Iisus Hristos, Profetul lui Allah ?

Tot ce nu ţine de creştinism
parinteleiacob
Iisus Hristos, Profetul lui Allah ?

Mesaj necititde parinteleiacob » 13 Ian 2013, 23:58

http://www.hristosainviat.ro/2013/01/ii ... allah.html

„Ea [Fecioara Maria] spuse: «O, Domnul meu ! Cum voi avea un copil, devreme ce nici un bărbat nu m-a atins ?» Îngerul spuse: “Dumnezeu creează ceea ce voieşte şi, când hotărăşte un lucru, El spune: “Fii !” Şi acesta este. Dumnezeu îl va învăţa Cartea [Coranul], înţelepciunea [Al-Hikmah, vorbele profeților, calea practică], Tora şi Evanghelia. Îl va trimite fiilor lui Israel [...]” (Coran III, 47-49)
„O, oameni ai Scripturii [evrei și creștini] ! Nu faceți excese în religia voastră, nici nu spuneți despre Allah altceva decât adevărul. Mesia, Iisus, fiul Mariei, nu este mai mult decât un trimis al Lui Allah și Cuvântul său, pe care la trimis [Fi ! Și a fost], pe care la dat Mariei și un suflet [ruh] creat de El, așa că credeți în Allah și în mesagerii săi. [...]” (Coran IV, 171)
„Iar ei [iudeii] spun: «Noi am omorât pe Mesia, Iisus, fiul Mariei, trimisul lui Allah [o zic ei ironic].» Ei însă nici nu l-au ucis, nici nu l-au răstignit, ci altul a fost făcut [de Allah] să semene la înfățișare cu el [și pe acela l-au omorât]. Cei care spun altfel sunt plini de îndoieli, nu cunosc decât din presupuneri și urmează aparențelor. Ei [iudeii] cu siguranță nu l-au omorât. Nu ! Ci Allah la înălțat la Sine și Allah este pururea Slăvit în Putere și Înțelepciune. ” (Coran IV, 157-158)

