Botezul Biblic (in versiune protestanta)

Discuţii despre diferenţele de doctrină dintre ortodocşi şi (neo-)protestanţi
pamant

Botezul Biblic (in versiune protestanta)

Mesaj necititde pamant » 17 Aug 2010, 21:34

Sfînta Scriptură ne dă o lămurire completă asupra botezului biblic. În toată creştinătatea se practică botezul, dar din păcate şi de la această taină a avut loc o deviere gravă. De aceea botezul este prezentat aici aşa cum a fost practicat la începutul Bisericii noutestamentare, conform Sfintelor Scripturi. Probabil că cititorii vor fi şocaţi cînd vor afla că mulţi care în exterior sînt slujitori ai lui Dumnezeu se află ei înşişi în rătăcire. Dar este cunoscut faptul că bisericile traditionale şi organizaţiile religioase nu se ţin întotdeauna de Biblie, ci lucrează conform indicaţiilor şi cunoştinţelor denominaţiei lor.

Domnul nostru spune: „ Cine va crede şi se va boteza, va fi mîntuit ” (Mar. 16, 16). Această primă condiţie pentru botez o cere însuşi Domnul, şi anume cel ce primeşte botezul să creadă. Aşa cum se spune în Rom. 10, 17, credinţa vine din predică, iar predica vine din Cuvîntul lui Dumnezeu. Din cauza aceasta a ieşit porunca misionară de a vesti Evanghelia, iar în continuare, cel devenit credincios să fie botezat. Acest fapt este confirmat la prima predică a lui Petru şi în toată practica apostolică: „ Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaţi” (Fap. 2, 41). Important este ca oamenii să afle vestirea Cuvîntului şi să se decidă personal pentru Hristos.

Ucenicii L-au înţeles foarte bine pe Domnul lor, ei au înţeles ceea ce a spus El: „ Cine va crede şi se va boteza, va fi mîntuit... ” (Mar. 16, 16). În Sfînta Scriptură şi în primele secole după Hristos nu există nici un indiciu care să arate că a fost botezat vreun sugar. Sfînta Scriptură nu cunoaşte naşi de botez şi nici nu pomeneşte ceva despre faptul că sugarul ar fi eliberat prin botez de păcatul moştenit, pentru ca, fără ştirea lui să devină un copil al lui Dumnezeu. Expresia „ păcatul moştenit ” nu este scrisă în Biblie şi nici nu este pomenit ceva despre o naştere din nou prin botezul în apă. Cel ce acceptă Cuvîntul lui Dumnezeu ca adevăr se va lăsa convins personal de Sfînta Scriptură, care, singură, este competentă în privinţa întrebărilor despre credinţă.

Aşa cum rezultă din prima predică a lui Petru şi din toate celelalte cazuri, pocăinţa şi întoarcerea la Hristos preced botezul (Rom. 2, 4). Un sugar nici nu ştie despre ce este vorba, nici nu are deosebirea păcatulului şi nici nu poate să se pocăiască. Stropirea sau udarea sugarului nu este - dacă o luăm corect - de fapt un botez. Dogma unora potrivit căreia „ în locul tăierii împrejur, care era un semn din Vechiul Testament, a fost rînduit botezul în Noul Testament” , nu este valabilă pentru că nu există nici o încuviinţare scripturală.

Există teologi care caută o „ uşă dosnică” , pentru a justifica „ botezul sugarilor” . Ei se referă la textul din Fap. 16, 32 explicînd că temnicerul din Filipi s-ar fi botezat cu toată casa lui. Ei susţin ipoteza conform căreia în casa respectivă ar fi fost, probabil, şi copii, lucru neconfirmat de relatarea biblică. Înainte de actul botezului a avut loc vestirea Cuvîntului. Noi citim: „ ...şi i-au vestit Cuvîntul Domnului, atît lui cît şi tuturor celor din casa lui.” Aici este vorba despre o casă în care oamenii au auzit Cuvîntul prin predică, au primit credinţa în Dumnezeu şi s-au lăsat botezaţi.

Alţii se întemeiază, la „ botezul sugarilor” , pe fraza exprimată de Domnul: „ Lăsaţi copilaşii să vină la Mine... ” (Mar. 10, 14). Cine citeşte mai departe va constata că Domnul nu a stropit copilaşii, ci i-a luat în braţe, i-a mîngîiat şi i-a binecuvîntat.

Apoi mai există şi aceia care nu dau nici o importanţă botezului. Ei se referă la exprimarea lui Pavel: „ De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia ” (1 Cor. 1, 17). Acest verset nu anulează porunca misionară de a vesti Evanghelia şi de a boteza. Acest text ne arată doar că Pavel s-a dedicat mai ales vestirii şi învăţăturii, iar actul botezului l-a lăsat altor fraţi.

Istoricii bisericii au mai aflat că primii creştini şi cei deveniţi credincioşi în primele secole au fost botezaţi în Numele lui Isus Hristos, şi nu în formula „ În Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfînt , aşa cum se întîmplă de la instituirea bisericii romane.” (Dr. J. J. Herzog, Abriß der gesamten Kirchengeschichte; pag. 29; K. D. Schmidt, Grundriß der Kirchengeschichte, pag. 73 şi altele). Porunca pentru botez, din Mat. 28, 19: „ Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezîndu-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh” a fost înţeleasă şi practicată corect de apostoli şi de fraţii din timpul imediat următor. Cine citeşte cu răbdare va afla că nu este vorba despre o formulă, ci despre Nume: „ ...botezîndu-i în Numele... ” De aceea ei au botezat, conform poruncii Domnului, în Numele Domnului Isus Hristos.

Dumnezeu S-a descoperit ca Tată, ca Fiu şi ca Duh Sfînt. Aceasta s-a întîmplat în Numele noutestamentar de legămînt Iahshua=Isus, Nume în care copiii Noului Legămînt trebuie botezaţi. Dumnezeu este Tatăl nostru, de aceea noi ne rugăm: „ Tatăl nostru care eşti în ceruri, sfinţească-Se Numele Tău ”, dar aici este vorba despre Numele în care urmează să se facă botezul.

Mărturia unanimă din timpul apostolilor este copleşitoare şi clară. După pogorîrea Duhului Sfînt, apostolul Petru a ţinut prima predică şi le-a spus celor ce au fost mişcaţi lăuntric: „ Pocăiţi-vă, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre” (Fap. 2, 38). Aici, la înfiinţarea Bisericii primare creştine, li s-a spus celor deveniţi credincioşi ce trebuie să facă: să se pocăiască, şi cum trebuie să se lase botezaţi. Petru ştia, prin descoperire, despre care Nume este vorba, şi l-a exprimat. Prin aceasta practica botezului apostolic a fost stabilită şi ancorată în adevăr, de la început.

