Moarte sau adormire

Discuţii despre diferenţele de doctrină dintre ortodocşi şi (neo-)protestanţi
Avatar utilizator
descoperire
Mesaje:164
Membru din:27 Dec 2011, 22:55
Confesiune:neo-protestant
Preocupări:teologie,internet,sport,sanatate
Moarte sau adormire

Mesaj necititde descoperire » 08 Ian 2012, 20:29

Din cauza faptului ca sunt divergente la subiectul rugaciunii pentru morti,propun la dezbatere urmatorul subiect: Cand moartea este moarte si cand moartea este adormire?.Fiindca ortodocsii zic ca toti suntem vii am pus aceasta intrebare,pe care de fapt am mai lansat-o recent..As vrea un raspuns mai academic din partea reprezintantilor BO.
Adă Doamne ziua aceea mai devreme!

Avatar utilizator
descoperire
Mesaje:164
Membru din:27 Dec 2011, 22:55
Confesiune:neo-protestant
Preocupări:teologie,internet,sport,sanatate

Re: Moarte sau adormire

Mesaj necititde descoperire » 22 Feb 2012, 23:14

Ca să înțelegem, trebuie mai întâi să privim la cuvântul grecesc tradus “adormit”. Acesta este cuvântul grecesc κοιμωνται (koimontai) care se întâlnește de 18 ori în Noul Testament. Cuvântul înseamnă a dormi, a adormi, dar era folosit pe larg și în sens figurat cu privire la cei care au murit cu moartea fizică. Astfel, chiar dacă este folosit de 18 ori acest cuvânt în Noul Testament, doar în trei cazuri se referă la cineva care este adormit cu somnul fizic. Iată aceste trei referințe:

Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri şi au dat de veste preoţilor celor mai de seamă despre toate cele întâmplate. Aceştia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ţinut sfat, au dat ostaşilor mulţi bani şi le-au zis: „Spuneţi aşa: „Ucenicii Lui au venit noaptea, pe când dormeam (koimontai) noi, şi L-au furat.” Şi dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi şi vă vom scăpa de grijă.” Ostaşii au luat banii şi au făcut cum i-au învăţat. Şi s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi. (Matei 28:11-15)

A doua întrebuințare a acestui cuvânt o găsim în descrierea rugăciunii Domnului Isus în grădina Ghetsimani, înainte de patima Sa.

După ce S-a rugat, S-a sculat şi a venit la ucenici; i-a găsit adormiţi (koimontai) de întristare (Luca 22:45)

Și în cartea Faptele Apostolilor găsim acest cuvânt întrebuințat în descrierea minunii pe care a săvârșit-o îngerul care a venit să-i elibereze pe apostoli din închisoare:

În noaptea zilei când avea de gând Irod să-l înfăţişeze la judecată, Petru dormea (koimontai) între doi ostaşi, legat de mâini cu două lanţuri; şi nişte păzitori păzeau temniţa la uşă. (Faptele apostolilor 12:6)

În celelalte 15 pasaje din Noul Testament unde este folosit cuvântul grecesc κοιμωνται acesta se referă în mod figurativ la moartea fizică sfinților. Vă invit să mergem prin aceste texte și să urmărim ce avem de învățat din contextul în care a fost întrebuințat acest cuvânt. În unele cazuri, traducătorii bibliei a tradus acest cuvânt cu românescul “mort”.

Şi îndată perdeaua dinăuntrul Templului s-a rupt în două, de sus până jos, pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat, mormintele s-au deschis, şi multe trupuri ale sfinţilor care muriseră (koimontai) au înviat. Ei au ieşit din morminte, după învierea Lui, au intrat în sfânta cetate şi s-au arătat multora. (Matei 27:51-53)

Din text vedem că termenul “adormit” se referă la moartea fizică a sfinților și care în acest caz au înviat și au ieșit din mormintele lor. Următorul text ne arată și mai bine că termenul “adormit” era folosit în mod figurat cu referință la moartea fizică și tot așa a fost folosit și de Domnul Isus Hristos în cazul morții și învierii lui Lazăr:

După aceste vorbe, le-a zis: „Lazăr, prietenul nostru, doarme (koimontai); dar Mă duc să-l trezesc din somn.” Ucenicii I-au zis: „Doamne, dacă doarme(koimontai) , are să se facă bine.” Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbeşte despre odihna căpătată prin somn. Atunci Isus le-a spus pe faţă: „Lazăr a murit. (Ioan 11:11-14)

În primul caz, Domnul Isus când a zis (koimontai) s-a referit la moartea fizică a lui Lazăr, în al doilea, când ucenicii au zis (koimontai) ei s-au referit la sensul direct al cuvântului, adică la faptul că Lazăr dormea cu somn normal fizic și că se va trezi și se va face bine.

