Rataciri protestante despre Sf. Treime si altele

Topicuri pe care ar trebui sa le stergem, dar ne e mila de timpul pierdut de altii la scrierea lor.
pamant
Rataciri protestante despre Sf. Treime si altele

Mesaj necititde pamant » 18 Aug 2010, 22:59

Satan nu-L tăgăduieşte nici pe Dumnezeu, nici Cuvântul Său. Zi şi noapte el se ocupă de oameni, în deosebi de cei din şcolile biblice, din seminariile teologice şi de clerici, cu scopul de a-i îndoctrina cu felul lui de a vedea lucrurile. Căderea în păcat din grădina Eden a fost completă atunci când a atins trupul natural al omului ca urmare a seducţiei. Aceasta este cauza pentru care lumea suferă până în ziua de astăzi. În biserică are loc lepădarea de credinţa în SINGURUL Dumnezeu adevărat şi de credinţa în Cuvântul Lui prin neascultare. Din aceasta decurg toate devierile de la Cuvânt şi lucrurile din cauza cărora Biserica suferă până acum.
Suntem nevoiţi să întrebăm cu toată sinceritatea: cu ce drept apără crezul dogmatic al bisericii Romei toţi învăţătorii Bibliei, profesorii de teologie, predicatorii, evangheliştii şi toate bisericile protestante venite la viaţă prin Reformă? Oare nu înlocuiesc ei prin aceasta dreptul lui Dumnezeu cu dreptul bisericii? Ce are a face un adevărat împuternicit al lui Hristos – fie el apostol, prooroc, evanghelist sau păstor – cu mărturisirile de credinţă apărute în diferite concilii cu sute de ani mai târziu?


Dar cine recunoaşte astăzi că noi toţi, mai mult sau mai puţin, am fost născuţi în mijlocul unei creştinătăţi înşelate? Provocarea şi acuzaţia trebuie adresate şi acelora care fără să-şi dea seama rămân în învăţături greşite. Ignoranţa spirituală nu ne scuteşte de judecată. Cei care predică neintenţionat o evanghelie falsificată pot fi comparaţi cu cei ce fac plăţi cu bancnote falsificate. Dacă acea persoană este prinsă, ea trebuie să suporte consecinţele, chiar dacă nu a fost personal implicată în falsificare.
Acum e timpul când omenirea trebuie să audă mesajul divin clar şi adevărat în forma lui de la început. Trist, dar adevărat, predicatorii diferitelor denominaţii umblă pe căile lor proprii. Unii dintre ei vorbesc despre mântuire, fără ca ei înşişi să umble pe calea mântuirii aşa cum este arătată chiar la începutul Bisericii Noului Testament.

Duşmanul se înfăţişează întotdeauna foarte evlavios, precum un înger de lumină (2 Cor.11) şi îndrăzneşte să spună: „Este scris!” Atât lucrurile bune cât şi cele rele vin prin inspiraţie. Inspiraţia adevărată şi originală provine de la Duhul Sfânt şi se dovedeşte întotdeauna corectă, pentru că: „Oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt” (2Petru 1:20-21).
Tradiţiile religioase, învelite în texte biblice al căror înţeles este aplicat în mod greşit, nu pot rezista înaintea lui Dumnezeu. De multe ori, în urma unei cercetări amănunţite nu rămâne decât o frumoasă cochilie religioasă. Noi trebuie să înţelegem că există o diferenţă imensă între adevăratul Cuvânt original în care există viaţă şi multele răstălmăciri ale acestuia, care produc moartea.

Avatar utilizator
vlah
Mesaje:15
Membru din:12 Apr 2008, 13:55
Confesiune:ortodox
Preocupări:medicină, istorie.
Localitate:Basarabia

Re: CATEHISMUL ORTODOX - discuţii

Mesaj necititde vlah » 19 Aug 2010, 21:38

Dragă pământ, te felicit cu un foarte frumos copy-paste =)
Mai curios aş fi să văd cum gândeşti dumneata şi pe cât eşti în stare să-ţi argumentezi opinia fără texte străine, dar mă rog =)
În biserică are loc lepădarea de credinţa în SINGURUL Dumnezeu adevărat şi de credinţa în Cuvântul Lui prin neascultare.
Anti-trinitarismul apărut din excesul de zel a reformatorilor, în pornirea lor nobilă, era de înţeles, acum însă, nu mai are scuză. Şi iată de ce:
Ce are a face un adevărat împuternicit al lui Hristos – fie el apostol, prooroc, evanghelist sau păstor – cu mărturisirile de credinţă apărute în diferite concilii cu sute de ani mai târziu?
Mărturisirile de credinţă apărute mai târziu în cadrul Sinoadelor (de vrei Conciliilor) Ecumenice nu erau invenţii ad-hoc, scopul unui Sinod nu e de a alcătui dogme; În cadrul Sinodului episcopii diferitor Biserici comparau propria moştenire spirituală rămasă de la apostoli. La Niceea, episcopii au constatat doar că Sf. Treime e o învăţătură venită de la apostoli. Asta era ideea, ori crezi că în 50 ani s-a pervertit în toate Bisericile din lume învăţătura lui Hristos? Doar Mântuitorul a promis că nu ne va lăsa în veac şi nu ar fi permis ca Biserica Sa să dispară pentru 1500 de ani până la Reformare?!
În continuare urmează un copypaste destinat protestanţilor, pe care nici nul voi comenta :)
Dragoste şi luminare grabnică ţie! =)
Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele!