În Samaria, Filip a vestit Evanghelia şi i-a botezat pe cei credincioşi, cum este scris: „ ...ci fuseseră numai botezaţi în Numele Domnului Isus Hristos ” (Fap. 8, 16). Pentru că orice lucrare trebuie să fie bazată pe mărturia a doi sau trei martori, noi vrem să vedem în ce mod a botezat apostolul Pavel: „ Cînd au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele Domnului Isus” (Fap. 19, 5). Fie în Ierusalim, fie în Samaria sau Efes, fie Petru, fie Filip sau Pavel - toţi au botezat în Numele Domnului Isus Hristos. Duhul Sfînt poate să descopere numai în acelaşi fel.

Pentru o înţelegere mai bună, trebuie să mai amintim următoarele: dacă un învăţător pune o problemă, de exemplu „ Cît fac trei ori trei” , atunci elevii nu au voie să răspundă „ Trei ori trei fac trei ori trei ” . Ei trebuie să dea răspunsul, să spună rezultatul. Este de neconceput cum întreaga preoţime repetă doar porunca din Mat. 28, 19, ca pe o formulă magică şi o aplică fără a cunoaşte rezultatul acestei porunci. Petru, Pavel, toţi apostolii şi bărbaţii lui Dumnezeu, pînă la primele secole creştine, au cunoscut rezolvarea - Numele.

Avatar utilizator
Ioan Cr
Mesaje: 1104
Membru din: 07 Apr 2008, 20:29
Confesiune: ortodox
Preocupări: medicină, teologie, filosofie
Localitate: Italia
Contact:

Re: Botezul Biblic practicat de Apostoli!

Mesaj necititde Ioan Cr » 17 Aug 2010, 23:01

Sfînta Scriptură ne dă o lămurire completă asupra botezului biblic.
Iata un bun exemplu de rastalmacire... Ce inseamna "completa"? Botezul se practica in apa curgatoare sau in statatoare? In rezervoare naturale sau si in bai artificiale? Cu sau fara post? Care este formula de botez? Pruncii pot fi botezati?
"Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi." (Psalmul 23:1)

pamant

Re: Botezul Biblic practicat de Apostoli!

Mesaj necititde pamant » 18 Aug 2010, 07:57

Sfînta Scriptură ne dă o lămurire completă asupra botezului biblic.
Iata un bun exemplu de rastalmacire... Ce inseamna "completa"? Botezul se practica in apa curgatoare sau in statatoare? In rezervoare naturale sau si in bai artificiale? Cu sau fara post? Care este formula de botez? Pruncii pot fi botezati?
Modelul il gasesti in Faptele Apost 2;32-42.
Reciteste te rog postarea inca odata cu atentie si gasesti raspuns la intrebarile tale .

Avatar utilizator
Ioan Cr
Mesaje: 1104
Membru din: 07 Apr 2008, 20:29
Confesiune: ortodox
Preocupări: medicină, teologie, filosofie
Localitate: Italia
Contact:

Re: Botezul Biblic practicat de Apostoli!

Mesaj necititde Ioan Cr » 18 Aug 2010, 15:11

Domnul nostru spune: „ Cine va crede şi se va boteza, va fi mîntuit ” (Mar. 16, 16). Această primă condiţie pentru botez o cere însuşi Domnul, şi anume cel ce primeşte botezul să creadă.
Daca cititi ATENT versetul, nu este vorba deloc de conditiile botezului, ci de conditiile MANTUIRII. (raspundeti intai la aceasta obiectie, va rog, apoi le aduc si pe celelalte)
"Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi." (Psalmul 23:1)

esenin
Mesaje: 1252
Membru din: 02 Iul 2008, 20:52
Confesiune: eterodox
Preocupări: artele vizuale, electronica

Re: Botezul Biblic practicat de Apostoli!

Mesaj necititde esenin » 18 Aug 2010, 19:03

Avem mari probleme cu logica....
Nu va mai aruncati in subiecte asa de mari, Dle Pamant. Nu am vreun interes sa-i scarpin pe ortodocsi in sensul parului, dar nu te duci la hipodrom cu magarul...Va rog sa ma iertati.

pamant

Re: Botezul Biblic practicat de Apostoli!

Mesaj necititde pamant » 18 Aug 2010, 19:38

Domnul nostru spune: „ Cine va crede şi se va boteza, va fi mîntuit ” (Mar. 16, 16). Această primă condiţie pentru botez o cere însuşi Domnul, şi anume cel ce primeşte botezul să creadă.
Daca cititi ATENT versetul, nu este vorba deloc de conditiile botezului, ci de conditiile MANTUIRII. (raspundeti intai la aceasta obiectie, va rog, apoi le aduc si pe celelalte)
Conditia Mantuirii este strict legata de credinta si botez .E foarte clar enuntul din Marcu 16.
<Cine crede si se boteaza ,va fi mantuit >

Duhul Sfant prin Apost .Petru a pronuntat modalitatea si formula de botez :

Faptele apostolilor 2:38
"Pocăiţi-vă", le-a zis Petru, "şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.

Petru nu a mers la seminar sa invete filocalia ....el a auzit direct din gura Domnului porunca .
Si atunci de ce au modificat Matei 28 ;19 ...si 1 Ioan 5;7 ..ca sa le iasa trinitatea ...?
De ce nu apare porunca din Matei 28 ;19 ..si in celelate Evanghelii ?Eusebiu a tras atentia celor 318 de reprezentanti ca in evanghelia pe care el o avea nu este vb despre porunca trinitara .Tocmai de aceea a fost dat afara din conciliu...si declarat eretic .In pergamentul adus de Eusebiu la reprezentantii conciliului era scris :<<EN TOU ONOMATI MOU >>adica sa-i botezati in NUMELE MEU ...a poruncit ISUS .Iar Petru nu a avut nevoie de alta porunca si a botezat intocmai ,Filip si Pavel la fel .

Eu nu cunoasc asa de bine Scripturile ca domniile voastre ,poate imi aratati un singur verset prin care cineva a fost botezat in formula din Matei 28;19 !?!?!?!?Unde apare acesta formula in rugaciunile din Scripturi >?Pavel are un verset concludent in Coloseni 3;17 ......Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus, şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.

silvestru
Mesaje: 367
Membru din: 09 Apr 2010, 14:28
Confesiune: ortodox
Preocupări: Cunoaşterea, trăirea ortodoxă.

Re: Botezul Biblic practicat de Apostoli!