Sfântul Ștefan, primul martir, a murit prin lapidare și despre moartea lui fizică este scris că a adormit.

Apoi a îngenuncheat şi a strigat cu glas tare: „Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta!” Şi, după aceste vorbe, a adormit (koimontai). (Faptele apostolilor 7:60)


Martirajul Sfântului Ștefan
În următorul pasaj iar este folosit cuvântul grecesc koimontai:

Şi David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit (koimontai). , a fost îngropat lângă părinţii săi şi a văzut putrezirea. (Faptele apostolilor 13:36)

Deci, contextul folosirii cuvântului face clar că se referă la moartea fizică după care vine îngroparea și putrezirea trupului fizic. De șase ori este folosit acest cuvânt în Epistola I a lui Pavel către Corinteni și de fiecare dată cu referire la moartea fizică a sfinților. În primul caz se referă la moartea soțului credincios al unei femei creștine care poate să se căsătorească dacă dorește după moartea fizică a soțului ei despre care se spune că a adormit.

O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăieşte bărbatul; dar, dacă-i moare (koimontai) bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea; numai în Domnul. (1 Corinteni 7:39)

În textul acesta și traducătorul versiunii ortodoxe a Bibliei în limba română a preferat să folosească cuvântul “va muri” în loc de “va adormi”.

Femeia este legată prin lege atâta vreme cât trăieşte bărbatul ei. Iar dacă bărbatul ei va muri (koimontai), este liberă să se mărite cu cine vrea, numai întru Domnul. (1 Corinteni 7:39)

Și în traducerea românească versiunea Bartolomeu Anania tot este folosit cuvântul “va muri” în loc de “va adormi”.

Femeia este legată de lege câtă vreme îi trăieşte bărbatul; dar dacă bărbatul ei va muri (koimontai), liberă este să se mărite cu cine vrea, numai întru Domnul. (1 Corinteni 7:39)

Următoarea referință din I Corinteni este cu privire la cei ce au întrat în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos dar nu rămân credincioși legământului și iau parte în chip nevrednic la Sfânta Împărtășanie. Ei tot sunt sfinți pentru că au fost sfințiți prin sângele Domnului Isus Hristos când au întrat în Noul Legământ și dacă nu-și vin în fire și nu se pocăiesc, vor fi pedepsiți mai întâi cu neputință, apoi cu boală și dacă nici așa nu-și vin în fire, atunci vor fi pedepsiți cu moarte fizică, adică vor adormi:

Din pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi, şi nu puţini dorm (koimontai). (1 Corinteni 11:30)

Bartolomeu Anania în acest pasaj a ales să traducă cuvântul (koimontai) cu “au murit”.

Următoarele patru referințe din 1 Corinteni se găsesc toate în capitolul 15 pe care Pavel l-a dedicat în întregime subiectului învierii celor sfinți, și termenul “adormit” se folosește doar cu privire la creștinii care au întrat în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos. Când vorbește despre arătările Domnului Isus Hristos după învierea sa spune că unii frați (creștini, sfinți) care L-au văzut înviat au adormit, adică au murit fizic.

După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit (koimontai)„. (1 Corinteni 15:6)

Cei care și-au pus nădejdea în Hristos au adormit în El, adică au murit fizic având credință în Domnul Isus pentru învierea trupului lor.

Şi, dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre, şi prin urmare, şi cei ce au adormit (koimontai) în Hristos sunt pierduţi. Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii! Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi (koimontai). (1 Corinteni 15:17-20)

Și iarăși, se referă la venirea Domnului Isus și la învierea sfinților și spune că nu toți vom adormi, adică nu toți vom ajunge să vedem moartea fizică pentru că cei ce vor fi vii la venirea Domnului Isus vor fi transformați de odată, fără să treacă prin moartea fizică.