pamant

Re: CATEHISMUL ORTODOX - discuţii

Mesaj necititde pamant » 22 Aug 2010, 20:06

Aş vrea să întâlnesc acea persoană care crede sincer şi mărturiseşte că există trei Veşnici, trei Atotputernici, trei Atotştiutori care există ca persoane independente, fiind de aceeaşi părere în toate lucrurile, împărţind în mod egal Dumnezeirea. Într-adevăr, dacă cuvintele mai contează, atunci ar fi vorba de trei dumnezei, şi nici vorbă de UN SINGUR Dumnezeu. De aceea, îndeosebi religia trinitară trebuie adusă înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Ea îşi are originea la Tertulian din Tunisia, cel care a inventat termenul de „trinitate”. Aceasta trebuie să se aplece sub verdictul Cuvântului lui Dumnezeu. Înaintea judecăţii Cuvântului trebuie să stea şi doctrina lui Sabelius, cel care a inventat doctrina unitariană.
Da, unii ar putea fi surprinşi, având în vedere că în ultimul timp în lumea religioasă se susţine faptul că evreii, creştinii şi musulmanii cred în acelaşi Dumnezeu. Acum se are în vedere globalizarea şi o ordine mondială condusă în mod religios. După cum citim în presă, se urmăreşte alianţa religiilor mondiale. Nu numai bisericile fiice se întorc la biserica-mamă, ci şi religiile mondiale sunt invitate la Roma. Douăsprezece dintre cele mai importante religii ale lumii şi-au manifestat deja dorinţa lor pentru unitate. Pretenţia că toţi cred în acelaşi Dumnezeu este pur şi simplu o minciună monstruoasă. FDupă această asemănare a fost făcut Adam? Cu siguranţă, nu! Aşa i S-a descoperit Dumnezeu lui Avraam? Desigur că nu! Aşa a vorbit DOMNUL cu Moise faţă în faţă? Nicidecum! Chiar şi a prezenta o astfel de imagine este o încălcare a ceea ce Dumnezeu Însuşi a spus în Exod 20:1-7. Este o blasfemie. Dumnezeul triunic creat de părinţii bisericii creştinătăţii, prezentat ca având trei chipuri, aşa cum a fost reprezentat în religiile din vechime, sau având trei feţe, după cum este arătat adesea în picturi şi icoane, nu este adevăratul Dumnezeu despre care mărturiseşte Biblia (Exod 20:1-6; Deut. 5:6-10; 6:4-9). Trei persoane veşnice care sunt în acord, dar sunt deosebite una de alta, nu pot fi nicidecum unicul Dumnezeu. În nici un chip nu poate fi vorba despre adevăratul Dumnezeu, Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov, Dumnezeul lui Israel, Cel Veşnic. DOMNUL Dumnezeu trebuie să fie acelaşi atât în Vechiul cât şi în Noul Testament, indiferent cum se descoperă El. El Însuşi a dăruit poporului Său adevărata mărturisire de credinţă: „Ascultă, Israele! DOMNUL, Dumnezeul nostru, este singurul Domn”(Deut. 6:4-9). Aceeaşi mărturie este valabilă şi în Noul Testament. „Isus i-a răspuns: ‚Cea dintâi este aceasta: <Ascultă Israele! DOMNUL, Dumnezeul nostru, este un singur Domn> şi: <Să iubeşti pe DOMNUL, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, şi cu toată puterea ta>; iată porunca dintâi. Iar a doua este următoarea: ‚Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.’ Nu este altă poruncă mai mare decât acestea.” De la cei care ascultau a venit următorul răspuns: „Bine, Învăţătorule. Adevărat ai zis că Dumnezeu este Unul singur, că nu este altul afară de El…” (Marcu 12:29-32).
CELE ŞAPTE NUME COMPUSE

În acelaşi mod cum este folosit Elohim într-un anumit context, tot aşa se întâmplă şi cu Numele Yahweh: Yahweh-Jireh - „Domnul va purta de grijă” (Gen. 22.7-14); Yahweh-Rapha - „Domnul vindecă” (Exod 15.26); Yahweh-Nisi - „Domnul steagul meu” (Exod 17.15); Yahweh-Shalom - „Domnul păcii” (Jud. 6.24); Yahweh-Zidkenu - „Domnul neprihănirea noastră” (Ier. 23.6); Yahweh-Shammah - „Domnul este aici” (Ez. 48.35); Yahweh-Sabaoth - „Domnul oştirilor” (1 Sam. 1.3). Numele acelea exprimă toate calităţile Sale.

Unde vedem aici mai multe persoane?Sunt mai multe calitati,dar acelasi UNIC Dumnezeu,cu mai multe Nume ,descoperite!!


Evreii folosesc în rugăciunile lor adresarea „Adonai” şi „Elohim”, pentru că nu doresc să pronunţe Numele, cum spune textul din Amos 6.10: „Tăcere! Căci nu trebuie să pomenim acum Numele Domnului!” „Adonai” înseamnă „Domn şi Stăpân”. Această denumire a fost folosită în Noul Testament de repetate ori referitor la Hristos, de exemplu în Ioan 13.13; Luca 6.46, etc. Cu cuvântul Adonai nu există nici o combinaţie de nume, cum se întâmplă cu numele Elohim şi Yahweh.

În Exod 4.10 este scris: „Moise a zis lui Yahweh: „Ah, Adonai, eu nu sunt un om cu vorbirea uşoară.”” Moise era conştient de faptul că Dumnezeu ÎI rânduise pentru o anumită slujbă, de aceea s-a adresat Domnului cu „Adonai”. Aceasta defineşte relaţia dintre Domnul, care porunceşte, şi acela care execută poruncile şi însărcinările Sale, ca rob.

