanghelic de obşte este acela de pan-erezie (erezie universală). De ce? Fiindcă în cursul istoriei, felurite erezii tăgăduiau sau denaturau anumite însuşiri ale Dumnezeului-Om Hristos, în timp ce ereziile acestea europene îndepărtează pe Dumnezeul-Om în întregime şi pun în locul Lui pe omul european. În această privinţă nu e nici o deosebire esenţială între papism, protestantism, ecumenism şi celelalte secte, al căror nume este legiune.

Sfântul Cuvios Mucenic Cosma Etolianul (+1779) ”Eu, creştinii mei, mi-am cheltuit viaţa studiind timp de cincizeci de ani, am citit şi despre preoţi şi despre necredincioşi, şi despre atei şi despre eretici, am cercetat adâncurile înţelepciunii. Toate credinţele sunt mincinoase, calpe, toate sunt ale diavolului. Am înţeles şi acest lucru adevărat, dumnezeiesc, ceresc, desăvârşit şi pentru mine şi pentru voi: numai credinţa creştinilor ortodocşi bine- credincioşi e bună şi sfântă, ca să credem şi să ne botezăm în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Aceasta v-o spun acum, la sfârşit, ca să vă bucuraţi şi să vă veseliţi de mii de ori, că v-aţi învrednicit să fiţi creştini ortodocşi, şi să plângeţi şi să vă tânguiţi pentru cei necinstitori de Dumnezeu, necredincioşi şi eretici, care umblă în întuneric, în mâinile diavolului.”

Sfântul Cuvios Teodosie de la Pecerska (+1073)
”Păzeşte-te, fiule, de cei cu credinţă strâmbă şi de toate discuţiile lor, căci şi pământul nostru s-a umplut de ei! Numai cel ce trăieşte în Credinţa Ortodoxă îşi va mântui sufletul. Fiindcă nu există o altă credinţă mai bună, decât curata şi sfânta noastră Credinţă Ortodoxă … De asemenea, fiule, nu se cade să lauzi o credinţă străină. Cine laudă o credinţă străină face la fel ca şi cel care-şi huleşte propria credinţă. Cine laudă credinţa sa şi pe cea străină e un făţarnic şi apropiat de erezie
… Dacă cineva îţi spune: ’Credinţa noastră şi a voastră este de la Dumnezeu,’ atunci, fiule, răspunde-i aşa: ’Făţarnicule! Cum pot fi amândouă de la Dumnezeu? Nu ştii ce spune Scriptura: Este un singur Domn, o singură Credinţă, un singur Botez. (Efeseni 4, 5)
Aşadar, fiule, fereşte-te de aceştia şi întotdeauna apără-ţi credinţa ta! Nu te înfrăţi cu ei, ci fugi de ei şi întăreşte-te în credinţa ta prin fapte bune! … Fiule, chiar dacă va trebui să mori pentru credinţa ta sfântă, du-te cu îndrăzneală la moarte! Aşa au murit şi sfinţii pentru Credinţă, iar acum vieţuiesc întru Hristos.’”(Patericul peşterilor de la Kiev, 1806)

cristianrg
Mesaje:4
Membru din:28 Apr 2014, 00:16
Confesiune:ortodox
Preocupări:ortodoxia,cultura,lectura

Re: Ecumenismul: EREZIA TUTUROR EREZIILOR

Mesaj necititde cristianrg » 03 Mai 2014, 13:23

Sfântul Teodor Studitul (+826) „Atunci când Credinţa e primejduită, porunca Domnului este de a nu păstra tăcere. Dacă e vorba de Credinţă, nimeni nu are dreptul să zică: „Dar cine sunt eu? Preot, oare? N-am nimic de-a face cu acestea. Sau un cârmuitor? Nici acesta nu doreşte să aibă vreun amestec. Sau un sărac care de-abia îşi câştigă existenţa?

