"Pământul" neagă Sfânta Treime

Topicuri pe care ar trebui sa le stergem, dar ne e mila de timpul pierdut de altii la scrierea lor.
Avatar utilizator
protosinghel
Mesaje:5422
Membru din:01 Apr 2008, 15:53
Confesiune:ortodox
Preocupări:liturgică, misiune
Localitate:Portugalia
Contact:
Re: Revelaţia sau descoperirea lui Dumnezeu

Mesaj necititde protosinghel » 17 Aug 2010, 15:56

Calvin Beisner, un autor evanghelic cunoscut, a scris în cartea sa intitulată Dumnezeu în trei persoane că în perioada apostolică nimeni n-a făcut vreo referire clară cu privire la vreo Trinitate, şi că în timpul primelor două secole s-a susţinut monoteismul. Scriitorii din vremea post-apostolică au susţint conceptul singularităţii lui Dumnezeu aşa cum se găsea în Vehiul Testament.
Dvstră trişaţi ca un iehovist începător. Vreţi să spuneţi că noi ortodocşii suntem politeişti? Sau poate confrundaţi "Treimea în Unime" cu triteismul?
Eu vă întreb foarte sincer: dvstră cunoaşteţi învăţătura Bisericii Ortodoxe despre Sfânta Treime? Ce anume din ea nu puteţi accepta? Vă rog cât mai sistematic...
Ca cineva să accepte doctrina Trinităţii, el trebuie mai întâi să creadă ceea ce Biserica Romano Catolică susţine în privinţa Tradiţiei. Această doctrină declară că apostolii n-au avut tot adevărul lui Dumnezeu şi că doctrinele pe care Biserica le-a formulat DUPĂ CE a fost scrisă Biblia trebuie să fie considerate la fel de importante ca adevărurile învăţate în mod explicit în Biblie.
Dar de Biserica Ortodoxă dvstră aţi auzit? Eu întreb foarte sincer...
În Biblia-Luther (Ediţia 1968) este scris în nota din josul paginii: În ediţiile anterioare ale Bibliei, în vers. 7 şi 8, sunt scrise următoarele cuvinte: Căci trei sunt care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul şi Duhul Sfânt, şi aceşti trei una sunt., care nu se găsesc nici în scrierile greceşti şi nici în traducerea proprie a lui Luther..
Variaţiuni pe aceeaşi temă. V-am spus deja că noi tot nu recunoaştem acele versete ca autentice. E un lucru pe care îl ştim demult, de n-aţi făcut nici o descoperire în acest sens. Cu Luther şi echipa nu ne impresionaţi deloc. Noi merge pe surse multe mai credibile...

pamant

Re: Întruparea şi Naşterea lui Hristos

Mesaj necititde pamant » 17 Aug 2010, 16:04

Mă bucur că te-ai autocaracterizat corect ca având "altă religie", pt că inepţiile astea chiar nu se încadrează în nici un cadran. Iar acum să le luăm la rând:
Daca este nascut in vesnicii ,atunci nu mai poate fi EL cel care a creat toate lucrurile !
Nu este clar încotro mergi, dar abordarea este lipsită de logică. Totul este exact invers. Numai dacă este născut din veşnicie poate fi Creator, pt că nu poate creatura să creeze din nimic, ci numai Cel care este mai presus de timp şi spaţiu. Oare prologul de la Ioan nu-i suficient de clar în acest sens?
Dumnezeu nu a zis nici o dată că El ar avea lîngă Sine, în ceruri, un Fiu, pe care l-ar trimite. EL însuşi a venit şi ne-a adus mîntuirea în Fiul.
Iarăşi nota 2 la logică. De ce atunci acest Fiu vorbeşte despre Tatăl ca de un Altcineva şi totuşi la fel ca şi El? Şi de ce Tatăl vorbeşte din cer către Fiul la persoana a III-a şi nu l-a I-a?
În Vechiul Testament înca nu a existat relatia Tata-Fiu.

Contraziceţi Scriptura?
nimeni nu s-a adresat timp de patru mii de ani în Vechiul Testament catre Fiul lui Dumnezeu.

Ba toţi au vorbit anume cu Fiul, pt că El este Cuvântul lui Dumnezeu. Şi Cel care a vorbit cu Moise şi S-a descoperit ca Iahveh era tot Fiul. Este un alt subiect, dar îl putem continua...
Nu a existat nici o convorbire între Tata si Fiu, pentru ca nu a existat înca aceasta stare.

Dar atunci care este sensul pluralului ELOHIM şi cu cine discuta Tatăl în textul de la Facere 1:26?
Fiul făgăduit a fost zămislit şi născut numai o singură dată, şi anume, aici, pe pământ. Nu există doi fii, aşa cum nu există nici o dublă paternitate. Înainte să apară ca »Fiu«, El a fost Cuvântul, Logosul, »DOMNUL« care a luat chip de rob. „După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin prooroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor, şi prin care a făcut şi veacurile.“ (Evrei 1:1-2).

Învăţătorii bisericii care au venit din păgânitate, au rămas la temă, dar nu şi la singurul adevăr mărturisit în întreaga Scriptură. Cu concepţiile lor babiloniene, egiptene şi greceşti despre zei, ei au produs o greşeală de neiertat, care nu a mai putut fi corectată niciodată şi care a ajuns regulă de învăţătură adoptată de aproape toate bisericile.