Nu Yahweh S-a descoperit ca Elohim, ci Elohim S-a făcut de cunoscut ca Yahweh. În veşnicie era numai Elohim. Apoi El s-a arătat ca Yahweh. Astfel a lucrat, a umblat şi a vorbit Dumnezeu în toată perioada Vechiului Testament.
MARE ATENTIE!!!
Dumnezeul Atotputernic ne întâlneşte ca Domn – două Nume, două descoperiri dar întotdeauna Una şi aceeaşi Persoană.

Aceasta este de mare importanţă pentru descoperirea Sa proprie în Noul Testament. Fiul nu S-a descoperit ca Tată, ci Tatăl S-a arătat în Fiul. Aceasta este descoperirea lui Dumnezeu. Nu a existat nici un proroc sau apostol care să fi crezut că Dumnezeu este alcătuit din mai multe persoane.

Dimpotrivă: sublinierea a constat în faptul că există numai un singur Dumnezeu. Prin Moise, Domnul a mărturisit despre Sine: „Ascultă Israele! Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta şi cu tot sufletul tău şi cu toată puterea ta.” (Deut. 6.4-5) Acest lucru trebuie să rămână veşnic valabil, pentru că a fost spus chiar de către Cel veşnic.


Cuvintele din Deuteronom 4.35-39 sunt la fel o mărturie clară: „Numai tu ai fost martor la aceste lucruri ca să cunoşti că numai Domnul este Dumnezeu şi că nu este alt Dumnezeu afară de EL. Din cer te-a făcut să auzi glasul Lui, ca să te înveţe şi pe pământ te-a făcut să vezi focul Lui cel mare şi ai auzit cuvintele Lui din mijlocul focului...

Să ştii dar în ziua aceasta şi puneţi în inimă că numai Domnul este Dumnezeu, sus în cer şi jos pe pământ şi că NU ESTE ALT DUMNEZEU AFARĂ DE EL.” Există un singur Dumnezeu, dar El se poate descoperi pe pământ, şi în acelaşi timp poate să fie şi în cer; glasul Lui poate răsuna de sus, El fiind în acelaşi timp şi pe muntele Sinai.

30. Eu şi Tatăl una suntem.”
31. Atunci Iudeii iarăşi au luat pietre ca să-L ucidă.IOAN 10.

7. Dacă m-aţi fi cunoscut pe Mine, aţi fi cunoscut şi pe Tatăl Meu. Şi de acum încolo Îl veţi cunoaşte; şi L-aţi şi văzut.”
8. „Doamne” , i-a zis Filip, „arată-ne pe Tatăl, şi ne este de ajuns.”
9. Isus i-a zis: „De atâta vreme sunt cu voi, şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu dar: ,Arată-ne pe Tatăl?IOAN 14.
Ultima oară modificat 22 Aug 2010, 20:14 de către pamant, modificat 1 dată în total.

Avatar utilizator
protosinghel
Mesaje:5422
Membru din:01 Apr 2008, 15:53
Confesiune:ortodox
Preocupări:liturgică, misiune
Localitate:Portugalia
Contact:

Re: CATEHISMUL ORTODOX - discuţii

Mesaj necititde protosinghel » 22 Aug 2010, 20:12

Aş vrea să întâlnesc acea persoană care crede sincer şi mărturiseşte că există trei Veşnici, trei Atotputernici, trei Atotştiutori care există ca persoane independente, fiind de aceeaşi părere în toate lucrurile, împărţind în mod egal Dumnezeirea. Într-adevăr, dacă cuvintele mai contează, atunci ar fi vorba de trei dumnezei, şi nici vorbă de UN SINGUR Dumnezeu.
Între ortodocşi nu vei găsi pe cineva care să susţină asta, iar faptul că dumneata nu cunoşti învăţătura ortodoxă despre Sfânta Treime, este un lucru mai mult decât evident.
Atributele de care aţi amintit ţin de firea divină care este comună tuturor celor trei Persoane, care în acelaşi timp nu deţin câte 1/3 de dumnezeire, ci fiecare plenar. Misterul treimic nu poate fi înţeles logic sau matematic pt că aici 1=3 şi 3=1. Fără acceptarea acestei antinomii discuţia dintre noi nu poate evolua.

pamant

Re: CATEHISMUL ORTODOX - discuţii

Mesaj necititde pamant » 23 Aug 2010, 00:08

Cuvântul curat şi veşnic al lui Dumnezeu scris pe paginile Scripturii ne va servi drept fundament, deoarece el va fi folosit în Ziua Judecăţii pentru pronunţarea finală a verdictului. La fel ca într-o curte de justiţie, va trebui să formulăm acuzaţiile şi să dăm avertizarea înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu.
Acuzaţia este îndreptată împotriva înşelătoriei spirituale continue. Aşa cum vom vedea, omenirea este încă înşelată şi minţită în Numele lui Dumnezeu şi al religiei. Dacă ar exista posibilitatea schimbării destinaţiei veşnice după ce omul moare, nimeni nu are trebui să se preocupe să aducă această acuzaţie. Totuşi, totul va avea loc după cele scrise: „Oamenilor le este dat să moară o singură dată după care vine judecata” (Evrei 9:27).
Acuzaţia nu este adresată unui lucru fără chip, ci mai degrabă şi în primul rând, conducătorilor religioşi de pe întregul pământ. Privind lucrurile din perspectivă umană, am putea pleda pentru circumstanţe atenuante, întrucât toţi am fost născuţi în greşelile şi înşelătoria moştenite. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, nimeni nu se poate scuza pentru că El ne-a lăsat în Biblie liniile călăuzitoare. DOMNUL Isus spune: „Eu am venit ca să fiu o lumină în lume pentru ca oricine crede în Mine să nu rămână în întuneric. Dacă aude cineva cuvintele Mele şi nu le păzeşte, nu Eu îl judec; căci Eu nu am venit să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Pe cine Mă nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine îl osândi: Cuvântul pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi” (Ioan 12:48-48).