Mesaj necititde silvestru » 18 Aug 2010, 22:58

Domnul nostru spune: „ Cine va crede şi se va boteza, va fi mîntuit ” (Mar. 16, 16). Această primă condiţie pentru botez o cere însuşi Domnul, şi anume cel ce primeşte botezul să creadă.
Daca cititi ATENT versetul, nu este vorba deloc de conditiile botezului, ci de conditiile MANTUIRII. (raspundeti intai la aceasta obiectie, va rog, apoi le aduc si pe celelalte)
Conditia Mantuirii este strict legata de credinta si botez .E foarte clar enuntul din Marcu 16.
<Cine crede si se boteaza ,va fi mantuit >
Ce fac cei care au murit inainte sa aiba botezul, de la Adam pina la Hristos ?.Cum se face ca S-a pogorit Duhul Sfint peste cei care nu primisera inca botezul?
Petru nu a mers la seminar sa invete filocalia ....el a auzit direct din gura Domnului porunca .
din nefericire nu se invata filocalia la seminar,daca s-ar invata ar fi intr-adevar foarte bine; Stiu ca sf ap Petru nu a invatat filocalia la seminar ,insa nici nu a invatat istoria bisericiasca din encyclopediile americane,protestante.
Si atunci de ce au modificat Matei 28 ;19 ...
Ce dovezi aveti?
De ce nu apare porunca din Matei 28 ;19 ..si in celelate Evanghelii ?
Acuma va intreb si eu de ce nu este evanghelia lui Ioan ca a lui Matei? de ce exista atit de multe diferente intre evanghelii? de ce nu sunt toate dupa un tipar?
Eusebiu a tras atentia celor 318 de reprezentanti ca in evanghelia pe care el o avea nu este vb despre porunca trinitara .Tocmai de aceea a fost dat afara din conciliu...si declarat eretic .In pergamentul adus de Eusebiu la reprezentantii conciliului era scris :<<EN TOU ONOMATI MOU >>adica sa-i botezati in NUMELE MEU ...a poruncit ISUS .Iar Petru nu a avut nevoie de alta porunca si a botezat intocmai ,Filip si Pavel la fel .
de la care enciclopedie ati luato? dovezi din scriptura ?
Eu nu cunoasc asa de bine Scripturile ca domniile voastre ,poate imi aratati un singur verset prin care cineva a fost botezat in formula din Matei 28;19 !?!?!?!?Unde apare acesta formula in rugaciunile din Scripturi >?
de ce tr sa va aratam noi ? noi nu contrazicem acest lucru ,aratatimi d-stra rugaciunea in scriptura ? daca nu cunoasteti asa de bine Scripturile de ce o faceti pe invatatorul?
Pavel are un verset concludent in Coloseni 3;17 ......Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus, şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.
asta nu spune nimic referitor la cele spuse mai sus.
Cel ce vrea sa se mantuiasca cu intrebarea sa calatoreasca.
Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea.

pamant

Re: Botezul Biblic practicat de Apostoli!

Mesaj necititde pamant » 18 Aug 2010, 23:14

Ce dovezi aveti?
Unul din istoricii Bisericii primare cu numele Eusebiu (264-340 d.H.) vorbeşte în cartea sa Historia Ecclesiastica despre 4 categorii de cărţi din cadrul creştinismului: 1. cele acceptate universal; 2. cărţile disputate: Iacov, 2 Petru, Iuda, 2 şi 3 Ioan; 3. cărţile neautentice: Faptele lui Pavel, Pastorul din Hermas, Apocalipsa lui Petru, Epistola lui Barnaba, Didahia; 4. falsificările ereticilor: Evanghelia lui Petru, Evanghelia lui Toma, Evanghelia lui Mathias, Faptele lui Andrei, Faptele lui Ioan.Eusebiu a atras atentia asupra versetului din Matei 28;19, ca a fost schimbat inca din sec 2 de catre Marcion .Atanasie a fost cel care a reuşit să-i convingă pe sceptici de autenticitatea versetului Matei 28;19 ,desii in celelalte 3 Evanghelii nu era de gasit .Tot Atanasie a fost cel care referindu-se la cele 27 de scrieri ale Noului testament a spus: “Doar în acestea e descoperită învăţătura despre Dumnezeire. Nimeni nu va putea adauga ceva la ele şi nimic nu poate fi scos din ele.”


E de ce tr sa va aratam noi ? noi nu contrazicem acest lucru ,aratatimi d-stra rugaciunea in scriptura ? daca nu cunoasteti asa de bine Scripturile de ce o faceti pe invatatorul?
Matei 23:8
Voi să nu vă numiţi Rabi! Fiindcă Unul singur este Învăţătorul vostru: Hristos, şi voi toţi sunteţi fraţi.


Ioan 16:13
Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul; căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, şi vă va descoperi lucrurile viitoare.
asta nu spune nimic referitor la cele spuse mai sus.
Deci Apostolul Pavel a gresit si in acest verset ?Romani 6:3
Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui?

silvestru
Mesaje: 367
Membru din: 09 Apr 2010, 14:28
Confesiune: ortodox
Preocupări: Cunoaşterea, trăirea ortodoxă.

Re: Botezul Biblic practicat de Apostoli!