… Nu am nici cădere, nici vreun interes în chestiunea asta. Dacă voi veţi tăcea şi veţi rămâne nepăsători, atunci pietrele vor striga, iar tu rămâi tăcut şi dezinteresat?”
„Sinodul nu este aceasta: sa se întrunească simplu ierarhi şi preoţi, chiar dacă ar fi mulţi; ci să se întrunească în numele Domnului, spre pace şi spre păzirea canoanelor… şi nici unuia dintre ierarhi nu i s-a dat stăpînirea de a încălca canoanele, fără numai să le aplice şi să se alăture celor predanisite, şi să urmeze pe Sfinţii Părinţi cei dinaintea noastră… Sf. Ioan Gură de Aur a spus deschis că duşmani ai lui Hristos sunt nu numai ereticii, ci şi cei aflaţi în comuniune cu ei.”
„Avem poruncă de la însuşi Apostolul Pavel că, atunci cînd cineva învaţă ori ne sileşte să facem orice alt lucru decât am primit şi decât este scris de canoanele Sinoadelor ecumenice şi locale, acela urmează a fi osândit, ca nefăcând parte din clerul sfinţit. Nici un sfânt nu a încălcat legea lui Dumnezeu; dar nici nu s-ar fi putut numi sfânt, dacă ar fi călcat-o.”
„Şi chiar dacă am fi păcătoşi în multe, totuşi suntem ortodocşi şi mădulare ale Bisericii Universale, îndepărtându- ne de orice erezie şi urmând oricărui Sinod recunoscut ca ecumenic sau local. Şi nu numai acestora, ci şi hotărârilor pe care le-au luat şi le-au propovăduit Sinoadele. Nici nu este ortodox desăvârşit, ci pe jumătate, cel care crede că are dreapta credinţă, dar nu se alătură dumnezeieştilor Canoane.” (Migne, PG Epistola II, 81)

Sfântul Efrem Sirul (+379) „Vai acelora care se întinează cu blasfemiatorii eretici! Vai acelora care batjoco- resc Dumnezeieştile Scripturi! Vai de cei câţi murdăresc sfân- ta credinţă cu eresuri sau încheie vreo înţelegere cu ereticii!
Atunci, la a doua venire a Domnului, se va cere de la fiecare din noi mărturisirea credinţei şi unirea Botezului. Şi dacă am păstrat credinţa curată de orice eres şi pecetea ne- ştearsă şi haina neîntinată… Se cuvine ca toţi cei ce se apropie de Dumnezeu şi vor să se învrednicească vieţii celei veşnice, să păzească mai înainte de toate Credinţa Ortodoxă neîntinată.

Anatema împotriva ecumenismului a Sfântului
Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse din afara Rusiei

„ANATEMA celor ce atacă Biserica lui Hristos învăţând că Biserica Sa este împărţită în aşa-zise „ramificaţii" ce se deosebesc în doctrină şi în felul de viaţă, sau că Biserica nu există vizibil, ci va fi formată în viitor când toate
„ramificaţiile" – sectele, denominaţiunile şi chiar religiile - vor fi unite într-un singur trup, şi care nu deosebesc Preoţia şi Tainele Bisericii de cele ale ereticilor, ci spun că botezul şi euharistia ereticilor sunt eficace pentru mântuire, prin urmare, celor ce cu bună-ştiinţă sunt în comuniune cu aceşti eretici

înainte-menţionaţi sau celor ce susţin, răspîndesc sau păzesc erezia lor ecumenistă sub pretextul dragostei frăţeşti sau al presupusei uniri a creştinilor despărţiţi, să fie Anatema!”
Dată de Sinodul Episcopilor Bisericii Ortodoxe Ruse din diaspora, Vancouver - Canada, august 1983, iscălită de toţi episcopii, spre a fi adăugată la sfîrşitul anatemelor din Credinţa Ortodoxiei, şi pomenită mereu în prima Duminică a Postului Mare, Duminica Ortodoxiei.

cristianrg
Mesaje:4
Membru din:28 Apr 2014, 00:16
Confesiune:ortodox
Preocupări:ortodoxia,cultura,lectura