DE CE? DE CE?

De ce termenul „Trinitate” nu este scris niciodată în Biblie?
De ce nu se găseşte niciodată în Biblie termenul „Dumnezeul triunic”?
De nu vorbeşte Biblia niciodată despre un Dumnezeu care se constituie din trei persoane?
De nu s-a rugat nimeni în tot Vechiul Testament unui „Tată ceresc”?
De ce nu se găseşte niciodată în Biblie termenul „Dumnezeu Fiul”, ci mai degrabă „Fiul lui Dumnezeu”?
De ce nu este făcută în Scriptură nici cea mai mică menţiune despre „Dumnezeu Duhul Sfânt”, ci doar despre „Duhul lui Dumnezeu”? Cu siguranţă că aceasta se datorează faptului că Dumnezeu este punctul de referinţă! Este Duhul Sfânt Duhul lui Dumnezeu, sau nu?
De ce combinaţia de cuvinte „DOMNUL Dumnezeu” – „Elohim YaHWeH” care apare de peste 6000 de ori în Vechiul Testament, nu este menţionată niciodată în Noul Testament începând cu Matei până la epistola lui Iuda, cu excepţia citatului din Vechiul Testament (Luca 1:32) şi a celor din cartea profetică a Apocalipsei? În Vechiul Testament, DOMNUL este Dumnezeu. În Noul Testament, citim: „Şi Dumnezeu care a înviat pe DOMNUL, ne va învia şi pe noi cu puterea Sa”(1 Cor.6:14).
De ce găsim în epistolele apostolilor că „Dumnezeu” este Tatăl, iar despre „DOMNUL” se accentuează că este Fiul? Negreşit din cauza faptului că Dumnezeu a devenit Tatăl nostru prin Isus Hristos, DOMNUL nostru.
De ce se spune în legătură cu naşterea Fiului „ Îl vor numi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele Veşniciilor…” (Isa. 9:6), dar niciodată nu scrie „Fiul Veşniciilor”?
De ce nu găsim în Biblie, de-a lungul perioadei Vechiului Testament, nici un loc în care Tatăl să fi vorbit cu Fiul? Desigur că aceasta se datorează faptului că Dumnezeu nu Se descoperise încă ca Tată în Fiul.
De ce nu vorbeşte Scriptura niciodată despre un Fiu pe care Dumnezeu ca Tată să Îl fi născut în veşnicie? Pentru că un astfel de lucru nu s-a petrecut! Naşterea Fiului a fost anunţată în întreg Vechiul Testament, dar a avut loc doar la începutul Noului Testament. Acesta este adevărul biblic şi divin. De aceea nu există vreun loc în Scriptură care să vorbească despre preexistenţa Fiului.
De ce am fost învăţaţi să ne rugăm astfel: „Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-Se Numele Tău…” ? Noi ne rugăm Tatălui ceresc, dar niciodată nu ne rugăm „ Fiului ceresc”. Neîndoielnic, pentru că nu există un „Fiu ceresc”!
De ce a jurat DOMNUL, Dumnezeu numai pe Sine Însuşi „…pe Mine Însumi jur, zice DOMNUL…” (Geneza 22:16; Psalmul 89:35; Amos 6:8; Evrei 6:13 ş.a.)? Pentru că nu mai erau alte persoane divine lângă El.
Unde este scris în Biblie că „Tatăl este veşnic, Fiul este veşnic, Duhul Sfânt este veşnic”? Nicăieri, desigur! Cum ar putea să fie scris în Cuvântul adevărului ceva neadevărat? Este absolut imposibil!
De ce nu găsim nici o singură dată în Biblie formularea: „ Slavă lui Dumnezeu Tatăl, lui Dumnezeu Fiul şi lui Dumnezeu Duhul Sfânt”? Aici nu putem spune „Amin!” pentru că „Amin!” înseamnă „Aşa să fie!”, dar NU ESTE AŞA!
De ce nu întâlnim în Biblie termenul „Tatăl creator”? Ce legătură are Tatăl cu creaţia şi ce legătură are Creatorul cu naşterea de fii şi fiice? În raport cu creaţia, Dumnezeu este Creatorul, iar în relaţia cu fiii şi fiicele Lui, El este Tatăl.
De ce nici un prooroc din Vechiul Testament şi nici un apostol din Noul Testament nu au văzut o pluralitate de persoane în Dumnezeire în textul din Geneza 1:26-28 „ Să facem om după chipul Nostru…”? Pentru că ei se aflau sub directa călăuzire a Duhului Sfânt.
De ce nici unul dintre apostoli nu a înţeles greşit trimiterea dată în Matei 28 şi să apoi să repete orbeşte textul, ci l-a înţeles cu claritate şi a efectuat botezul direct în Numele de legământ nou-testamentar în care Dumnezeu S-a descoperit ca Tată, Fiu şi Duh Sfânt? Pentru că lor le-a fost descoperit Numele în care ei urmau să boteze. Prin urmare, credincioşii au fost botezaţi corect în Numele DOMNULUI Isus Hristos din perioada creştinismului original până la sfârşitul celui de-al doilea secol.(Fapte 2:38; 8:16; 10:48; 19:5; Rom. 6:3; ş.a.) Ei au botezat în acord cu Marea Trimitere, şi nici măcar odată în formula trinitară.

silvestru
Mesaje:367
Membru din:09 Apr 2010, 14:28
Confesiune:ortodox
Preocupări:Cunoaşterea, trăirea ortodoxă.