Dumnezeu ne-a indus și ne-a ținut cu totul în eroare pe noi creștinii până în esența credinței și vieții noastre duhovnicești: moartea și Învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Ca orice om normal, mirat de însăși ideea învierii din morți, conducătorul de trib din secolul al șaselea se decide că are o revelație: altcineva a murit pe cruce, Iisus era un om drept, Dumnezeu nu pedepsește pe oameni drepți ai Săi și de aceea Allah a făcut să pară că era Iisus Hristos pe cruce ca să dea o mare țeapă necredincioșilor. Pe vremea aceea, poate, toți se pricepeau la teologie, cum se pricep astăzi, toți, la fotbal.. și la teologie. Pentru o vreme când nu era internet și nici cărți, cultura creștină și interesul pentru creștinism al Profetului Mahomed sunt, totuși, respectabile, cum sunt la fel de respectabile și realizările sale politice (vedeți articolul Revelații abrogate. Profetul lui Allah între Mecca și Medina).
Se pare că noi nu puteam să nu stăm în eroare devreme ce Dumnezeu Însuși a fost plănuitorul acestui act grandios de iluzionism, spre defăimarea necredincioșilor: „Necredincioșii plănuiau să-l omoare pe Iisus. Și Allah plănuia, iar El este cel mai bun plănuitor.” (Coran III, 54) Allah cel Milostiv, prin Profetul Său Mahomed (570-632) - pacea fie cu el, ne scoate pe noi creștinii din lațurile minciunii a șase secole de creștinism: „Fiți cu luare aminte de ziua [Ziua Învierii] când Allah va spune: «O, Iisuse, Fiul Mariei, ai spus tu poporului: socotiți-mă pe mine și pe mama mea dumnezei alături de Allah ?» El va spune: «Slăvit ești Tu ! Nu este pentru mine a spune cele care nu mi se cuvin. Dacă aș fi spus-o, Tu ai fi știut. Tu ști cele din mine iar eu nu știu cele din Tine. Într-adevăr, Tu ești Cunoscătorul celor nevăzute.»” (Coran 5, 116)
Eroarea în care ne-am aflat, nu-i așa, are foarte multe implicații pe care, ca oameni înzestrați de Dumnezeu cu atâtea puteri ale minții, avem datoria să le cercetăm. Ce altceva este mai important decât voia Sa ? „Oamenii se socotesc raţionali. Însă pe nedrept, căci nu sînt raţionali. Unii au învăţat cuvintele şi cărţile vechilor înţelepţi. Dar raţionali sînt numai aceia care au sufletul raţional, pot să deosebească ce este binele şi ce este răul, se feresc de cele rele şi vătămătoare sufletului şi toată grija o au spre cele bune şi folositoare sufletului; iar acestea le săvîrşesc cu multă mulţumire către Dumnezeu. Numai aceştia trebuie să se numească oameni raţionali. Omul cu adevărat raţional are o singură grijă: să asculte de Dumnezeul tuturor şi să-I placă Lui; şi numai la aceasta îşi deprinde sufletul său: cum să-I placă Lui Dumnezeu, mulţumindu-I pentru o aşa de mare purtare de grijă şi pentru cîrmuirea tuturor, orice soartă ar avea el în viață.” Sfântul Antonie cel Mare (251-356), Învățături despre viața morală a oamenilor și despre buna purtare în 170 de capete (Filocalia I).
Este foarte curios ce s-a întâmplat cu înaintașii noștri pe care, induși în eroare de viața lor dreaptă în Hristos, de mărturiile, minunile și semnele făcute prin ei, noi i-am numit eronat sfinți și dreptcredincioși, mucenici, mărturisitori, ierarhi, evangheliști, cuvioși și cuvioase, cei cărora în atâtea nevoi le-am simțit puterea rugăciunii pentru noi, cei a căror tainică prezență a susținut prietenește și plină de dragoste de atâtea ori nevrednicia, smerenia și lipsa noastră de îndrăzneală chiar și la Cel Preamilostiv. Cu ei ce s-a întâmplat ? Au doar răspicat pe Iisus Hristos L-au mărturisit că este Om desăvârșit și Dumnezeu desăvârșit, ba chiar au susținut că și El a spus despre Sine același lucru în mod repetat, în fel și chip, în faptă și în cuvânt. Cu ei, Doamne, ce este ? Profetului Mahomed i se descoperă: „Cu siguranță sunt necredincioși aceia care spun: «Allah este Mesia, fiul Mariei» în vreme ce Mesia a spus: «O, Copii ai lui Israel, închinați-vă lui Allah, Domnul meu și Domnul vostru.» Într-adevăr, cel care asociază închinarea la alții cu Allah – Allah i-a interzis Paradisul iar refugiul său este în Foc. Cât despre politeiști și făcătorii