Re: Ecumenismul: EREZIA TUTUROR EREZIILOR

Mesaj necititde cristianrg » 03 Mai 2014, 13:28

Pentru a purta un dialog bazat pe carti citite si pe ceea ce afirma marii duhovnici si sfinti ortodocsi ar fi bine sa citim:

http://www.biblioteca-ortodoxa.ro/carte ... ovici).pdf

Arhim Haralambie Vasilopoulos Ecumenismul fara masca: http://ro.scribd.com/doc/188882306/Arhi ... 3-Mascc483

Sfantul Iustin Popovici:BISERICA ORTODOXĂ ŞI ECUMENISMUL: http://www.doxolog.ro/web/apologetica/S ... ecumen.htm

SINGUR ORTODOXIA arhimandrit Arsenie Papacioc: http://www.sfaturiortodoxe.ro/singur-ortodoxia/


Sfinţia voastră, cum credeţi că ar trebui să se desfăşoare dialogurile inter-creştine între Ortodoxie şi Catolicism, respectiv Protestantism, Necalcedonieni etc. ? Ce ar trebui să se discute, cît timp ar trebui să ţină aceste discuţii?

arhimandrit Arsenie: Ca timp, nu se pune problema; se pune problema adevărului care trebuie discutat. Nu este valabilă nici o discuţie, decît: vă primim cu drag înapoi [4].
Ecumenismul[5] acesta, lupta aceasta, de venit vine din partea lor. N-au identitate! Îi roade pe suflet faptul că nu sunt cu Adevărul.
N-au, repet, identitate şi îi roade faptul că nu sunt cu Adevărul.
Nu există tîrg în materie de Adevăr! Ca să putem face o împăcare, o unitate, trebuie să negustorim: lasă tu, las şi eu. Ce să lăsăm noi? Nu se poate pune problema - "o iota, o cirtă cine lasă din tot ce spun Eu", acesta îşi pierde mîntuirea; este neapărat problema asta care se pune. Nu avem ce discuta decît dacă veniţi înapoi!

Dar cum ar trebui să se desfăşoare aceste dialoguri?

arhimandrit Arsenie: Dar nu sunt deloc de părere să fie un dialog.
Dacă vor să vină, să vină înapoi, sunt primiţi cu toată dragostea.
Aşa interpretez şi vizitele care s-au făcut: de curtoazie; acesta-i semn că noi suntem de bună credinţă, că vă primim cu drag dacă veniţi. Fără condiţii!

Deci doar aceste cuvinte ar trebui să se desfăşoare în cadrul dialogurilor; doar la aceste cuvinte ar trebui să se rezume dialogul ?

arhimandrit Arsenie: Să vină la Ortodoxie! Că e vorba de Adevăr! Adică, domle, ia-mi un ochi că văd bine numai cu unul, ştii?
Obiectul unui dialog, dacă vor să fie dialog, ar putea să fie acesta: "nu avem nimic de discutat decît: vă primim cu drag înapoi". Asta este poziţia pentru că, altfel, ar însemna ca noi să ciuntim din Ortodoxie. Ce să ciuntim?!

Dacă v-ar spune cineva că sunteţi habotnic, ce i-aţi răpunde?

arhimandrit Arsenie: Nu, dragă, sunt ortodox!

marius455
Mesaje:13
Membru din:26 Dec 2014, 08:45
Confesiune:alta religie
Preocupări:scriptura

