Erezia hiliastă adventistă

Despre particularităţile acestor confesiuni mai speciale
Dionysie
Mesaje: 695
Membru din: 20 Dec 2010, 20:57
Confesiune: ortodox
Preocupări: înţelegerea
Localitate: fost: "aletheia"

Erezia hiliastă adventistă

Mesaj necititde Dionysie » 14 Ian 2011, 16:35

Pentru înţelegerea ereziei hiliaste adventiste (şi nu doar adventiste, pentru că adventiştii nu sunt singurii hiliaşti) recomand câteva materiale pentru cei care înţeleg limba engleză. Deasemenea, pe lângă înţelegerea ereziei hiliaste, apologetul prezintă şi o poziţie autentică ortodoxă (creştină) pe baze biblice şi patristice. Fişierele sunt descărcabile în format mp3, iar pe lângă acestea sunt multe alte fişiere audio pe subiecte creştine ortodoxe toate în limba engleză. Apologetul creştin (ortodox) nu se referă în mod special la un hiliasm specific, cum ar fi cel adventist, însă se referă la hiliasm (erezia hiliastă) în general.

La pagina http://pantocrator.info/en/modules.php? ... eA&show=10 sunt predicile:
017 Second Coming of Christ.
018 The Bible and the Rapture.
019 Second Coming of Christ
020 The First Resurrection-1000 Years.
La pagina http://pantocrator.info/en/modules.php? ... eA&show=10 sunt predicile:
024 More on the Millennium.
025 The Antichrist.

Dionysie
Mesaje: 695
Membru din: 20 Dec 2010, 20:57
Confesiune: ortodox
Preocupări: înţelegerea
Localitate: fost: "aletheia"

Mesaj necititde Dionysie » 26 Ian 2011, 15:41

Poziţia creştină care este susţinută în predicile de mai sus, şi nu numai, este confirmată şi de poziţia sfântului Macarie Egipteanul care, în omilia a 36-a, spune clar că prima înviere este cea a sufletului şi se face acum, iar a doua înviere este cea cu trupul şi va avea loc în ziua de pe urmă. Practic această poziţie a sfântului Macarie Egipteanul susţine poziţia susţinută de preotul respectiv în predicile şi conferinţele sale: şi anume că învierea dintâi despre care se vorbeşte la Apocalipsa 20:4-6 este o înviere spirituală, iar învierea a doua este învierea cea de obşte. Această poziţie, susţinută indirect şi de către sfântul Macarie Egipteanul, infirmă poziţia hiliaştilor despre cele două învieri despre care vorbeşte cartea Apocalipsei lui Ioan. Adventiştii susţin că prima înviere ar fi una literală, la propriu, a neprihăniţilor şi va avea loc la începutul "mileniului"; această poziţie este invalidată de interpretarea textului alegoric al apocalipsei de către sfinţii şi părinţii Bisericii lui Christos. Poziţia greşită a adventiştilor, luată fără călăuzirea Duhului Sfânt în interpretarea sfintei scripturi, duce la concluzia că, de fapt, având în vedere că la începutul "mileniului" (din punctul lor de vedere) ar fi învierea cu trupurile a neprihăniţilor şi cea de-a doua venire a lui Christos, ar exista de fapt şi a treia venire a lui Hristos pentru judecata universală, ori acest lucru contrazice fundamental revelaţia sfintei scripturi. Că a doua venire a lui Christos este legată de judecata înfricoşătoare o mărturiseşte textul de la Matei 25:31-46, fapt care infirmă interpretarea adventistă şi o pune pe aceasta împotriva adevărului revelat în sfânta scriptură. În situaţia în care a doua venire este legată, după cum arată pericopa de la Matei, de judecata înfricoşătoare, a spune, cum susţin adventiştii şi alţi eretici hiliaşti, că de fapt judecata va fi doar după un "mileniu" de la a doua venire a Mântuitorului Christos este echivalent cu a spune că de fapt ar fi vorba despre a doua şi a treia venire a Mântuitorului Christos, ceea ce contrazice revelaţia sfintei scripturi.