Mesaj necititde silvestru » 19 Aug 2010, 03:02

Ce dovezi aveti?
Unul din istoricii Bisericii primare cu numele Eusebiu (264-340 d.H.) vorbeşte în cartea sa Historia Ecclesiastica despre 4 categorii de cărţi din cadrul creştinismului: 1. cele acceptate universal; 2. cărţile disputate: Iacov, 2 Petru, Iuda, 2 şi 3 Ioan; 3. cărţile neautentice: Faptele lui Pavel, Pastorul din Hermas, Apocalipsa lui Petru, Epistola lui Barnaba, Didahia; 4. falsificările ereticilor: Evanghelia lui Petru, Evanghelia lui Toma, Evanghelia lui Mathias, Faptele lui Andrei, Faptele lui Ioan.Eusebiu a atras atentia asupra versetului din Matei 28;19, ca a fost schimbat inca din sec 2 de catre Marcion .Atanasie a fost cel care a reuşit să-i convingă pe sceptici de autenticitatea versetului Matei 28;19 ,desii in celelalte 3 Evanghelii nu era de gasit .Tot Atanasie a fost cel care referindu-se la cele 27 de scrieri ale Noului testament a spus: “Doar în acestea e descoperită învăţătura despre Dumnezeire. Nimeni nu va putea adauga ceva la ele şi nimic nu poate fi scos din ele.”
Imi pare rau pamantule dar ceea ce spui este o mare minciuna si inselare ,in primul rind Marcion este considerat unul din cei mai mari eretici excomunicat chiar de tatal sau-episcop ortodox- si de sf Iustin Martirul si Irineu, iar sf Policarp al Smirnei -ucenic al sf Ioan apostolul- cind i-a cerut sa-l recunoasca ia spus “Te recunosc ca primul nascut al lui Satan”
in al doilea rind el a avut un alt canon biblic si singurul recunoscut de el,anume:Canonul biblic marcionit cuprinde Evanghelia dupa Luca (din care extrage “alterarile datorate iudeo-crestinilor ignoranti”) si zece dintre epistolele pauline: Galateni, Corinteni, I si II, Tesaloniceni, Efeseni, Coloseni, Filipeni si Filimon (2-21). Marcion neaga faptul ca Vechiul Testament ar fi o prefigurare sistematica a Noului Testament. Evanghelia dupa Luca o considera ca fiind singura autentica, insa elimina episodul nasterii lui Hristos si aluziile la David s.a.
Iar despre Eusebiu sunteti iarasi gresit ,mincinos si inselat informat ,fara ca sa dezvolt aici ca Eusebiu a fost arian (erezie Hristologica) nu ortodox,dar chiar si asa fiind nicidecum nu respinge ev de la Mathei ca fiind o falsificare a ereticilor,mai jos expun pt lamurire expunerea lui cu referire la canonul biblic din Istoria bisericeasca[legend=PSB 13 EUSEBIU DE CEZAREA, ISTORIA BISERICEASCA cap XXIV
Ordinea Evangheliilor]l.-Să fie, aşadar, această istorioară lăsată de Clement spre învăţătura şi spre folosul cititorilor.
Şi acum să arătăm scrierile recunoscute ale acestui apostol (Ioan).
2. Şi cea dinţii trebuie desigur primită «Evanghelia după Ioan», care-i cunoscută în toate Bisericile de sub cer. Că cei bătrîni aveau bun temei cînd au rînduit-o pe locul al patrulea, adică după celelalte trei, se poate vedea din următorul fapt:
3. Oamenii inspiraţi şi cu adevărat vrednici de Dumnezeu, adică Apostolii lui Hristos, au trăit o viaţă cu totul curată şi şi-au împodobit sufletele cu toate virtuţile. Limba o cunoşteau slab de tot , în schimb el s-au întărit numai prin puterea dumnezeiască, singura în stare să săvîrşească minuni, aşa cum le-o dăduse Mîntuitorul. Ei nu erau în stare să tilcuiască învăţătura Dascălului lor prin convingere şi prin meşteşugul vorbirii, lucru pe care nici nu-1 încercau. Numai dovada Duhului Şftot lucra împreună cu ei, numai puterea făcătoare de minuni a lui Hristos lucra prin ei, le era de folos. Ei propovăduiau cunoaşterea împărăţiei cerurilor în întreagă lumea locuită fără să-i facă nici cea mai mică îngrijorare despre scrierea cărţilor.
4. Ei lucrau aşa pentru că erau chemaţi la o slujire mai însemnată şl nai presus decît puterile omeneşti. Pavel însuşi, cel mai puternic în pregătirea cuvîntului şi cel mai profund în cugetare, n-a dat nici el Scripturii decît epistole scurte, cu toate că ar fi avut de spus multe lucruri, şi chiar adevăruri negrăite , ca unul care a privit şi tă-rîmurile celui de al treilea cer şi care fusese răpit pînă în raiul lui Dumnezeu, unde se îndeletnicise să audă cuvinte negrăite.
5. Ceilalţi însoţitori ai Mîntuitorului: cei doisprezece apostoli, cei şaptezeci de ucenici şi nenumăraţi alţii nu erau totuşi lipsiţi de expe¬rienţa lucrurilor, însă dintre toţi numai doi: Matei şi Ioan ne au lăsat
In scris amintire despre convorbirile cu Mîntuitorul, lax tradiţia ne spune că şi la aceasta au ajuns tot din necesitate.
6. După ce a propovăduit mai întîi printre iudei şi fiind apoi nevoit să meargă şi în alte ţinuturi, Matei a scris în limba maternă Evanghelia compusă de el căci a căutat să împlinească în scris lipsa prezenţei lui printre cei de care se despărţea.
7. într-o vreme cînd Marcu şi Luca îşi redactaseră şi ei Evangheliile pe care le-au propovăduit, se spune, în tot acest timp Ioan se mulţumea cu propovăduire nescrisă, dar pînă la urmă totuşi s-a hotărît s-o redacteze şi în scris pentru motivul următor: întrucît cele trei Evanghelii scrise mai înainte' se răspîndiseră la toţi credincioşii şi ajunseseră şi la el, Ioan se spune că le-a primit şi a adus mărturie despre adevărul lor. In schimb el a băgat de seamă că ele nu prezentaseră complet ceea ce Iisus săvîrşise la începutul propovăduirii sale.
8. Şi pe bună dreptate, aici se vede limpede că cei trei evanghelişti au consemnat numai ceea ce a săvîrşit Mîntuitorul în primul an după prinderea şi întemniţarea lui Ioan Botezătorul, aşa cum ne lasă
să înţelegem încă de la început istorisirile lor.
9. Gîndindu-se la răstimpul pe care-1 descrie, Matei începe cu postul de patruzeci de zile şi cu ispitirea Mîntuitorului care a urmat,folosind următoarele cuvinte : «Şi Iisus auzind că Ioan a fost întemniţat,a plecat din Iudeea fn Gâlileea»
10. Tot aşa face şi Marcu : «După ce Ioan a fost prins, Iisus a venit în Galileea» , pe cînd Luca, înainte de a fi început istorisirea faptelor lui Iisus, face şi el aproape aceeaşi observaţie spunînd că «pe lîngă toate relele pe care le făcuse, Irod a mai adăugat şi pe aceasta, că a închis pe Ioan în temniţă» .
11. Se pare, dar, că tocmai de aceea ar fi fost rugat Ioan să relateze într-o Evanghelie specială despre timpul asupra căruia cei trei evanghelişti au păstrat tăcerea, precum şi despre faptele săvîrşite de Mîntuitorul în răstimpul dinainte de întemniţarea Botezătorului. Acest adevăr .ne lasă evanghelistul să-l înţelegem fie atunci cînd grăieşte «acest început al minunilor L-a făcut Iisus (în Cana Galileii}» 91, fie atunci cînd aminteşte de Botezător în timp ce istoriseşte despre Iisus şi cînd boteza pe atunci la Enon, lingă Salem, precizlnd limpede că «Ioan nu fusese Încă aruncat In Închisoare»