Re: CATEHISMUL ORTODOX - discuţii

Mesaj necititde silvestru » 23 Aug 2010, 06:53

La toate intrebarile exista raspuns,dar la toate eu am o singura intrebare: merita? pt ca dumneavoastra pare ca aveti idei preconcepute si nicidecum nu ati venit pe forum sa invatati intr-o impreuna colaborare si cercetare ci doar sa aratati ca aveti dreptate si sa demonstrati ca noi suntem nu numai in invatatura gresita ci chiar vrajmasi constienti al Lui Dumnezeu,care ducem constient lumea la pieire .
Ce va face sa credeti d-le pamant ca dumneavoastra sunteti mai destept decit biserica care dainuie de 2000 de ani?
ce va face sa credeti ca nu vi se potriveste acest cuvint de la Matei 11:25 ?
În vremea aceea, Isus a luat cuvântul şi a zis? "Te laud, Tată, Doamne al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor.
Luc 10.21; Ps 8.2; 1Cor 1.19-27; 1Cor 2.8; 2Cor 3.14; Mat 16.17;
Matei 11:26
Da, Tată, Te laud, pentru că aşa ai găsit Tu cu cale!"

Intrebarile dumneavoastra arata lipsa de cunostinta cu privire la invatatura ortodoxa.
ce va face sa credeti ca nu vi se potriveste si acestea pe care d-stra le aruncati cu atita usurinta asupra noastra.?Ioan 8:44
Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.
Cel ce vrea sa se mantuiasca cu intrebarea sa calatoreasca.
Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea.

pamant

Re: CATEHISMUL ORTODOX - discuţii

Mesaj necititde pamant » 23 Aug 2010, 07:35

Dragă pământ, te felicit cu un foarte frumos copy-paste =)
Mai curios aş fi să văd cum gândeşti dumneata şi pe cât eşti în stare să-ţi argumentezi opinia fără texte străine, dar mă rog =)
În biserică are loc lepădarea de credinţa în SINGURUL Dumnezeu adevărat şi de credinţa în Cuvântul Lui prin neascultare.
Anti-trinitarismul apărut din excesul de zel a reformatorilor, în pornirea lor nobilă, era de înţeles, acum însă, nu mai are scuză. Şi iată de ce:
Ce are a face un adevărat împuternicit al lui Hristos – fie el apostol, prooroc, evanghelist sau păstor – cu mărturisirile de credinţă apărute în diferite concilii cu sute de ani mai târziu?
Mărturisirile de credinţă apărute mai târziu în cadrul Sinoadelor (de vrei Conciliilor) Ecumenice nu erau invenţii ad-hoc, scopul unui Sinod nu e de a alcătui dogme; În cadrul Sinodului episcopii diferitor Biserici comparau propria moştenire spirituală rămasă de la apostoli. La Niceea, episcopii au constatat doar că Sf. Treime e o învăţătură venită de la apostoli. Asta era ideea, ori crezi că în 50 ani s-a pervertit în toate Bisericile din lume învăţătura lui Hristos? Doar Mântuitorul a promis că nu ne va lăsa în veac şi nu ar fi permis ca Biserica Sa să dispară pentru 1500 de ani până la Reformare?!
În continuare urmează un copypaste destinat protestanţilor, pe care nici nul voi comenta :)
Dragoste şi luminare grabnică ţie! =)
În anul 380 Teodosiu cel Mare şi Graţian pun capăt libertăţii religioase în general: „ La al II-lea Conciliu Ecumenic (381) episcopii semnează edictul împăratului Teodosiu I din februarie 380, în care împăratul îi solicită pe toţi supuşii romani să accepte credinţa trinitară creştină, aşa cum a fost formulată la Conciliul de la Niceea... Credinţa trinitară care are drept conţinut trinitatea lui Dumnezeu, Tată, Fiu şi Duh Sfînt, este astfel mărturisirea de credinţă valabilă pentru toţi creştinii, ridicată şi favorizată ca religie de stat ” (B. Harenberg, Chronik der Menschheit, pag. 212). „ Grigore de Nisa a fost una din figurile centrale ale Conciliului Ecumenic din Constantinopol, apărînd recunoaşterea credinţei niceene, contribuind decisiv la formarea învăţăturii trinitare” (B. Harenberg, Chronik der Menschheit, pag. 214). „ ... fiecare cetăţean era obligat, de atunci înainte, să fie un creştin ortodox; păgînismul şi erezia deveniseră crimă împotriva statului ” (K. D. Schmidt, Grundriß der Kirchengeschichte, pag. 83). Toţi aceia care nu au urmat din motive de conştiinţă acest dictat şi nu au aderat la această „ religie de stat ” au fost declaraţi eretici,excomunicati si chiar ucisi . De acum a început prigoana din partea „ bisericii imperiale” creştine împotriva bisericii biblice.

Intrebare :"De cand ucide Duhul Sfant "?

silvestru
Mesaje:367
Membru din:09 Apr 2010, 14:28
Confesiune:ortodox
Preocupări:Cunoaşterea, trăirea ortodoxă.