Dionysie
Mesaje: 695
Membru din: 20 Dec 2010, 20:57
Confesiune: ortodox
Preocupări: înţelegerea
Localitate: fost: "aletheia"

Încă o tăgăduire a Scripturii din partea adventiştilor

Mesaj necititde Dionysie » 30 Ian 2011, 15:23

Adventiştii tăgăduiesc încă o dată cuvântul lui Dumnezeu. De această dată în legătură cu aşa-zisa "judecată din timpul mileniului". Ceea ce susţin adventiştii este aceea că "aceia care nu au fost înviaţi cu prima înviere (adventistă) şi nu au fost luaţi la cer la acea înviere sunt pentru totdeauna pierduţi". Trecând peste aberaţiile interpretărilor legate de cele două învieri despre care se vorbeşte la Apocalipsa 20, putem vedea că adventiştii tăgăduiesc din nou Sfânta Scriptură pentru a îşi promova aberaţiile şi minciunile adventiste; adventiştii susţin aceea că aceia care nu au înviat la prima înviere sunt pentru totdeauna pierduţi. Ori această pretenţie adventistă este contrară Revelaţiei dumnezeieşti. Fragmentul biblic care dovedeşte minciuna adventistă şi contradicţia ei cu Sfânta Scriptură a lui Dumnezeu este următorul:
Şi am văzut, iar, un tron mare alb şi pe Cel ce şedea pe el, iar dinaintea feţei Lui pământul şi cerul au fugit şi loc nu s-a mai găsit pentru ele. Şi am văzut pe morţi, pe cei mari şi pe cei mici, stând înaintea tronului şi cărţile au fost deschise; şi o altă carte a fost deschisă, care este cartea vieţii; şi morţii au fost judecaţi din cele scrise în cărţi, potrivit cu faptele lor. Şi marea a dat pe morţii cei din ea şi moartea şi iadul au dat pe morţii lor, şi judecaţi au fost, fiecare după faptele sale. Şi moartea şi iadul au fost aruncate în râul de foc. Aceasta e moartea cea de a doua: iezerul cel de foc. Iar cine n-a fost aflat scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iezerul de foc. (Apocalipsa 20:11-15)
Ceea ce ne descoperă sfânta scriptură este aceea că aceia care vor fi judecaţi, vor fi judecaţi după faptele lor, şi aceia care nu sunt aflaţi scrişi în cartea vieţii vor fi aruncaţi în iezerul de foc. Prin urmare doar aceia care la judecată nu vor fi găsiţi, potrivit propriilor lor fapte, că sunt scrişi în cartea vieţii, doar aceia vor fi pierduţi, dar nu toţi. Adventiştii, contrar acestui adevăr al Scripturii, spun, dimpotrivă, că toţi aceia vor fi pierduţi şi nu doar cei care vor fi găsiţi necorespunzători, după faptele lor. Că adventiştii sunt în eroare şi greşesc absolut deplorabil o arată chiar sfânta scriptură care, la respectivele versete, nu spune că toţi aceia judecaţi vor fi aruncaţi în iezerul de foc, ci "cine", "oricine", "aceia" care nu au avut fapte demne de a le premite să fie scrişi în cartea vieţii; nu toţi vor fi pierduţi, ci doar aceia care nu vor fi găsiţi scrişi în cartea vieţii potrivit cu propriile lor fapte.

Dionysie
Mesaje: 695
Membru din: 20 Dec 2010, 20:57
Confesiune: ortodox
Preocupări: înţelegerea
Localitate: fost: "aletheia"

Teorie adventistă fără baze scripturisitce

Mesaj necititde Dionysie » 30 Ian 2011, 15:55

Cu ocazia unei asemenea teorii adventiste, cum este aceea a "timpului, din perioada "mileniului", de reflecţie pentru satana", se poate vedea şi faptul că adventiştii calcă propriul lor principiu, sola scriptura, pentru a îşi introduce în corpul de învăţături teorii care nu au nici o fundamentare biblică. O astfel de teorie este cea numită mai sus, care pretinde că în timpul "mileniului" satana trebuie să îşi readucă aminte consecinţele răzvrătirii sale împotriva lui Dumnezeu şi să mediteze la rolul pe care satana l-a avut în lupta dintre bine şi rău. Ori problema este că această pretenţie, această teorie adventistă nu are nici o bază în Sfânta Scriptură, şi asta dovedeşte că corpul de învăţături ale adventismului nu se bazează exclusiv pe sfânta scriptură, aşa cum pretind ei potrivit principiului sola scriptura, ci conţine şi astfel de învăţături care nu au la bază nici un singur verset din Biblie, ci doar tradiţii omeneşti adventiste.