Iată, vă spun o taină: nu vom adormi (koimontai) toţi, dar toţi vom fi schimbaţi, (1 Corinteni 15:51)

Ultimul text unde este folosit de două ori cuvântul “adormiți” este cel din Epistola I a lui Pavel către Tesaloniceni:

Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit (koimontai), ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care n-au nădejde. Căci, dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au adormit (koimontai) în El. Iată, în adevăr, ce vă spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi (koimontai). Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. (1 Tesaloniceni 4:13-17)

Textul arată bine că termenul “adormit” este folosit doar cu privire la moartea fizică a celor credincioși în Domnul Isus Hristos. În versetul 16 spune tot despre cei adormiți că sunt “cei moți în Hristos”. Deci, adormiți înseamnă cei care la momentul morții lor fizice au fost credincioși în Domnul Isus Hristos, adică au fost sfinți.

Toate textele biblice pe care le-am parcurs împreună arată că termenul “adormit” (koimontai) este o figură de stil folosită cu excepție doar cu privire la moartea fizică a credincioșilor în Domnul Isus Hristos care sunt sfinți. Figura aceasta de stil este folosită în mod intenționat pentru a arăta deosebirea între starea de odihnă și pace pe care o au sfinții după moartea lor fizică în comparație cu cei necredincioși care merg în Locuința Morților unde vor fi supuși la chinuri groaznice până în ziua când vor învia și ei ca să se înfățișeze la judecata lui Dumnezeu după care vor fi aruncați în iazul de foc și de pucioasă unde vor fi chinuiți veșnic.

Nici unul din textele în care se vorbește despre sfinții care au adormit în Hristos nu oferă suport pentru a ne ruga la sfinți pentru mântuirea celor morți și nici un alt text din Biblie nu oferă acest suport. Rugăciunea către sfinți nu este o învățătură biblică și nu a fost nici odată practicată sau învățată de apostoli și de creștinii din Biserica primară. Dumnezeu să ne ajute și pe noi să rămânem tari în credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna și să nu adăugăm nimic la învățătura sănătoasă a Mântuitorului. Să o păstrăm așa curată cum a fost lăsată pe paginile Noului Testament.
Ce ziceti?
ps:preluat de pe un site crestin.
Adă Doamne ziua aceea mai devreme!

Avatar utilizator
Floryan
Mesaje:652
Membru din:15 Ian 2010, 07:59
Confesiune:ortodox
Preocupări:Viata la tara
Localitate:Bacau

Re: Moarte sau adormire

Mesaj necititde Floryan » 23 Feb 2012, 09:12

Rugăciunea către sfinți nu este o învățătură biblică și nu a fost nici odată practicată sau învățată de apostoli și de creștinii din Biserica primară. ps:preluat de pe un site crestin.
Deductia dv este gresita. Nu putea fi invatatura Biblica in biserica primara, din simplul motiv ca Biblia nu exista. Daca nu exista Biblia in biserica primara atunci pe ce temei afirmati ca nu se faceau rugaciuni pentru morti? Pe baza siturilor crestine? E cam putin.

Si morti si vii toti ai lui Hristos suntem, (aceeasi biserica) :
Că dacă trăim, pentru Domnul trăim, şi dacă murim, pentru Domnul murim. Deci şi dacă trăim, şi dacă murim, ai Domnului suntem. Romani 14,8

Si tot Domnul ne spune:
Toate câte cereţi rugându-vă, să credeţi că le-aţi primit şi le veţi avea (Marcu 11, 24); sau
De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede (Marcu 9, 23).
Dumnezeu este totul întru toate si întru nimenea nimic

Avatar utilizator
descoperire
Mesaje:164
Membru din:27 Dec 2011, 22:55
Confesiune:neo-protestant
Preocupări:teologie,internet,sport,sanatate

Re: Moarte sau adormire

Mesaj necititde descoperire » 23 Feb 2012, 19:40

Deductia dv este gresita. Nu putea fi invatatura Biblica in biserica primara, din simplul motiv ca Biblia nu exista. Daca nu exista Biblia in biserica primara atunci pe ce temei afirmati ca nu se faceau rugaciuni pentru morti? Pe baza siturilor crestine? E cam putin.

Si morti si vii toti ai lui Hristos suntem, (aceeasi biserica) :
Că dacă trăim, pentru Domnul trăim, şi dacă murim, pentru Domnul murim. Deci şi dacă trăim, şi dacă murim, ai Domnului suntem. Romani 14,8

Si tot Domnul ne spune:
Toate câte cereţi rugându-vă, să credeţi că le-aţi primit şi le veţi avea (Marcu 11, 24); sau
De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede (Marcu 9, 23).
Prin urmare nu este invatatura biblica pentru ca in biblie a ajuns ceea ce a fost invatatura in biserica primara.Eu nu vorbesc era sau nu biblia,eu spun ca aceasta invatatura nu are suport biblic astazi.Viii sunt cei care vor fi inviati(cei care sunt cu Dumnezeu) si mortii sunt cei care sunt despartiti.
Adă Doamne ziua aceea mai devreme!