12. Aşadar, In Evanghelia redactată de el Ioan ne relatează cele săvlrşite de Hristos încă înainte ca Ioan să fi fost aruncat în temniţă, pe clnd, dimpotrivă, ceilalţi trei evanghelişti ne istorisesc ce s-a întîmplat după prinderea şi întemniţarea Botezătorului.
13. Cine priveşte cu atenţie, acela nu poate găsi contradicţie între Evanghelii întrucît, pe de o parte, Evanghelia după Ioan expune înce¬putul faptelor lui, Hristos, pe cînd ceilalţi ne istorisesc cele întîmplate Spre sfirşitul vieţii Lui. Probabil că Ioan a trecut sub tăcere genealogia după trup a Mîntuitorului din pricină că ea fusese descrisă mai înainte de Matei şi de Luca ? în schimb, el a început să vorbească despre dumnezeirea Lui, care fusese lăsată cumva în seama Duhului Sfînt, ca fiind Cel mai desăvîrşit.
14. Iată dar ce am avut de spus despre Evanghelia după Ioan. Despre cauza care a provocat redactarea Evangheliei după Marcu am Vorbit mai înainte.
15. Privitor la cea după Luca ne-o spune încă de la început el însuşi, precizlnd care anume a fost motivul redactării eI : «Deoarece, zice el, mulţi au încercat» poate cu prea mare uşurinţă să alcătuiască o istorisire despre aceste lucruri pe care el le-a cunoscut deplin,, a «găsit cu cale» să lase la o parte părerile nesigure ale altora şi să dea într-o Evanghelie proprie o expunere exactă a ceea ce aflase temeinic şi plin de adevăr pe urma legăturilor şi convorbirilor neîntrerupte şi grăitoare avute cu Pavel şi cu ceilalţi Apostoli.
16. Iată .dar ce am avut de spus despre Evanghelii. Vom încerca să arătăm mai deplin, cînd va fi cazul, folosind şi mărturiile bătrinilor, ce anume s-a mai spus şi de alţii în legătură cu aceleaşi Evanghelii.
17. Dintre scrierile lui Ioan în afară de Evanghelie, prima Epistolă • recunoscută de toţi, atît de cei de azi şi de cei de altădată, ca autentică, pe cînd asupra celorlalte două sînt îndoieli .
18. Cît despre Apocalipsă părerile celor mai mulţi sînt împărţite. Poate că Ia vremea cuvenită va ajunge să fie şi ea apreciată potrivit mărturiei bătrinilor .[/legend]
Matei 23:8
Voi să nu vă numiţi Rabi! Fiindcă Unul singur este Învăţătorul vostru: Hristos, şi voi toţi sunteţi fraţi.
de ce te apuci sa ne inveti atunci?
Deci Apostolul Pavel a gresit si in acest verset ?Romani 6:3
Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui?
Ce am spus eu ca a gresit ?,doar ca e interpretat prost,dupa bunul plac si nicidecum ceea ce incercati sa sustineti nu este adevarat-adica ca apostolul aici ar da indicatii cum tr sa botezam- ,aici se aminteste doar despre Iisus pt ca El este cel care a murit si inviat si daca cititi intreg contextul o sa vedeti ca apostolul se refera la necesitatea mortii pacatului si la o inviere cu Hristos ,la o noua viata.
cap 6 ROMANI1. Ce vom zice deci? Rămâne-vom, oare, în păcat, ca să se înmulţească harul?
2. Nicidecum! Noi care am murit păcatului, cum vom mai trăi în păcat?
3. Au nu ştiţi că toţi câţi în Hristos Iisus ne-am botezat, întru moartea Lui ne-am botezat?
4. Deci ne-am îngropat cu El, în moarte, prin botez, pentru ca, precum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, aşa să umblăm şi noi întru înnoirea vieţii;
5. Căci dacă am fost altoiţi pe El prin asemănarea morţii Lui, atunci vom fi părtaşi şi ai învierii Lui,
6. Cunoscând aceasta, că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, ca să se nimicească trupul păcatului, pentru a nu mai fi robi ai păcatului.
7. Căci Cel care a murit a fost curăţit de păcat.
8. Iar dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi vieţui împreună cu El,
9. Ştiind că Hristos, înviat din morţi, nu mai moare. Moarta nu mai are stăpânire asupra Lui.
10. Căci ce a murit, a murit păcatului o dată pentru totdeauna, iar ce trăieşte, trăieşte lui Dumnezeu.
11. Aşa şi voi, socotiţi-vă că sunteţi morţi păcatului, dar vii pentru Dumnezeu, în Hristos Iisus, Domnul nostru.
12. Deci să nu împărăţească păcatul în trupul vostru cel muritor, ca să vă supuneţi poftelor lui;
13. Nici să nu puneţi mădularele voastre ca arme ale nedreptăţii în slujba păcatului, ci, înfăţişaţi-vă pe voi lui Dumnezeu, ca vii, sculaţi din morţi, şi mădularele voastre ca arme ale dreptăţii lui Dumnezeu.
14. Căci păcatul nu va avea stăpânire asupra voastră, fiindcă nu sunteţi sub lege, ci sub har.
15. Oare, atunci să păcătuim fiindcă nu suntem sub lege, ci sub har? Nicidecum!
16. Au nu ştiţi că celui ce vă daţi spre ascultare robi, sunteţi robi aceluia căruia vă supuneţi: fie ai păcatului spre moarte, fie ai ascultării spre dreptate?
17. Mulţumim însă lui Dumnezeu, că (deşi) eraţi robi ai păcatului, v-aţi supus din toată inima dreptarului învăţăturii căreia aţi fost încredinţaţi,
18. Şi izbăvindu-vă de păcat, v-aţi făcut robi ai dreptăţii.
va rog sa-mi raspundeti la intrebarile anterioare pt ca nu trec asa usor peste ele.
Cel ce vrea sa se mantuiasca cu intrebarea sa calatoreasca.
Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea.

pamant

Re: Botezul Biblic practicat de Apostoli!

Mesaj necititde pamant » 19 Aug 2010, 08:09

Ce am spus eu ca a gresit ?,doar ca e interpretat prost,dupa bunul plac si nicidecum ceea ce incercati sa sustineti nu este adevarat-adica ca apostolul aici ar da indicatii cum tr sa botezam- ,aici se aminteste doar despre Iisus pt ca El este cel care a murit si inviat si daca cititi intreg contextul o sa vedeti ca apostolul se refera la necesitatea mortii pacatului si la o inviere cu Hristos ,la o noua viata.
Sa inteleg ca Apostolii au gresit botezand in Numele Domnului Isus /?


6. Isus le-a răspuns: „Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: ,Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.
7. Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti.
8. Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu, şi ţineţi datina aşezată de oameni.Marcu 7.

Raman la obiectivitatea Bibliei ,Petru ,Filip si ceilalti nu au citit Matei 28;19 ....ei au auzit porunca direct din gura Domnului ,interpolarea versetului Matei 28;19 s-a facut mai tarziu .Dovada concludenta este ca ,aceasta formula trinitara nu se gaseste in nici o alta evanghelie sau epistola a Noului Testament .

silvestru
Mesaje: 367
Membru din: 09 Apr 2010, 14:28
Confesiune: ortodox
Preocupări: Cunoaşterea, trăirea ortodoxă.

Re: Botezul Biblic practicat de Apostoli!