Dionysie
Mesaje: 695
Membru din: 20 Dec 2010, 20:57
Confesiune: ortodox
Preocupări: înţelegerea
Localitate: fost: "aletheia"

Alte contraziceri ale Bibliei din partea adventiştilor

Mesaj necititde Dionysie » 30 Ian 2011, 16:10

Adventiştii tăgăduiesc şi falsifică din nou adevărul descoperit în Sfânta Biblie atunci când analizează presupusele evenimente (după mintea lor) de la sfârşitul "mileniului". Ei pretind că la sfârşitul "mileniului" Hristos va coborî din nou pe pământ, împreună cu sfinţii şi cu Noul Ierusalim. Ori această falsă teorie adventistă vine în contrazicere cu Sfânta Biblie. Sfânta Biblie, cuvântul lui Dumnezeu, nu ne spune că Hristos ar coborî încă o dată cu Noul Ierusalim. Deasemenea Sfânta Biblie, cuvântul lui Dumnezeu, nu ne spune că Hristos va veni cu sfinţii; dimpotrivă, sfânta biblie ne spune la Matei 25:31 că Hristos va veni cu toţi sfinţii îngeri pentru judecată. Deci încă noi tăgăduiri şi falsificări ale Bibliei la adventişti.

Dionysie
Mesaje: 695
Membru din: 20 Dec 2010, 20:57
Confesiune: ortodox
Preocupări: înţelegerea
Localitate: fost: "aletheia"

Alte falsificări ale Sfintei Biblii la adventişti

Mesaj necititde Dionysie » 30 Ian 2011, 17:22

După învăţăturile adventiştilor promovate pe situl "bisericii" azş din România, se pot vedea şi alte tăgăduiri ale adevărului revelat în Sfânta Biblie la adventişti. După socoteala lor adventistă, şi care nu este nici identică cu Biblia şi nici bazată pe ea, ci pe propriile lor interpretări fără Duhul Adevărului, adventiştii pretind că învierea celor "condamnaţi", pentru judecată, va avea loc după re-coborârea lui Hristos pe pământ cu Noul Ierusalim; cu alte cuvinte deşi Sfânta Biblie ne spune clar că "a doua înviere" va fi la a doua venire şi la judecata de la marele tron alb, şi că aceste lucruri, inclusiv condamnarea celor negăsiţi după faptele lor în cartea vieţii vor avea loc înainte ca Noul Ierusalim să coboare din cer de la Dumnezeu, aşa cum ne descoperă cap. 21, totuşi adventiştii, tăgăduind flagrant Sfânta Biblie, ne spun că de fapt judecata celor înviaţi la a doua înviere va avea loc după coborârea din cer de la Dumnezeu a Noului Ierusalim. Concluzia: tăgăduirea evidentă din partea adventiştilor a adevărului textului biblic, a cuvântului lui Dumnezeu.

O altă dovadă a contradicţiilor ireconciliabile dintre învăţătura sfântă a Sfintei Biblii, a cuvântului lui Dumnezeu, şi învăţătura mincinoasă, falsă, spurcată a adventiştilor este aceea care reiese din poziţia lor despre alte presupuse evenimente de la sfârşitul <<mileniului>>"; adventiştii pretind că satana va fi dezlegat şi va căuta să îi înşele pe cei înviaţi la a doua înviere şi, culmea delirului adventist anti-biblic !!, va încerca să îi inspire pe cei de la a doua înviere să captureze prin forţă Noul Ierusalim care a coborât din cer de la Dumnezeu. Greşelile sunt aproape nenumărabile !!! În primul rând că satana nu va încerca să îi înşele şi să îi inspire pe cei înviaţi la a doua înviere să atace nici un Nou Ierusalim, şi asta se vede la Apocalipsa 20:7-10, apoi nu putea să îi înşele pe cei înviaţi la a doua înviere pentru simplul motiv că a doua înviere încă nu avusese loc la "înşelarea popoarelor", şi asta se vede de la Apocalipsa 20:11-15 care situează judecata de la tronul alb după aruncarea diavolului în iazul de foc, prin urmare diavolul nu mai putea avea nici o legătură cu cei înviaţi la a doua înviere pentru judecata lui Hristos. Apoi toate aceste evenimente au loc înainte de coborârea Noului Ierusalim din cer, de la Dumnezeu, aşa cum se vede în cap. 21 al Apocalipsei, şi prin urmare încă o călcare nu doar a Sfintei Scripturi, ci şi a oricărei logici elementare. Concluzia: tăgăduirea evidentă din partea adventiştilor a adevărului textului biblic, a cuvântului lui Dumnezeu.