Pr Haralambie
Mesaje:895
Membru din:14 Ian 2010, 19:54
Confesiune:ortodox
Preocupări:Sensul vieţii
Localitate:BOR
Contact:

Re: Moarte sau adormire

Mesaj necititde Pr Haralambie » 23 Feb 2012, 20:31

.
Nici unul din textele în care se vorbește despre sfinții care au adormit în Hristos nu oferă suport pentru a ne ruga la sfinți pentru mântuirea celor morți și nici un alt text din Biblie nu oferă acest suport.
Oare. Să vedem ce spune Biblia.
În epistola a doua către Tesaloniceni , Cap. 2 , 15. Sf Ap Pavel spune: Deci, dar, fraţilor, staţi neclintiţi şi ţineţi predaniile pe care le-aţi învăţat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră.
În predaniile care, fie prin cuvânt, fie prin epistolă, apostolul v-a poruncit să le păstraţi şi care au suport biblic, despre rugăciunea către sfinţi, ce spune??
Mai pe scurt, ce se spune în predanii despre această rugăciune?
. Rugăciunea către sfinți nu este o învățătură biblică și nu a fost nici odată practicată sau învățată de apostoli și de creștinii din Biserica primară.
Ce ziceti?.
Deducţia este greşită. Este clar căîn Biblie nu sunt cuprinse toate învăţăturile de vreme ce apostolul a vorbit şi de altele.
Prin urmare, nu puteţi trage concluzii definitive.
Cu atât mai mult, argumentele care le-aţi adus mai sus, sunt un suport pt faptul că dacă sfinţii nu sunt morţi, chiar dacă trupul lor este adormit, atunci ca fiinţe vii, raţioanale, pot comunica cu cei vii de pe pământ. Atunci , ne putem ruga, aşa cum ne învaţă ApPavel: Cap. 6, 18. Faceţi în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni şi de cereri, şi întru aceasta priveghind cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi sfinţii. ;)
Cu mult respect.

Bad
Mesaje:21
Membru din:23 Feb 2012, 17:21
Confesiune:ortodox
Preocupări:01010101

Re: Moarte sau adormire

Mesaj necititde Bad » 23 Feb 2012, 21:29

Sunt curios şi eu să aflu ce este Raiul şi ce este Iadul?Ce se întâmplă după moarte?

Pr Haralambie
Mesaje:895
Membru din:14 Ian 2010, 19:54
Confesiune:ortodox
Preocupări:Sensul vieţii
Localitate:BOR
Contact:

Re: Moarte sau adormire

Mesaj necititde Pr Haralambie » 23 Feb 2012, 21:35

Sunt curios şi eu să aflu ce este Raiul şi ce este Iadul?Ce se întâmplă după moarte?
Nu aţi citit pe sf Ignatie Briancianinov în. Cuvânt Despre Moarte?
Cu mult respect.

Bad
Mesaje:21
Membru din:23 Feb 2012, 17:21
Confesiune:ortodox
Preocupări:01010101

Re: Moarte sau adormire

Mesaj necititde Bad » 23 Feb 2012, 22:11

Sunt curios şi eu să aflu ce este Raiul şi ce este Iadul?Ce se întâmplă după moarte?
Nu aţi citit pe sf Ignatie Briancianinov în. Cuvânt Despre Moarte?
Nu.

Avatar utilizator
descoperire
Mesaje:164
Membru din:27 Dec 2011, 22:55
Confesiune:neo-protestant
Preocupări:teologie,internet,sport,sanatate

Re: Moarte sau adormire

Mesaj necititde descoperire » 23 Feb 2012, 22:15

Atunci , ne putem ruga, aşa cum ne învaţă ApPavel: Cap. 6, 18. Faceţi în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni şi de cereri, şi întru aceasta priveghind cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi sfinţii. ;)
spiritism?cum poti vorbi cu cei ce dorm?
Adă Doamne ziua aceea mai devreme!