de rele, nu au nici un ajutor.” (Coran V, 72) Cum să nu credem pe Profetul lui Allah, când Coranul cel Sfânt ne convinge: „Aceasta este Cartea despre care nu este nici o îndoială, un ghid pentru cei care se tem de Allah, care cred în cele nevăzute, se roagă și fac milostenie din cele pe care Allah le-a dăruit și care cred în ceea ce ți-a fost revelat ție, O Mohamed ! [...]” (Coran II, 2-4), „Nu este posibil ca acest Coran să fie produs de altcineva decât Allah. El este o confirmare a revelației care a fost înaintea lui [Tora și Evanghelia] și o explicație deplină a ceea ce este decretat pentru omenire – despre care nu este nici o îndoială de la Domnul lumilor” (Coran X, 36).
Profetul Mohamed, pacea fie cu el, este ultimult dintre profeți: „Mohamed nu este părintele nici unuia dintre voi [creștini și iudei], dar el este Mesagerul Lui Allah și ultimul dintre Profeți iar Allah este Atotcunoscător.” (Coran XXXIII, 40) Fiind ultimul dintre profeți, are o anume trăsătură care ne înalță către o credință desăvârșită: lipsa minunilor. „Dacă ești profet, unde-ți sunt minunile ?”, îl intrebau oamenii din vremea sa. „Aceasta este minunea: Coranul !”, le răspundea Profetul - mărturisește tradiția islamică. Profetul Însuși relatează: „Iar ei spun: «De ce nu ne dă un semn de la Domnul Său ?» Oare nu au venit la ei deja dovezile din Scripturile anterioare ? [răspunde Profetul]” (Coran XX, 1) [dovezi despre venirea Profetului Mohamed, specifică învățatul islamic Mushin Khan, unanim recunoscut, în notele sale explicative la versete; traducerile în limba engleză ale lui Yusuf Ali, Shakir, Dr. Ghali, Pickthal și Sahih Internațional nu fac o asemenea mențiune expresă].
„Am dat lui Iisus, fiul Mariei, dovezi vădite și l-am întărit cu Duh Pur.” (Coran II, 87) „I-am dat lui Iisus, fiul Mariei, Evanghelia şi am pus în inimile celor care îl urmau blândeţea şi milostenia [...]” (Coran 57, 27) În Coranul cel Sfânt, se fac peste patruzeci de referințe la autoritatea divină a Evangheliei și mântuirea celor care pun în practică învățăturile acesteia, cu specificarea clară că ea a fost dată de Dumnezeu Lui Iisus Hristos: „Dacă ar ține Tora, Evanghelia și ceea ce a fost descoperit lor de la Domnul lor, ar fi fost hrăniți din cele de sus și din cele de pe pământ. [...]” (Coran V, 66), „Noi [Dumnezeu], am dat lui Iisus, fiul Mariei, Evanghelia, în care este povățuire și lumină pentru cei drepți.” (Coran V, 46), „[...] Așa este și pilda lor în Evanghelie: ei sunt asemenea seminţei căreia îi mijeşte colţul. Apoi devine viguros, se îngroaşă şi se înalţă cu tulpina-i spre bucuria semănătorilor şi furia tăgăduitorilor. Dumnezeu făgăduieşte acelor dintre ei care cred şi săvârşesc fapte bune iertare şi mare răsplată.” (Coran XLVIII, 28)
Deci, iubiți credincioși, nu este nevoie să ne convertim la islam, ne spune Profetul lui Allah, nu-i așa ? Ei bine, nu. Absolut nimeni nu știe, nici dintre învățații creștini, nici dintre învățații islamici, la ce evanghelie se referea Profetul Mahomed și nici cine sunt cei despre care el spune că urmau Lui Iisus. Nici una din evangheliile cunoscute, fie ele și dintre cele gnostice cunoscute, nu sunt compatibile cu învățăturile din Coran și nici referințele din Coran nu fac apel la vreo evanghelie anume. Ulterior, învățații islamici neputând veni cu o Evanghelie a Lui Iisus în acord cu Coranul, nu au avut de ales decât să o declare pierdută. Aici teoriile sunt multe și fiecare din ele naște mai multe probleme decât soluții. Rezolvarea s-ar putea lega mai ales de Waraka ibn Nawfal, unchiul pe linie paternă al influentei Khadija, prima soție a Profetului, care era un om de carte și preot ebionit. Sunt surse care susțin că marile revelații teologice ale Profetului Mahomed au încetat odată cu moartea preotului ebionit. Ebioniții erau o sectă iudeo-creștină care susținea practicarea anumitor ritualuri ale legii iudaice, negau divinitatea Lui Iisus și foloseau o evanghelie proprie. Mai târziu, ebioniții s-au transformat într-o sectă gnostică iar despre sectele gnostice, iudeo-masoneria ne informează benevolentă: „nu este nici o îndoială că sectele gnostice aveau Taine și o inițiere. Toate susțineau că posedă o doctrină secretă, transmisă lor direct de la Iisus Hristos, diferită de aceea a Evangheliilor și Epistolelor, și superioară acelor mesaje care, în ochii lor, erau pentru publicul larg (exoterice)” (Albert Pike, Dogmă și Morală, 26° Prince of Mercy or Scottish Trinitarian).