Mesaj necititde silvestru » 19 Aug 2010, 10:18

Sa inteleg ca Apostolii au gresit botezand in Numele Domnului Isus /?
biblia nu ofera explicatii complete ,iar Apostolii nu au botezat doar in Numele Domnului Iisus ci si al Tatalui si a Sf Duh.
Dumneavoastra ati auzit de canoane lasate de Apostoli? sau numai de Encyclopedii?
6. Isus le-a răspuns: „Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: ,Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.
7. Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti.
8. Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu, şi ţineţi datina aşezată de oameni.Marcu 7.
va referiti referiti la enciclopedii? sau la Eusebiu?
Raman la obiectivitatea Bibliei ,Petru ,Filip si ceilalti nu au citit Matei 28;19 ....ei au auzit porunca direct din gura Domnului
aici nu-mi vine decit sa rad de naivitatea afirmatiei :D ,
interpolarea versetului Matei 28;19 s-a facut mai tarziu .Dovada concludenta este ca ,aceasta formula trinitara nu se gaseste in nici o alta evanghelie sau epistola a Noului Testament .
Doar asta e singura dovada concludenta? si care pt d-stra rastoarna intreaga invatatura a bisericii? ca nu este decit intr-un singur loc? pai daca cautati in NT o sa gasiti multe afirmatii care doar intr-un singur loc exista.
Apoi chiar interpolare daca ar fi ,invatatura bisericii nu sta doar in aceste 3 versete.
LIPSESTE RASPUNSUL LA INTREBARI SI O DEMONSTRATIE SERIOASA.
Will want redemption,si toate cele bune.
Cel ce vrea sa se mantuiasca cu intrebarea sa calatoreasca.
Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea.

silvestru
Mesaje: 367
Membru din: 09 Apr 2010, 14:28
Confesiune: ortodox
Preocupări: Cunoaşterea, trăirea ortodoxă.

Re: Botezul Biblic practicat de Apostoli!

Mesaj necititde silvestru » 19 Aug 2010, 10:36

Avem mari probleme cu logica....
Nu va mai aruncati in subiecte asa de mari, Dle Pamant. Nu am vreun interes sa-i scarpin pe ortodocsi in sensul parului, dar nu te duci la hipodrom cu magarul...Va rog sa ma iertati.
bravo! imi place, are adevar si umor in acelasi timp. :D
Cel ce vrea sa se mantuiasca cu intrebarea sa calatoreasca.
Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăţia cerurilor se ia prin străduinţă şi cei ce se silesc pun mâna pe ea.

Avatar utilizator
Ioan Cr
Mesaje: 1104
Membru din: 07 Apr 2008, 20:29
Confesiune: ortodox
Preocupări: medicină, teologie, filosofie
Localitate: Italia
Contact:

Re: Botezul Biblic practicat de Apostoli!

Mesaj necititde Ioan Cr » 19 Aug 2010, 11:16

Conditia Mantuirii este strict legata de credinta si botez. E foarte clar enuntul din Marcu 16.
<Cine crede si se boteaza ,va fi mantuit >
Dar nu da nici o indicatie despre ordinea lor. Nu spune, "te vei mantui numai daca intai crezi si apoi te botezi" (iar in ordinea inversa, "nu te vei mantui").
"Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi." (Psalmul 23:1)

pamant

Re: Botezul Biblic practicat de Apostoli!

Mesaj necititde pamant » 22 Aug 2010, 19:48

Apostolul Pavel a scris către Biserica din Efes: „ un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez” (cap. 4, 5). Astăzi există multe orientări de credinţă, diferite feluri de botezuri şi, tot aşa, există diferite cunoştinţe despre Domnul. Dar mărturia unitară şi armonioasă a Scripturii, în ce priveşte botezul, nu poate fi trecută cu vederea. Învăţăturile stabilite la început, în timpul creştinismului primar, sînt modelul unic valabil, atîta timp cît Biserica Dumnezeului Celui viu este pe pămînt. Practica botezului trinitar introdusă odată cu înfiinţarea „ bisericii imperiale romane” , şi care a fost folosită şi la creştinarea forţată, este de fapt nebiblică. Există numai un singur original. Toate celelalte sînt falsuri, chiar dacă textul din Mat. 28, 19 constituie suportul acestor practici false. Apostolii au înţeles porunca misionară şi au executat-o.

Cu formula „ În Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfînt” se fac multe lucrări rele în ţările occidentale creştine, ca, de exemplu: descîntece pentru oameni şi animale, spiritism etc. Jurămintele, la intrarea în diferite loje francmasonice, se depun tot în formula trinitară. Fiecare păstor ştie despre necazurile în care ajung oamenii prin practici oculte. Întrebaţi, cei în cauză răspund: „ Aceasta se întîmplă în Numele lui Dumnezeu! ” , fără a înţelege că nu este decît un hocus-pocus sub cea mai smerită mască. Oamenii ajung în felul acesta sub influenţa Satanei, fără să bage de seamă. Această ignoranţă este strigătoare la cer. Ea rezultă dintr-o cunoaştere falsă privitoare la Dumnezeu - care se bazează pe ideile trinitare - şi este în legătură cu înţelegerea greşită a poruncii pentru botez.

Cît de adînc înrădăcinată a fost practica tradiţională a botezului şi în reformatorul Martin Luther, se poate citi în propria sa traducere a Bibliei la o dată mai veche. În loc să redea textul original, el a scris liber potrivit obişnuinţei: „ ...şi botezaţi-i cu Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfînt” . În traducerile actuale scrie corect: „ ...şi botezaţi-i în Numele... ” Este o deosebire ca de la cer la pămînt pentru acela care îl cunoaşte. Cineva poate face ceva în numele unei firme, în numele unui guvern etc., dar la botez este vorba de o scufundare a răscumpăraţilor în Numele de răscumpărare. Este vorba despre un legămînt cu Dumnezeu care se încheie numai în Numele noutestamentar de legămînt, Isus. Aşa cum o mireasă acceptă numele mirelui, tot aşa acceptă şi toţi aceia care fac parte din Mireasa lui Hristos Numele Mirelui lor ceresc, confirmînd, din partea lor, legămîntul cu El.

Petru explică astfel: „ În nimeni altul nu este mîntuire: căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mîntuiţi ” (Fap. 4, 12). Cît de important este în acest context Numele Domnului trebuie arătat prin faptul că Petru se referă, în prima sa predică de la Rusalii la făgăduinţa din Vechiul Testament a proorocului Ioel: „ Atunci oricine va chema Numele Domnului, va fi mîntuit” (Ioel 2, 32; Fap. 2, 21). Proorocul Ioel vorbea despre Iahveh. Oricine cheamă Numele lui Iahveh va fi salvat. Petru a putut vorbi despre acelaşi Domn, adică Iahveh care S-a descoperit ca Iah-shua- Salvator. Botezul în acest Nume valabil pentru Noul Legămînt este de o importanţă mare şi indispensabilă pentru credincioşii adevăraţi.

În poruncă nu scrie: „ în numele” (plural) ceea ce ar fi corect gramatical, dacă „ Tată” , „ Fiu” şi „ Duh Sfînt ” ar fi nume personale. Mulţumim lui Dumnezeu că porunca este scrisă la singular: „ ...şi botezaţi-i în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfînt ” , lucru care corespunde cu mărturia apostolilor - Domnul Isus Hristos. Din păcate şi despre această taină s-a pierdut cunoştinţa biblică, aşa că aproape toată preoţimea se ţine de tradiţia moştenită, care este nebiblică, dar pe care ea o apără. Unul din motivele pentru care s-a pierdut cunoştinţa biblică este acela că Numele Iahshua, din care rezultă cu claritate cine este El, adică Iahveh- Salvatorul, a fost schimbat în numele „ Isus” . Astfel El a fost înlocuit de o tradiţie fără nume cu trei titluri „ înalte” .