Re: CATEHISMUL ORTODOX - discuţii

Mesaj necititde silvestru » 23 Aug 2010, 09:54

ceea ce spuneti este minciuna ,ortodoxia nu a prigonit pe nimeni,nu confundati cu inchizitiile catolice care erau deja despartiti de biserica ,iar in legatura cu inspiratia de la protestantii pomeniti imi pare rau dar ei spun neadevaruri.
Cel ce vrea sa se mantuiasca cu intrebarea sa calatoreasca.
Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea.

silvestru
Mesaje:367
Membru din:09 Apr 2010, 14:28
Confesiune:ortodox
Preocupări:Cunoaşterea, trăirea ortodoxă.

Re: CATEHISMUL ORTODOX - discuţii

Mesaj necititde silvestru » 23 Aug 2010, 19:36


Intrebare :"De cand ucide Duhul Sfant "?
D-stra sunteti la'' furat...''
cititi VT ,cititi cartea facerii ,mai exact ce a patit primul om Adam,cititi capitplul 5 din Faptele Apostolilor;Cartea a doua a Regilor Cap. 24 v 16;Psalmul 77 v35 si 38;Isaia Cap. 63 v 3 si 6 ,exemple ar putea continua dar nu are rost
Oricum ereticii vor avea o soarta cu mult mai rea pt ca Sfânta Evanghelie după Marcu spune:
Cap. 3

29. Dar cine va huli împotriva Duhului Sfânt nu are iertare în veac, ci este vinovat de osânda veşnică.
Cel ce vrea sa se mantuiasca cu intrebarea sa calatoreasca.
Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea.

Alexandru b17
Mesaje:120
Membru din:29 Mai 2010, 18:36
Confesiune:ortodox

Re: CATEHISMUL ORTODOX - discuţii

Mesaj necititde Alexandru b17 » 23 Aug 2010, 20:17

Iata cum a explicat Sfantul Spiridon invatatura despre Sfanta Treime pe intelesul tuturor. Citez de pe sit-ul: http://www.eph.md/news/invatatura_ de_credinta/1313.html

(Sfantul Spiridon- n.a) A adus un filosof arian la credinţa adevărată

Aici, el i-a uimit pe mulţi cu simplitatea cu care a explicat credinţa ortodoxă. Fără prea multă ştiintă de carte, sfântul a reuşit să convertească un mare filosof al vremii de la arianism la ortodoxie. El s-a apropiat şi i-a zis: „Unul este Dumnezeu care a făcut cerul şi pământul, pe om din pământ l-a zidit şi toate celelalte, cele văzute şi cele nevăzute le-a aşezat cu Cuvântul şi cu Duhul Său. Pe Acel Cuvânt Îl credem noi că este Fiul lui Dumnezeu, care S-a milostivit de rătăcirea noastră, S-a născut din Fecioară, a vieţuit cu oamenii, a pătimit, a murit pentru mântuirea noastră, a înviat şi împreună cu El a înviat tot neamul omenesc. Pe Acesta Îl aşteptăm să vină, să judece pe toţi cu dreptate şi să răsplătească fiecăruia după vrednicie, şi-L credem că este de o fiinţă cu Tatăl, pe scaun împreună-şezător şi asemenea cinstit. Acestea, astfel, le mărturisim fără ispitire şi încercare şi nici tu nu îndrăzni să ispiteşti adevărul, pentru că el covârşeşte toată înţelegerea ta şi este mai presus decât toată cunoştiinţa“.

Ca să-i dovedească filosofului unitatea Sfintei Treimi, Sfântul Spiridon a făcut semnul Sfintei Cruci cu dreapta, având în stânga o cărămidă, şi invocând numele Sfintei Treimi. Deîndată focul s-a ridicat în sus, apa a căzut pe pământ, iar lutul din cărămidă a rămas în mâna lui. Toţi cei prezenţi au fost cuprinşi de uimire, iar filosoful nu mai avea cuvinte pentru a-l combate pe sfânt, în care lucra puterea dumnezeiască, care a făcut să se împlinească cuvintele Scripturii: „Nu stă în cuvânt Împărăţia lui Dumnezeu ci în putere“.

Imagine


Imi pare rau ca nu am gasit o imagine mai sugestiva. :( Daca are cineva va rog sa o posteze! :D

pamant

Re: CATEHISMUL ORTODOX - discuţii

Mesaj necititde pamant » 23 Aug 2010, 21:33


Intrebare :"De cand ucide Duhul Sfant "?
D-stra sunteti la'' furat...''
cititi VT ,cititi cartea facerii ,mai exact ce a patit primul om Adam,cititi capitplul 5 din Faptele Apostolilor;Cartea a doua a Regilor Cap. 24 v 16;Psalmul 77 v35 si 38;Isaia Cap. 63 v 3 si 6 ,exemple ar putea continua dar nu are rost
Oricum ereticii vor avea o soarta cu mult mai rea pt ca Sfânta Evanghelie după Marcu spune:
Cap. 3