Atracția magică a inițierilor, învățăturilor secrete și grupurilor conspirative este veche de când lumea. Domnul Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne atrage atenția: „Deci arhiereul (Legii Vechi !) L-a întrebat pe Iisus despre ucenicii Lui şi despre învăţătura Lui. Iisus i-a răspuns: «Eu am vorbit pe faţă lumii. Eu am învăţat întotdeauna în sinagogă şi în templu, unde se adună toţi iudeii şi nimic nu am vorbit în ascuns. De ce Mă întrebi pe Mine ? Întreabă pe cei ce au auzit ce le-am vorbit. Iată aceştia ştiu ce am spus Eu.»” (Ioan XVIII, 19-20)
Pe cine să întreb, Doamne ? Iată, ce ne-ai învățat Tu noi nu știm și nici nu am știut vreodată. Slujitorul lui Allah, Imamul Shabir Ally (președintele Islamic Information & Dawah Centre International din Toronto, Canada) cunoaște bine Scripturile noastre și ne spune, Iisuse Hristoase, că toate sunt mincinoase și învățături omenești. Numai Coranul este păzit de Dumnezeu ca să ajungă pur și plin de Cuvântul Tău la noi: „Noi [Dumnezeu] am trimis Coranul și sigur că Noi îl vom păzi de corupere.” (Coran XV, 9) Dacă nu Te-aș cunoaște pe Tine, în Duhul Tău cel Sfânt, ușor l-aș mai crede dar aș deveni ateu pentru că Allah al lui Mahomed nu mă impresionează. Iată că Apostolii Tăi se miră de noi: „Mă mir că aşa degrabă treceţi de la cel ce v-a chemat pe voi, prin harul lui Hristos, la altă Evanghelie. Dar chiar dacă noi sau un înger din cer v-ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v-am vestit-o – să fie anatema !” (Galateni I, 6-8) Iată, că Apostolii Tăi se tem pentru căderea noastră de la Tine: „Dar mă tem ca nu cumva, precum şarpele a amăgit pe Eva în viclenia lui, tot aşa să se abată şi gândurile voastre de la curăţia şi nevinovăţia cea în Hristos. Căci dacă cel ce vine vă propovăduieşte un alt Iisus, pe care nu l-am propovăduit noi, sau luaţi un alt duh, pe care nu l-aţi luat, sau altă evanghelie pe care nu aţi primit-o, – voi l-aţi îngădui foarte bine.” (II Cor. XI, 4)
Iată, iubiții mei cititori, aceasta este oferta islamică pentru creștini ! Un Dumnezeu care ne păcălește, un Iisus Hristos pe care nimeni nu-L cunoaște, o evanghelie a Lui Iisus de care nimeni nu a auzit, un ultim Profet fără minuni și un Coran care seamănă izbitor (stilistic) cu Vechiul Testament. Putem doar să vedem partea plină a paharului, de data aceasta bine exprimată chiar de iudeo-masonerie: „Noi nu spunem musulmanului că este important pentru el doar să creadă că este un singur Dumnezeu și că este cu totul lipsit de importanță dacă Mahomed a fost Profetul Său” (Albert Pike, Dogmă și Morală, 26° Prince of Mercy or Scottish Trinitarian).
Datoria mea după Evanghelia (Vestea cea Bună) Lui Iisus Hristos - Cuvântul Care mă va judeca pe mine după toate exigențele de sfințit slujitor (cleric), este să le spun: „S-a împlinit vremea şi s-a apropiat Împărăţia lui Dumnezeu. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie.” (Marcu I, 15) și, eventual, să-i îndemn să mediteze la această foarte exclusivistă și categorică constatare a altui profet, David: „Că mare este Domnul şi lăudat foarte, înfricoşător este; mai presus decât toţi dumnezeii. Că toţi dumnezeii neamurilor sunt draci.” Psalmi 95, 4-5
„Fii oamenilor, până când grei la inimă ? Pentru ce iubiți deșertăciunea și căutați minciuna ? Să știți că minunat a făcut Domnul pe cel cuvios al Său.” (Psalmii Împăratului și Proorocului David)

http://www.hristosainviat.ro/2013/01/ii ... allah.html

Înapoi la “Secte extreme şi ALTE RELIGII”

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 1 vizitator

Crestinism Ortodox.com. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet free counters
PELERIN ORTODOX