Dacă oamenii întreabă astăzi ca în ziua întîi de Rusalii, ce trebuie să facă pentru a fi mîntuiţi, atunci trebuie să le dăm acelaşi răspuns: „ Pocăiţi-vă, şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre, apoi veţi primi darul Duhului Sfînt ” (Fap. 2, 38). Nimeni nu are dreptul să modifice Evanghelia lui Isus Hristos. Exegeţii renumiţi numesc erezie botezul în Numele Domnului Isus Hristos. Aici trebuie să ne întrebăm ce este o învăţătură falsă, ce este corect şi ce este fals? Rămîne ca cititorul matur să se decidă singur, dacă vrea să-L urmeze pe Domnul, urmîndu-i astfel şi pe apostoli, sau vrea să urmeze preoţimea, care nu este rînduită de Dumnezeu, nu este legitimată de El şi nu este în acelaşi Duh biblic de credinţă, pentru că nu doreşte să-L urmeze pe El. „ Aşa vorbeşte Domnul: ‘Staţi în drumuri, uitaţi-vă, şi întrebaţi care sînt cărările cele vechi, care este calea cea bună: umblaţi pe ea, şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre!’ ” (Ier. 6, 16).

Avatar utilizator
protosinghel
Mesaje: 5422
Membru din: 01 Apr 2008, 15:53
Confesiune: ortodox
Preocupări: liturgică, misiune
Localitate: Portugalia
Contact:

Re: Botezul Biblic practicat de Apostoli!

Mesaj necititde protosinghel » 22 Aug 2010, 20:15

Dle pământ. Spuneţi vă rog apostolii botezau printr-o afundare sau prin trei. Eu am dovezi de dinainte de Niceea şi Origen - adică foarte aproape de apostoli - că erau trei afundări în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Dvstră ce dovezi aveţi?

pamant

Re: Botezul Biblic practicat de Apostoli!

Mesaj necititde pamant » 22 Aug 2010, 23:44

Dle pământ. Spuneţi vă rog apostolii botezau printr-o afundare sau prin trei. Eu am dovezi de dinainte de Niceea şi Origen - adică foarte aproape de apostoli - că erau trei afundări în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Dvstră ce dovezi aveţi?
Unicele dovezi le gasiti in Faptele Apost .Restul sunt basme pseudo-crestine .

Avatar utilizator
Floryan
Mesaje: 652
Membru din: 15 Ian 2010, 07:59
Confesiune: ortodox
Preocupări: Viata la tara
Localitate: Bacau

Re: Botezul Biblic (in versiune protestanta)

Mesaj necititde Floryan » 27 Aug 2010, 13:22

Există teologi care caută o „ uşă dosnică” , pentru a justifica „ botezul sugarilor” . Ei se referă la textul din Fap. 16, 32 explicînd că temnicerul din Filipi s-ar fi botezat cu toată casa lui. Ei susţin ipoteza conform căreia în casa respectivă ar fi fost, probabil, şi copii, lucru neconfirmat de relatarea biblică. Înainte de actul botezului a avut loc vestirea Cuvîntului. Noi citim: „ ...şi i-au vestit Cuvîntul Domnului, atît lui cît şi tuturor celor din casa lui.” Aici este vorba despre o casă în care oamenii au auzit Cuvîntul prin predică, au primit credinţa în Dumnezeu şi s-au lăsat botezaţi.

Alţii se întemeiază, la „ botezul sugarilor” , pe fraza exprimată de Domnul: „ Lăsaţi copilaşii să vină la Mine... ” (Mar. 10, 14). Cine citeşte mai departe va constata că Domnul nu a stropit copilaşii, ci i-a luat în braţe, i-a mîngîiat şi i-a binecuvîntat.
Unicele dovezi le gasiti in Faptele Apost .Restul sunt basme pseudo-crestine .

Si cum comentati aceste versete?

Versete din Evanghelie arata ca copiii POT crede in Hristos;
Şi cine va sminti pe unul din aceştia mici, care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui dacă şi-ar lega de gât o piatră de moară şi să fie aruncat în mare. Marcu 9,42

6. Iar cine va sminti pe unul dintr-aceştia mici care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui să i se atârne de gât o piatră de moară şi să fie afundat în adâncul mării. Matei 18,6

În acesta ceas, El S-a bucurat în Duhul Sfânt şi a zis: Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al cerului şi al pământului, că ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi de cei pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor. Aşa, Părinte, căci aşa a fost înaintea Ta, bunăvoinţa Ta. Luca 10,31

În vremea aceea, răspunzând, Iisus a zis: Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al cerului şi al pământului, căci ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor. Matei 11,25

15. Şi văzând arhiereii şi cărturarii minunile pe care le făcuse şi pe copiii care strigau în templu şi ziceau: Osana Fiului lui David, s-au mâniat,
16. Şi I-au zis: Auzi ce zic aceştia? Iar Iisus le-a zis: Da. Au niciodată n-aţi citit că din gura copiilor şi a celor ce sug Ţi-ai pregătit laudă? Matei 21 - 15,16

De la cine au primit lauda dle pamint? de la cei care sug? MAi sa fie.

sau
Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei şi Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt, (nota mea: Ioan Botezatorul, prunc fiind inca in pantecele mamei lui, L-a simtit si s-a bucurat de prezenta lui Hristos.) Luca1,41

Si in pintece are credinta

sau

Căci vouă este dată făgăduinţa şi copiilor voştri şi tuturor celor de departe, pe oricâţi îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Fapte 2, 39

sau

Deci cei ce au primit cuvântul lui s-au botezat şi în ziua aceea s-au adăugat ca la trei mii de suflete. Fapte 2 ,41

Aveti curajul sa afirmati , copiii nu sunt suflete, sau ca nu au suflet ? Sau puteti sa afirmati ca acest verset spune ".. si s-au botezat 3000 de adulti"

Botezul la copii aduce spălarea păcatului strămoşesc intrat în lume prin călcarea poruncii de către Adam şi Eva în rai (Fac. 3). Precum printr-un om (Adam) a intrat păcatul în lume şi prin păcat, moartea, aşa şi moartea a trecut la toţi oamenii, pentru că toţi au păcătuit în el (Rom. 5, 12).

Ce spuneti de asta dle pamint, un "basm psudo crestin"


Dacă vreun episcop, sau prezbiter nu va săvârşi trei afundări ale unei Taine, ci o afundare, care se dă întru moartea Domnului, să se caterisească. Că nu a zis Domnul întru moartea Mea botezaţi. „Ci mergând, învăţaţi pe toate neamurile, botezându-i pe ei în Numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh” (Matei: 28,19).