O altă greşeală gravă a adventiştilor este aceea că ei pretind că "înviaţii nelegiuiţi" se vor întoarce împotriva lui Dumnezeu din nou şi, culmea delirului anti-biblic adventist !!, vor încerca să răstoarne Noul Ierusalim şi Împărăţia lui Dumnezeu, după ce Noul Ierusalim a coborât din cer de la Dumnezeu şi Împărăţia lui Dumnezeu a fost instaurată deplin. După cum am arătat, nu toţi cei care vor învia la <<a doua înviere>> sunt nelegiuiţi şi condamnaţi, iar nelegiuirea şi condamnarea va fi stabilită la judecata după faptele lor. Apoi, cei care vor fi găsiţi nescrişi în cartea vieţii vor fi aruncaţi în iazul de foc (Apocalipsa 20:15) prin urmare nu vor mai avea nici vreme nici putere pentru a ataca Noul Ierusalim care încă nu se coborâse din cer de la Dumnezeu; pe de altă parte, însuşi diavolul era deja aruncat în iazul de foc (Apocalipsa 20:10) prin urmare nu mai avea cum să înşele pe nimeni. Concluzia: tăgăduirea evidentă din partea adventiştilor a adevărului textului biblic, a cuvântului lui Dumnezeu.

pagina cu teoriile adventiste despre care am vorbit este:
Mileniul şi sfârsitul păcatului
http://www.adventist.ro/index/convinger ... z19gkiJ6A9

Dionysie
Mesaje: 695
Membru din: 20 Dec 2010, 20:57
Confesiune: ortodox
Preocupări: înţelegerea
Localitate: fost: "aletheia"

înşelata albă

Mesaj necititde Dionysie » 12 Feb 2011, 19:41

Învăţătura adventistă nu se întemeiază pe Sfânta Biblie, ci pe interpretările lui Ellen White la Sfânta Biblie; de aceea adventiştii se mai pot numi white-işti. Toată "învăţătura" despre atacul lui Satana asupra Noului Ierusalim, despre a doua înviere a celor "condamnaţi", despre marea judecată "după mileniu", tot acest delir al imaginaţiei acestei întemeietoare a religiei adventiste (white-iste) se găseşte în ultimul capitol al cărţii "The Great controversy between Christ and satan" (tradusă în română cu titlul "Tragedia veacurilor"), capitol numit "Sfârşitul luptei" (în varianta românească). În acest capitol se găseşte toată construcţia imaginară, fără fundamente biblice, ci cu fundamente doar în interpretarea greşită a Bibliei de către Ellen White, construcţie delirantă care constituie unul dintre articolele de credinţă fundamentale ale religiei white-iste (adventiste).
Now Satan prepares for a last mighty struggle for the supremacy. While deprived of his power, and cut off from his work of deception, the prince of evil was miserable and dejected; but as the wicked dead are raised, and he sees the vast multitudes upon his side, his hopes revive, and he determines not to yield the great controversy. He will marshal all the armies of the lost under his banner, and through them endeavor to execute his plans. The wicked are Satan’s captives. In rejecting Christ they have accepted the rule of the rebel leader. They are ready to receive his suggestions and to do his bidding. Yet, true to his early cunning, he does not acknowledge himself to be Satan.

[...]

Satan consults with his angels, and then with these kings and conquerors and mighty men. They look upon the strength and numbers on their side, and declare that the army within the city is small in comparison with theirs, and that it can be overcome. They lay their plans to take possession of the riches and glory of the New Jerusalem. All immediately begin to prepare for battle. Skillful artisans construct implements of war. Military leaders, famed for their success, marshal the throngs of warlike men into companies and divisions.

At last the order to advance is given, and the countless host moves on,—an army such as was never summoned by earthly conquerors, such as the combined forces of all ages since war began on earth could never equal. Satan, the mightiest of warriors, leads the van, and his angels unite their forces for this final struggle. Kings and warriors are in his train, and the multitudes follow in vast companies, each under its appointed leader. With military precision, the serried ranks advance over the earth’s broken and uneven surface to the city of God. By command of Jesus, the gates of the New Jerusalem are closed, and the armies of Satan surround the city, and make ready for the onset.
Probabil că interpretările şi fabulaţiile delirante ale lui Ellen White pretind să se refere la Apocalipsa 20:7-10, însă acele evenimente sunt înaintea marii judecăţi şi înaintea coborârii Noului Ierusalim, după cum am mai arătat. Aici se vede înşelăciunea albă că era înşelată de propria ei imaginaţie delirantă care construieşte nişte scenarii care sunt în contradicţie evidentă cu Sfânta Biblie.