Ei au stabilit teza paradoxală, dar total nebiblică, că Fiul a existat deja în cer ca persoană divină individuală şi că Fiul preexistent a fost născut apoi pe pământ. Unde este scris acest lucru în Biblie? Desigur, nicăieri! Din aceasta a rezultat mai departe, prin amestecul cu mitologia orientală-mesopotamiană, expresia »mama lui Dumnezeu« folosită pentru Maria. Aşa a fost ea declarată de Conciliul din Efes (431 d. Hr.), dar pentru care nu există nici măcar o singură dovadă în Biblie.

De multe ori se argumentează cu trimiterea Fiului, fără să se înţeleagă că Fiul a fost înainte Cuvântul, Logosul. Nu este scris: „La început era Fiul …“, ci: „La început era Cuvântul … S¸i Cuvântul s-a făcut trup.“Nu scrie nicaieri ,cum ca Fiul s-a facut trup ,ci este clar scris :"..si Cuvantul (Logosul)s-a facut trup "///

pamant

Re: Revelaţia sau descoperirea lui Dumnezeu

Mesaj necititde pamant » 17 Aug 2010, 16:14

Dar de Biserica Ortodoxă dvstră aţi auzit? Eu întreb foarte sincer...
Credeam ca intrebati intr-un mod ironic !

Dacă Duhul Sfânt ar fi fost o altă persoană care a zămislit pe Fiul, atunci Fiul ar fi trebuit să fie numit în mod corespunzător »Fiul Duhului«. Dar Duhul Sfânt este puterea Celui Prea Înalt care a venit peste Maria. Pavel nu filozofează despre trimiterea Fiului, pe el îl interesează scopul care era în legătură cu această trimitere: „Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea. S¸i pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă: ,Ava‘, adică: ,Tată!‘ Aşa că nu mai eşti rob, ci fiu; şi dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor, prin Dumnezeu.“ (Gal. 4:4-7).

Fiul a fost născut aici pe pământ, aşa cum se găseşte scris în evanghelii. Adevărata mărturisire apostolică se găseşte numai în Biblie. Mărturisirile Bisericii se găsesc în istoria dogmelor.

Dumnezeu este Unul. Nu sunt trei persoane divine coeterne si egale, omniprezenţi, nu trei veşnici, atotştiutori, nu trei care împart atotputernicia între ei, nu trei care sunt uniţi, ci este numai un Dumnezeu Atotputernic şi veşnic ce s-a descoperit în multe feluri, de la începutul timpului. În Noul Testament, El s-a descoperit ca Tată în ceruri, în Fiul pentru mântuirea noastră - Emanuel, Dumnezeu cu noi pe pământ, şi prin Duhul Sfânt in biserica . În tot Vechiul Testament, s-a proorocit despre Fiul ca va venii nu ca era nascut in cer sau in vesnicii.
Dvstră trişaţi ca un iehovist începător. Vreţi să spuneţi că noi ortodocşii suntem politeişti? Sau poate confrundaţi "Treimea în Unime" cu triteismul?
Eu vă întreb foarte sincer: dvstră cunoaşteţi învăţătura Bisericii Ortodoxe despre Sfânta Treime? Ce anume din ea nu puteţi accepta? Vă rog cât mai sistematic...

Cum se pot naşte din Cuvîntul descoperit învăţături omeneşti şi cum poate fi tîlcuită maiestuoasa descoperire a lui Dumnezeu în Hristos, prin filozofie-trinitară, sînt lucruri de neînţeles. Profesorul Emil Brunner scrie, referindu-se la tema aceasta: „ Tot aşa şi noţiunea celor trei persoane este sub semnul întrebării. Deja Augustin a simţit aceasta «De Trinitate», V, 9). Cu această apreciere este de acord şi K. Barth («Kirchliche Dogmatik», I, I, pag. 703). Se poate comanda gîndirii: «Tu trebuie să gîndeşti că aceste trei persoane sînt totuşi numai una» - dar nu ajută la nimic: rămîne o pendulare nesigură între trinitarism şi monoteism. Nu numai noţiunea substanţei, ci şi noţiunea acestor persoane au fost prea rigide pentru a putea cuprinde taina unităţii dintre Cel ce Se descoperă şi descoperire. Alăturarea celor trei persoane este consecinţa faptului că oamenii nu au înţeles gîndirea mîntuitoare din trecut. Ei s-au ocupat de lucrurile secundare ale descoperirii în sine şi au făcut din viaţa intertrinitară obiectivul principal al reflecţiei; aceasta este adîncimea nebiblică a învăţăturii trinitare.” (E. Brunner, Dogmatik Band I, pag. 243-244).

Proorocii şi apostolii nu cunoşteau nici o trinitate, de aceea nu este scris niciodată în Scriptură formularea „ Dumnezeu trinitar” . Cum pot fi trei persoane care sînt de aceeaşi părere, un singur Dumnezeu? Această învăţătură poate fi numită, cu adevărat, o învăţătură păgînă şi străină Bibliei. Dumnezeul cel veşnic, singurul adevărat, S-a făcut de cunoscut într-un mod triplu: în cer ca Tată, pe pămînt ca Fiu şi ca Duh Sfînt. Aceasta este mărturia Sfintei Scripturi. Dumnezeu a fost vestit de către prooroci şi apostoli, aceştia L-au trăit, L-au auzit, L-au văzut şi L-au cunoscut aşa cum S-a descoperit. Teologii au dat totul peste cap şi au făcut din Unul trei. Majoritatea lor admit că Biblia nu cunoaşte învăţătura trinitară, dar totuşi aceasta este susţinută de ei. Cum este posibil aşa ceva?