Re: Ecumenismul: EREZIA TUTUROR EREZIILOR

Mesaj necititde marius455 » 27 Dec 2014, 12:00

buna ziua, am citit mesajul si stiu ca ortodoxia, in proportie covarsitoare nu e favorabil unirii intre biserici, iar de dialog ecumenic ce sa ,mai vorbim, poate vreti sa urmariti cum se desfasoara un atare eveniment si sa vedeti ca prin tot felul de metode nu se doreste dialogul, impacarea, pacea, in fond vointa lui cristos care spune, ca toti sa fie una, daca ortodocsi vor sa inteleaga prin acest toti doar pe ei insisi, ei vor da seama, mai ales, ca in mediile teologice, asta e linia, vorba multa, fapte zero, restul nu ne intereseaza, doar dreapta credinta care e infailibila unica, singurul mare bine, restul erezie.Oare ritul ortodox, nu a avut nici o greseala in ruperea bisericii in doua?Oare tot ce a facut a fost corect, perfect, si nu a atins cu nimic constiinta fratelui sau?a catolicilor?Dati exemple pe cutare pe cutare, ce a zis, etcsant argumente din autoritate, dar nu pomeniti nimic de vointa lui Cristos un legatura cu acest subiect,Daca credeti ca vointa lui e sa dati singuri la vasle, nepasandu-va de ceilalti, faca-se dupavointa si interesele vremelnice ale celor ce va conduc, dar nu uitati ca nu ritul va mantueste ci disponibilitatea de a renunta la pacat, iar toti care nu asculta de vointa lui Cristos vor raspunde personal, .Si apoi exemplele de unitateun cadrul bis. ortodoxe mai sant, dar nu-i asa, ele nu conteaza, deranjeaja, nu da bine, e de evitat, nu se recfomanda, au avut un moment de ratacire, etcPatriarhul iustinian, a semnat actul de desfintare a bisericii greco catolice din romania,asa-i ca nu deranjeaza pe nimeni? ca au murit preoti, episcopi, ca li s-au luat totul, un exemplu de credinta, deci va intreb, daca ati mai avea posibilitatea ati mai repeta acest lucru? ca biserica asta nu a murit, dar voua nu va pasa ca bunurile ei sant in posesia voastra..., De ce nu le restituiti, de buna voie, crestineste, nu siliti prin instante, ? Dreapta credinta are puteri? da, dar vai nu le foloseste decat in scopuri ortodoxe si nu in spiritul evangheliei

mihaelmarius
Mesaje:1
Membru din:27 Mar 2016, 07:14
Confesiune:ortodox
Preocupări:ciclism, Boca

Re: Ecumenismul: EREZIA TUTUROR EREZIILOR

Mesaj necititde mihaelmarius » 27 Mar 2016, 07:22

https://sfintiinugresesc.wordpress.com/ ... l-episcop/ Da. Si daca tot vorbim… spuneti un cuvant despre Prislop, pe care l-ati mai spus Sfintia Voastra>> [ PS Galaction ].
– Acum, despre Prislop, eu le-am mai spus crestinilor; cumva si eu am tras un semnal de alarma, pentru ca, cercetand si unele carti ale ucenicilor parintelui Arsenie Boca, mi-am dat seama ca-s multe rataciri si acum a iesit o cartulica numita “Fenomenul Arsenie Boca” si cine-i interesat si verea sa se mantuiasca, atuncea trebuie sa judece si sa gandeasca in duh ortodox. In duh ortodox, ca asa, omeneste, putem da cate si cate interpretari, mai stiu eu, sa-i luam apararea unuia sau altuia in duh lumesc, dar nu, mantuirea nu-i in duh lumesc! Mantuirea este in duhul ortodox, in duhul invataturii Sfintilor Parinti. Si daca analizam lucrarea de la biserica Draganescu, cu pictura lu Francisc de Asisi si Ulfila, doi eretici intr-o biserica ortodoxa!, apar intrebari. Cum le-am mai spus si altadata: trebuie sa-si puna fiecare semn de intrebare: mergand acolo sau sustinand ideea ca Arsenie Boca este sfant, oare nu si tu te faci partas la toate stricaciunile pe care le-a lasat in Biserica Ortodoxa? Atunci si mantuirea proprie a acelora..
– E sub semnul intrebarii.
– Negresit, negresit e cu semnul intrebarii
pagina 14 , februarie 2016 – interviu luat de Ing. geolog Gabriel BARBIER in CREDINŢA-ORTODOXĂ – Revista de cultură, atitudine şi spiritualitate ortodoxa a Episcopiei Alexandriei şi Teleormanului – Articolul “Paziti-va de misionarii ecumenismului” (partea a 2-a)