29. Dar cine va huli împotriva Duhului Sfânt nu are iertare în veac, ci este vinovat de osânda veşnică.
În anul 380 Teodosiu cel Mare şi Graţian pun capăt libertăţii religioase în general: „ La al II-lea Conciliu Ecumenic (381) episcopii semnează edictul împăratului Teodosiu I din februarie 380, în care împăratul îi solicită pe toţi supuşii romani să accepte credinţa trinitară creştină, aşa cum a fost formulată la Conciliul de la Niceea... Credinţa trinitară care are drept conţinut trinitatea lui Dumnezeu, Tată, Fiu şi Duh Sfînt, este astfel mărturisirea de credinţă valabilă pentru toţi creştinii, ridicată şi favorizată ca religie de stat ” (B. Harenberg, Chronik der Menschheit, pag. 212). „ Grigore de Nisa a fost una din figurile centrale ale Conciliului Ecumenic din Constantinopol, apărînd recunoaşterea credinţei niceene, contribuind decisiv la formarea învăţăturii trinitare” (B. Harenberg, Chronik der Menschheit, pag. 214). „ ... fiecare cetăţean era obligat, de atunci înainte, să fie un creştin ortodox; păgînismul şi erezia deveniseră crimă împotriva statului ” (K. D. Schmidt, Grundriß der Kirchengeschichte, pag. 83). Toţi aceia care nu au urmat din motive de conştiinţă acest dictat şi nu au aderat la această „ religie de stat ” au fost declaraţi eretici,excomunicati si chiar ucisi . De acum a început prigoana din partea „ bisericii imperiale” creştine împotriva bisericii biblice.
Anul 380 ...nu exista inchizitie ,istoricii au consemnat urmatorul fapt ,dupa fiecare conciliu mureau in batai crunte cei care se impotriveau hotararii majoritatii.

pamant

Re: CATEHISMUL ORTODOX - discuţii

Mesaj necititde pamant » 23 Aug 2010, 21:40

El s-a apropiat şi i-a zis: „Unul este Dumnezeu care a făcut cerul şi pământul, pe om din pământ l-a zidit şi toate celelalte, cele văzute şi cele nevăzute le-a aşezat cu Cuvântul şi cu Duhul Său. Pe Acel Cuvânt Îl credem noi că este Fiul lui Dumnezeu, care S-a milostivit de rătăcirea noastră, S-a născut din Fecioară, a vieţuit cu oamenii, a pătimit, a murit pentru mântuirea noastră, a înviat şi împreună cu El a înviat tot neamul omenesc. Pe Acesta Îl aşteptăm să vină, să judece pe toţi cu dreptate şi să răsplătească fiecăruia după vrednicie, şi-L credem că este de o fiinţă cu Tatăl, pe scaun împreună-şezător şi asemenea cinstit.
Cuvantul lui Dumnezeu nu este despartit de fiinta Sa ...de aceea nu poate fi numit Fiul .Cuvantul s-a facut trup si a devenit Fiul Omului ,El nu exista ca fiinta preexistenta ,exista doar ca Logos ...adica Cuvantul creator si suveran al lui Dumnezeu .
Ioan 1;1
....Cuvantul era Dumnezeu .

Daca era Fiul ,Ioan putea scrie si se elimina confuzia teologica despre preexistenta Fiului in cer .In cer exista doar Domnul ,adica Dumnezeu intrat in spatiu si timp venit din atemporalitate .De aceea formula de Domnul Dumnezeu apare doar in Geneza 2 .In ebraica era scris Yahweh Elohim .

Avatar utilizator
Ioan Cr
Mesaje:1104
Membru din:07 Apr 2008, 20:29
Confesiune:ortodox
Preocupări:medicină, teologie, filosofie
Localitate:Italia
Contact:

Re: CATEHISMUL ORTODOX - discuţii

Mesaj necititde Ioan Cr » 23 Aug 2010, 22:50

Anul 380 ...nu exista inchizitie ,istoricii au consemnat urmatorul fapt ,dupa fiecare conciliu mureau in batai crunte cei care se impotriveau hotararii majoritatii.
Cred ca istoricii dvs au privit prea multe western-uri... Chiar va imaginati ca ieseau episcopii si preotii cu coasele si topoarele si ii macelareau pe adversari? Nu va dati seama ca biserica a fost parte a politicii imperiale, aceasta din urma singura autoritate fizica cu drept de persecutii. Daca va consoleaza faptul, in concilii au murit si multi ortodocsi (dupa asa-zisele "sinoade talharesti").
"Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi." (Psalmul 23:1)

silvestru
Mesaje:367
Membru din:09 Apr 2010, 14:28
Confesiune:ortodox
Preocupări:Cunoaşterea, trăirea ortodoxă.

Re: CATEHISMUL ORTODOX - discuţii

Mesaj necititde silvestru » 23 Aug 2010, 22:56


Anul 380 ...nu exista inchizitie ,istoricii au consemnat urmatorul fapt ,dupa fiecare conciliu mureau in batai crunte cei care se impotriveau hotararii majoritatii.
Ati uitat sa spuneti despre persecutiile ereticilor si suveranilor eretici in rindul ortodocsilor suferite de cei din urma pe nedrept ,sau poate acest fapt va este necunoscut? si de tulburarile provocate de eretici in imperiu,pt care erau siliti imparatii sa ia masuri radicale,dar aceste masuri cu influente politice nu pot fi aruncate pe umarul bisericii asa cum va invata protestantii vostri.
Oricum acestia -ereticii-erau si sunt o pacoste mare care ucid mereu,mereu alte suflete nevinovate prin otrava invataturilor lor cu care si ei sau molipsit,de aceea a si slabit imperiul pina la desfiintare,de aceea au si fost dati anathemei pe veci si veci.
Cel ce vrea sa se mantuiasca cu intrebarea sa calatoreasca.
Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea.

pamant

Re: CATEHISMUL ORTODOX - discuţii

Mesaj necititde pamant » 23 Aug 2010, 23:11

de aceea a si slabit imperiul pina la desfiintare,de aceea au si fost dati anathemei pe veci si veci.
Domnul nostru a zis :"Eu imi voi zidii Biserica Mea "!

Ioan 18:36
"Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta", a răspuns Isus. "Dacă ar fi Împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile Iudeilor; dar acum, Împărăţia Mea nu este de aici."