Pr Haralambie
Mesaje:895
Membru din:14 Ian 2010, 19:54
Confesiune:ortodox
Preocupări:Sensul vieţii
Localitate:BOR
Contact:

Re: Moarte sau adormire

Mesaj necititde Pr Haralambie » 24 Feb 2012, 01:09

Sunt curios şi eu să aflu ce este Raiul şi ce este Iadul?Ce se întâmplă după moarte?
Nu aţi citit pe sf Ignatie Briancianinov în. Cuvânt Despre Moarte?
Nu.
Acolo găsiti explicaţii interesante.
Cu mult respect.

Pr Haralambie
Mesaje:895
Membru din:14 Ian 2010, 19:54
Confesiune:ortodox
Preocupări:Sensul vieţii
Localitate:BOR
Contact:

Re: Moarte sau adormire

Mesaj necititde Pr Haralambie » 24 Feb 2012, 01:12

Atunci , ne putem ruga, aşa cum ne învaţă ApPavel: Cap. 6, 18. Faceţi în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni şi de cereri, şi întru aceasta priveghind cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi sfinţii. ;)
spiritism?cum poti vorbi cu cei ce dorm?
Nu prin spiritism ci, prin rugăciune şi simplu, prin convorbire. Aşa ca Mântuitorul cu Moise pe Tabor.
Cu mult respect.

Avatar utilizator
Floryan
Mesaje:652
Membru din:15 Ian 2010, 07:59
Confesiune:ortodox
Preocupări:Viata la tara
Localitate:Bacau

Re: Moarte sau adormire

Mesaj necititde Floryan » 24 Feb 2012, 08:41

Nu aţi citit pe sf Ignatie Briancianinov în. Cuvânt Despre Moarte?
Aveti aceasta carte in format electronic? As fi interesat.
Doamne ajuta
Dumnezeu este totul întru toate si întru nimenea nimic

Pr Haralambie
Mesaje:895
Membru din:14 Ian 2010, 19:54
Confesiune:ortodox
Preocupări:Sensul vieţii
Localitate:BOR
Contact:

Re: Moarte sau adormire

Mesaj necititde Pr Haralambie » 24 Feb 2012, 11:57

Nu aţi citit pe sf Ignatie Briancianinov în. Cuvânt Despre Moarte?
Aveti aceasta carte in format electronic? As fi interesat.
Doamne ajuta
Nu o am în format electronic şi nu cred că este pe internet pusă.
Cu mult respect.

Bad
Mesaje:21
Membru din:23 Feb 2012, 17:21
Confesiune:ortodox
Preocupări:01010101