Dar rămîne totuşi adevărat, pentru totdeauna, ceea ce a spus Domnul: „ şi nimeni nu cunoaşte deplin pe Fiul, afară de Tatăl; tot astfel nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, afară de Fiul, şi acela căruia vrea Fiul să i-L descopere.” (Mat. 11, 27).

esenin
Mesaje:1252
Membru din:02 Iul 2008, 20:52
Confesiune:eterodox
Preocupări:artele vizuale, electronica

Re: Revelaţia sau descoperirea lui Dumnezeu

Mesaj necititde esenin » 17 Aug 2010, 19:52

Tot nu intelegeti, bre tovarasi neo, chestia asta cu treimea....Aproape ca-mi vine si mie sa zic ca ortodoxia nu este pentru....anumite persoane.

pamant

Re: Revelaţia sau descoperirea lui Dumnezeu

Mesaj necititde pamant » 17 Aug 2010, 21:28

Tot nu intelegeti, bre tovarasi neo, chestia asta cu treimea....Aproape ca-mi vine si mie sa zic ca ortodoxia nu este pentru....anumite persoane.
Tovarasii "neo "sunt trinitari .Ei inteleg ca si voi ...adica deloc.

Marele Sinod Ecumenic de la Nicea a avut loc in anul 325 A.D. Biserica crestina ortodox-catolica a adoptat declaratia prin care era recunoscuta doctrina Trinitatii (Trinitatica) doctrina oficiala a biserici, avand ca si consecinte imediate a acestei decizii alegerea dintre cele aproape 300 de Evanghelii existente a patru Evanghelii oficial recunoscute. Evangheliile scrise in limba ebraica ramase, au fost distruse. Dupa aceasta a fost emis un decret/edict prin care orice persoana asupra careia se va gasi o copie neautorizata a Evangheliei va fi pedepsita cu moartea. Aceasta este prima incercare bine organizata prin care se intentiona distrugerea oricarui document in care se gasea invatatura originala a lui Iisus, atat in manuscrise cat si din memoria oamenilor, documente care contraziceau doctrina Trinitatii.

Adepţii învăţăturii trinitare ar trebui, ca şi la alte teme, să nu citească numai propriile cărţi confesionale de învăţătură, ci şi alte lucrări neutre, surse independente, dacă nu consultă Biblia cu consecvenţă până la sfârşit lăsând-o ca singura autoritate valabilă. În fiecare enciclopedie care se ocupă de trinitate, se spune că aceasta nu a existat nici în Vechiul şi nici în Noul Testament.

Nici chiar în primele secole creştine nu a fost cunoscută. Conflictele hristologice au izbucnit abia după sfârşitul ultimelor prigoane ale creştinilor din timpul lui Diocletian (302-312). Constantin a fost cel care a convocat Conciliul de la Niceea (325), având interesul să realizeze unitatea politică a imperiului prin cea religioasă. La acel conciliu nu a existat unitate, nici măcar un acord între vorbitorii principali, Atanasius şi Arius, şi nici între cei peste 250 de bărbaţi prezenţi care reprezentau diferite direcţii. Au urmat alte şi alte concilii, oamenii s-au certat, au formulat şi reformulat crezuri, până au ajuns să-L formeze pe Dumnezeu după închipuirile lor.

Avatar utilizator
Ioan Cr
Mesaje:1104
Membru din:07 Apr 2008, 20:29
Confesiune:ortodox
Preocupări:medicină, teologie, filosofie
Localitate:Italia
Contact:

Re: Întruparea şi Naşterea lui Hristos

Mesaj necititde Ioan Cr » 17 Aug 2010, 22:35

Deci Creatorul vesnic s-a nascut in vesnicie ?Da asta e logica ,logica !Vesnicia nu are inceput si nici sfarsit ,iar Creatorul la fel. :D
Trebuie sa aveti mai multa logica decat va inchipuiti: in timp, nasterea are inceput, in vesnicie - bineinteles, nu poate avea. Accentul pe care il puneau Parintii nu era pe originea Fiului ca act, ci ca fire. Dati dovada de foarte putina patrundere teologica facand asemenea afirmatii.
Nimic nu ne arată că vreun scriitor al Bibliei ar fi presupus o trinitate în dumnezeire.
Nici chiar in formula botezului? Cum putea sa puna Iisus deopotriva pe Dumnezeu ("in Numele Tatalui") si creaturile (dupa dvs) Sale ("si a Fiului si Sfantului Duh")? Nu cumva slava Unui Sfant poate fi impartita?
Istoricul Will Durand a făcut următoarea observaţie: Creştinismul nu a distrus păgânismul, ci l-a preluat în sine. Închipuirile despre o trinitate divină provin de la egipteni.
Sau poate doar inchipuirile istoricului respectiv provin de acolo? Daca si a fost vreo sinteza intre crestinism si gandirea pagana, nu s-a facut decat in plan apologetic, nu sincretic. Dar ma amuza certitudinea din spatele observatiei.
Lucrarea The Church of the First Three Centuries face un rezumat:Învăţătura despre trinitate a apărut treptat şi relativ târziu. Ea provine dintr-un izvor care le este complet străin scrierilor iudaice şi creştine, luând forme succesive şi fiind în final anexată creştinismului de către părinţii bisericii, influenţaţi de Platon.
Foarte mult aduce a darwinism. :D
"Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi." (Psalmul 23:1)

Avatar utilizator
protosinghel
Mesaje:5422
Membru din:01 Apr 2008, 15:53
Confesiune:ortodox
Preocupări:liturgică, misiune
Localitate:Portugalia
Contact:

Re: Revelaţia sau descoperirea lui Dumnezeu

Mesaj necititde protosinghel » 18 Aug 2010, 09:03

Tot nu intelegeti, bre tovarasi neo, chestia asta cu treimea....Aproape ca-mi vine si mie sa zic ca ortodoxia nu este pentru....anumite persoane.
Dle "Esenin" - aveţi nota 10 de la mine.