Orice imperiu si orice imparatie care a fost pe acest pamant ,a fost si este o imparatie trecatoare si satanica .

silvestru
Mesaje:367
Membru din:09 Apr 2010, 14:28
Confesiune:ortodox
Preocupări:Cunoaşterea, trăirea ortodoxă.

Re: CATEHISMUL ORTODOX - discuţii

Mesaj necititde silvestru » 24 Aug 2010, 00:29

Domnul nostru a zis :"Eu imi voi zidii Biserica Mea "!
de ce nu spuneti pina la capat: Matei Cap. 16
18. Şi Eu îţi zic ţie, că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui.

Dupa d-stra aceasta biserica a fost biruita ,prin secolul 4 deja ea nu mai exista,noroc(termen inadegvat,dar n-am alt inlocuitor) ca ati venit voi protestantii de -3000 de culori-dupa 1500 sau 1900 de ani ca altfel nu stiu ce am fi facut.Intrebarea mea ,cind a apostaziat biserica? si care a fost biserica cea adevarata dupa apostaziere pina ati venit voi ?explicati apostazia/disparitia bisericii in raport cu citatul de mai sus!
Cel ce vrea sa se mantuiasca cu intrebarea sa calatoreasca.
Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea.

silvestru
Mesaje:367
Membru din:09 Apr 2010, 14:28
Confesiune:ortodox
Preocupări:Cunoaşterea, trăirea ortodoxă.

Re: CATEHISMUL ORTODOX - discuţii

Mesaj necititde silvestru » 24 Aug 2010, 00:45

Orice imperiu si orice imparatie care a fost pe acest pamant ,a fost si este o imparatie trecatoare si satanica .
daca toate imparatiile de pe pamant sunt satanice, de ce ap Pavel le spunea la Romani?
Cap. 13
1. Tot sufletul să se supună înaltelor stăpâniri, căci nu este stăpânire decât de la Dumnezeu; iar cele ce sunt, de Dumnezeu sunt rânduite.
5. De aceea este nevoie să vă supuneţi, nu numai pentru mânie, ci şi pentru conştiinţă.

sau aici ?Epistola către Tit a Sfântului Apostol Pavel
Cap. 3
1. Adu-le aminte să se supună stăpânirilor şi dregătorilor, să asculte, să fie gata la orice lucru bun,

astept,astept :?: :shock:
Luca Cap. 11;29
Din cuvintele tale te voi judeca, slugă vicleană.
Cel ce vrea sa se mantuiasca cu intrebarea sa calatoreasca.
Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea.

pamant

Re: CATEHISMUL ORTODOX - discuţii

Mesaj necititde pamant » 24 Aug 2010, 20:37

Orice imperiu si orice imparatie care a fost pe acest pamant ,a fost si este o imparatie trecatoare si satanica .
daca toate imparatiile de pe pamant sunt satanice, de ce ap Pavel le spunea la Romani?
Cap. 13
1. Tot sufletul să se supună înaltelor stăpâniri, căci nu este stăpânire decât de la Dumnezeu; iar cele ce sunt, de Dumnezeu sunt rânduite.
5. De aceea este nevoie să vă supuneţi, nu numai pentru mânie, ci şi pentru conştiinţă.

sau aici ?Epistola către Tit a Sfântului Apostol Pavel
Cap. 3
1. Adu-le aminte să se supună stăpânirilor şi dregătorilor, să asculte, să fie gata la orice lucru bun,

astept,astept :?: :shock:
Luca Cap. 11;29
Din cuvintele tale te voi judeca, slugă vicleană.
1 Ioan 5:16
Dacă vede cineva pe fratele său săvârşind un păcat care nu duce la moarte, să se roage; şi Dumnezeu îi va da viaţa, pentru cei ce n-au săvârşit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte; nu-i zic să se roage pentru păcatul acela.
Iov 42.8; Iac 5.14-15; Mat 12.31-32; Marc 3.29; Luc 12.10; Evr 6.4-6; Evr 10.26; Ier 7.16; Ier 14.11; Ioan 17.9;
1 Ioan 5:17
Orice nelegiuire este păcat; dar este un păcat, care nu duce la moarte.
1Ioan 3.4;
1 Ioan 5:18
Ştim că oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, ci Cel născut din Dumnezeu îl păzeşte, şi cel rău nu se atinge de el.
1Pet 1.23; 1Ioan 3.9; Iac 1.27;
1 Ioan 5:19
Ştim că suntem din Dumnezeu şi că toată lumea zace în cel rău.
Luca 16:13
Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt, sau va ţine numai la unul şi va nesocoti pe celălalt. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona."

silvestru
Mesaje:367
Membru din:09 Apr 2010, 14:28
Confesiune:ortodox
Preocupări:Cunoaşterea, trăirea ortodoxă.

Re: CATEHISMUL ORTODOX - discuţii

Mesaj necititde silvestru » 24 Aug 2010, 21:49


Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni; căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt, sau va ţine numai la unul şi va nesocoti pe celălalt. Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona."
asta v-am cerut eu? vad ca sunteti cu totul pe aratura,aici Mantuitorul pune in antiteza cu Dumnezeu bogatia materiala numind-o ''stapan ''si ''mamona''intrucit cei ce-si dedica viata in intregime bogatiei devin robii ei,nu se refera nici pe departe la stapanirile care conduc un popor/tara.
Nu o dati cotita, raspundeti-mi la ce v-am intrebat in cele 2 mesaje.
Cel ce vrea sa se mantuiasca cu intrebarea sa calatoreasca.
Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea.


Înapoi la “Arhivă & Recycle Bin”

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 1 vizitator

Crestinism Ortodox.com. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet free counters
PELERIN ORTODOX