CANONUL 50 - CANOANELE SFINŢILOR APOSTOLI
Dumnezeu este totul întru toate si întru nimenea nimic

VisarionSarai
Mesaje: 19
Membru din: 16 Iun 2012, 19:12
Confesiune: ortodox
Preocupări: muzica

Re: Botezul Biblic practicat de Apostoli!

Mesaj necititde VisarionSarai » 15 Iul 2012, 13:44

Pruncii pot fi botezati?
Deşi botezul pruncilor nu este clar susţinut de Scriptură şi nici măcar de tradiţia Bisericii, din câte ştiu, şi deşi botezul pe baza credinţei personale este cu mult mai fundamentat biblic decât botezul pruncilor, totuşi ortodcşii mai sar peste un cuvânt extrem de important al Mântuitorului, printre altele pe care le sar, şi anume peste porunca lui Hristos de la sfârşitul evangheliei după Matei ca apostolii să îi înveţe să păzească toate câte le-a poruncit; ori ortodocşii fac ce fac dar la păzirea Noului Testament în special şi a întregii Biblii, precum şi a Tradiţiei, nu se apleacă, luând partea cea mai uşoară şi ritualurile şi trecând peste sau lepădând la propriu multe dintre poruncile lui Hristos, şi în general foarte multe dintre poruncile, cuvintele, legile din Sctiptură şi din Tradiţie, ca şi cum cuvintele lui Dumnezeu şi ale lui Hristos nu au valoare obligatorie pentru ei, ca şi cum aplicarea practică a învăţăturilor dumnezeieşti este opţională pentru botezatul de mic ortodox. Cel puţin dacă tot fac botezul acela care este mult mai puţin fundamentat biblic decât botezul pe baza credinţei, ar fi fost bine măcar ca propovăduire, cateheză şi învăţământ să se facă după botez, precum şi vegherea ca ortodocşii să pună în aplicare TOATE câte Hristos le-a poruncit. .... Dar, cine ştie, poate o mare majoritate a ortodocşilor şi-au scos scutire medicală de la doctor pentru a nu întreţine PRACTICAREA ÎN INTEGRALITATE a poruncilor lui Hristos.

Constantinos

Re: Botezul Biblic (in versiune protestanta)

Mesaj necititde Constantinos » 15 Iul 2012, 20:11

Am scris, gasind in scrierilor Sfintilor despre botezul facut in numele lui Iisus , adica despre momentul cand Hristos a avut tot dreptul sa-i boteze pe apostoli cu apa ( in numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh) , obtinand El Insusi acest botez prin crucificarea Sa , aici : viewtopic.php?f=59&t=719&p=25471#p25471

Avatar utilizator
dimitrie
Mesaje: 984
Membru din: 03 Dec 2010, 01:33
Confesiune: ortodox
Preocupări: preoţie, familie
Localitate: Craiova

Re: Botezul Biblic practicat de Apostoli!

Mesaj necititde dimitrie » 15 Iul 2012, 23:49

Pruncii pot fi botezati?
Deşi botezul pruncilor nu este clar susţinut de Scriptură şi nici măcar de tradiţia Bisericii, din câte ştiu, şi deşi botezul pe baza credinţei personale este cu mult mai fundamentat biblic decât botezul pruncilor, totuşi ortodcşii mai sar peste un cuvânt extrem de important al Mântuitorului, printre altele pe care le sar, şi anume peste porunca lui Hristos de la sfârşitul evangheliei după Matei ca apostolii să îi înveţe să păzească toate câte le-a poruncit; ori ortodocşii fac ce fac dar la păzirea Noului Testament în special şi a întregii Biblii, precum şi a Tradiţiei, nu se apleacă, luând partea cea mai uşoară şi ritualurile şi trecând peste sau lepădând la propriu multe dintre poruncile lui Hristos, şi în general foarte multe dintre poruncile, cuvintele, legile din Sctiptură şi din Tradiţie, ca şi cum cuvintele lui Dumnezeu şi ale lui Hristos nu au valoare obligatorie pentru ei, ca şi cum aplicarea practică a învăţăturilor dumnezeieşti este opţională pentru botezatul de mic ortodox. Cel puţin dacă tot fac botezul acela care este mult mai puţin fundamentat biblic decât botezul pe baza credinţei, ar fi fost bine măcar ca propovăduire, cateheză şi învăţământ să se facă după botez, precum şi vegherea ca ortodocşii să pună în aplicare TOATE câte Hristos le-a poruncit. .... Dar, cine ştie, poate o mare majoritate a ortodocşilor şi-au scos scutire medicală de la doctor pentru a nu întreţine PRACTICAREA ÎN INTEGRALITATE a poruncilor lui Hristos.
Dar d-ta cine eşti de-ţi îngădui să judeci poporul lui Dumnezeu? Sunt mai bune popoarele protestante ori catolice ca ortodocşii?
Tatăl meu a început să-şi schimbe viaţa în bine după vârsta de 56 de ani.
Tatăl mamei mele (bunicul) şi-a mărturisit toate păcatele cu lacrimi la 90 de ani, cerând mamei mele ca eu să-i fac spovedania (mă numea cu mult respect doar "părinte" şi nicidecum "nepoate").
Fraţii mamei mele şi-au mărturisit păcatele pe patul de moarte (ambii suferind de cancer) la vârsta de numai 52-54 de ani, împlinindu-se şi cu ei cuvântul Domnului rostit de palmistul David:

39. Şi certarea Ta m-a îndreptat până în sfârşit, şi certarea Ta însăşi mă va învăţa. (Ps.17)
Şi,
9. Înţelepţi-te-voi şi te voi îndrepta pe calea aceasta, pe care vei merge; aţinti-voi spre tine ochii Mei.
10. Nu fi ca un cal şi ca un catâr, la care nu este pricepere; cu zăbală şi cu frâu fălcile lor vei strânge, ale celor ce nu se apropie către Tine...
(Ps.31) etc. (Adică, cum am spune noi: "Nu vrei tu de bună-voie? Lasă că am eu ac de cojocul Tău!")
Aşadar, există doar un Proniator şi Judecător; restul sunt furi şi ... , ce uzurpă dreptul ce-I aparţine numai Lui.

Deci, eu te rog să te abţii de a mai ocărî poporul lui Dumnezeu (oricum ar fi el la un moment dat), ruşinându-te de cuvântul Apostolului Pavel care zice:
15. Vrednic de credinţă şi de toată primirea e cuvântul că Iisus Hristos a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu. (1Tim.1)

În concluzie, scrie la subiect (de poţi). Cât despre Botezul pruncilor, s-a vorbit pe larg în altă parte. Uite un exemplu scurt aici.

PS
Văd că ţi-ai permis un nume de utilizator luat direct din calendar. Asta nu trebuie să rămână aşa.
Cu bine!
Dragostea unește și străbate lumile... Răsari odată, viață veșnică!


Înapoi la “Protestantismul şi neo-protestantismul”

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 3 vizitatori

Crestinism Ortodox.com. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet free counters
PELERIN ORTODOX
cron