Iar acum o simplă întrebare pt "pământul" care nu încape cele cereşti.
Dvstră aţi adus mai multe versete biblice în care foarte clar Fiul vorbeşte despre Tatăl ca despre un "alter ego". Există şi situaţii când Tatăl vorbeşte (din cer) despre Fiul ca despre un "alter ego". Cum explicaţi asta?
Cum explicaţi şi faptul că Fiul spune că merge la Tatăl ca să trimită pe Duhul?

Avatar utilizator
Ioan Cr
Mesaje:1104
Membru din:07 Apr 2008, 20:29
Confesiune:ortodox
Preocupări:medicină, teologie, filosofie
Localitate:Italia
Contact:

Re: "Pământul" neagă Sfânta Treime

Mesaj necititde Ioan Cr » 18 Aug 2010, 15:16

Da, si cand anume Tatal a devenit Tata. (faimoasa obiectie a Sf. Grigore Teologul)
"Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi." (Psalmul 23:1)

pamant

Re: "Pământul" neagă Sfânta Treime

Mesaj necititde pamant » 18 Aug 2010, 19:50

De ce găsim în epistolele apostolilor că Dumnezeu este Tatăl, iar despre DOMNUL se accentuează că este Fiul? Negreşit din cauza faptului că Dumnezeu a devenit Tatăl nostru prin Isus Hristos, DOMNUL nostru.
De ce se spune în legătură cu naşterea Fiului Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veşniciilor (Isa. 9:6), dar niciodată nu scrie Fiul Veşniciilor;? Poate fi o creatura ,Parintele Vesniciilor ?
De ce nu găsim în Biblie, de-a lungul perioadei Vechiului Testament, nici un loc în care Tatăl să fi vorbit cu Fiul? Desigur că aceasta se datorează faptului că Dumnezeu nu Se descoperise încă ca Tată în Fiul.
De ce nu vorbeşte Scriptura niciodată despre un Fiu pe care Dumnezeu ca Tată să Îl fi născut în veşnicie? Pentru că un astfel de lucru nu s-a petrecut! Naşterea Fiului a fost anunţată în întreg Vechiul Testament, dar a avut loc doar la începutul Noului Testament. Acesta este adevărul biblic şi divin. De aceea nu există vreun loc în Scriptură care să vorbească despre preexistenţa Fiului.Un fiu are un inceput si un sfarsit ,dar Domnul este Atotputernic si Creator .De aceea Dumnezeu insusi s-a intrupat si a devenit Fiu ptr o perioada de timp .Nicidecum nu s-a intrupat Fiul ,ci LOGOSUL ....si a devenit Fiul Omului .


Cine tăgăduieşte că singurul Dumnezeu s-a descoperit ca Tată în Fiul, acela a căzut în minciuna anticreştină. Dumnezeu este Duh (Ioan 4, 24);

El este veşnic, deci fără timp, spaţiu, graniţe, de nemăsurat, nesfârşit, ca Cel unic în toate. El este originea tuturor lucrurilor. Mai întâi El a venit din plinătatea de Duh în trup duhovnicesc vizibil teofania, pentru că oamenii îl puteau înţelege şi iubi numai într-o formă pe înţelesul lor. Astfel s-a plimbat în grădina Eden, şi în felul acesta s-a făcut de cunoscut în timpul Vechiului Testament ca Yahweh ,iar apoi a venit in dimensiunea umana ca Yahsuah (Isus).Acelasi Dumnezeu unic in fiinta ,s-a manifestat ca Yahweh in VT si ca Isus in NT .Nu sunt 3 persoane ci trei manifestari sau ipostaze .

pamant

Re: Revelaţia sau descoperirea lui Dumnezeu

Mesaj necititde pamant » 18 Aug 2010, 19:57

Tot nu intelegeti, bre tovarasi neo, chestia asta cu treimea....Aproape ca-mi vine si mie sa zic ca ortodoxia nu este pentru....anumite persoane.
Dle "Esenin" - aveţi nota 10 de la mine.

Iar acum o simplă întrebare pt "pământul" care nu încape cele cereşti.
Dvstră aţi adus mai multe versete biblice în care foarte clar Fiul vorbeşte despre Tatăl ca despre un "alter ego". Există şi situaţii când Tatăl vorbeşte (din cer) despre Fiul ca despre un "alter ego". Cum explicaţi asta?
Cum explicaţi şi faptul că Fiul spune că merge la Tatăl ca să trimită pe Duhul?
Daca imi spuneti si dvs.sub ce forma era Tatal in Fiul ?

Si de ce in toate traducerile in afara de romana ,versetul Ioan 10;30 ...se traduce :<EU si TATAL unul suntem >Dispare "alter ego".