Re: Moarte sau adormire

Mesaj necititde Bad » 24 Feb 2012, 17:58

Soarta de dincolo de morm�nt a raposatilor

Ce se �nt�mpla cu raposatii? Trupul se �ntoarce �n pam�nt, iar sufletul primeste de la Domnul un loc oarecare potrivit starii sale, loc unde si ram�ne p�na la sf�rsitul veacului, �n asteptare plina de bucurie sau groaza... Acel tar�m este ascuns de noi. Ce anume este acolo nu se stie. Starea de acolo e pe de-a-ntregul potrivita cu asezarea sufleteasca pe care a dob�ndit-o omul aici, pe pam�nt. Cum trebuie dob�ndita asezarea sufleteasca cea buna e lamurit pe larg �n Evanghelii si �n Epistolele apostolesti. Tocmai acesta este acum lucrul de capetenie pentru noi. Dat fiind ca scopul nostru nu este pe pam�nt, ci �n cealalta viata, este �ntelept sa ne �ndreptam toata grija spre a ne pregati bine pentru trecerea �ntr-acolo. Daca nu ne vom pregati... totul va fi pierdut.
�ntrebati de ce facem pomenire celor raposati ? Fiindca asa ni s-a poruncit sa facem. Iar ca ni s-a poruncit asa se vede din faptul ca �n Biserica lui Dumnezeu nu au fost nicic�nd vremuri �n care sa nu se faca pomenire pentru cei adormiti. Asta �nseamna ca este o predanie de la Apostoli si de la Domnul �nsusi. Mintea noastra prapadita �nsa �si v�ra pretutindeni nasul tip�nd: �De ce ?� si iar �De ce ?�. Cel mai bine este sa-i dati cu credinta tare un bob�rnac peste nas, si atunci va sta cuminte la locul ei.
Dupa aceasta puteti sa-i spuneti zapacitului care va tulbura cu iscodiri: �Asculta, nataraule: cei plecati din aceasta viata sunt vii si �mpartasirea noastra cu ei nu este curmata. Ne rugam pentru vii fara a face deosebire �ntre cei ce merg pe calea dreapta si ceilalti: asa sa ne rugam si pentru cei morti, fara a iscodi daca au fost pusi cu ceata dreptilor sau cu a pacatosilor. Aceasta este datoria dragostei fratesti. P�na ce Judecata de Apoi nu �i va osebi pe cei credinciosi, toti cei vii si cei morti alcatuiesc o singura Biserica. Si noi suntem datori cu totii sa ne purtam unul fata de altul ca madularele unuia si aceluiasi trup, fara a face din moarte un hotar despartitor."
�Soarta lor este hotar�ta"... Sa stiti ca soarta celor raposati nu se socoate hotar�ta p�na la Judecata de obste. P�na atunci nu putem socoti pe nimeni os�ndit definitiva si pe acest temei ne rugam, �ntarindu-ne nadejdea �n milostivirea lui Dumnezeu.Raposatii nu dintr-o data se obisnuiesc cu noua viata. Chiar si la Sfinti se pastreaza o oarecare vreme caracterul pam�ntesc. P�na ce acesta se duce este nevoie de ceva vreme - mai multa sau mai putina, dupa masura legarii raposatului de cele pam�ntesti. Pomenirile care se fac la trei, la noua si la patruzeci de zile arata treapta curatirii de cele pam�ntesti. �si dau cu parerea unii ca aceste pomeniri de a treia, a noua si a patruzecea zi corespund unor anumite cotituri din formarea copilului �n p�ntecele mamei. Ei bine, au fost anumite vedenii - iar acestea sunt mai de nadejde dec�t parerile noastre. Parerile acestea sunt un lucru cu temei subred. Eu cred ca si vedeniile au avut loc spre �ntarirea datinii, c�nd pomenirile se faceau deja �n Biserica lui Dumnezeu, si ca aceste pomeniri sunt o predanie apostolica.
Bine ziceti c�nd ziceti ca va place sa va rugati pentru adormiti. Sa va rugati cu dragoste si �n continuare. Noi nu putem sa nu �i pomenim pe parintii, fratii, surorile, rudeniile si cunoscutii nostri. Si oric�t ar tipa prapadita de minte: �De ce ?�, inima va face si �n continuare ceea ce stie ea: sa-i pomeneasca. [...]
Noi, crestinii, nu �ntru nestiinta alergam. Ca atare, daca cineva nu e �mpovarat cu pacate de moarte, credem cu neclintire ca usile �mparatiei �i sunt deschise. Iar daca la aceasta adaugam fapte bune si jertfe facute pentru Domnul, cu at�t mai mult nu trebuie sa ram�na �ndoiala cu privire la fericirea de dincolo a celor raposati. [...]

Starea oamenilor dupa mutarea din trup

Mila lui Dumnezeu fie cu dumneavoastra! A nu ne �ntrista nu este cu putinta, fiindca asa-i sufletul nostru - dar cu masura, si aceea nu prea mare. Ce este de capetenie la om, trupul ori sufletul ? Sufletul. C�nd sufletul e viu, omul e viu; iar c�nd mor oamenii ce moare, sufletul sau trupul ? Trupul; iar sufletul ram�ne viu. Asadar, cei care au murit sunt vii; vii sunt si parintii dumneavoastra, at�ta doar ca ei s-au despartit de dumneavoastra si au �nceput a trai �ntr-un alt loc. Acolo va veti muta si dumneavoastra la vremea potrivita si veti vedea. Despartirea e doar vremelnica: de aceea si spun ca nu e cu putinta omului sa nu se �ntristeze la moartea celor apropiati, �nsa numai putin, cum se �ntristeaza copiii c�nd pleaca de acasa la scoala.
La noi se �nt�mpla ca ni-i �nchipuim pe raposati asa cum erau c�nd zaceau �n sicriu, dupa aceea cum erau �n morm�nt, si chiar graim: Vai, ce �ntuneric, ce frig ti-e acolo"... Si totusi, �n morm�nt nu sunt deloc cei pe care �i pl�ngem. Ei sunt �ntr-un alt loc si chiar �n jurul nostru, doar ca �ntr-un cu totul alt chip. Ei continua sa fie �n �mpartasire cu noi, de-a dreptul cu sufletul, iar noi din pricina grijilor nu ne dam seama. Asadar, �n locul �ntristarii fara folos pentru parintii dumneavoastra si vatamatoare pentru sanatatea dumneavoastra binevoiti ca, �nchipuindu-va ca sunt �n viata, sa vorbiti cu ei ca de la suflet la suflet. Si aceasta nu va fi totdeauna �nchipuire, ci uneori va avea loc �n fapt, fiindca ei sunt cu dumneavoastra [...]