Constantinos

Re: Ecumenismul: EREZIA TUTUROR EREZIILOR

Mesaj necititde Constantinos » 27 Mar 2016, 13:11

Nu ai fost bagat in seama fiindca ai ravna fara socoteala . Titlul site-ului " sfintii nu gresesc " este foarte gresit , impotrivitor Bibliei " Nu vă faceţi voi mulţi învăţători , fraţii mei , ştiind că (noi , învăţătorii) mai mare osândă vom lua . Pentru că toţi greşim în multe chipuri ; dacă nu greşeşte cineva în cuvânt, acela este bărbat desăvârşit , în stare să înfrâneze şi tot trupul." , impotrivitor gandurilor care reies din citirea Vietilor Sfintilor si a scrierilor lor . Sfantul Grigorie Taumaturgul il lauda pe Origen ca pe un mare sfant , evident ca a gresit . Mai rau ar fi gresit daca l-ar fi demascat pe Origen ca eretic punandu-i in carca greseli inventate . La parintii noi care pot fi sfinti din mila lui Hristos nu din scrierile lor ( dar care pot fi si in iad ) sunt prezente numeroase greseli. Daca este sa imitam modul scrierii brosurii " Fenomenul Arsenie Boca " atunci se poate scrie ca Parintele Cleopa credea ca sfintii ii mantuiesc pe draci cu forta poruncindu-le sa zica " Sfinte Dumnezeule...". , nu este asa . Real este faptul ca Ilie Cleopa a fost prezent cu jandarmii cand au ars o manastire pe stil vechi ( din verificare a reiesit ca nu au ars o manastire ci au demontat biserica din zona pe vechi si au mutat-o intr-un sat pe nou ) , de aici si ura lor impotriva celor de pe stil nou ( a vazut-o cu ochii lui un episcop din Bor ). Cleopa s-a impotrivit Sfantului Nicodim Aghioritul si a altor sfinti care se Impartaseau des , la fel a facut cu Impartasania si Adrian Fageteanu care apoi a si zis despre P. Iustin Parvu ca este eretic . Totusi Iustin Parvu a scris despre Pr . Adrian Fageteanu ca despre un sfant. Oare cine are dreptate ? Amandoi ? Pr Arsenie Papacioc a scris ca citeste Urmarea lui Hristos in fiecare zi ( unde in iad sau in rai? ) . A zis-o asa ca sa fie lasat in pace , sa termine cu subiectul , nu ca citea el o porcarie de carte. La fel a facut-o si Arsenie Boca cand a zis ca a pictat totul cu inspiratie de la Duhul Sfant , vroia sa fie lasat in pace de catre administratori securisti ai bisericii , care nici nu-l puteau corecta , nici ei nu stiau daca exista sfintii care au fost pictati sau daca erau de la catolici . Presfintitul Galaction a dat binecuvantare pentru tiparirea Urmarii lui Hristos la editura Lumina din Lumina , la el nu se pun stricaciunile pe care le face in Biserica ? I-am gasit o greseala Parintelui Arsenie Boca inca de acum 15 ani , e mult mai mare si periculoasa decat toate aiurelile pe care le-ati gasit voi la un loc. De aceea cred ca sunteti intunecati la minte fiindca nu ati gasit-o . Arsenie Boca poate fi sfant chiar si cu acea greseala . Eu nu-l recunosc de sfant daca in viitor o sa fie canonizat fara sa se puna la inchinat oasele sale cu expertiza din partea Politiei si 40 liturghii cu ele pe Sf Masa din partea Bisericii . Ca ati mintit ca sunt negre si imputite fara dovezi sau macar poze , nu se poate nega acum in Postul Mare . Anitulesei sa citeasca viata mucenicului Petru Boiarsky si a altor noi sfinti , mari facatori de minuni . Numai asa mai pot intra cu adevarat in Biserica Ortodoxa cei care vad mandrie peste tot dar smerenie in credinta mintii strambe fara nici-o putere , virtute si minune . Am adaugat ( din verificare a reiesit ca nu au ars o manastire ci au demontat biserica din zona pe vechi si au mutat-o intr-un sat pe nou )