De la cine a ramas insarcinata Maria ,de la TATAL sau de la Duhul Sfant ?
Daca Tatal si Duhul Sfant sunt persoane distincte ca ego ...atunci Fiul are 2 Tati ?Cine este Tatal ?Cine este Duhul Sfant ?

Avatar utilizator
protosinghel
Mesaje:5422
Membru din:01 Apr 2008, 15:53
Confesiune:ortodox
Preocupări:liturgică, misiune
Localitate:Portugalia
Contact:

Re: Revelaţia sau descoperirea lui Dumnezeu

Mesaj necititde protosinghel » 18 Aug 2010, 22:00

Si de ce in toate traducerile in afara de romana ,versetul Ioan 10;30 ...se traduce :<EU si TATAL unul suntem >Dispare "alter ego".
Cu aşa erezii şi dvstră veţi dispărea. De ce nu răspundeţi concret la nici una din întrebări, dar "ne prostiţi" (chipurile) prin mesaje kilometrice şi fără sens...
La întrebările pe care le-am adresat mai sus, adaug şi întrebarea: cui se ruga Fiul în grădina Ghetsimani şi pe Cruce?
De la cine a ramas insarcinata Maria ,de la TATAL sau de la Duhul Sfant ?
Daca Tatal si Duhul Sfant sunt persoane distincte ca ego ...atunci Fiul are 2 Tati ?Cine este Tatal ?Cine este Duhul Sfant ?
Dacă dvstră nu înţelegeţi sensul textului de la Luca 1:35, nu înseamnă că trebuie să reveniţi la vechea erezie modalistă sau sabeliană şi cu atât mai puţin să inventaţi o "altă religie".
Dar sensul acelui text este simplu şi unul profund trinitar:
- Duhul Sfânt ca persoană distinctă s-a pogorât peste Maica Domnului şi a sfinţit-o, a pregătit-o;
- Puterea Celui Preaînalt, adică a Tatălui a umbrit-o, dacă vreţi a însărcinat-o cu sămânţa Logosului (deja în prima jumătate a sec. II, Iustin Martirul vorbea de "logos spermatikon");
- Sfântul care urma să se nască era Însuşi Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Acesta fiind din veci, la un moment dat "S-a făcut trup/carne" (Ioan 1:14).
Toate trei persoane distincte ale Sfintei Treimi, una în fiinţă cea nedespărţită, au participat la misterul întrupării şi la mântuire în general.

Poate mintea lui Ioan Maleahi de la Cluj, numit pe acest forum "pamant" nu pricepe asta, dar peste un miliard de creştini din toată lumea totuşi o înţelege (prin credinţă).

silvestru
Mesaje:367
Membru din:09 Apr 2010, 14:28
Confesiune:ortodox
Preocupări:Cunoaşterea, trăirea ortodoxă.

Re: "Pământul" neagă Sfânta Treime

Mesaj necititde silvestru » 18 Aug 2010, 22:07

Pamant ,pui intrebari rupte cu totul de realitatea ortodoxa,asta tradeaza ca nici macar nu cunosti invatatura ortodoxa referitoare la dogma dumnezeirii ca sa o poti confrunta. :D
Cel ce vrea sa se mantuiasca cu intrebarea sa calatoreasca.
Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea.

pamant

Re: Revelaţia sau descoperirea lui Dumnezeu

Mesaj necititde pamant » 18 Aug 2010, 22:52

Cu aşa erezii şi dvstră veţi dispărea. De ce nu răspundeţi concret la nici una din întrebări, dar "ne prostiţi" (chipurile) prin mesaje kilometrice şi fără sens...
La întrebările pe care le-am adresat mai sus, adaug şi întrebarea: cui se ruga Fiul în grădina Ghetsimani şi pe Cruce?
Raspunsul il gasiti in Ioan 14:8
"Doamne", i-a zis Filip, "arată-ne pe Tatăl, şi ne este de ajuns."
Ioan 14:9
Isus i-a zis: "De atâta vreme sunt cu voi, şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: ,Arată-ne pe Tatăl?'
Ioan 14:10
Nu crezi că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine? Cuvintele, pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine; ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.

Daca Tatal era in Isus ...cum s-a rugat Tatalui care este in cer ?Sau cine s-a rugat la cine ...caci ISUS se ruga prin Duhul Sfant ,marturiseste Scriptura ...nu dogma niceeana.

Toate trei persoane distincte ale Sfintei Treimi, una în fiinţă cea nedespărţită, au participat la misterul întrupării şi la mântuire în general.
Doctrina lui Origine contine o evolutie interesanta ,datorata faptului ca a fost influentat foarte mult de curentele filozofice existente ,primul invatator spiritual a fost un indian , in aceea vreme si mai ales datorita angajarii sale in numeroase polemici filozofice teiste .De exemplu ,intr-o prima faza ,a considerat ca Dumnezeul treimic nu este imaterial ,avand un trup fizic ,fara de care nu poate actiona .Astfel ,cele trei persoane treimice sunt fizice .Dupa o intalnire cu un alt filozof al timpului si-a schimbat doctrina ,spunand ca cele trei persoane ale trinitatii sunt toate atotputernice si imateriale avand o omniscienta si sfintenie subsatantiala .Cele trei persoane sunt distincte ca fiinte dar unite ca materie .Aceasta distribuire origeniana a fost folosita de Atanasius in formarea Crezului Atanasian.Aceasta distribuire a responsabilitatilor treimii a fost preluata de la filozoful Platon .Origene a preluat la sfarsitul vietii si doctrina reincarnarii .
Poate mintea lui Ioan Maleahi de la Cluj, numit pe acest forum "pamant" nu pricepe asta, dar peste un miliard de creştini din toată lumea totuşi o înţelege (prin credinţă).
....Nu te teme turma mica ...
....Putini vor intra in Imparatia lui Dumnezeu ...