Prima �nt�lnire de dupa moarte

St�nd �naintea portilor mortii, va g�nditi, fireste, si la ceea ce va �nt�mpina �ndata �napoia lor sufletul dumneavoastra. Din c�te �mi aduc aminte, cineva spunea ca acolo sufletul e �nt�mpinat de toti cei pentru care si carora s-a rugat de-a lungul vietii. Ce lucru aducator de m�ng�iere! Ce milostiv e Domnul fata de sufletele noastre, ca porunceste sufletelor si duhurilor cunoscute noua sa le �nt�mpine �ndata dupa intrarea lor �ntr-un tar�m care le e necunoscut!! Dar au ajuns la cunostinta noastra si altfel de �nt�lniri... Vrajmasii grabesc si ei acolo si nu se despart de suflet, tulbur�ndu-l �n tot chipul din apropiere sau din departare, p�na ce ajunge la portile lui Dumnezeu... �ntareasca-se sufletul cu barbatie prin credinta si sa caute fara teama spre neputinciosii de ei. Cum se spulbera praful, asa �i spulbera pe ei sufletul �narmat cu credinta si cu nadejdea. Rugaciunile catre Dumnezeu �i lovesc pe demoni ca niste fulgere... �nc�t ei pier. De sufletul puternic ei nu se pot apropia, ci de la departare plasmuiesc �n chip mincinos privelisti de spaima si glasuri zgomotoase, pentru a clatina credinta si a �ntuneca nadejdea prin �ndoiala - �nsa nu au nici o putere. �ngerii lui Dumnezeu pazesc sufletul... Totul e hotar�t de milostiva judecata a lui Dumnezeu. [...]
Fragment din cartea Sfântului Ignaţie Bancianinov - Cuvant despre moarte si pregatirea pentru moarte.

Linkul îl aveţi aici : http://mantuire.50webs.com/tz_moarte.html

Pe mine mă interesează concret ce este acest loc Raiul sau celălalt, Iadul?Şi încă o întrebare : Este sufletul conştient după moarte?

Pr Haralambie
Mesaje:895
Membru din:14 Ian 2010, 19:54
Confesiune:ortodox
Preocupări:Sensul vieţii
Localitate:BOR
Contact:

Re: Moarte sau adormire

Mesaj necititde Pr Haralambie » 24 Feb 2012, 19:10


Fragment din cartea Sfântului Ignaţie Bancianinov - Cuvant despre moarte si pregatirea pentru moarte.

Linkul îl aveţi aici : http://mantuire.50webs.com/tz_moarte.html
Cele care le-aţi postat nu sunt ale sfântului Ignatie Briancianinov ci, ale sf Teofan Zăvorâtul.
Pe mine mă interesează concret ce este acest loc Raiul sau celălalt, Iadul?Şi încă o întrebare :
Acolo găsiţi explicaţiile, în această carte. aici
Este sufletul conştient după moarte?
Cu mult mai mult decât în această viaţă.
Cu mult respect.

Bad
Mesaje:21
Membru din:23 Feb 2012, 17:21
Confesiune:ortodox
Preocupări:01010101

Re: Moarte sau adormire

Mesaj necititde Bad » 24 Feb 2012, 19:43


Fragment din cartea Sfântului Ignaţie Bancianinov - Cuvant despre moarte si pregatirea pentru moarte.

Linkul îl aveţi aici : http://mantuire.50webs.com/tz_moarte.html
Cele care le-aţi postat nu sunt ale sfântului Ignatie Briancianinov ci, ale sf Teofan Zăvorâtul.
Pe mine mă interesează concret ce este acest loc Raiul sau celălalt, Iadul?Şi încă o întrebare :
Acolo găsiţi explicaţiile, în această carte. aici
Este sufletul conştient după moarte?
Cu mult mai mult decât în această viaţă.
pr Harlambie aşa le ziceţi şi mirenilor când au neclarităţi? Dute şi citeşte pe 'cutare' şi 'cutare' ? Am citit o altă carte ce atinge subiectul acesta probabil că mai pe îndelete si anume Seraphim Rose - Viaţa după moarte.Dar tot nu pot să înţeleg aceste lucruri.Mie mi se par basme de adormit copiii.