Constantinos

Re: Ecumenismul: EREZIA TUTUROR EREZIILOR

Mesaj necititde Constantinos » 04 Apr 2017, 06:40

Sfantul Teofan Marturisitorul da in vileag greselile Sfantului Teodor Studitul ( cei care au virtuti mai mari sunt mai ingaduitori cu pacatele altora , adica feciorelnicul Teofan putea ingadui mai usor " adulterul " imparatesc ).
Pagina 462 . Teodor , egumenul de la Studion , Iosif , fratele sau , arhiepiscop al Tesalonicului , impreuna cu Platon zavoratul si cu ceilalti monahi ai lor au intrerupt impartasirea cu Nichifor , preasfintitul patriarh , din cauza iconomului Iosif care ii cununase in chip nelegiuit pe Constantin si Theodote . Imparatul Nichifor , folosindu-se de acest prilej , a adunat multi episcopi si egumeni si a poruncit sa se reuneasca un sinod impotriva acelora . Astfel , au fost scosi afara din manastire si din oras , fiind trimisi in exil in luna ianuarie ...
Pagina 471 . Pe langa multele si preafrumoasele lui purtari , mai era si evlavios si intru totul ortodox , fiind un om care se intrista pentru cei care se rupsesera din orice motiv , justificat sau nejustificat , de Sfanta Biserica , si nu inceta sa il roage pe preasfintitul patriarh si pe cei care puteau sa contribuie la pacea obsteasca . Intre acestia , s-a grabit sa ii uneasca ( cu Biserica ) si pe Teodor , egumenul de la Studion , pe Platon si pe Iosif , fratele lui Teodor , care se aflau in temnite amare impreuna cu fruntasii manastirii lor , lucru care s-a si intamplat .
Pagina 475 . A scris si critici catre imparat : " Daca nu te vei grabi sa faci pace , din vina ta ma voi indrepta impotriva Mesembriei . " Imparatul , primind acestea , la indemnurile rau-sfatuitorilor sai , nu a acceptat pacea . Caci falsii sfatuitori spuneau , dintr-o falsa evlavie -dar mai degraba din lipsa de invatatura si spre pierzarea de obste- , ca fugarii nu trebuie sa fie inapoiati , rostind drept marturie si cuvantul Domnului din Evanghelie : " Pe cel care vine la Mine nu-l voi scoate afara " . ...
In prima zi a lunii noiembrie , imparatul constrans fiind , la chemat la sine pe patriarh si s-au sfatuit in legatura cu pacea . Erau de fata si unii mitropoliti , al Niceii si al Cyzicului , dar si falsii sfatuitori , impreuna cu Teodor , egumenul de la Studion , o respingeau spunand : " Pacea nu trebuie sa fie imbratisata cu incalcarea poruncii dumnezeiesti " . Caci " pe cel care vine la Mine , nu-l voi scoate afara" . De fapt nu stiau nici ceea ce spun , nici in legatura cu ceea ce dadeau asigurari . In primul rand , pentru ca niciunul dintre bulgari nu se refugiase la noi , noi i-am tradat pe cei care se aflau inlauntrul curtii bulgarilor , de vreme ce ii puteam salva daca faceam pace . In al doilea rand chiar daca arareori , s-au mai refugiat vreunii , era mai necesar sa se negocieze salvarea celor mai multi , care ne erau de acelasi neam , decat sa ne imbogatim cu necunoscuti si neinsemnati . Lui Dumnezeu Ii place sa fie salvati mai degraba mai multi decat mai putini . Iar a suferi o paguba foarte mare pentru un castig mic arata putinatea mintii .
Insa si cel care nu poarta de grija de cei ai casei sale s-a lepadat de credinta , potrivit Apostolului Pavel , si este judecat mai rau decat un necredincios. Unde este acel " cu cei care urau pacea , facator de pace eram " , sau cumva ei sunt mai intelepti decat Pavel si David ?