Tatăl a zămislit pe Fiul, prin Duhul, aici pe pămînt (Mat. 1), făcînd astfel începutul unui neam dumnezeiesc. După Duh, Fiul era Dumnezeu, după trup El era om, pentru a reaşeza omenirea în starea dumnezeiască. El trebuia să fie om ca să poată muri; El trebuia să fie Dumnezeu, pentru a birui moartea, iadul şi pe Satana. Cel ce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre Neamuri, a fost crezut de lume, a fost înălţat în slavă. (1 Tim. 3, 16). Pavel nu a considerat necesar să dea vreo explicaţie, oricît de mică, despre această taină mare.

silvestru
Mesaje:367
Membru din:09 Apr 2010, 14:28
Confesiune:ortodox
Preocupări:Cunoaşterea, trăirea ortodoxă.

Re: Revelaţia sau descoperirea lui Dumnezeu

Mesaj necititde silvestru » 18 Aug 2010, 23:07

Cu aşa erezii şi dvstră veţi dispărea. De ce nu răspundeţi concret la nici una din întrebări, dar "ne prostiţi" (chipurile) prin mesaje kilometrice şi fără sens...
La întrebările pe care le-am adresat mai sus, adaug şi întrebarea: cui se ruga Fiul în grădina Ghetsimani şi pe Cruce?
Raspunsul il gasiti in Ioan 14:8
"Doamne", i-a zis Filip, "arată-ne pe Tatăl, şi ne este de ajuns."
Ioan 14:9
Isus i-a zis: "De atâta vreme sunt cu voi, şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: ,Arată-ne pe Tatăl?'
Ioan 14:10
Nu crezi că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine? Cuvintele, pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine; ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.

Daca Tatal era in Isus ...cum s-a rugat Tatalui care este in cer ?Sau cine s-a rugat la cine ...caci ISUS se ruga prin Duhul Sfant ,marturiseste Scriptura ...nu dogma niceeana.
raspundeti ,va rog ,clar la intrebarea care vi sa pus ,cui se ruga ? Lui?
Cel ce vrea sa se mantuiasca cu intrebarea sa calatoreasca.
Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea.

pamant

Re: Revelaţia sau descoperirea lui Dumnezeu

Mesaj necititde pamant » 18 Aug 2010, 23:22

Cu aşa erezii şi dvstră veţi dispărea. De ce nu răspundeţi concret la nici una din întrebări, dar "ne prostiţi" (chipurile) prin mesaje kilometrice şi fără sens...
La întrebările pe care le-am adresat mai sus, adaug şi întrebarea: cui se ruga Fiul în grădina Ghetsimani şi pe Cruce?
Raspunsul il gasiti in Ioan 14:8
"Doamne", i-a zis Filip, "arată-ne pe Tatăl, şi ne este de ajuns."
Ioan 14:9
Isus i-a zis: "De atâta vreme sunt cu voi, şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: ,Arată-ne pe Tatăl?'
Ioan 14:10
Nu crezi că Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine? Cuvintele, pe care vi le spun Eu, nu le spun de la Mine; ci Tatăl, care locuieşte în Mine, El face aceste lucrări ale Lui.

Daca Tatal era in Isus ...cum s-a rugat Tatalui care este in cer ?Sau cine s-a rugat la cine ...caci ISUS se ruga prin Duhul Sfant ,marturiseste Scriptura ...nu dogma niceeana.
raspundeti ,va rog ,clar la intrebarea care vi sa pus ,cui se ruga ? Lui?
Raspund atunci cand imi spuneti :"Botezul practicat de Apostolii Domnului in Unicul Nume dat sub cer ,era de la Dumnezeu sau de la oameni "?
Daca Tatal era in Isus ...cum s-a rugat Tatalui care este in cer ? Sau cine s-a rugat la cine ...caci ISUS se ruga prin Duhul Sfant ,marturiseste Scriptura ..poate carnea a se ruga fara a avea un spirit in ea ?Cine se ruga la Dumnezeu daca Scriptura zice ;
Coloseni 2:8
Luaţi seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă, după datina oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii, şi nu după Hristos.
Ier 29.8; Rom 16.17; Efes 5.6; Col 2.18; Evr 13.9; Mat 15.2; Gal 1.14; Col 2.22; Gal 4.3-9; Col 2.20;
Coloseni 2:9
Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii.


Avea nevoie Dumnezeu intrupat de rugaciune la EL insusi ,CEL care e fara de gresala sa se roage ?Sau ca Fiul Omului a dat un exemplu ptr fii oamenilor cum sa se roage ?

silvestru
Mesaje:367
Membru din:09 Apr 2010, 14:28
Confesiune:ortodox
Preocupări:Cunoaşterea, trăirea ortodoxă.