Tot Ellen White, şi nu Sfânta Scriptură, este aceea care învaţă că la "a doua înviere" vor veni la judecată doar cei "condamnaţi", cei "nelegiuiţi" (la judecata de marele tron alb, care este înainte de coborârea Noului Ierusalim, şi nu după cum insinuează interpreta înşelată).
At the close of the thousand years, Christ again returns to the earth. He is accompanied by the host of the redeemed, and attended by a retinue of angels. As He descends in terrific majesty, He bids the wicked dead arise to receive their doom. They come forth, a mighty host, numberless as the sands of the sea.

[...]

The whole wicked world stand arraigned at the bar of God, on the charge of high treason against the government of Heaven. They have none to plead their cause; they are without excuse; and the sentence of eternal death is pronounced against them.

vezi traducerea în română la cap. 42 Sfârşitul luptei
http://mediaseven.intercer.net/images/p ... Part-2.pdf
După cum am arătat, această interpetare a înşelătoarei albe este în contradicţie cu sfânta scriptură. În primul rând, despre marea judecată de la a doua Sa venire (nu de la a treia după interpretarea eronată a white-iştilor) vorbeşte Însuşi Hristos la Matei 25:31-46, pericopă evanghelică de unde reiese evident că nu există nici un "mileniu" între a doua venire a lui Hristos şi marea judecată, precum şi că la această judecată, în urma judecăţii lui Hristos, unii vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu (Matei 25:34) iar alţii vor moşteni focul cel veşnic (Matei 25:41); prin urmare este evident că nu toţi cei care se vor înfăţişa la marea judecată vor fi condamnaţi aşa cum pretinde Ellen White şi Religia Adventistă. În al doilea rând, despre marea judecată vorbeşte Apocalipsa 20:11-15 unde se spune foarte clar că fiecare va fi judecat după faptele sale (Matei 16:27), iar cine nu va fi găsit scris în cartea vieţii, potrivit faptelor sale, va fi aruncat în iazul cel de foc, însă doar aceia care nu vor fi găsiţi în carte după faptele lor. În schimb, aceia care după faptele lor vor fi găsiţi scrişi în cartea vieţii de către Hristos nu vor fi aruncaţi în iazul cel de foc, în focul cel veşnic, ci vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu. Prin urmare teza lui Ellen White este infirmată de Sfânta Biblie şi interpretările ei, în aceste chestiuni, şi care au fost asumate orbeşte de adepţii adventismului, sunt contrare adevărului revelat în Sfânta Scriptură. Aceasta dovedeşte încă o dată că adventismul nu este întemeiat exclusiv pe Sfânta Scriptură (sola Scriptura), ci este întemeiat pe interpretările lui Ellen White la Biblie, interpretări care nu o dată s-au dovedit contrare adevărului biblic. Aceasta dovedeşte încă o dată că adventismul este o falsă religie, o religie mincinoasă, care se zdrobeşte să imite creştinismul însă nu reuşeşte decât să arate temeliile de înşelare pe care este construită Religia Adventistă (White-istă). Bineînţeles că nu se poate tăgădui un anume spirit legalist care caracterizează această religie din sec. 19 după Hristos, spirit specific sectanţilor din America, însă obsesia după respectarea legii lui Dumnezeu, obsesie concretizată în Religia Adventistă, nu ţine loc de adevăr.

dumitru85
Mesaje: 71
Membru din: 21 Mai 2011, 22:49
Confesiune: alta religie
Preocupări: IT,religie,sport
Localitate: Bastionul Ortodocsilor,Republica Moldova,Chisinau

Re: Erezia hiliastă adventistă

Mesaj necititde dumitru85 » 15 Dec 2011, 19:33

Aletheea salut,am o mica nelamurire:
Traducerea Sinodală a Bibliei în limba rusă:
"Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это–первое воскресение."-(o mie)

Traducerea Bulgară din 1940:
"Другите мъртви не оживяха докле не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение."-( o mie)

Traducerea Ucraineană:
"А інші померлі не ожили, аж поки не скінчиться тисяча років. Це перше воскресіння."-( o mie )

Traducerea versiunea Anania:
Şi l-a prins pe Balaur, pe şarpele cel vechi, care este diavolul şi Satana, şi l-a legat pe o mie de ani.