catalinconstantin
Mesaje:152
Membru din:06 Mar 2011, 16:14
Confesiune:ortodox

Re: Ecumenismul: EREZIA TUTUROR EREZIILOR

Mesaj necititde catalinconstantin » 16 Iun 2017, 21:14

Părintele Dumitru Stăniloae consideră formaţiunile creştine ca biserici nedepline, unele mai aproape, altele, mai depărtate de deplinătate.
El afirmă că subzistă şi astăzi o anumită biserică în afară de creştinism, deoarece există legături ontologice ale omului cu Logosul dumnezeiesc.
Cu atât mai mult există această biserică în celelalte formaţiuni creştine, dată fiind legătura lor prin credinţă cu Hristos, Logosul întrupat, şi dat fiind că au în parte o credinţă comună în Hristos cu Biserica Ortodoxă, Biserica deplină.
Aceste consideraţii sunt justificate în tradiţia patristică. Sfinţii Părinţi vorbesc de biserica întinată de după căderea în păcatul strămoşesc.
Cu privire la Ecumenism, părintele Dumitru Stăniloae scrie:
Dacă Mişcarea Ecumenică tinde să restabilescă unitatea Bisericii, ea trebuie să tindă spre cea mai intimă prezenţă a lui Hristos întreg în sânul credincioşilor. Dar gradul celei mai intime prezenţe lucrătoare a lui Hristos întreg în sânul ei, îl mărturiseşte şi îl experiază Biserica Ortodoxă, care a păstrat tradiţia de viaţă a Bisericii primare. La unitatea Bisericii nu poate ajunge creştinătatea decât ajungând la unitatea de corp a lui Hristos, unit la maximum cu Capul, sau la relaţia de supremă unire cu Hristos, proprie miresei Lui.
Formaţiunile creştine care nu au pe Hristos sălăşluit intim în ele, nu pot fi nici corpul lui Hristos, nici mireasa Lui. Apoi, Hristos nu poate avea mai multe corpuri extinse organic din corpul Lui personal, şi mai multe mirese.
În dogme, Taine, ierarhie, Biserica e Una, unitară şi unică în înţelesul deplin al cuvântului Biserică.
Părintele Ilie Cleopa afirmă: ...secta sau erezia are numai o parte din adevăr. Ereziile şi schismele, oricât de multe ar fi ele şi oricât de mari, nu pot împărţi Biserica, pentru că ea e strâns unită cu Capul ei, care este Iisus Hristos. Unitatea Bisericii e mai presus de sine şi ea nu poate fi zdruncinată de nimeni.
Arhid. Ioan Floca afirmă:
Toate elementele care alcătuiesc Biserica, aflându-se într-o unitate organică al cărui principiu vital este însuşi Sfântul Duh, prin lucrarea sa, este evident că cine e unit cu o comunitate locală, e unit cu întreaga Biserică şi că, de asemenea, cine se află în comuniune, adică în împărtăşirea euharistică cu un episcop, cu un preot în cadrul parohiei, se află în aceeaşi comuniune cu întreaga Biserică şi astfel întăreşte unitatea acesteia. De aici rezultă că cine nu e în comuniune cu Biserica locală sau cu o unitate oarecare a Bisericii, este în afara comuniunii cu întreaga Biserică, adică, după cum se spune în limbajul îndătinat, cel excomunicat local, adică scos din comuniune, este excomunicat din întreaga Biserică.


Înapoi la “Despre romano-catolici, greco-catolici şi alţi creştini uniţi cu Roma”

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 1 vizitator

Crestinism Ortodox.com. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet free counters
PELERIN ORTODOX