Re: Revelaţia sau descoperirea lui Dumnezeu

Mesaj necititde silvestru » 19 Aug 2010, 03:26

Avea nevoie Dumnezeu intrupat de rugaciune la EL insusi ,CEL care e fara de gresala sa se roage ?Sau ca Fiul Omului a dat un exemplu ptr fii oamenilor cum sa se roage ?
Afost si un exemplu dar nu numai atit ,acolo este aratat umanul din Hristos si trairile in fata motii si ragaciunea nicidecum nu se limiteaza doar la exemplu pt ca este absurd si din punct de vedere logic si moral sa foloseasca astfel de cuvinte Hristos doar pt exemplu.
La ce se refera cind spune tota plinatatea? nu era suficient sa spuna Dumnezeu?
Acuma o faceti pe-a Hristos cu intrebarea,de parca noi nu recunoastem ca botezul a fost de la Dumnezeu .Sigur ca de la Dumnezeu ,dar ce legatura are asta?
Cel ce vrea sa se mantuiasca cu intrebarea sa calatoreasca.
Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea.

pamant

Re: Revelaţia sau descoperirea lui Dumnezeu

Mesaj necititde pamant » 19 Aug 2010, 08:18

Avea nevoie Dumnezeu intrupat de rugaciune la EL insusi ,CEL care e fara de gresala sa se roage ?Sau ca Fiul Omului a dat un exemplu ptr fii oamenilor cum sa se roage ?
Afost si un exemplu dar nu numai atit ,acolo este aratat umanul din Hristos si trairile in fata motii si ragaciunea nicidecum nu se limiteaza doar la exemplu pt ca este absurd si din punct de vedere logic si moral sa foloseasca astfel de cuvinte Hristos doar pt exemplu.
La ce se refera cind spune tota plinatatea? nu era suficient sa spuna Dumnezeu?
Acuma o faceti pe-a Hristos cu intrebarea,de parca noi nu recunoastem ca botezul a fost de la Dumnezeu .Sigur ca de la Dumnezeu ,dar ce legatura are asta?
La un moment dat Domnul Isus a zis :"Nu ptr Mine s-a auzit glasul acesta din cer ,ci ptr voi ca sa credeti ca EU SUNT HRISTOSUL!"

Dumnezeu a venit intr-o forma umana ca sa-L putem cunoaste personal ,EL s-a dezbracat de Slava sa si a devenit OM .
Titlurile atributive ca :Tata ,Fiu si Duh Sfant nu sunt Nume personale .Si eu am aceste atribute calitative ,sunt tata ,sunt fiu ,sunt sot ,sunt om ,dar am un nume personal .De aceea botezul trebuie implinit cum au facut-o Apostolii :IN NUMELE DOMNULUI ISUS HRISTOS !
Faptele apostolilor 4:12
În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi."

Poate nu ati fost atent la botezul lui Pavel ,biblia ne dezvaluie foarte clar ce Nume s-a chemat peste Pavel ....
Faptele apostolilor 22:16
Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul, şi fii spălat de păcatele tale, chemând Numele Domnului."

silvestru
Mesaje:367
Membru din:09 Apr 2010, 14:28
Confesiune:ortodox
Preocupări:Cunoaşterea, trăirea ortodoxă.

Re: "Pământul" neagă Sfânta Treime

Mesaj necititde silvestru » 19 Aug 2010, 09:24

La un moment dat Domnul Isus a zis :"Nu ptr Mine s-a auzit glasul acesta din cer ,ci ptr voi ca sa credeti ca EU SUNT HRISTOSUL!"
stiti cum faceti aici? cam asa :Iuda a aruncat cei treizeci de arginti si s-a dus si s-a spinzurat....dute si fa si tu asemenea...
Cred ca stiti de unde sunt luate amindoaua frazele,asa faceti d-stra,le selecteti diferit si combinati ca sa va iasa la socoteala
frate pamant ,nu sunteti pertinent in afirmatii ;) si nu mi-ati raspuns la intrebari.
Cel ce vrea sa se mantuiasca cu intrebarea sa calatoreasca.
Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea.

Avatar utilizator
Ioan Cr
Mesaje:1104
Membru din:07 Apr 2008, 20:29
Confesiune:ortodox
Preocupări:medicină, teologie, filosofie
Localitate:Italia
Contact:

Re: "Pământul" neagă Sfânta Treime

Mesaj necititde Ioan Cr » 19 Aug 2010, 10:46

Proorocii şi apostolii nu cunoşteau nici o trinitate, de aceea nu este scris niciodată în Scriptură formularea „ Dumnezeu trinitar” . Cum pot fi trei persoane care sînt de aceeaşi părere, un singur Dumnezeu? Această învăţătură poate fi numită, cu adevărat, o învăţătură păgînă şi străină Bibliei. Dumnezeul cel veşnic, singurul adevărat, S-a făcut de cunoscut într-un mod triplu: în cer ca Tată, pe pămînt ca Fiu şi ca Duh Sfînt. Aceasta este mărturia Sfintei Scripturi.


Aceasta este marturia ereziei modaliste, nu a Sfintelor Scripturi. Fara sa va dati seama, ati redus Persoana lui Dumnezeu la trei lucruri (sau moduri, cand Tata, cand Fiu, cand Duh). Mai aveti putin si treceti la panteism...

...in timp ce singurul monoteism adevarat este cinstirea Sfintei Treimi. Ca sa scapati de politeism, dvs faceti un Frankenstein, scuzati.
Cum pot fi trei persoane care sînt de aceeaşi părere, un singur Dumnezeu?