Biblia de la Blaj:
si ceialalti morti nu s-au sculat pana nu
se vor sfarsi o mie de ani. Aceasta este
inviarea cea dintiiu.

Versiunile vad ca se contrazic,ce -i de facut?unde e adevarul?
ortodox Evanghelic

Avatar utilizator
undecimus
Mesaje: 139
Membru din: 04 Noi 2011, 08:19
Confesiune: neo-protestant
Preocupări: adventist de ziua a şaptea

Re: Erezia hiliastă adventistă

Mesaj necititde undecimus » 03 Apr 2012, 11:41

Aletheea salut,am o mica nelamurire:
Traducerea Sinodală a Bibliei în limba rusă:
"Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это–первое воскресение."-(o mie)

Traducerea Bulgară din 1940:
"Другите мъртви не оживяха докле не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение."-( o mie)

Traducerea Ucraineană:
"А інші померлі не ожили, аж поки не скінчиться тисяча років. Це перше воскресіння."-( o mie )

Traducerea versiunea Anania:
Şi l-a prins pe Balaur, pe şarpele cel vechi, care este diavolul şi Satana, şi l-a legat pe o mie de ani.

Biblia de la Blaj:
si ceialalti morti nu s-au sculat pana nu
se vor sfarsi o mie de ani. Aceasta este
inviarea cea dintiiu.

Versiunile vad ca se contrazic,ce -i de facut?unde e adevarul?
Se pare că l-aţi cam blocat pe domnul cruciat anti-adventist în demersul lui de negare a realităţii mileniariste biblice. Traducerea sinodală românească induce într-adevăr această confuzie, probabil în mod premeditat.

amator
Mesaje: 115
Membru din: 25 Mar 2012, 21:16
Confesiune: neo-protestant
Preocupări: zidire sufleteasca

Re: Erezia hiliastă adventistă

Mesaj necititde amator » 28 Apr 2012, 10:06

Totusi poate cineva sa explice simplu fara multa vorbaraie de ce hiliasmul este erezie?Vreau un raspuns scurt,punctat si academic.
Baptist

Dionysie
Mesaje: 695
Membru din: 20 Dec 2010, 20:57
Confesiune: ortodox
Preocupări: înţelegerea
Localitate: fost: "aletheia"

Re: Erezia hiliastă adventistă

Mesaj necititde Dionysie » 28 Apr 2012, 12:50

Aş vrea să se reţină că aici nu am vorbit despre hiliasm în general ci de interpretarea pe care o consider eretică a hiliasmului susţinut de adventişti. Textul apocaliptic a fost interpretat în mai multe feluri de diverşi părinţi ai Bisericii şi nu ştiu dacă există o viziune unitară a Bisericii în această materie. Însă ceea ce am încercat a fost să justific lipsa de temei a modalităţii adventiste de interpretare a hiliasmului, şi nu neapărat hiliasmul în sine.

Avatar utilizator
undecimus
Mesaje: 139
Membru din: 04 Noi 2011, 08:19
Confesiune: neo-protestant
Preocupări: adventist de ziua a şaptea

Re: Erezia hiliastă adventistă

Mesaj necititde undecimus » 29 Apr 2012, 07:19

Aş vrea să se reţină că aici nu am vorbit despre hiliasm în general ci de interpretarea pe care o consider eretică a hiliasmului susţinut de adventişti. Textul apocaliptic a fost interpretat în mai multe feluri de diverşi părinţi ai Bisericii şi nu ştiu dacă există o viziune unitară a Bisericii în această materie. Însă ceea ce am încercat a fost să justific lipsa de temei a modalităţii adventiste de interpretare a hiliasmului, şi nu neapărat hiliasmul în sine.
Cu alte cuvinte: Nu ştim care e poziţia Bisericii Ortodoxe în privinţa Mileniului, dar precis interpretarea adventistă [deşi n-o cunoaştem] este eretică! Şi este eretică tocmai pentru că se bazează pe Scriptură, Scriptură pe care n-o cunoaştem, spre propria noastră rătăcire! Mat.22,29.


Înapoi la “Adventiştii şi "Martorii lui Iehova"”

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 3 vizitatori

Crestinism Ortodox.com. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet free counters
PELERIN ORTODOX
cron