Pr Haralambie
Mesaje:895
Membru din:14 Ian 2010, 19:54
Confesiune:ortodox
Preocupări:Sensul vieţii
Localitate:BOR
Contact:

Re: Moarte sau adormire

Mesaj necititde Pr Haralambie » 25 Feb 2012, 01:06


pr Harlambie aşa le ziceţi şi mirenilor când au neclarităţi? Dute şi citeşte pe 'cutare' şi 'cutare' ?
Le zic şi aşa, le mai şi vorbesc, îi pun şi să citească.
Am citit o altă carte ce atinge subiectul acesta probabil că mai pe îndelete si anume Seraphim Rose - Viaţa după moarte.Dar tot nu pot să înţeleg aceste lucruri.Mie mi se par basme de adormit copiii.
Vă daţi seama că dacă scrierile pr Serafim Rose, vă par basme şi nu vă pot lămurii, păi eu cine sunt, vorba dumitale, ca să vă lămuresc?
Vă daţi seama cât trebuie să vă scriu?
Sunt necesare 4 lucruri: 1, Viaţă curată. 2, Rugăciune la Dumnezeu pt înţelegere . 3, Smerenie . 4, Împărtăşire în curăţie de sf Taine, ca să puteţi înţelege, dacă sunteţi ortodox.
Ca valoare, Serafim Rose din Sf Ignatie s-a inspirat şi nu numai. Sf Ignatie are explicaţii mai profunde şi argumentate patristic, biblic, şi chiar ştiinţific, după ştiinţa din vremea lui.
Mai există o carte care vorbeşte despre rai a pr Serafim Rose: Cartea Facerii, Crearea Lumii şi Omul începuturilor. Vedeţi poate aia nu vi se pare basm.
PS, mai sunt şi alte screri filocalice.
Cu mult respect.

Marcus89

Re: Moarte sau adormire

Mesaj necititde Marcus89 » 25 Feb 2012, 08:17

Este sufletul conştient după moarte?
Sufletul (dacă există - nefiind demonstrat acest lucru) nu poate exista în absența materiei. Un simplu test poate releva acest lucru: un om poate fi definit ca suma memoriilor(experiențe, trăiri și altele) sale... aceste informații fiind "criptare" la nivelul neuronilor scoarței cerebrale. Pierderea acestor informații, total sau parțial, poate schimba comportamentul, preferințele, concepții, etc. a unui individ astfel încât să nu mai fie unul și același cu cel dinainte. Îți dai seama că după moarte pierderea este totală și ireversibilă. q.e.d.

Avatar utilizator
descoperire
Mesaje:164
Membru din:27 Dec 2011, 22:55
Confesiune:neo-protestant
Preocupări:teologie,internet,sport,sanatate

Re: Moarte sau adormire

Mesaj necititde descoperire » 25 Feb 2012, 12:26

Este sufletul conştient după moarte?
Clar ca este,uite in 1 regi 28:8-16.
Adă Doamne ziua aceea mai devreme!

Avatar utilizator
descoperire
Mesaje:164
Membru din:27 Dec 2011, 22:55
Confesiune:neo-protestant
Preocupări:teologie,internet,sport,sanatate

Re: Moarte sau adormire

Mesaj necititde descoperire » 25 Feb 2012, 12:30

Sufletul (dacă există - nefiind demonstrat acest lucru) nu poate exista în absența materiei. Un simplu test poate releva acest lucru: un om poate fi definit ca suma memoriilor(experiențe, trăiri și altele) sale... aceste informații fiind "criptare" la nivelul neuronilor scoarței cerebrale. Pierderea acestor informații, total sau parțial, poate schimba comportamentul, preferințele, concepții, etc. a unui individ astfel încât să nu mai fie unul și același cu cel dinainte. Îți dai seama că după moarte pierderea este totală și ireversibilă. q.e.d.
Vad ca totul este simplu la Marcus:savantii pana in ziua de astazi bajbaie cu creierul dar aici totul este simplu :x44 Spune te rog cum creierul ia decizii?Numai clar si cu argumente stiintifice(SUNT SIGUR CA NU-S).
Adă Doamne ziua aceea mai devreme!


Înapoi la “Protestantismul şi neo-protestantismul”

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 3 vizitatori

Crestinism Ortodox.com. Catalogul Resurselor Ortodoxe pe Internet free counters
PELERIN ORTODOX