Nu numai de aceeasi parere, dar si de aceeasi fire si cu aceiasi vointa si lucrare. In TOATE sunt una, afara de nenastere, nastere si purcedere (dar asta cu siguranta va sminteste inca mai tare). Aveti nevoie nu de logica, ci de smerenia mintii ca sa puteti vedea Slava lui Dumnezeu, asa cum facea Moise cand trebuia sa se acopere ca sa-L descopere pe Dumnezeu in Slava Sa. Iata, va pun la incercare: pe Dumnezeu NIMENI nu L-a vazut, pe Cine atunci a vazut Moise fata-catre-fata?
"Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi." (Psalmul 23:1)

pamant

Re: "Pământul" neagă Sfânta Treime

Mesaj necititde pamant » 22 Aug 2010, 19:51

Mărturia pentru Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, o pot folosi toţi, copiii lui Dumnezeu şi copiii lui Satana, creştinii de toate convingerile, pînă şi Antihristul. O mărturie este valabilă doar atunci cînd ea este legată, în fapt, de întreaga mărturie a Sfintei Scripturi şi de credinţa şi ascultarea personală faţă de Dumnezeu. Omul trebuie să primească în mod personal descoperirea despre Isus.

Ceea ce este o problemă mare pentru exegeţi se află în 1 Ioan 4: „ Duhul lui Dumnezeu să-l cunoaşteţi după aceasta: Orice duh, care mărturiseşte că Isus Hristos (Mesia) a venit în trup, este de la Dumnezeu; şi orice duh, care nu mărturiseşte pe Isus, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist ” (vers. 2-3) Şi aici este vorba despre mai mult decît se vede la prima vedere. Aici este vorba despre cunoştinţa adevărată, că Iahveh a venit în trup ca Iahshua - Iahveh - Salvator, ca Unsul lui Dumnezeu, ca Hristos, care este Domnul.

O mărturie superficială cu buzele, o mărturie de credinţă învăţată după alţii trece pe lîngă miezul propriu-zis. Orice duh care nu mărturiseşte astfel pe Isus, explică apostolul Ioan, acela nu este din Dumnezeu. Acela este însă duhul Antihristului. Cine vesteşte un alt Isus dovedeşte că el nu are cunoştinţă de Dumnezeu, şi această cunoştinţă constă în adevărul care spune că Iahveh al Vechiului Testament, este Isus al Noului Testament. Cine tăgăduieşte acest adevăr află din Cuvîntul lui Dumnezeu, care are o autoritate divină, că el a căzut în cursa duhului anticreştin.

În legătură cu venirea Sa în trup, deci cu faptul că El a devenit om, Pavel explică această temă mai adînc: „ Dumnezeu a osîndit păcatul în firea pămîntească, trimiţînd, din pricina păcatului, pe însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca Legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pămînteşti, ci după îndemnurile Duhului” (Rom. 8, 3b-4).

Pentru că omul a căzut în păcat în trupul acesta de carne, devenind astfel pradă morţii, era necesar ca Răscumpărătorul să vină într-un trup de carne. Învăţătura potrivit căreia Maria a fost fără păcat, este astfel anticreştină. Hristos era sfînt - fără păcat, nepătat (1 Pet. 1, 19). EL trebuia să vină însă în carne omenească păcătoasă, pentru a ridica, din starea păcătoasă, Creaţia decăzută. EL trebuia să împlinească cerinţa legii, şi să ia asupra Sa blestemul, care ne-a lovit (Gal. 3, 13).

Nu există nici o zămislire neîntinată a vreunei sfinte Maria, pentru că ea era o parte a Creaţiei decăzute; există doar o Maria, care a fost folosită pentru a primi pe Cel fără păcat într-un trup păcătos. Este vorba deci despre un conţinut sfînt divin, într-un vas nesfînt. Tot aşa oamenii născuţi păcătoşi Îl acceptă şi-L primesc pe HristosŞi ei poartă ca parte a Creaţiunii decăzute, acest tezaur ceresc în vase pămînteşti. Dar aici nu este vorba despre vas, ci despre conţinutul scump. „ Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu şi nu de la noi.” (2 Cor. 4, 7).

Deci, cine spune numai superficial: „ Isus este Fiul lui Dumnezeu” , crezînd şi gîndind ce vrea, nu a înţeles de fapt despre ce este vorba. Tot aşa şi cel care spune doar uşuratic: „ Eu cred că Isus a venit în trup” este încă departe de a exprima ceea ce ne-a lăsat Sfînta Scriptură ca mărturie. EL însuşi era fără greşeală, fără păcat; Satana nu avea nici un drept asupra Lui. EL trebuia să devină păcat pentru toţi şi să ispăşească pedeapsa pentru păcate pe care o cerea dreptatea lui Dumnezeu. De aceea El a trebuit să moară pentru noi, pentru a ne răscumpăra şi pentru a ne elibera de moarte. „ Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru” (Rom. 6, 23).

Aici se mai adaugă al doilea punct important, prin care se recunosc atît învăţătura cît şi linia anticreştină. În epistola a doua a lui Ioan, vers. 7, apostolul explică astfel: „ Căci în lume s-au răspîndit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul! ” Este vizibil faptul că în aşa-zisa mărturie de credinţă apostolică nu se găseşte nimic cu privire la revenirea trupească a lui Isus Hristos. Acolo citim doar: „ ...de unde El va veni, pentru a judeca pe cei vii şi cei morţi.” Judecata sfîrşitului nu are însă nimic comun cu revenirea lui Isus Hristos!


Înapoi la “Arhivă & Recycle Bin”

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 1 vizitator

Crestinism Ortodox.com. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet free counters
PELERIN ORTODOX
cron